SlideShare a Scribd company logo
Buletin informativ electronic editat de
Centrul Europe Direct Maramureş
6 apariții/an
Cuprinsul Newsletterului:
• Ziua Centrului Europe
Direct Maramureș 2018
• Starea UE 2018
• Ziua Europeană a Limbilor
Straine 2018
• Util pentru TINEri:
- Programul - EUROPA
CREATIVĂ 2014-2020
- O noua platformă „Ce face
Europa pentru mine”
Informații despre drepturile
de care beneficiem în
Uniunea Europeană găsiți pe
Portalul ”Europa ta”:
http://europa.eu/youreurope/
citizens/index_ro.htm
Pentru întrebări pe teme europene
puteți suna gratuit la numărul unic
european: 00.800.67.89.10.11
Prin dezbatere și dialog moderat, reprezentanți ai elevilor, profesori din
ciclul liceal și cel universitar, reprezentanți ONG și ai mediului de afaceri,
precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș au abordat teme
precum: provocări și dificultăți în educație, abandon școlar, oportunități de
a studia în UE și în statele membre, integrarea în comunitățile școlare,
persoane cu nevoi speciale,
situația copiilor cu părinți plecați
în străinătate, adaptarea pro-
gramelor școlare cu cerințele
de pe piața muncii, dezvoltarea
competențelor cheie, etc.
Dezbaterea, deși succintă,
face posibilă deschiderea către
noi întâlniri având în centru tema
educației.
Anul X, Nr. 5
Septembrie-Octombrie 2018
Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de
FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată
Ziua Centrului Europe Direct Maramureș 2018
În data de 3 octombrie 2018 s-a sărbătorit ”Ziua Centrelor Eu-
rope Direct, în Baia Mare” – Ediția a III-a, la Sala de conferințe a
Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare. Evenimentul a fost
organizat de către Centrul Europe Direct Maramureș, din cadrul
Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean
Maramureș – entitate afiliată în proiect.
E v e n i m e n t u l
a fost dedicat Zi-
lei Mondiale a
Educației (săr-
bătorită în fie-
care an pe data
de 5 octombrie)
și a fost adresat
maramureșenilor
interesați în pro-
movarea educației
ca factor de schim-
bare și progres:
elevi, studenți și
cadre didactice,
reprezentanți și
voluntari ONG.
2
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic 5/2018
Septembrie - Octombrie 2018
Proiect nanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș,
CJ Maramureș - entitate a liată
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene
ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE
Miercuri, 26 SEP 2018 la Colegiul National Mihai Eminescu (Baia Mare) s-a aniversat Ziua Europeana A
Limbilor Straine. La organizarea evenimentului au mai participat Centrul Europe Direct Maramures, CN George
Baritiu, CN Vasile Lucaciu, CN Emil Racovita. Evenimentul s-a adresat elevilor si cadrelor didactice tema fiind
„Comunicare si responsabilitate”. La eveniment au participat peste 100 de persoane.
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic 5/2018
Septembrie - Octombrie 2018
Proiect nanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
3
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene
Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș,
CJ Maramureș - entitate a liată
Pentru a contribui la garantarea faptului că alegerile de anul viitor
pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în
siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, în discursul său
privind starea Uniunii, o serie de măsuri concrete în acest sens.
La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii,
președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de
protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte.
Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să
protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi
manipulate de țări terțe sau de interese private.”
Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele publicitare cu caracter
politic postate online și posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal
în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Prin propunerile prezentate astăzi, Comi-
sia urmărește să abordeze amenințările la care ar putea fi expuse alegerile și, astfel, să sporească reziliența
sistemelor democratice ale Uniunii. Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiectul unor com-
panii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și
că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoanelor.
• Starea Uniunii: măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte
Setul de măsuri prezentate astăzi de Comisie cuprinde:
◊ O recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva inci-
dentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate
să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu,
autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigu-
rarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie
electorală constituită la nivel european.
◊ Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele pu-
blicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic.
Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să
pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau
grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și
publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații
către cetățeni.
◊ Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele
și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de
autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice,
împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană.
◊ Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor Orientările vor permite autorităților
naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor im-
puse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din
mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori
implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială.
◊ O modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene Modifica-
rea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni
financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezul-
tatului alegerilor europene.
◊ Un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor
de securitate cibernetică Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune
crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coor-
dona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate
cibernetică.
Website-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu
Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409;
e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/
Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene;
transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă
a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/
fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii;
planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Colectivul de redacţie
CDIMM Maramureș
Radu BIG
Vlad PASCU
Consiliul Județean Maramureș
Răzvan MANȚA
Radu LUCIAN
Program cu publicul
9.00 - 16.00
Colecţia Buletinului informativ
electronic o găsiţi la adresa:
http://europedirect.cdimm.org/
newsletter
Util pentru TINEri
- Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020
Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte EACEA
34/2018 „Sprijin pentru Proiectelor Europene de Cooper-
are 2019”, Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020,
subprogramul CULTURA.
Subprogramul “Cultura” își propune să sprijine proiecte
care vizează îndeosebi:
A. mobilitatea transnațională;
B. dezvoltarea audienței;
C.1. consolidarea capacităților – digitalizare;
C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri;
C.3. consolidarea capacităților – educație și formare;
D. dialog intercultural și integrare socială a migranților
și a refugiaților;
E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural
2018.
Prin urmare, proiectele fi nanțate trebuie să includă o strat-
egie motivată și o descriere detaliată a modului în care și-
au propus să pună în aplicare una sau mai multe dintre
aceste priorități ale programului. La momentul depuner-
ii cererilor, solicitanții trebuie să bifeze maximum 3 din
aceste 5 priorități, și anume pe cele mai relevante pentru
proiectul lor, și să le ordoneze în funcție de relevanță.
În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și
prioritățile proiectului, solicitantul trebuie să depună fie o
cerere fie pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de
mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de
cooperare de mai mare amploare.
Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mică am-
ploare – până la 200.000€ (60% cofi nanțare),
Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare am-
ploare – până la 2.000.000€ (50% confinanțare).
Candidaturile/aplicațiile pentru subprogramul „Cultura” se
depun online. Solicitanții trebuie să se identifice, inaintea
depunerii aplicației, în sistemul ECAS al Comisiei Euro-
pene. Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a
UE. Activitățile trebuie să înceapă pentru ambele categorii
între 1 septembrie și 15 decembrie 2019.
Sursa:
https://eacea.ec.europa.eu/…/support-european-cooperation-p…
O noua platformă „Ce face Europa pentru mine”
Parlamentul European a lansat o nouă
platformă care încearcă să prezinte avantajele con-
crete ale Uniunii Europei: se numește WhatdoesEu-
ropedoforME („Ce face Europa pentru mine”) și care
este disponibil astăzi în 24 de limbi.
Accesați portalul aici: https://what-europe-
does-for-me.eu/ro/portal
Platforma a fost concepută pentru a contura
în mod concret diferitele inițiative pe care Uniunea
Europeană le-a finanțat în toate statele membre:
există o secțiune dedicată pentru a afla modul con-
cret (proiecte) în care fondurile europene sunt chel-
tuite în regiunea ta. Sunt disponibile informații de-
spre 1290 de regiuni și orașe ale Uniunii, cu texte în
limbile naționale și în limba engleză.
Site-ul face parte din strategia UE în perspec-
tiva alegerilor europene din 2019, care până acum
a fost realizată mai ales în cadrul campaniei „Deda-
taastavotez.eu”
https://www.dedataastavotez.eu/
Consiliul Județean Maramureş - Entitate
a liată pentru Centrul Europe Direct Maramureș
Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: of ce@cjmaramures.ro;
web: https://www.cjmaramures.ro/
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ
Buletin informativ electronic 5/2018
Septembrie - Octombrie 2018

