Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Novinky Oracle pre oblasť dátových skladov
Gabriela Hečková
Technology Sales Consultant
Oracle Database Machine
DWH zákazníci Database Machine V1

     “A query that used to take 24 hours now runs in less than 30
     minutes....
Sun Oracle Database Machine
Grid databázových serverov
• Lineárne škálovateľný výkon  Grid Exadata Storage
• Odolný v...
Sun Exadata Storage Server Hardware

        • Stavebný prvok Exadata Storage Gridu
          – 1.5 GB/s ...
Výkon Exadata Storage Serverov
                        Quarter Rack  Half Rack      Full Rac...
Exadata konfigurácia
         Single-Instance      RAC
           Database       Database
...
Vlastnosti Exadata softvéru

• Exadata Smart Scans
 – Niekoľkonásobne redukuje objem údajov posielaných databázovým serve...
Exadata Smart Scan


 • Exadata má implementované scanovanie pre zníženie
   objemu dát zasielaných DB serveru
   – ...
Tradičný Scan Proces

                    • Príklad Smart Scanu:
                   ...
Exadata Smart Scan Processing
   SELECT
 customer_name            • Len relevantné stĺpce
  FROM calls  ...
Exadata Hybrid Columnar Compression

• Dáta sú zotriedené podľa        11.2
 stĺpcov a potom sú uložené

• Query ...
Exadata Hybrid Columnar Compression

Compression
  Unit
                 • Tabuľky sú zoskupené do množí...
Exadata Smart Flash Cache                 11.2


• Transparentná cache pre Hot Data na 4
 Flash Cards/ E...
Benefits Multiply
 10 TB of user data     1 TB        100 GB
Requires 10 TB of IO  with compression  wi...
Sun Oracle Database Machine
- Architektúra budúcnosti
    • Najlepšia pre dátové sklady
     • 10x efektívnejšie ...
Výhody použitia Database Machine

• Nižšie riziko
  – Overená konfigurácia celého SW/HW prostredia
  – Jediný kontankt n...
Golden Gate
Čo je Oracle GoldenGate?
Oracle GoldenGate poskytuje zber, premiestnenie, transformáciu
  a dodávku dát v heterogénnom p...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Ako funguje Oracle GoldenGate
 Capture: Komitované transakcie sú čítané z
 transakčných logov (môžu byť aj filtrované).
...
Rôzne konfigurácie Oracle GoldenGate

  Jednosmerná        Oboj-smerná      Peer-to-Peer
  Odbremenenie/ ...
Real-Time: Operatívne BI v akcii     –  Detekcia podvodu
     –  Strata zákazníkov
     –  On-line opti...
Oracle GoldenGate pre Operatívny reporting
Presun reportingu na DB s nižšími nákladmi
•  Oneskorenie do 1 sekundy
• ...
Oracle GoldenGate Solutions pre Oracle Database


• Nulové prestoje pri upgrade-och, migráciách a údržbe
  – Migrácie z n...
Oracle Business Intelligence Forum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oracle Business Intelligence Forum

2,160 views

Published on

Business Intelligence keynote

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle Business Intelligence Forum

