Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2 Stelling

267 views

Published on

een uitdagende stellingname voor de kursus "23 dingen"

Published in: Technology, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Web 2 Stelling

  1. 1. Web 2.0 <ul><li>Marketing of realiteit ? </li></ul>
  2. 2. Thesis <ul><li>Web 2.0 is een marketing term om de internet-economie nieuw leven in te blazen na het ontploffen van de internet-ballon aan het einde van de vorige eeuw </li></ul><ul><li>Immers: geen breukpunt tussen Web 1.0 en Web 2.0 </li></ul><ul><li>Wel: geleidelijke uitbreiding van server-capaciteit die verfijndere toepassingen toelaat </li></ul>
  3. 3. Wat denk u ? <ul><li>Niettegenstaande de toeneming van de interactiviteit via het internet, was deze van begin af aan ingebakken. </li></ul><ul><li>Indien dit niet zo was, zou internet immers gewoon een verfijndere vorm van de reeds lang bestaande televisie zijn. </li></ul>

×