Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BankID - Fakta og trender

796 views

Published on

Presentasjon som berører BankID fakta og trender gitt på Reaktor og BBS' frokostseminar om eID og eSignatur

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

BankID - Fakta og trender

 1. 1. Trust Solution – raskt og enkelt i gang med eID Lars Mikkelsen, Salgssjef Trust Solution
 2. 2. Kommunikasjon og tillit
 3. 3. Fakta om Internett og nettbank • 3,3 millioner bruker internett • 3,1 millioner nettbankbrukere (81% av den voksne befolkning) • 93% av de i alderen 25-40 år bruker nettbank • Bruk av nettbank blant de over 66 år økte med 17% fra i fjor • Antall BankIDer er p.t på ca. 2,5 millioner
 4. 4. Månedlige transaksjoner noen store bank tjenester 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober BankID BankAxept eFaktura B2C AvtaleGiro
 5. 5. Bruk av BankID per dag
 6. 6. Bruksmønster for BankID Sjekke helgens forbruk Forberedelse til uka Gullrekka Fest
 7. 7. Folk liker BankID Kilde: Sparebankforeningens nettbankundersøkelse
 8. 8. Økende bevissthet rundt BankID
 9. 9. Bruk av BankID utenfor nettbank øker
 10. 10. BankID via mobil er en realitet
 11. 11. Multi ID inn i det offentlige
 12. 12. Helhetlige dokumentløsninger eDokument inn eDokument ut Elektronisk signering Varsel SMS, Elektronisk epost, XML signering Sikker Nettpost Dokument inn Elektronisk Dokument ut arkiv Digitalisering Skjemaer Grafisk design av arkiv Avtaler Avtaler Skanning Fortrykt ark DM, brosjyrer, vedlegg Vanlig post Postmottak Trykksaker
 13. 13. En plattform, mange IDer, mange funksjoner ID Forretningsprosesser leverandører BankID Identifisering Buypass Elektronisk legitimering Trust Solution Trust Solution Borger ID Signering BankID TeliaSonera Multisignatur Elektronisk avtaleinngåelse Nordea eLeg Multi dokument NemID Lagring og gjenfining av Meldings elektronisk signerte dokumenter distribusjon Tupas Arkivering
 14. 14. Mange er allerede i gang
 15. 15. Hvordan komme i gang? • Identifiser aktuelle forretningsprosesser der eID kan benyttes • Prioriter det som gir størst gevinst og bygg deretter på med nye tjenester • Gjør avtale med BBS og aktuelle ID leverandører • Test miljø hos BBS opprettes • Utvikling og test • Produksjon
 16. 16. Kontakt: Lars Mikkelsen Lars.mikkelsen@bbs.no www.bbs-nordic.com 997 20112

×