Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Games on Linux

598 views

Published on

Games on Linux presentation

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Games on Linux

 1. 2. <ul><li> Motivele pentru folosim tehnica de calcul : </li></ul><ul><li>Satisfacerea unor nevoi şi necesităţi umane : </li></ul><ul><li>[ comune consumatorilor casnici ( individuali ) ] </li></ul><ul><li>- DIVERTISMENT </li></ul><ul><li>- COMUNICARE </li></ul><ul><li>[ comune consumatorilor institu ţ ionali ( industriali ) ] </li></ul><ul><li> - productivitate </li></ul><ul><li> - eficien ţă </li></ul>
 2. 4. DIVERTISMENTUL este elementul cheie î n dezvoltarea IT
 3. 5. <ul><li>CALITATEA DIVERTISMENTULUI </li></ul><ul><li> este un indicator de </li></ul><ul><li> civilizaţie . </li></ul>
 4. 6. <ul><li>F olosim ( cump ă r ă m ) computere pentru jocuri : DA </li></ul><ul><li>A vem nevoie de jocuri : DA </li></ul><ul><li>D ezvolt ă aptitudini jocurile : DA </li></ul>
 5. 7. <ul><li>SOLU Ţ IA I ( simple way ) : WINE </li></ul><ul><li>SOLU Ţ IA II ( tricky way ) : PLAYONLINUX </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Wine </li></ul><ul><li>Wine este o aplica ţ ie software pentru sistemele de operare Linux care permite rularea aplica ţ iilor pentru Windows. Wine este free ş i open source. </li></ul>
 7. 10. <ul><li>Simulation </li></ul><ul><li>Scopul acestor jocuri, dupa cum o spune ş i numele, este de a simula o experien ţă , pe cât de real posibil ă . </li></ul>
 8. 11. <ul><li>- L ife simulation : </li></ul><ul><li>- Sunt o categorie de jocuri în care fiecare jucător trăieşte sau controlează una sau mai multe forme de viaţă artificială. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>Exemplu : The Sims ( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 10. 13. <ul><li>Spirited Heart </li></ul>
 11. 14. <ul><li>- V ehicle simulation : </li></ul><ul><li>- S unt o categorie de jocuri î n care fiecare juc ă tor îş i poate alege o ma ş in ă pe care o poate controla cu ajutorul tastaturii. </li></ul>
 12. 15. <ul><li>Exemplu: NFS ProStreet ( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 13. 16. <ul><li>TORCS </li></ul>
 14. 17. <ul><li>- Sports simulation : </li></ul><ul><li>- S unt o categorie de jocuri î n care se simuleaz ă jucarea unor sporturi tradi ţ ionale fie ele individuale ori de echip ă . </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Exemplu : FIFA10 ( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 16. 19. <ul><li>2) Strategy </li></ul><ul><li>- I mpun crearea de resurse , unit ăţ i militare ş i alimentarea acestora, precum ş i direc ţ ionarea lor î n puncte strategice pentru a- ţ i î nvinge oponentul. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Turn based strategy (TBS) : </li></ul><ul><li>Jocurile de strategie î n care juc ă torii “mut ă ” pe r â nd. Sunt jucate de regul ă î mpotriva calculatorului. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>Exemplu : Heroes of Might and Magic V </li></ul><ul><li>( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 19. 22. <ul><li>The Battle for Wesnoth </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Real time strategy (RTS) : </li></ul><ul><li>Se joac ă simultan de c ă tre doi sau mai mul ţ i juc ă tori , f ie online sau î n campaign mode (offline, î mpotriva calculatorului). </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Exemplu : Starcraft II ( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 22. 25. <ul><li>Invasion Battle of Survival </li></ul>
 23. 26. <ul><li>3) ROLE PLAYING GAMES (RPG) </li></ul><ul><li>Î ntr-un RPG, juc ă torul îş i asum ă rolul unui caracter (deseori numit avatar) î ntr-un d e cor fic ţ ional. Juc ă torii sunt responsabili de dezvoltarea caracterului î n baza regulilor jocului. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>S ingle-player gaming </li></ul><ul><li>Exemplu : Diablo II ( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 25. 28. <ul><li>Glest </li></ul>
 26. 29. <ul><li>Multi-player gaming </li></ul><ul><li>Se bazeaz ă pe colaborarea ş i interac ţ iunea dintre juc ă tori pentru a completa misiuni ş i a omor î mon ş tri. Mai sunt numite ş i MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) </li></ul>
 27. 30. <ul><li>Exemplu : World of Warcraft </li></ul><ul><li>( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 28. 31. <ul><li>Eternal Lands </li></ul>
 29. 32. <ul><li>4) Action </li></ul><ul><li>Shooter </li></ul><ul><li>- Este caracterizat prin faptul ca acţiunea este văzută prin ochii personajului controlat de jucător. </li></ul>
 30. 33. <ul><li>Exemplu : Counter-Strike 1.6 </li></ul><ul><li>( rulat de pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 31. 34. <ul><li>AssaultCube </li></ul>
 32. 35. <ul><li>Adventure </li></ul><ul><li>- Este caracterizat prin faptul c ă ac ţ iunea jocului are un storyline ce îl face pe protagonist să treacă prin diferite experienţe . </li></ul>
 33. 36. <ul><li>Exemplu : POP : The Sands of Time </li></ul><ul><li>( rulat pe Ubuntu cu ajutorul Wine ) </li></ul>
 34. 37. <ul><li>Garshasp: The Monster Slayer </li></ul>
 35. 38. <ul><li>F resh install </li></ul><ul><li> on the fly </li></ul><ul><li>COUNTER -STRIKE 1.6 </li></ul>

×