Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kukavičevke

5,009 views

Published on

slikovni ključ za določevanje kukavičevk

Published in: Education
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ✤✤✤ https://url.cn/YtemTEAx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kukavičevke

 1. 1. KUKAVIČEVKE divjerastoče travniške ORHIDEJE pri nas
 2. 2. OSJELIKO MAČJE UHO (Ophrys sphegodes) Rastišča: sončna pobočja v svetlih logih, polsuhi travniki, košenice, senožetni sadovnjaki. Cveti: od aprila do maja. ZAVAROVANA VRSTA!!
 3. 3. NAVADNA KUKAVICA (Anacamptis morio) Rastišča: suha travišča in zmerno vlažni travniki. Cveti: zgodaj spomladi na suhih traviščih ter zmerno vlažnih travnikih. ZAVAROVANA VRSTA!!
 4. 4. BLEDA KUKAVICA (Orchis pallens) Rastišča: po svetlih gozdovih, na gozdnih robovih, travnikih poraslih z grmovjem in v sadovnjakih. Cveti: aprila in maja. ZAVAROVANA VRSTA!!
 5. 5. ŠKRLATNORDEČA KUKAVICA (Orchis purpurea) Rastišča: raste v svetlih listnatih gozdovih, na gozdnih robovih in po suhih travnikih med grmovji. Cveti: od aprila do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 6. 6. BEZGOVA PRSTASTA KUKAVICA (Dactylorhiza sambucina) Rastišča: gozdne jase, pusti suhi travniki. Cveti: od aprila do maja. ZAVAROVANA VRSTA!!
 7. 7. TRIZOBA KUKAVICA (Neotinea tridentata) Rastišča: raste na suhih tratah in grmičevjih. Ugajajo ji bazična tla. Cveti: od aprila do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 8. 8. ZVEZDNATA KUKAVICA (Orchis mascula) Rastišča: gozdni robovi, svetli listnati gozdovi, travnata pobočja porasla z grmovjem. Cveti: od aprila do julija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 9. 9. DVOLISTNI VIMENJAK (Platanthera bifolia) Rastišča: svetli gozdovi, gozdne jase, travnata pobočja, grmovje, nizka barja. Cveti: od maja do julija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 10. 10. PIRAMIDASTI PILOVEC (Anacamptis pyramidalis) Rastišča: suhe trate, svetlo grmičevje, vlažni ekstenzivni travniki. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 11. 11. BLEDA NAGLAVKA (Cephalanthera damasonium) Rastišča: vrsta je dokaj pogosta na gozdnih robovih in v gozdovih. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 12. 12. DOLGOLISTNA NAGLAVKA (Cephalanthera longifolia) Rastišča: zelo pogosta orhideja, ki raste skoraj v vsakem gozdu ali ob njem. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 13. 13. RDEČA NAGLAVKA (Cephalanthera rubra) Rastišča: uspeva na gozdnih robovih na apnenčastih tleh. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 14. 14. NAVADNI KUKOVIČNIK (Gymnadenia conopsea) Rastišča: vlažni in suhi travniki, jase z grmovjem in povirna močvirja. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 15. 15. FUCHSOVA PRSTASTA KUKAVICA (Dactylorhiza fuchsii) Rastišča: v gozdovih, na gozdnem robu in tudi na ne preveč sončnih travnikih. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 16. 16. MAJSKA PRSTASTA KUKAVICA (Dactylorhiza majalis) Rastišča: vlažni travniki, bregovi potokov, nizka barja. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 17. 17. NAVADNA SPLAVKA (Limodorum abortivum) Rastišča: navadno raste na suhih travnikih v neposredni bližini gozda. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 18. 18. PIKASTOCVETNA KUKAVICA (Neotinea ustulata) Rastišča: gozdne jase, zmerno suhi in vlažni travniki. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 19. 19. RJAVA GNEZDOVNICA (Neottia nidus-avis) Rastišča: senčnati bukovi in mešani gozdovi, visokodebelni sadovnjaki in pod grmovjem. Cveti: od maja do julija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 20. 20. JAJČASTOLISTNI MUHOVNIK (Listera ovata) Rastišča: po vlažnih gozdovih, travnikih in med grmovjem v nižinah in gorah. Cveti: od maja do julija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 21. 21. ČEBELJELIKO MAČJE UHO (Ophrys apifera huds) Rastišča: pusti travniki, gozdni robovi in svetli gozdovi. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 22. 22. MUHOLIKO MAČJE UHO (Ophrys insectifera) Rastišča: kamnita pobočja, pusti suhi travniki, svetli toploljubni gozdovi. Cveti: od maja do junija. ZAVAROVANA VRSTA!!
 23. 23. NAVADNA OBLASTA KUKAVICA (Traunsteinera globosa) Rastišča: zmerno vlažni in suhi travniki, senožeti, raste v majhnih sestojih. Cveti: od maja do avgusta. ZAVAROVANA VRSTA!!
 24. 24. MOČVIRNICE (Epipactis) Rastišča: gozd, gozdni rob, med grmovjem, po poteh. Cveti: od julija do avgusta. ZAVAROVANA VRSTA!!
 25. 25. ZAVITA ŠKRBICA (Spiranthes spiralis) Rastišča: suhi travniki, pašniki, visokodebelni sadovnjaki, vinogradi. Cveti: od avgusta do oktobra. ZAVAROVANA VRSTA!!
 26. 26. V celotnem zmernem pasu so kukavičevke danes verjetno najbolj ogrožena rastlinska družina. Vse so zavarovane.
 27. 27. OGROŽENOST Rdeči seznam Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10) ranljiva vrsta (V) je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje.
 28. 28. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate (okolja), ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Skrajšana oznaka te kategorije je V.
 29. 29. Da nam bodo še dolgo lepšale srečanja s svojimi edinstvenimi cvetovi,
 30. 30. Pri nas srečamo kukavičevke na različnih pustih (negnojenih) rastiščih od barij in močvirij,
 31. 31. preko vlažnih travnikov,
 32. 32. suhih travnikov ter
 33. 33. gozdov,
 34. 34. do alpinskih trat.
 35. 35. Avtorice fotografij: Anja Čretnik, Anja Furdi, Kaja Tovornik in Renata Mastnak.

×