Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan rozwoju KS Polonia Warszawa

2,018 views

Published on

Plan rozwoju KS Polonia Warszawa

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plan rozwoju KS Polonia Warszawa

 1. 1. DATA OPRACOWANIA: KWIECIEŃ 2020 OPRACOWANO DLA: PLAN ROZWOJU KS POLONIA WARSZAWA Grzegorz Wojdyga Kapitan
 2. 2. 2 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl ADRESACI DOKUMENTU: Sz. P. Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ: Gregoire Nitot Prezes Zarządu Polonia Warszawa S.A.
 3. 3. 3 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl Spis treści 1. LIST PRZEWODNI................................................................................................................. 4 2. PRZEJĘCIE KLUBU I SPŁATA DŁUGÓW................................................................................. 6 2.1 Akwizycja Klubu przez Gregoire Nitot................................................................................. 6 2.2 Nowa struktura organizacyjna............................................................................................ 6 2.3 Spłata wszystkich bieżących zadłużeń wobec Miasta......................................................... 7 3. PLAN ROZWOJU I FINANSE ................................................................................................. 9 3.1 Plan rozwoju działu sportowego......................................................................................... 9 3.2 Kobieca drużyna piłki nożnej ............................................................................................ 10 3.3 Budżet - koszty i przychody Klubu .................................................................................... 11 4. ROLA STADIONU W FINANSOWANIU KLUBU.................................................................... 13 4.1 Koszty i przychody związane ze stadionem ...................................................................... 13 5. MOCNE I SŁABE STRONY POLONII .................................................................................... 16 6. JAK M. ST. WARSZAWA MOŻE POMÓC POLONII? ............................................................ 19 6.1 Wsparcie w zakresie obecnego stadionu – krótkoterminowe......................................... 19 6.2 Wsparcie w zakresie budowy nowego stadionu – wsparcie długoterminowe ................. 21 6.3 Korzyści dla Miasta i mieszkańców Warszawy ze współpracy z Polonią Warszawa S.A.... 22 7. AKADEMIA PIŁKARSKA POLONII WARSZAWA I WSPARCIE M. ST. WARSZAWY................ 24 8. SPRZEDAŻ I MARKETING – PLAN DŁUGOTERMINOWY..................................................... 27 9. O GREGOIRE NITOT........................................................................................................... 30 9.1 Relacje z Kibicami Legii Warszawa.................................................................................... 30 10. MISJA, CELE I WARTOŚCI .................................................................................................. 33
 4. 4. 4 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 1. LIST PRZEWODNI Szanowna Pani Prezydent, Jako nowy właściciel Polonii Warszawa S.A., w niniejszym dokumencie chciałbym przedstawić swoją wizję, plany sportowe i biznesowe, a także propozycje współpracy między Polonią Warszawa i Miastem. Najważniejsza zmiana dla Klubu to przejęcie Spółki przez nowego inwestora. Fakt, że jestem zarówno właścicielem (77%), Prezesem Zarządu i strategicznym sponsorem, posiadającym pełną decyzyjność w Spółce, otwiera dla Polonii możliwości rozwoju, które były nieosiągalne na przestrzeni ostatnich kilku lat. Polonia Warszawa to dla mnie inwestycja długoterminowa – mam nadzieję zarządzać Klubem przez co najmniej 15 kolejnych lat. Dotychczas zainwestowałem już 2,7 mln zł, a przez kolejne lata planuję przeznaczyć na ten cel około 10 mln zł. Mam jasną wizję i wiem, w jaki sposób zarządzać Klubem. Chcę, abyśmy za maksymalnie 10 lat wrócili do Ekstraklasy. Obecnie w Polonii wdrożyłem już plan naprawczy. Wszystkie należności zarówno wobec Miasta (750.097 zł), Aktywnej Warszawy (386.919 zł), jak i innych wierzycieli zostały już spłacone, a pozostałe płatności regulujemy na bieżąco. Miasto Stołeczne Warszawa jest kluczowym partnerem w realizacji celu dotyczącego powrotu Klubu do Ekstraklasy. Decydujący wpływ na utrzymanie stabilności finansowej Klubu ma odpowiednio funkcjonujący obiekt sportowy. W związku z tym prosimy Miasto o: • udostepnienie Klubowi odpowiedniej infrastruktury, w tym przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na obecnym stadionie w celu poprawy panujących tam warunków dla odwiedzających, • w kolejnych latach, kiedy Polonia powróci do I ligi, zaangażowanie się w projekt budowy nowego stadionu i umożliwienie Polonii czerpania z niego zysków. Mam nadzieję na wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy i liczne możliwości współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji. Z poważaniem, Gregoire Nitot Prezes Zarządu Polonia Warszawa S.A.
 5. 5. 5 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 02. PRZEJĘCIE KLUBU
 6. 6. 6 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 2. PRZEJĘCIE KLUBU I SPŁATA DŁUGÓW 2.1 Akwizycja Klubu przez Gregoire Nitot Początkowo status spółki Polonia Warszawa S.A. był skomplikowany ze względu na posiadanie akcji i praw przez kilka różnych osób i stowarzyszeń. Poprzednio udziały w Polonii należały m.in. do stowarzyszeń SKS, K6 czy Wielka Polonia. Część stowarzyszeń, posiadając tzw. złote akcje, miała dużą moc decyzyjną w Klubie za sprawą automatycznego powoływania do Rady Nadzorczej kilku osób i jednej osoby na stanowisko Członka Zarządu Klubu. Warunkiem Gregoire Nitot do zainwestowania w Polonię było posiadanie pełnej mocy decyzyjnej. Jako jedyna osoba inwestująca w Polonię Warszawa S.A. chciał zachować pełnię autonomii przy podejmowaniu decyzji. Przeprowadzono więc negocjacje z dwoma akcjonariuszami posiadającymi większościowy pakiet akcji w Spółce, a także stowarzyszeniami kibiców mającymi istotny wpływ na decyzje podejmowane w Klubie, w następstwie czego doszło do zawarcia serii porozumień oraz umów sprzedaży akcji na rzecz Gregoire Nitot. Obecnie Gregoire Nitot jako główny inwestor i akcjonariusz (77% akcji) posiada pełnię decyzyjności w Polonii, co umożliwia szybkie procesy decyzyjne i zapewnia kompletną klarowność sytuacji. Gregoire Nitot objął również funkcję Prezesa Zarządu Polonii Warszawa S.A., natomiast w celu usprawnienia procesów finansowych i administracyjnych Klubu, na Członka Zarządu powołano Bartłomieja Dryla, eksperta w zakresie analizy finansowej. 2.2 Nowa struktura organizacyjna W celu umożliwienia efektywnego zarządzania Klubem wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną w podziale na 4 departamenty:
 7. 7. 7 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 2.3 Spłata wszystkich bieżących zadłużeń wobec Miasta Obecnie spłacone zostały wszystkie zaległości: • 156 zaległych faktur na łączną kwotę 750.097,23 zł. • Opłaty de minimis w kwocie 386.919 zł. Wyciągi bankowe potwierdzające spłatę zadłużenia zostały przesłane do Miasta w dniach 30.03.2020 i 17.04.2020) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nadany numer urzędowy korespondencji to: GP-EM/2448/20. Wszystkie zaległości, poza odsetkami w kwocie 42 425,18 zł., zostały więc spłacone. Odsetki nie powstały w okresie naszej działalności, a wynikają z nieuregulowania płatności przez poprzednie władze Klubu. Dlatego, działając w dobrej wierze, zwracamy się z prośbą o umorzenie tych odsetek przez Miasto.