More Related Content

What's hot

Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Margareta Capilnean
 
Jurnal iun 2019 ed maramures
Jurnal iun 2019 ed maramuresJurnal iun 2019 ed maramures
Jurnal iun 2019 ed maramures
Radu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Margareta Capilnean
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Margareta Capilnean
 

What's hot (20)

Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
 
Jurnal iun 2019 ed maramures
Jurnal iun 2019 ed maramuresJurnal iun 2019 ed maramures
Jurnal iun 2019 ed maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
 
Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
 
Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013Newsletter ed maramures iunie 2013
Newsletter ed maramures iunie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter  Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
 
Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 2/2017
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
 

Similar to Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018

Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Radu Big
 
Jurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramures
Radu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Radu Big
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Radu Big
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Radu Big
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Radu Big
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Radu Big
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Radu Big
 
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016
andrei679
 
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
GabrielaLtc
 

Similar to Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018 (20)

Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
 
Jurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011
 
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
 
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016
 
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
Newsletter CNRED ianuarie 2024 informatii privind diverse activitatai referit...
 

More from Radu Big

Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdfJurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
Radu Big
 
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdfJurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Radu Big
 
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdfAlbumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Radu Big
 
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdfRaport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdfAlbumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdfAlbumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Radu Big
 
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdfConsultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Radu Big
 
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdfRezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021
Radu Big
 
Concurs robot4 all
Concurs robot4 allConcurs robot4 all
Concurs robot4 all
Radu Big
 
Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021
Radu Big
 
Soteu 2021 ro
Soteu 2021 roSoteu 2021 ro
Soteu 2021 ro
Radu Big
 
Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021
Radu Big
 
Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021
Radu Big
 
Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021
Radu Big
 
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramuresJurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Radu Big
 
Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021
Radu Big
 
Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021
Radu Big
 
Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021
Radu Big
 

More from Radu Big (20)

Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdfJurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_2_Iunie_2024.pdf
 
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdfJurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
Jurnal CDIMM Supliment Newsletter IP Enjoyer nr_1_Mai_2024.pdf
 
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
 
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdfAlbumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
 
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdfRaport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
 
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdfAlbumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
 
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdfAlbumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
 
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdfConsultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
 
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdfRezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdf
 
Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021
 
Concurs robot4 all
Concurs robot4 allConcurs robot4 all
Concurs robot4 all
 
Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021
 
Soteu 2021 ro
Soteu 2021 roSoteu 2021 ro
Soteu 2021 ro
 
Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021
 
Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021
 
Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021
 
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramuresJurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
 
Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021
 
Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021
 
Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021
 

Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018

  • 1. Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Ziua Centrului Europe Direct Maramureș 2018 • Starea UE 2018 • Ziua Europeană a Limbilor Straine 2018 • Util pentru TINEri: - Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 - O noua platformă „Ce face Europa pentru mine” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Prin dezbatere și dialog moderat, reprezentanți ai elevilor, profesori din ciclul liceal și cel universitar, reprezentanți ONG și ai mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș au abordat teme precum: provocări și dificultăți în educație, abandon școlar, oportunități de a studia în UE și în statele membre, integrarea în comunitățile școlare, persoane cu nevoi speciale, situația copiilor cu părinți plecați în străinătate, adaptarea pro- gramelor școlare cu cerințele de pe piața muncii, dezvoltarea competențelor cheie, etc. Dezbaterea, deși succintă, face posibilă deschiderea către noi întâlniri având în centru tema educației. Anul X, Nr. 5 Septembrie-Octombrie 2018 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Ziua Centrului Europe Direct Maramureș 2018 În data de 3 octombrie 2018 s-a sărbătorit ”Ziua Centrelor Eu- rope Direct, în Baia Mare” – Ediția a III-a, la Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare. Evenimentul a fost organizat de către Centrul Europe Direct Maramureș, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect. E v e n i m e n t u l a fost dedicat Zi- lei Mondiale a Educației (săr- bătorită în fie- care an pe data de 5 octombrie) și a fost adresat maramureșenilor interesați în pro- movarea educației ca factor de schim- bare și progres: elevi, studenți și cadre didactice, reprezentanți și voluntari ONG.
  • 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE Miercuri, 26 SEP 2018 la Colegiul National Mihai Eminescu (Baia Mare) s-a aniversat Ziua Europeana A Limbilor Straine. La organizarea evenimentului au mai participat Centrul Europe Direct Maramures, CN George Baritiu, CN Vasile Lucaciu, CN Emil Racovita. Evenimentul s-a adresat elevilor si cadrelor didactice tema fiind „Comunicare si responsabilitate”. La eveniment au participat peste 100 de persoane.
  • 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018 Proiect nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Proiect nanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate a liată Pentru a contribui la garantarea faptului că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, în discursul său privind starea Uniunii, o serie de măsuri concrete în acest sens. La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private.” Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele publicitare cu caracter politic postate online și posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Prin propunerile prezentate astăzi, Comi- sia urmărește să abordeze amenințările la care ar putea fi expuse alegerile și, astfel, să sporească reziliența sistemelor democratice ale Uniunii. Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiectul unor com- panii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoanelor. • Starea Uniunii: măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte Setul de măsuri prezentate astăzi de Comisie cuprinde: ◊ O recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva inci- dentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu, autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigu- rarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. ◊ Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele pu- blicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic. Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații către cetățeni. ◊ Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice, împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană. ◊ Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor Orientările vor permite autorităților naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor im- puse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială. ◊ O modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene Modifica- rea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezul- tatului alegerilor europene. ◊ Un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor de securitate cibernetică Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coor- dona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică. Website-ul Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu
  • 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri - Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte EACEA 34/2018 „Sprijin pentru Proiectelor Europene de Cooper- are 2019”, Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, subprogramul CULTURA. Subprogramul “Cultura” își propune să sprijine proiecte care vizează îndeosebi: A. mobilitatea transnațională; B. dezvoltarea audienței; C.1. consolidarea capacităților – digitalizare; C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri; C.3. consolidarea capacităților – educație și formare; D. dialog intercultural și integrare socială a migranților și a refugiaților; E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018. Prin urmare, proiectele fi nanțate trebuie să includă o strat- egie motivată și o descriere detaliată a modului în care și- au propus să pună în aplicare una sau mai multe dintre aceste priorități ale programului. La momentul depuner- ii cererilor, solicitanții trebuie să bifeze maximum 3 din aceste 5 priorități, și anume pe cele mai relevante pentru proiectul lor, și să le ordoneze în funcție de relevanță. În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului, solicitantul trebuie să depună fie o cerere fie pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare. Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mică am- ploare – până la 200.000€ (60% cofi nanțare), Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare am- ploare – până la 2.000.000€ (50% confinanțare). Candidaturile/aplicațiile pentru subprogramul „Cultura” se depun online. Solicitanții trebuie să se identifice, inaintea depunerii aplicației, în sistemul ECAS al Comisiei Euro- pene. Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE. Activitățile trebuie să înceapă pentru ambele categorii între 1 septembrie și 15 decembrie 2019. Sursa: https://eacea.ec.europa.eu/…/support-european-cooperation-p… O noua platformă „Ce face Europa pentru mine” Parlamentul European a lansat o nouă platformă care încearcă să prezinte avantajele con- crete ale Uniunii Europei: se numește WhatdoesEu- ropedoforME („Ce face Europa pentru mine”) și care este disponibil astăzi în 24 de limbi. Accesați portalul aici: https://what-europe- does-for-me.eu/ro/portal Platforma a fost concepută pentru a contura în mod concret diferitele inițiative pe care Uniunea Europeană le-a finanțat în toate statele membre: există o secțiune dedicată pentru a afla modul con- cret (proiecte) în care fondurile europene sunt chel- tuite în regiunea ta. Sunt disponibile informații de- spre 1290 de regiuni și orașe ale Uniunii, cu texte în limbile naționale și în limba engleză. Site-ul face parte din strategia UE în perspec- tiva alegerilor europene din 2019, care până acum a fost realizată mai ales în cadrul campaniei „Deda- taastavotez.eu” https://www.dedataastavotez.eu/ Consiliul Județean Maramureş - Entitate a liată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: of ce@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 5/2018 Septembrie - Octombrie 2018