Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avtalsrätt din musikbusiness

1,450 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avtalsrätt din musikbusiness

 1. 1. Två huvudprinciper 1. Pacta Sund Servanda - avtal skall hållas 2. Avtalsfrihet- så länge det man avtalar om inte är olagligt.
 2. 2. Olika sätt att ingå avtal -Muntliga avtal -Skriftliga avtal Muntliga och skriftliga avtal samma värde men bevissvårigheter vad som avtalats vid muntligt avtal.
 3. 3. Checklista innan avtal -Har motparten rätt att ingå avtalet? -Kolla upp motparten hos tex Bolagsverket & Skatteverket. -Har motparten avsett att ingå ett avtal? -Vilka har motparten arbetat med tidigare och för närvarande? -Success stories?
 4. 4. Olika former av avtal i musikbranschen -Artistavtal = ”Skivkontrakt” -Masterlicensavtal = Skivbolaget licensierar mastern av artisten -Förlagsavtal = Upphovsmannen skriver över rättigheter till förlag -Producentavtal = producentens rättigheter -Managementavtal = manager hjälper artist/grupp med karriär -Bokningagentursavtal= Ordnar spelningar -Distributionsavtal = Distributör/ Aggregator som ska distribuera
 5. 5. Checklista Artistavtal Omfattning = Album? Singlar? Antal? Avtalsperiod = Tidsperiod. Hur länge? Optioner= ”Första tjing” Antal? På vad? Påkallas när och hur? Utgivning= När ska skivan senast ges ut? Format? Territorium= Sverige? Skandinavien? Europa? ”PPD” = Priset royaltyn beräknas på. Pris till distributör. Bestäms av skivbolaget. Royalty = Procent av de pengar som kommer in. När utbetalning? Förskott = Pengar utbetalda i förväg. Ej återbetalningskyldig. Hur ska de användas? Licensintäkter= 50/50? Streaming= Spotify. Youtube. ”Recoupa”= Kostnader som ska tjänas in innan royalty delas ut. Hur betalas de av?
 6. 6. Checklista Artistavtal Exempel Intäkter: 100 000 kr skivförsäljning/streaming Minus: 30 000 kr förskott 30 000 kr videokostnader 20 000 kr övriga kostnader ---------------------------------------Kvar 20 000 kr Artisten 15% = 3000kr
 7. 7. Checklista Förlagsavtal Generalavtal= Alla verk upphovsmannen komponerar tex under avtalsperioden. Specifika verk- Enskilda verk, tex ett album eller en singel. Avtalsperiod? Life of copyright = ”För evigt” Begränsad Rättighetsperiod = Avgränsad period tex avtalstiden + 20 år Förlagsersättningen = 66,7% – 33,3% ? Synkronisering ”synkar” = Ersättning verken sätts till rörlig bild
 8. 8. Checklista Managementavtal Befogenhet/Behörighet: Vad får managern göra? Avtalsperiod: Hur länge? Prövoperiod Option/Förlängning: Vem påkallar? Kommission: På vad? Hur mycket? Efterkommission: Efter avtalet upphört fortsatt kommission.
 9. 9. Aftonbladet 2013-09-18 -Tvingats signa med en manager. -Kommissionen? -Efterkommission på fem år? -Optioner.
 10. 10. Sammanfattning punkter att tänka på Omfattning? Ersättning? Kostnader? Avtalsperiod? Rättigheter?

×