 8. 8. 8 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 03. PLAN ROZWOJU I FINANSE Marcin Szymczak Środkowy Pomocnik
 9. 9. 9 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 3. PLAN ROZWOJU I FINANSE W założeniach do poniższego planu przyjęliśmy, że Polonia zostanie w III lidze. Możliwe jednak, że po najbliższych decyzjach PZPN i MZPN Polonia spadnie do IV ligi – wówczas nasz plan zostanie odpowiednio dopasowany i przesunięty o ok. 2 lata. 3.1 Plan rozwoju działu sportowego Długofalowy plan zakłada rozwój Polonii, awans do wyższej ligi co 2-3 lata i powrót do: • 2 ligi: 06/2022 • 1 ligi: 06/2025 • Ekstraklasy: 06/2029 Obecnie koncentrujemy się na usprawnieniu i wzmocnieniu naszej drużyny piłkarskiej. Kluczowymi osobami dla zrealizowania tego celu są: 1. Wojciech Szymanek – Trener pierwszego zespołu 2. Piotr Kosiorowski – Dyrektor sportowy. Obaj Panowie są od lat blisko związani z Polonią. Zarówno Wojciech jak i Piotr są na tym samym poziomie hierarchicznym, podlegają pod i raportują bezpośrednio do Gregoire Nitot. Podstawą funkcjonowania naszej drużyny jest zapewnienie stabilności. Po każdym sezonie chcemy zatrzymać w drużynie ok. 75% zawodników (zmieniając 25%, co roku rekrutując ok. 6 nowych piłkarzy). Przed każdym sezonem transferowym Gregoire Nitot, Wojciech Szymanek i Piotr Kosiorowski będą wspólnie decydować kogo pozostawić w drużynie, a na jakie pozycje szukać nowych zawodników.
 10. 10. 10 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl Aby wzmocnić nasz zespół w następnym sezonie, planujemy również zatrudnić: • 3 lub 4 doświadczonych piłkarzy, • 2 lub 3 juniorów o wysokim potencjale. Pozycje, na które szukamy zawodników: • Napastnik • Prawy obrońca • Prawy skrzydłowy • Rozgrywający • Środkowy obrońca • Środkowy pomocnik. Poniżej przedstawiamy nową strukturę organizacyjną działu sportowego: 3.2 Kobieca drużyna piłki nożnej W przyszłości, kiedy pozwolą nam na to środki (również w zakresie stadionu), planujemy w ramach Klubu zbudować i rozwijać kobiecą drużynę piłki nożnej.
 11. 11. 11 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 3.3 Budżet - koszty i przychody Klubu Oprócz wzmocnienia działu sportowego, naszym obecnym priorytetem jest wdrożenie nowej efektywnej organizacji, obejmującej zarządzanie budżetem i kontrolę finansową. Poniższa tabela prezentuje strukturę przychodów i kosztów klubu wraz z procentowym udziałem poszczególnych kosztów departamentów w całości kosztów, w podziale na kolejne ligi. Ekstraklasa obecny stadion Ekstraklasa nowy stadion BUDŻET (mln zł) III Liga II Liga I Liga WPŁATY 3,0 4,4 8,8 25,0 45,5 Gregoire Nitot 1,5 1,6 0,0 0,0 0,0 Sii Sp. z o.o. 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 M. st. Warszawa 0,5 0,7 1,0 1,5 1,5 Komercyjne + inni sponsorzy 0,1 0,7 3,0 8,5 12,0 Stadion: Dzień meczowy (bilety, karnety, catering) 0,3 0,5 2,3 4,0 17,0 Sprzedaż produktów (e-Commerce) 0,0 0,1 0,5 1,0 3,0 Transmisje (radio, TV) 0,0 0,1 1,0 9,0 11,0 KOSZTY DZIAŁÓW 3,0 4,4 8,5 24,5 45,0 Sport 2,0 3,0 5,5 15,5 25,0 % wszystkich kosztów 67% 69% 65% 63% 56% Finanse i administracja 0,2 0,4 1,0 3,5 4,0 % wszystkich kosztów 7% 9% 12% 14% 9% Sprzedaż, PR, komunikacja i marketing 0,3 0,4 1,0 3,5 4,0 % wszystkich kosztów 10% 9% 12% 14% 9% Stadion 0,5 0,6 1,0 2,0 12,0 % wszystkich kosztów 17% 13% 12% 8% 27% ZYSK brutto 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 Dzień meczu + karnety / wpłaty 10,9% 12,5% 26,1% 16,0% 37,4% Komercyjne + Sponsorzy / wpłaty 88,6% 85,2% 62,5% 48,0% 38,5% Transmisje / wpłaty 0,5% 2,3% 11,4% 36,0% 24,2% Dział Sportowy / wpłaty 66,6% 68,8% 62,5% 62,0% 54,9%
 12. 12. 12 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 04. ROLA STADIONU W FINANSOWANIU KLUBU
 13. 13. 13 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 4. ROLA STADIONU W FINANSOWANIU KLUBU W tym punkcie chcemy zaznaczyć jak ważnym elementem dla stabilności finansowej Klubu jest możliwość czerpania przychodów związanych ze stadionem. 4.1 Koszty i przychody związane ze stadionem Różnica między przychodami i kosztami stanowi zysk operacyjny, który jest niezbędny dla przetrwania Klubu. Strukturę przychodów i kosztów ilustruje poniższy graf: Bardzo wyraźnie chcemy zaznaczyć, że bez zysków płynących z zarządzania stadionem (zielony trójkąt), Polonia nie ma szans na przetrwanie – bez tego niemożliwe będzie utrzymanie stabilności finansowej Klubu. To właśnie dzięki wypracowanemu ze stadionu zyskowi jest możliwe pokrycie m.in.: • Pensji piłkarzy
