Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Phonak SoundRecover

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Av technika 6
Av technika 6
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

Phonak SoundRecover

SoundRecover - Unikátní funkce pouze u sluchadel značky Phonak. Umožňuje nelineární kompresi zvuku. Řeší kompenzaci vysokofrekvenční nedoslýchavosti. Účinnost potvrzena četnými klinickými studiemi, včetně dětských uživatelů.

SoundRecover - Unikátní funkce pouze u sluchadel značky Phonak. Umožňuje nelineární kompresi zvuku. Řeší kompenzaci vysokofrekvenční nedoslýchavosti. Účinnost potvrzena četnými klinickými studiemi, včetně dětských uživatelů.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Phonak SoundRecover

 1. 1. SoundRecover Revoluce v porozumění řeči
 2. 2. SoundRecover Běžná konverzace, poslech ženských hlasů nebo ptačího zpěvu či zvuku hmyzu může pro někoho představovat obrovský problém. Společným jmenovatelem zmíněných zvuků je vysoká frekvence, která má zásadní význam pro poslech a porozumění řeči v hluku. Ztrátou sluchu ztrácíme schopnost ji slyšet.
 3. 3. SoundRecover ✔ Unikátní funkce, která umožňuje nelineární kompresi vysokých frekvencí. ✔ Tím výrazně zlepšuje srozumitelnost řeči a slyšitelnost vysokých tónů. ✔ Pouze u sluchadel Phonak a ve všech programech!
 4. 4. SoundRecover ✔ Vysoké frekvence jsou komprimovány do nižších, lépe slyšitelných pásem. ✔ Zlepšení slyšitelnosti a následně i výslovnosti.
 5. 5. SoundRecover ✔ Při transpozici pásma vysokých tónů do nižšího frekvenčního pásma dochází k překrývání a mísení tónů různých frekvencí. ✔ Phonak jako jediný využívá nelineární kompresi vysokých frekvencí, což je zcela jiný způsob, a výsledný poslechový efekt je naprosto jiný a mnohem lépe akceptovatelný.
 6. 6. SoundRecover Transpozice celého spektra Transpozice části spektra Komprese - SoundRecover 10 kHz 10 kHz 10 kHz Cut-off frequency Output frequency Output frequency Output frequency 1 kHz 1 kHz 1 kHz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 Hz 1 kHz 10 kHz Input frequency Input frequency Input frequency S využitím komprese vysokých Při transpozici celého Při transpozici části frekvencí, kdy jsou frekvenční spektra, známé již frekvenčního spektra pásma stlačena a nedochází od 60. let minulého století, dochází k přesunu pásma k jejich překrytí, přinesl Phonak dochází k posunu všech vysokých frekvencí novou generaci způsobu, frekvencí, ale mění se do nižších frekvencí, avšak jak umožnit nedoslýchavým výrazně charakter zvuků nevýhodou je mísení znovu slyšet čistě a jasně (zkreslení ženského hlasu a překrývání dvou nejen řeč, na mužský apod.) frekvenčních pásem ale i zvuky jako dětský smích, Již se nepoužívá. na jedné pozici. zpěv ptáků, listování knihou ...
 7. 7. SoundRecover Kompletní transpozice Částečná transpozice Komprese vysokých frekvencí 3 3 3 1 2 1 1 2 2 Cut-off-Frequency Sound Cut-off-Frequency Recover
 8. 8. SoundRecover – Vizualizace pomocí fotografie Normální sluch Standartní amplifikace Sluchová ztráta SoundRecover
 9. 9. SoundRecover - Děti ✔ Ve všech dětských sluchadlech značky Phonak. ✔ Možnost upravit jeho nastavení ve všech programech. ✔ Obrovský význam pro rozvoj dítěte: Umožňuje lepší tělesný i duševní vývoj se zvuky, které svět okolo něj přináší, a významně podporuje výsledky v učení řeči a následně i ve vzdělání.
 10. 10. SoundRecover ✔ Účinnost funkce SoundRecover potvrzena mnoha klinickými studiemi. ✔ Znatelné výsledky zlepšení poslechu a vlastní kvality řeči již po 6ti týdnech. ✔ Významné pro rozvoj dětí a jejich vzdělání pro jejich úspěšné uplatnění ve společnosti. ✔ Unikátní - pouze značka Phonak.
 11. 11. SoundRecover Děkujeme za pozornost. Kontakt: www.reja.cz tel. 734 313 750 e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz © 2011 REJA spol. s r. o. - Zastoupení značky Phonak pro Českou republiku

×