Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Copons 2.0

1,894 views

Published on

Projecte de Copons 2.0, administració publica 2.0

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Copons 2.0

  1. 1. WEB 2.0 : És la possibilitat de participar a Internet de manera més activa. Es passa de ser espectador a ser el protagonista COPONS : Poble amb esperit participatiu COPONS + WEB 2.0 = COPONS 2.0 COPONS 2.0 Administració pública 2.0
  2. 2. Xarxes socials Compartir Comunicació Contingut generat per l’usuari Computació social Investigació Professionals (Networking) Aplicacions en línia Pàgines d’inici personalitzades Aplicacions sobre mapes Vídeos Fotos Investigació Periodisme ciutadà Xarxes de blocs Sistemes De creació I allotjament Rànquing de blocs I eines Comunitats, directoris Podcasting Videosblocs Wikis COPONS 2.0 COPONS 2.0 Administració pública 2.0
  3. 3. <ul><li>Vincular les eines que ens ofereix la web 2.0 per fer de Copons un municipi més participatiu on els seus vilatans siguin els protagonistes. </li></ul><ul><li>Crear una Administració local oberta basada en la interacció entre els coponencs. </li></ul><ul><li>Divulgació i difusió de les iniciatives que permeten el funcionament del projecte </li></ul>OBJECTIUS COPONS 2.0 Administració pública 2.0
  4. 4. EL VALOR AFEGIT DE COPONS <ul><li>Caràcter obert i participatiu del coponencs </li></ul><ul><li>100 de 300 </li></ul><ul><li>Iniciatives que demostren el grau d’implicació de Copons en el seu futur: </li></ul><ul><li>- Caseta de l’Hort / ZER Copons </li></ul><ul><li>- Festa dels Traginers / Fundació </li></ul><ul><li> </li></ul>COPONS 2.0 Administració pública 2.0
  5. 5. CRONOGRAMA La idea del projecte és aplicar les diferents fases del projecte, segons els perfils d'usuaris, amb un desenvolupament lineal, per mesos: COPONS 2.0 Administració pública 2.0 Il·limitat 4 6 12 2 Base i difusió Altres Infants/Joves Personal/Consistori Estudi

×