 14. 14. 14 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl • Pensji sztabu szkoleniowego (trener, asystent trenera, trener bramkarzy, fizjoterapeuta lekarz medycyny sportowej itd.) • Podatków, takich jak ZUS czy PIT • Kosztów związanych z funkcjami korporacyjnymi Polonii Warszawa, tj.: finanse, księgowość, prawo, administracja, sprzedaż, PR, marketing, itd. • Faktur od dostawców. Bez zysku płynącego ze stadionu Polonia ryzykuje ponowny upadek w najbliższych latach, ponieważ Gregoire Nitot nie będzie w stanie finansować samodzielnie wszystkich rozległych wydatków Klubu bez końca. Gregoire Nitot nie planuje inwestować prywatnych pieniędzy kiedy Klub powróci do 1. ligi. Polonia musi być wówczas zdolna do samodzielnego utrzymania i funkcjonowania, bez środków finansowych właściciela. Powyższe analizy jasno wskazują jak ważną rolę w finansowaniu Klubu stanowią przychody związane ze stadionem. Polonia musi zarabiać sama na siebie, żeby pozostać stabilnym klubem. Chcemy również podkreślić, że przychody pozyskane z eksploatacji stadionu zostaną przeznaczane na rozwój Klubu oraz na realizację celów strategicznych Miasta, takich jak wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej warszawiaków, zwłaszcza dzieci, poprzez Akademię Piłkarską Polonii Warszawa. Liczymy na to, że wspólnie z Miastem osiągniemy te cele, a samo Miasto będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju Klubu i jego infrastruktury.
 15. 15. 15 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl KOBIERA 05. MOCNE I SŁABE STRONY POLONII
 16. 16. 16 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 5. MOCNE I SŁABE STRONY POLONII Polonia Warszawa ma wiele mocnych, ale też słabych stron, które transparentnie prezentujemy w poniższej tabeli. Wśród słabych stron wskazujemy również obszary, w których pomoc Miasta jest dla nas niezbędna. 1. Silna marka Polonii, imponująca historia, długa tradycja 2. Lokalizacja w Warszawie: największe miasto Polski, mieszkańcy z najwyższymi zarobkami 3. Pokaźna baza eks-kibiców (setki tysięcy osób), którzy wrócą oglądać mecze na stadionie K6 kiedy Klub zacznie osiągać lepsze wyniki sportowe 4. Lokalizacja stadionu K6 w centrum Warszawy (dogodny dojazd dla zawodników i turystów, możliwość sprzedaży powierzchni reklamowej i outdoor marketing marki Polonia) 5. Gregoire Nitot - właściciel i główny sponsor Klubu, posiada bogate doświadczenie w budowaniu firmy, a także zapewni finansowanie i stabilność Klubu 6. Bogate doświadczenie Trenera pierwszego zespołu oraz Dyrektora sportowego, którzy od lat są blisko związani z Polonią: Wojciech Szymanek i Piotr Kosiorowski 7. Pracownicy Sii Polska: Doświadczona i utalentowana kadra managerska oraz wysoka kultura organizacyjna (wielu pracowników Sii oferuje pomoc w odbudowie Klubu: specjaliści od marketingu, prawa, finansów, IT, e-commerce, księgowi, itp.).
 17. 17. 17 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 1. Zła reputacja wynikająca ze złego zarządzania Klubem przez ostatnią dekadę. Złe wyniki sportowe. Ciągłe problemy finansowe od 2013 r. 2. Brak jedności – istnieje kilka różnych podmiotów, które posługują się nazwą „Polonia Warszawa” (np. SKK lub MKS). • Brak jednego podmiotu reprezentującego wspólną ofertę dla potencjalnych sponsorów. • Ograniczone możliwości integracji kibiców i sympatyków różnych podmiotów sportowych (spółek, stowarzyszeń, klubów). • Brak organizacji, która zajmuje się kompleksowo tworzeniem, magazynowaniem i sprzedażą oficjalnych gadżetów Polonii (własnej marki Klubu). Żeby stworzyć silną markę „Polonia Warszawa” konieczne jest połączenie wszystkich wspomnianych podmiotów i włączenie ich pod nadzór Polonii Warszawa S.A. Ułatwi to rozmowy z Miastem i ze sponsorami czy zarządzanie stadionem (jesteśmy po rozmowach z prezesem SKK, który jest zainteresowany połączeniem z Polonią Warszawa S.A.). 3. Konkurencja w postaci kilku osób, które wykorzystują markę „Polonia Warszawa” i blokują część możliwych źródeł przychodów Klubu, sprzedając na własną rękę gadżety z marką Polonii, prowadząc stadionowy bar czy oferując catering podczas meczów (po pierwszych rozmowach z tymi osobami widzimy pozytywy i możliwości współpracy, o ile Polonia Warszawa S.A. będzie mogła zarządzać wspomnianymi obszarami). 4. Brak własnej bazy danych, CRM i narzędzi marketingu online umożliwiających sprzedaż biletów i oficjalnych gadżetów marki Polonia, a także zarządzanie relacjami z całą społecznością. 5. Stadion: • Brak możliwości sprzedaży stadionowych lóż biznesowych dla firm • Wysoki koszt wynajmu stadionu, zarówno podczas meczy jak i treningów, w porównaniu z naszymi 3-ligowymi rywalami (którzy mogą korzystać ze stadionów bezpłatnie dzięki pomocy Miast) • Zbyt mała dostępność boisk treningowych (w tym boiska bocznego - „Sahara”), zarówno dla pierwszego zespołu jak i Akademii Piłkarskiej • Negatywne doświadczenia osób odwiedzających stadion: brak lub słaba kondycja zaplecza sanitarnego, słaby stan wyposażenia • Brak własnego systemu biletowania i wyboru miejsc • Zarządzanie stadionem przez zewnętrzną organizację (Aktywna Warszawa), poza gestią Polonii. Brak klubowego cateringu, restauracji, sklepu z gadżetami na stadionie Polonii. • Konieczność dzielenia boiska z innymi podmiotami, które organizują liczne wydarzenia. Drużyna Polonii nie jest traktowana priorytetowo. • Biuro: małe, ciemne, nie jest reprezentatywne, nie ma miejsca na archiwizację dokumentów.