 1. 1. Novinky Oracle pre oblasť dátových skladov Gabriela Hečková Technology Sales Consultant
 2. 2. Oracle Database Machine
 3. 3. DWH zákazníci Database Machine V1 “A query that used to take 24 hours now runs in less than 30 minutes. The Oracle Database Machine beats competing solutions on bandwidth, load rate, disk capacity, and transparency.” Christian Maar, CIO “Every query was faster on Exadata compared to our current systems. The smallest performance improvement was 10x and the biggest one was an incredible 72x.” Simeon Dimitrov, Enterprise Resources Manager “Call Data Record queries that used to run for over 30 minutes now complete in under 1 minute. That's extreme performance.” Grant Salmon, CEO, LGR Telecommunications
 4. 4. Sun Oracle Database Machine Grid databázových serverov • Lineárne škálovateľný výkon Grid Exadata Storage • Odolný voči zlyhaniu servrov • Postavený na komoditných • 21 GB/s priepustnosť diskov serveroch • 50 GB/s priepustnosť flash • 1 milión I/O operácií za sekundu InfiniBand sieť • 880 Gb/s agregovaná priepustnosť
 5. 5. Sun Exadata Storage Server Hardware • Stavebný prvok Exadata Storage Gridu – 1.5 GB/s pri čítaní z diskov – 75.000 IOPS z Flash cache • Sun Fire™ X4275 Server – 2 Quad-Core Intel® Xeon® E5540 Hardware by – 24GB RAM – Dual-port 4X QDR (40Gb/s) InfiniBand karta – 12 x 600 GB SAS alebo 2TB SATA diskov – 4 x 96 GB Sun Flash PCIe Cards (384 GB) – Disk Controller s 512MB zálohovanou cache • Software – Oracle Enterprise Linux Software by – Exadata storage server software • Single Point of Support from Oracle
 6. 6. Výkon Exadata Storage Serverov Quarter Rack Half Rack Full Rack Počet diskov 36 84 168 Raw Disk Data SAS 4.5 GB/s 10.5 GB/s 21 GB/s Bandwidth1,3 SATA 2.5 GB/s 6 GB/s 12 GB/s Raw Flash Data Bandwidth1,3 11 GB/s 25 GB/s 50 GB/s SAS 10,800 25,000 50,000 Disk IOPS2,3 SATA 4,300 10,000 20,000 Flash IOPS2,3 225,000 500,000 1,000,000 Rýchlosť nahrávania dát3 1 TB/hr 2.5 TB/hr 5 TB/hr 1 – maximálna dosahovaná dátová priepustnosť pri čítaní z diskov, nezohľadňuje kompresiu 2 – IOPs – merané pre IO požiadavky veľkosti 8KB 3 - skutočný výkon sa môže podľa aplikácie líšiť
 7. 7. Exadata konfigurácia Single-Instance RAC Database Database InfiniBand Switch/Network Exadata Cell Exadata Cell Exadata Cell • Každá Exadata bunka je samostatný server, ktorý obsahuje disky pre uloženie dát a zbieha Exadata Storage Server Software • Oracle databázy sú nasadené naprieč viacero Exadata buniek • Oracle Database vylepšená na spoluprácu s Exadata Storage Server • Neexistuje limit na počet jednotiek zapojených do gridu
 8. 8. Vlastnosti Exadata softvéru • Exadata Smart Scans – Niekoľkonásobne redukuje objem údajov posielaných databázovým serverom • Exadata Storage indexy – Eliminuje nepotrebné diskové I/O • Hybrid Columnar Compression (HCC) – Niekoľkonásobne zvyšuje efektívnu diskovú kapacitu a dátovú priepustnosť • Exadata Smart Flash Cache – Rádovo zvyšuje IOPS – Znásobuje dátovú priepustnosť pre transakčné aplikácie • I/O Resource Manager – Kontrola prideľovania I/O zdrojov • Inter-leaved Grid Disks – Umožňuje uložiť často dopytované dáta na rýchlejšie oblasti diskov
 9. 9. Exadata Smart Scan • Exadata má implementované scanovanie pre zníženie objemu dát zasielaných DB serveru – Filtrovanie riadkov na základe “where” klauzuly – Filtrovanie stĺpcov – Filtrovanie prepojených tabuliek (join) 11.2 – Scanovanie kryptovaných dát 11.2 – Data Mining model scoring • 10-násobná redukcia prenosu dát • Transparentné pre aplikácie – Aj v prípade výpadku Exadata bunky alebo disku počas dotazu – Vrátené dáta sú konzistentné
 10. 10. Tradičný Scan Proces • Príklad Smart Scanu: – Telco chce identifikovať SELECT zákazníkov, ktorí minú viac customer_name Vrátené riadky ako $200 na jeden hovor FROM calls WHERE amount > – Táto informácia zaberá 200; 2MB v 1 terabyte tabuľke • V prípade tradičného úložiska DB server redukuje databázová inteligencia 1TB dát na 1000 mien spočíva na DB serveroch zákazníkov, ktoré sú Identifikovanie zaslané klientovi • Veľké percento dát zaslané z Súborov a Table úložiska je vyradené DB Extents serverom • Vyradené dáta spotrebovávajú zdroje a ovplyvňujú výkon Vykonanie I/O: ostatných výkonov Zadanie I/O operácie 1 TB dát zaslaných na čítanie do pamäte DB blokov serveru
 11. 11. Exadata Smart Scan Processing SELECT customer_name • Len relevantné stĺpce FROM calls – customer_name WHERE amount > Vrátené riadky 200; z požadovaných riadkov – kde amount>200 Sú vrátené na server Vygenerovaný Skonsolidova • Požadovaný výkon na Smart Scan a nie výsledku zaslaný do vyhodnotenie predikátu je zo všetkých Exadata bunky buniek presunutý na Exadatu • Presun sprocesovania scanu z DB servera uvoľnuje CPU a Smart Scan eliminuje presun nepotrebných identifikuje 2MB dát vrátené dát požadované riadky na server a stĺpce terabyte tabuľke
