Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upphovsrätt din musikbusiness

651 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Upphovsrätt din musikbusiness

 1. 1. HUR?
 2. 2. Vem skyddas?
 3. 3. Vad skyddas? Den konkreta utformningen. Inte idén bakom. Ex: skriver du en kärlekslåt innebär inte det att du har upphovsrätt till alla kärlekslåtar.
 4. 4. Skyddstid 70 år efter upphovsmannens död
 5. 5. Upphovsrätten består av två rättigheter 1. Ideella rätten - Kan inte överlåtas Namnges Ändringar
 6. 6. 2. Ekonomiska rätten -Kan överlåtas helt. -Består i sin tur av två rättigheter: 1.Exemplarframställning 2. Tillgängliggörande -Indelad i fyra undergrupper: Spridningsrätt Överföring Framförande Visningsrätt
 7. 7. Förlag ”Tar över” de ekonomiska rättigheterna till alla verk eller vissa enskilda verk under en bestämd tidsperiod. Sprida verken och se till de ges ut. Inkasserar ersättningar
 8. 8. Närstående rättigheter -Artister, producenter, skivbolag, musiker. -Skyddstid 50 år efter utgivning (November 2013 70 år)
 9. 9. Sampling ”Tre takter” Inte tillåtet utan tillstånd!
 10. 10. Cleara sampling Skivbolag Artist Förlag
 11. 11. Covers I praxis tillåtet men inga större ändringar i arrangemangen.
 12. 12. Sveriges kompositörer och textförfattare -Tillvarata medlemmarnas konstnärliga och upphovsrättsliga intressen -Fördela bidrag, stipendier och priser -Verka för svensk populärmusik
 13. 13. Upphovsrättsorganisation som bevakar och ser till att upphovsmän får betalt när deras musik musik framförs offentligt, tex i radio, tv, spotify, i en affär eller live på en klubb. Krävs att upphovsmannen blir medlem och registrerar sina verk hos STIM.
 14. 14. Juni 2013 P1: 138,75 kr/minut
P2: 61,7 5 kr/minut
P3: 81,50 kr/minut
P4 riks: 92,25 kr/minut
P4 lokal: 7,23 kr/minut RIX FM: 1,41 kr/minut
Mix Megapol: 1,66 kr/minut
 15. 15. Nordisk Copyright Bureau -Mekaniska rättigheter När ett skivbolag vill ge ut en kompositörs verk på någon form av fysisk ljudbärare måste de ansöka om samt betala ncb-avgift för detta. Gäller även digitalt.
 16. 16. Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation -Bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. -Samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/TV och vid offentligt framförande -Ersättning utgår utifrån inspelningslista som producent/skivbolag ska lämna in.
 17. 17. -Skivbolagens upphovsrättsorganisation och intresseorganisation. -Inkasserar ersättning när musik spelas i exempelvis radio, tv och på Internet och fördelar därefter den inkasserade ersättningen till de skivbolag som äger inspelningsrättigheterna.

×