 18. 18. 18 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl Jak Miasto Warszawa może pomóc Polonii Warszawa? Poprzez zaadresowanie kwestii opisanych jako nasze słabości, zwłaszcza tych wymienionych w powyższym punkcie 4., które są związane ze stadionem. Nasze propozycje opisaliśmy w kolejnym rozdziale. 06. JAK M.ST. WARSZAWA MOŻE POMÓC POLONII? Sebastian Kobiera Środkowy Pomocnik
 19. 19. 19 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 6. JAK M. ST. WARSZAWA MOŻE POMÓC POLONII? W poniższych akapitach zostały opisane nasze propozycje dotyczące wsparcia Polonii Warszawa przez Miasto Stołeczne Warszawę. Pomoc Miasta jest niezbędna dla rozwoju Klubu. 6.1 Wsparcie w zakresie obecnego stadionu – krótkoterminowe Chcemy podkreślić, że na ten moment Polonia nie potrzebuje nowego stadionu. Obecny stadion jest w zupełności wystarczający na potrzeby Klubu grającego w III, a nawet II lidze. Fot. Stadiony.net Nowy stadion będzie niezbędny, kiedy Polonia wróci do I ligi, ponieważ obecny nie spełnia wymogów PZPN. Niemniej jednak nowy stadion oznaczałby dla Klubu nowe źródło przychodów, a także wzrost prestiżu i popularności, tym samym będąc nieocenionym wsparciem dla Polonii na drodze powrotu do Ekstraklasy. Proponowane przez nas wsparcie, jakiego m. st. Warszawa mogłoby udzielić Polonii obejmuje: Wsparcie krótkoterminowe (potrzebne jak najszybciej) 1. Traktowanie Polonii Warszawa jako priorytetowego podmiotu w zakresie korzystania z obiektu: • Rezerwacja boiska bocznego na treningi wszystkich naszych zespołów: o I i II zespołu Polonii: min. 10h/tyg. o Dzieci i młodzieży grających w Akademii Piłkarskiej Polonii Warszawa: min. 20h/tyg.
 20. 20. 20 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl • Stałe, całodobowe korzystanie z wynajmowanych przez nas pomieszczeń (czasami zdarza się że musimy np. opuścić szatnię zawodników z powodu wynajęcie boiska innym podmiotom); • Udostępnienie reprezentacyjnego pomieszczenia biurowego na stadionie Polonii na wyłączność, np. pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się salka konferencyjna (pokój 102 lub 103). 2. Umowa promocyjna z Biurem Sportu: • Proponujemy zachowanie dotacji Miasta analogicznie do ubiegłego roku, kiedy na mocy Uchwały Rady Miasta Warszawy Polonii zostało przyznane 500 000 zł. w ramach umowy promocyjnej z Biurem Sportu. Mamy również nadzieję na odpowiednie zwiększanie tego budżetu w kolejnych latach i w miarę awansu Klubu do wyższych lig. • Zachęcenie przez m. st. Warszawę jednej z podległych spółek miejskich do stania się sponsorem Klubu. Z informacji jakie otrzymaliśmy od poprzednich włodarzy, takie rozmowy byłyby możliwe do przeprowadzenia np. z Warszawskim Metrem, Miejskimi Zakładami Autobusowymi czy spółkami wodociągowymi. 3. Przeprowadzenie remontów części pomieszczeń biurowych, baraków/kontenerów i toalet, a także pomoc w negocjacji umów z podmiotami obecnie korzystającymi z tych obiektów: • Remont toalet na stadionie jest niezbędny w celu poprawienia user experience osób przebywających na stadionie, a także odwiedzających gości czy turystów zwiedzających Stare Miasto. Przełoży się to na zwiększenie atrakcyjności obiektu i możliwość sprzedaży większej ilości biletów. • Regulacja sytuacji z toaletami i pomieszczeniami, które są zajmowane przez kibiców lub inne podmioty, co uniemożliwia ich remont i wykorzystanie do celów klubowych. 4. Zainstalowanie nowoczesnego sprzętu: • Zegar/telebim przy płycie głównej stadionu oraz zegar przy boisku bocznym, zgodnie z podstawowymi wymaganiami • System nagłośnienia na trybunach stadionu. 5. Utrzymanie obecnej stawki za dzień meczowy • Utrzymanie stawki 10 000 zł za mecz i zawarcie w tej kwocie min. 3 treningów w tygodniu. Zależy nam na zachowaniu tych warunków również w momencie awansu Polonii do wyższych lig, aż do czasu budowy nowego stadionu. Wsparcie średnioterminowe - umożliwienie Polonii Warszawa S.A. zarządzania stadionem Prosimy o przekazanie możliwości zarządzania stadionem w ręce spółki Polonia Warszawa S.A. Pozwoli to nam na implementację nowego systemu lub integracji z już istniejącym systemem obsługi kibica, biletowania i kontroli dostępu na stadion. Polonia Warszawa powinna być właścicielem i zarządcą danych kibiców, by móc włączyć wszystkich zainteresowanych do polonijnej sieci komunikacji.
 21. 21. 21 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 6.2 Wsparcie w zakresie budowy nowego stadionu – wsparcie długoterminowe Kluczowe dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania Polonii jest posiadanie własnego stadionu, jak również zarządzanie obiektem i czerpanie zysków możliwych do wypracowania przez stadion. Kiedy Polonia awansuje do I ligi, nowy obiekt będzie niezbędny, aby spełnić wymogi PZPN. JSK Architekci Nowy stadion powinien zmieścić co najmniej 30 tys., a idealnie 40 tys. widzów. 40 tysięcy to rozsądna liczba miejsc na stadionie w tak dużej europejskiej stolicy jak Warszawa. W innych europejskich miastach stadiony są jeszcze większe. Istnieją 2 możliwe modele budowania obiektu: • Budowa stadionu przez Miasto i wynajęcie obiektu spółce Polonia Warszawa, a także oddanie zarządzania w ręce Klubu (model Legii Warszawa). • Drugim modelem jest wydzierżawienie przez Miasto terenu pod stadion spółce Polonia Warszawa S.A. i jego budowa oraz finansowanie również przez tę samą spółkę. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku takich klubów jak np. Juventus Turyn, Olympic Lyon, Arsenal Londyn i wielu innych. Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że Polonia Warszawa S.A. musi mieć możliwość zarabiania na stadionie, ponieważ jest to jedyna szansa na zapewnienie jej stabilności finansowej (szerzej w punkcie 4.). Stabilność finansowa to pierwszy z naszych strategicznych celów – jest ona niezbędna dla rozwoju i utrzymania Klubu.
 22. 22. 22 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 6.3 Korzyści dla Miasta i mieszkańców Warszawy płynące ze współpracy z Polonią Warszawa S.A. • Tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno w Klubie jak i podczas meczów (np.: lekarz sportowy, sprzedawca biletów, księgowy, sprzedawca napojów i żywności, sprzedawca w oficjalnym sklepie Klubu, ochroniarz, steward, szef kuchni w restauracji klubowej). W przypadku większości z nich wykształcenie akademickie nie jest wymagane, dzięki czemu zatrudnienie będą mogły znaleźć również osoby bezrobotne. Co więcej, możemy zaoferować pracę lub praktyki nastolatkom, pozwalając im zdobyć doświadczenie zawodowe na wczesnym etapie życia. • Integracja: Klub piłkarski zbliża do siebie ludzi i daje możliwość lepszej integracji. Polonia Warszawa jest wspólnym tematem dyskusji, a stadion jednym z miejsc, w których ludzie mogą się spotykać i lepiej poznawać. Klub będzie promować również inne działania lokalne, takie jak rodzinny piknik lub obiady po meczach w lokalnej restauracji. • Poszerzenie oferty Miasta o kolejne ciekawe wydarzenia sportowo-rozrywkowe. Podczas meczów zapewnimy społeczności Warszawy emocje i rozrywkę, a także stworzymy okazję do wspólnej zabawy. Polonia Warszawa może również wspierać inne wydarzenia organizowane przez m.st. Warszawę. • Promocja zajęć sportowych i zdrowego trybu życia wśród dzieci mieszkających w Warszawie (ciekawa alternatywa dla spędzania wolnego czasu w domu, przed komputerem czy telewizorem). • Silna identyfikacja kibiców i sympatyków z Klubem i Warszawą. Dla ludzi klub piłkarski jest symbolem oraz sposobem na identyfikowanie się z miastem. Tym samym przybliża jednostkę również do Warszawy. Klub daje kibicom możliwość wspierania drużyny piłkarskiej w wolnym czasie, co stanowi powód do dumy. • Korzyści ekonomiczne: Wraz z awansem do coraz wyższych lig, Polonia będzie przynosić naszemu miastu coraz większe korzyści ekonomiczne (zwiększenie sprzedaży w hotelach, restauracjach, sklepach itd.). Kiedy Polonia dojdzie do Ekstraklasy i będzie rywalizować z najlepszymi klubami w Europie, wizerunek Warszawy zostanie dodatkowo wzmocniony. • Stadion i rozgrywki jako atrakcja turystyczna, interesujące miejsce nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób odwiedzających stare miasto Warszawy.
 23. 23. 23 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 07. AKADEMIA PIŁKARSKA POLONII WARSZAWA I WSPARCIE M. ST. WARSZAWY
 24. 24. 24 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 7. AKADEMIA PIŁKARSKA POLONII WARSZAWA I WSPARCIE M. ST. WARSZAWY Polonia jako silny klub będzie rozwijać swoją własną Akademię Piłkarską Polonia Warszawa dla dzieci i młodzieży. Akademia powinna składać się z 2 typów zawodników: 1. Wszystkie dzieci i młodzież, które chcą grać w piłkę nożną w celach rekreacyjnych, dla przyjemności i rozrywki. Cele to: sprawienie radości i satysfakcji dzieciom i ich rodzicom, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie bazy kibiców Polonii, a także osiągnięcie naszego 5. celu strategicznego – Rozwiniemy Akademię Piłkarską Polonii Warszawa otwartą dla wszystkich dzieci i młodzieży, bez względu na ich umiejętności i status materialny. Nauczymy ich gry w piłkę nożną, przekażemy nasze wartości i wykształcimy postawę sportową. 2. Zawodnicy „Elitarnej Akademii” kształcącej największe talenty piłkarskie, działającej w oparciu o trudną do przejścia selekcję oraz profesjonalne treningi. Cel to wzmocnienie pierwszego zespołu Polonii. 5 naszych celów związanych z Akademią to: 1. Utrzymanie licencji PZPN: PZPN wymaga od wszystkich klubów piłkarskich grających w III lidze i wyżej posiadania co najmniej 3 zespołów młodzieżowych. 2. Wzmocnienie pierwszego zespołu dzięki młodym utalentowanym zawodnikom – wychowankom naszej Akademii. Trener I zespołu i dyrektor sportowy muszą posiadać autorytet i uprawnienia decyzyjne dotyczące awansu młodzieży z Akademii do zespołów seniorskich podczas treningów czy meczów. Akademia nie może mieć prawa odmówić takiego awansu do starszych zespołów. 3. Transfery zawodników: możliwość sprzedaży młodych zawodników (wychowanków naszej Akademii) po kilku latach gry w pierwszym zespole Polonii do innych klubów w Polsce i Europie. Dzięki tym transferom będzie również możliwe inwestowanie i rozwijanie Klubu i Akademii. Aby osiągnąć ten cel, Polonia Warszawa musi mieć pierwszeństwo w prowadzeniu negocjacji z utalentowanymi młodymi zawodnikami Akademii. 4. Sprzedaż i marketing: poszerzenie bazy fanów dzięki zawodnikom Akademii i ich rodzinom, co doprowadzi do zwiększenia liczby sprzedanych biletów i gadżetów w dni meczowe, a tym samym pozwoli na wzmocnienie stabilności finansowej (co stanowi nasz pierwszy cel strategiczny). Akademia przyczyni się również do zwiększenia popularności marki Polonia. Aby osiągnąć ten cel, Polonia Warszawa S.A.: • Musi mieć pełny dostęp i kontrolę nad bazą danych uczestników Akademii, możliwość wysyłania faktur i zarządzania działaniami marketingowymi online (media społecznościowe, automatyzacja marketingu, biuletyny, kampanie i wydarzenia marketingowe itd.). • Akademia nie może konkurować z Polonią Warszawa S.A. w zakresie sprzedaży produktów z logo Polonii. Na przykład ubrania sportowe z logo Polonii powinny być sprzedawane wyłącznie przez Polonię Warszawa S.A.
 25. 25. 25 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 5. Uczestnictwo w PZPN PJS (Pro Junior System) – umożliwiające zarabianie za pośrednictwem Akademii i finansowanie Klubu. Istnieją 2 możliwe sposoby prowadzenia Akademii: A. Rozwijanie własnej Akademii Polonia Warszawa B. Przejęcie kontroli nad akademią MKS i połączenie z Akademią Polonii Warszawa. Najbardziej korzystną opcją dla nas jest opcja B; nie mniej jednak nie wiemy jeszcze czy Akademia MKS zgodzi się na fuzję z Polonią Warszawa S.A. lub powołanie do swojego zarządu osób z tej spółki (jesteśmy gotowi zarówno na przejęcie sekcji piłki nożnej jak i innych sekcji sportowych. W przypadku przejęcia innych sekcji moglibyśmy promować wszystkie aktywności sportowe oferowane przez MKS, ponieważ kochamy każdy rodzaj sportu!). Decyzja odnośnie tego w jaki sposób będziemy budować naszą Akademię nie została jeszcze podjęta, jesteśmy w trakcie przeprowadzania negocjacji z MKS-em. Zapewnienie pełni decyzyjności dla Polonii Warszawa S.A. w zakresie zarządzania Akademią jest kluczowe dla Klubu. Dopóki negocjacje z MKS nie zostaną zakończone, będziemy rozwijać naszą własną Akademię. Wsparcie, jakie m. st. Warszawa mogłoby udzielić Akademii Piłkarskiej Polonii Warszawa, obejmuje: • Umożliwienie trenowania na boisku bocznym „Sahara” dla dzieci i młodzieży. Obecnie na boisku ze sztuczną nawierzchnią „Sahara” 80% godzin treningowych udostępnianych jest akademii MKS. Tym sposobem dzieci trenujące w Akademii Polonii Warszawa zmuszone są do trenowania poza stadionem Polonii, na obiektach wynajmowanych od prywatnych właścicieli. • Wsparcie współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi, np. z LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego, by Akademia mogła mieć zagwarantowane miejsca dla naszych wyselekcjonowanych młodych podopiecznych. Zależy nam zwłaszcza na wsparciu kontaktu i negocjacjach z władzami szkoły lub Burmistrzem dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. • Wskazanie przez m. st. Warszawę: o Obiektu, w którym moglibyśmy otworzyć w 2021 roku Szkołę Mistrzostwa Sportowego Polonii Warszawa, o Miejskich obiektów sportowych (hal sportowych oraz boisk), w których moglibyśmy we współpracy z Miastem otwierać nowe ośrodki treningowe Akademii w innych dzielnicach Warszawy, o Terenu, na którym moglibyśmy stworzyć bazę treningową dla Akademii oraz dla I zespołu Polonii.
 26. 26. 26 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 08. SPRZEDAŻ I MARKETING – PLAN DŁUGOTERMINOWY
 27. 27. 27 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 8. SPRZEDAŻ I MARKETING – PLAN DŁUGOTERMINOWY Opisane poniżej cele w zakresie marketingu, komunikacji, PR i sprzedaży nie są obecnie naszym najważniejszym priorytetem, ale będziemy je realizować w kolejnych latach w miarę naszych możliwości. • Marketing: o Budowa nowej strony www (2021) o Zarządzanie profilami mediów społecznościowych o Stworzenie oficjalnej aplikacji mobilnej Klubu o Online marketing (e-commerce, CRM) o Public Relations o Rozbudowa mediów klubowych, w tym działu Polonia TV (po powrocie Klubu do I ligi) • Sprzedaż, z uwzględnieniem merchandisingu i e-commerce o Bilety i karnety  Rozbudowa systemu sprzedaży biletów oraz abonamentów (karnetów) na mecze domowe Klubu  Wprowadzenie systemu „zwalniania” miejsc karnetowych dla kibiców nieobecnych na danym meczu (model Widzew Łódź)  System afiliacyjny, sprzedaż biletów oraz karnetów „z polecenia” innych kibiców  Stworzenie systemu „karnetów fundowanych” dla dzieci oraz młodzieży z biedniejszych środowisk oraz wsparcie placówek oświatowych w celu budowy społeczności lokalnej wokół Klubu o Produkty i usługi klubowe (po powrocie Klubu do I ligi)  Budowa nowoczesnego sklepu klubowego wraz z e-commerce  Stworzenie rozbudowanej oferty dedykowanych produktów klubowych  Dystrybucja produktów przygotowanych przez sponsora technicznego/partnerów Klubu Ważnym elementem, który wpływa na wzrost sprzedaży biletów oraz karnetów jest powstanie nowego stadionu. Przykłady takich klubów jak Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, czy przede wszystkim Widzew Łódź (16 401 sprzedanych karnetów, rekord w Polsce) pokazują jak nowoczesna infrastruktura sportowa przekłada się na wzrost sprzedaży, a co za tym idzie stabilną sytuację finansową klubu oraz dywersyfikację źródeł przychodu. • Budowanie społeczności Polonii o Kibice i sympatycy  Organizacja wydarzeń specjalnych, mających na celu budowę środowiska kibiców Polonii Warszawa (np. prezentacja drużyny)  Współpraca z klubami kibica oraz środowiskami sympatyków Klubu  Zacieśnienie współpracy z zasłużonymi pracownikami oraz byłymi zawodnikami Polonii Warszawa, włączenie ich w działania promocyjne mające na celu budowę historii i tożsamości Klubu
 28. 28. 28 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl  Organizacja wydarzeń dedykowanych dla rodzin, przy współpracy z Akademią Piłkarską Polonia Warszawa, w celu zaangażowania nie tylko najmłodszych, ale również ich rodziców i dziadków do aktywnego wspierania Polonii. o Sponsorzy i partnerzy biznesowi  Budowa programu oraz oferty sponsorskiej Klubu  Organizacja wydarzeń promocyjnych w ramach „dnia meczowego”  Stworzenie „klubu biznesu” skupiającego sponsorów i partnerów  Rozbudowa programów lojalnościowych dla kibiców mających na celu wsparcie procesów sprzedaży oraz marketingu partnerów biznesowych Klubu. W kolejnych latach planujemy rozwijać Dział Sprzedaży i Marketingu – jego docelową strukturę prezentujemy na poniższym grafie:
 29. 29. 29 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 09. O GREGOIRE NITOT
 30. 30. 30 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 9. O GREGOIRE NITOT Dlaczego jestem stabilnym partnerem, na którym Klub i Miasto mogą polegać? Ponieważ ciężka praca nie jest mi obca. Stworzyłem od zera firmę, która w przeciągu 14 lat rozwinęła się w przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 4 500 pracowników, z oddziałami w 14 polskich miastach i przychodami na poziomie ponad 800 mln zł. Zaczynałem w niewielkim mieszkaniu w centrum Warszawy w styczniu 2006. Polonia Warszawa to dla mnie inwestycja długoterminowa – mam nadzieję zarządzać Klubem przez co najmniej 15 kolejnych lat. Na jego zakup pozwoliły mi środki, które zgromadziłem dzięki dywidendom otrzymanym z Sii (więcej o wynikach finansowych Sii Polska można dowiedzieć się tutaj). Przez najbliższe lata planuję osobiście zainwestować w Polonię około 10 mln zł. W kolejnych etapach będę nadal inwestować w miarę potrzeb Polonii i moich możliwości finansowych. Dlaczego zdecydowałem się na tę inwestycję? Od najmłodszych lat kibicuję piłce nożnej i po dziś dzień jest to jedna z moich największych pasji. Wybrałem Polonię ponieważ Warszawa to mój dom – mieszkam tu od 2006 roku, a od 2016 roku jestem dumnym posiadaczem polskiego obywatelstwa. To tu jest wszystko, co dla mnie najważniejsze – moja żona i 4 urodzonych w Warszawie dzieci, a także wszystko, co posiadam – cały swój kapitał ulokowałem w Polsce. Inwestycja w Polonię nie jest dla mnie sposobem na wzbogacenie się. Nie planuję zarobić na Klubie, a wręcz przeciwne – liczę się z tym, że mogę stracić mnóstwo pieniędzy. Moim celem nigdy nie było otaczanie się rzeczami luksusowymi, takimi jak wielki dom, drogi zegarek czy jacht. Nie dbam o nie, ponieważ nie sprawiają mi przyjemności. Znacznie więcej satysfakcji daje mi inwestowanie w projekty takie jak Polonia Warszawa, praca z pasjonatami, budowanie zgranych zespołów, codzienne uczenie się nowych rzeczy, rywalizacja, nie poddawanie się mimo przeciwności oraz dawanie radości ludziom (np. zawodnikom i kibicom Polonii Warszawa, dzieciom z Akademii Piłkarskiej). Tego na co dzień dostarcza mi biznes i mam nadzieję, że właśnie z takimi doświadczeniami będzie się wiązał rozwój Polonii Warszawa. Zrobię wszystko, aby Polonia Warszawa, Klub z ponad 100-letnią tradycją, będący ważną częścią historii Warszawy, miał szansę na rozwój, powrót do Ekstraklasy i przynoszenie dumy mieszkańcom Warszawy. 9.1 Relacje z Kibicami Legii Warszawa Zrobiło się o mnie głośno przy okazji aktu agresji i nienawiści skierowanych w moją stronę przez grupę kibiców Legii Warszawa. Nie zamierzam działać w podobny sposób. Chcę, żeby relacje z kibicami innych klubów opierały się na szacunku i dzieleniu wspólnej pasji do piłki nożnej. Od początku wdrażamy w Klubie naszą misję, 6 strategicznych celów
 31. 31. 31 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl i 10 wartości, których będą przestrzegać pracownicy, zawodnicy, ale także kibice - nie będziemy akceptować kibiców, którzy otwarcie nienawidzą Legii lub innych klubów. Chcę również podkreślić, że w Warszawie potrzebne są 2 kluby piłkarskie. Uważam, że kibice Legii Warszawa powinni wspierać także Polonię, ponieważ: • Obecnie Polonia nie stanowi dla Legii żadnego ryzyka - Polonia to mały klub walczący o utrzymanie w III lidze, podczas gdy Legia należy do Ekstraklasy. • Fani piłki nożnej powinni szanować swoich rywali. Piłka nożna daje ogromne emocje właśnie dzięki nim. Bez przeciwników futbol byłby nudny. • Głównymi rywalami Legii Warszawa nie powinny być Polonia Warszawa, ani kluby z polskiej Ekstraklasy. Miasto Warszawa, stolica tak dużego i bogatego kraju jak Polska, powinno mieć klub, który jest w stanie konkurować i wygrywać z najlepszymi zespołami z całej Europy. Jednak aby Legia miała szansę w takim pojedynku, musi mieć silnych i solidnych rywali w Polsce. Mam nadzieję, że Polonia będzie za kilka lat jednym z nich. • Istnienie Polonii jako rywala w tym samym mieście umożliwi regularne sparingi i podnoszenie poziomu sportowego, a w przyszłości rozegranie derbów Warszawy, które będą niezapomnianą rozrywką dla wszystkich kibiców i prawdziwym świętem piłki nożnej w Warszawie. Mimo, że Polonia będzie dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, regularnie oglądam na żywo mecze Legii i jest to dla mnie ogromna przyjemność. Chciałbym, żeby kibice zarówno Legii jak i Polonii uszanowali ten zwyczaj, ponieważ łączy nas wspólna pasja do futbolu.
 32. 32. 32 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 10. MISJA, CELE I WARTOŚCI
 33. 33. 33 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 10. MISJA, CELE I WARTOŚCI Na zakończenie przedstawiamy naszą nową misję, 6 strategicznych celów i 10 podstawowych wartości, które są duszą Polonii Warszawa. Będą one obowiązywać nie tylko pracowników i zawodników - chcemy je także zaszczepić u kibiców. Misja Dajemy radość i dostarczamy silnych emocji naszym kibicom, którzy współdzielą z nami wartości oraz budujemy pozytywną markę Polonia Warszawa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie! 6 celów strategicznych 1. Stabilność finansowa: Naszym głównym celem jest utrzymanie stabilności finansowej. Bez niej nie możemy realizować naszej misji, osiągać pozostałych celów strategicznych, pozyskiwać dobrych zawodników i budować silnej drużyny piłkarskiej. W celu zapewnienia stabilności finansowej konieczne jest, aby Klub czerpał zyski z działań wspieranych przez kibiców, np. sprzedaży biletów, gadżetów czy cateringu podczas dni meczowych. 2. Wygrywanie: Walczymy o to, aby osiągać najlepsze wyniki i wygrywać z rywalami, których darzymy szacunkiem, ponieważ są dla nas inspiracją i motywacją do jeszcze cięższej pracy, a także do doskonalenia się każdego dnia. 3. Zwiększenie społeczności kibiców: Dążymy do tego, aby stale poszerzać grupę fanów i sympatyków Klubu. Klub piłkarski zbliża do siebie ludzi i przyczynia się do lepszej integracji. Polonia Warszawa jest dla ludzi wspólnym tematem dyskusji, a stadion jest jednym z miejsc, w których spotykają się i lepiej poznają. 4. Promowanie naszych wartości: Nasze wartości to nasz moralny kompas – pracownicy i zawodnicy kierują się nimi każdego dnia. Podejmujemy wszelkie starania, aby przyjęli je także nasi kibice, ponieważ chcemy, aby piłka nożna przynosiła pozytywne emocje, a stadion był miejscem bezpiecznym dla każdego bez wyjątku. 5. Zaszczepienie pasji do sportu w młodych ludziach: Rozwiniemy Akademię Piłkarską Polonii Warszawa otwartą dla wszystkich dzieci i młodzieży, bez względu na ich umiejętności i status materialny. Nauczymy ich gry w piłkę nożną, przekażemy nasze wartości i wykształcimy postawę sportową. 6. Budowanie narodowej dumy ze sportu: Naszym długoterminowym marzeniem jest zbudowanie najlepszej polskiej drużyny piłki nożnej, z której mieszkańcy Warszawy i całego kraju będą dumni. Chcemy, aby Polonia Warszawa rywalizowała z najlepszymi klubami w Europie, a marka Polonia była znaną na całym świecie – dzięki świetnym wynikom i pozytywnym wartościom zwiększy ona rozpoznawalność naszego kraju za granicą.
 34. 34. 34 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 10 podstawowych wartości Klubu 1. Duch zespołu – Zgrany zespół jest naszym największym atutem. Wiemy, że nie da się wygrywać meczy w pojedynkę i znacznie więcej możemy osiągnąć jako drużyna. Nie pozwalamy, aby różnice w punkcie widzenia odwracały naszą uwagę od tego, do czego dążymy jako team. Pomimo konstruktywnych konfliktów pomiędzy członkami zespołu, zawsze szukamy kompromisów i stawiamy dobro ogółu przed interesem jednostek. Nie boimy się rozstawać z osobami konfliktowymi, które mają zły wpływ na nasze wyniki czy atmosferę w zespole. Wierzymy, że daje nam to przewagę i jest motorem dalszego rozwoju. 2. Duma – Chcemy, aby o Polonii Warszawa mówiono z dumą – aby zawodnicy byli dumni z noszenia swoich Czarnych Koszul, fani byli dumni z drużyny, której kibicują, a Miasto Warszawa i partnerzy ze współpracy z Klubem. 3. Entuzjazm i pozytywne nastawienie – Energia i optymizm to nasze cechy charakterystyczne. Problemy zdarzają się codziennie. Traktujemy je jako wyzwania i zawsze poszukujemy nowych, nieszablonowych rozwiązań. 4. Skromność i pokora – Jesteśmy ambitni i wierzymy w swoje umiejętności, jednak pomimo sukcesów i świetnych wyników, które osiągamy, pozostajemy skromni i pokorni. Nie boimy się przyznać do błędów i porażek, bo możemy się dzięki nim wiele nauczyć i jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze mamy rację. Akceptujemy konstruktywną krytykę i traktujemy ją jako narzędzie rozwoju. 5. Solidarność – Bez względu na okoliczności stoimy razem zarówno w dobrych, jak i w gorszych chwilach. Wspólnie cieszymy się, gdy wygrywamy i pocieszamy się nawzajem, kiedy przegrywamy. Nawet gdy stajemy przed wyzwaniem, nie poddajemy się, ale wspieramy się nawzajem. 6. Tolerancja, równość i szacunek – Akceptujemy wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie, wiek, orientację seksualną, wyznanie, status materialny czy klub, któremu kibicują. Wszyscy są zawsze mile widziani na trybunach podczas meczów Polonii, które mają być miejscem bezpiecznym dla każdego bez wyjątku. Szanujemy także naszych rywali i dzielimy sportowe emocje z ich kibicami, z którymi łączy nas wspólna pasja. Nienawiść i agresja to uczucia nam obce. 7. Transparentność i odwaga – Wierzymy, że transparentność jest niezbędnym elementem każdej relacji. Otwartość i szczerość zachowujemy wobec wszystkich: kibiców, pracowników, zawodników i partnerów, nawet gdy jest to niepoprawne politycznie lub może kogoś zaboleć. Nie boimy się wyzwań ani ryzyka i mierzymy się z konsekwencjami naszych wyborów. W każdej sytuacji mamy odwagę wyrażać swoją opinię. Jeśli jest to uzasadnione podejmujemy nawet niepopularne decyzje, np. zabraniając wstępu na stadion kibicom, którzy nie respektują naszych wartości.
 35. 35. 35 / 35 Plan rozwoju KS Polonia Warszawa Polonia Warszawa S.A. | www.kspolonia.pl 8. Uczciwość – Stosujemy zasady fair play i traktujemy sprawiedliwie wszystkich rywali. Nasze osiągnięcia wynikają wyłącznie z tego, jaką formę prezentujemy na boisku i w jaki sposób zarządzamy Klubem. Odnosi się to również do sędziów – akceptujemy ich decyzje, nie podważamy ich werdyktów, są dla nas autorytetami. 9. Waleczność i ambicja – Status quo nas nie satysfakcjonuje – jesteśmy głodni zwycięstwa. Cały czas dążymy do tego, aby być lepsi, a ponad wszystko chcemy prześcignąć naszą konkurencję – rywalizacja to główny powód, dla którego kochamy ten sport! Zawsze stawiamy sobie ambitne cele, do których wytrwale dążymy. Nigdy nie jesteśmy w pełni zadowoleni z naszych wyników i ciągle szukamy sposobów, abyśmy stawali się jeszcze lepsi i osiągali jeszcze lepsze efekty. Nasze zaangażowanie i pasja sprawiają, że walczymy do ostatniej kropli potu. 10. Zaufanie i wolność – Ufamy naszym pracownikom i zawodnikom. Delegujemy decyzyjność na niższe poziomy hierarchii (takie jak trener, kapitan zespołu itd.). Każdy człowiek jest inny. Doceniamy indywidualność i wyjątkowość każdego z naszych zawodników. Wszyscy ludzie mają prawo krytykować Polonię i wyrażać swoją opinię. Jednak każda krytyka powinna być konstruktywna, przekazana w przyjazny sposób, bez przemocy i nienawiści.

×