 12. 12. Exadata Hybrid Columnar Compression • Dáta sú zotriedené podľa 11.2 stĺpcov a potom sú uložené • Query Mode pre DWH – Optimalilzovaný pre rýchlosť – Typický 10-násobný pomer kompresie, 10x rýchlejšie I/O – Proporčné zlepšenie scanu • Archival Mode pre nie často dotazované dáta – Optimalizované pre redukciu miesta – Typický 15-násobný pomer 50X kompresie – V istých prípadoch až 50-násobný pomer kompresie
 13. 13. Exadata Hybrid Columnar Compression Compression Unit • Tabuľky sú zoskupené do množín z niekoľko tisíc Column 2 Column 1 Column 3 riadkov, ktoré sa nazývajú Compression Units (CUs) • Vnútri Compression Unit sú dáta organizované podľa stĺpca a potom skomprimované Reduces • Užitočné pre dáta uložené prostredníctvom Bulk Table Size loadu a potom dotazované 4x to 50x – Nízky výskyt update-ov Reduction 4x to 40x
 14. 14. Exadata Smart Flash Cache 11.2 • Transparentná cache pre Hot Data na 4 Flash Cards/ Exadata • Flash Cards založené na PCI Express pre vyššiu priepustnosť a IOPs a obídenie obmedzení disk controllera • Smart Caching – Vylepšený LRU algoritmus – Rozlišuje, kedy vynechať cache-ovanie, aby sa zabránilo „zamoreniu“ cache 4 x 96 GB Flash Cards
 15. 15. Benefits Multiply 10 TB of user data 1 TB 100 GB Requires 10 TB of IO with compression with partition pruning Subsecond On Database Machine 20 GB 5 GB with Storage Indexes with Smart Scans Data is 10x Smaller, Scans are 2000x faster
 16. 16. Sun Oracle Database Machine - Architektúra budúcnosti • Najlepšia pre dátové sklady • 10x efektívnejšie využitie kapacity • Dátovo náročné spracovanie už na storage zariadení • Najlepšia pre OLTP • Umožňuje prideľovať výkon podľa potreby každej aplikácií • Smart flash cache poskytuje 1 milión IO za sekundu • Bezpečná, odolná voči výpadkom • Ideálna pre konsolidáciu databáz • Schopná bežať a škálovať zmiešanú záťaž • Úplná kontrola zdrojov v multi-database, multi- application, multi-user prostrediach (dodržanie SLA)
 17. 17. Výhody použitia Database Machine • Nižšie riziko – Overená konfigurácia celého SW/HW prostredia – Jediný kontankt na podporu celého prostredia: Oracle • Nižšie náklady – Najlepší pomer cena/výkon – Ideálna pre konsolidáciu databáz • Vyššia hodnota – Neobmedzená škálovateľnosť – Zabudovaná vysoká dostupnosť
 18. 18. Golden Gate
 19. 19. Čo je Oracle GoldenGate? Oracle GoldenGate poskytuje zber, premiestnenie, transformáciu a dodávku dát v heterogénnom prostredí v reálnom čase ľ č Kľúčové vlastnosti: Výkon Nízky dopad, oneskorenie do 1 sekundy ľ Flexibilné, rozšíriteľné Otvorená, modulárna architektúra, podporuje heterogénne zdroje aj ciele ľ Spoľahlivé Podporuje transakčnú integritu, rýchla obnova po zlyhaní
 20. 20. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). Capture LAN/WAN Internet Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Oracle & Non-Oracle Database Database
 21. 21. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). . Trail: usporiadanie dát pre prenos. Trail Capture LAN/WAN Internet Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Oracle & Non-Oracle Database Database
 22. 22. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). . Trail: usporiadanie dát pre prenos. Pump: distribúcia dát pre prenos na rôzne ciele Trail Capture Pump LAN/WAN Internet Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Oracle & Non-Oracle Database Database
 23. 23. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). . Trail: usporiadanie dát pre prenos. Pump: distribúcia dát pre prenos na rôzne ciele Route: dáta sú kompresované a zakryptované pre prenos do cieľa Trail Trail Capture Pump LAN/WAN Internet TCP/IP Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Oracle & Non-Oracle Database Database
 24. 24. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). . Trail: usporiadanie dát pre prenos. Pump: distribúcia dát pre prenos na rôzne ciele Route: dáta sú kompresované a zakryptované pre prenos do cieľa Delivery: aplikuje dáta s udržaním transakčnej integrity + transformácie podľa potreby Trail Trail Capture Pump Delivery LAN/WAN Internet TCP/IP Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Oracle & Non-Oracle Database Database
 25. 25. Ako funguje Oracle GoldenGate Capture: Komitované transakcie sú čítané z transakčných logov (môžu byť aj filtrované). Trail: usporiadanie dát pre prenos. Pump: distribúcia dát pre prenos na rôzne ciele Route: dáta sú kompresované a zakryptované pre prenos do cieľa Delivery: aplikuje dáta s udržaním transakčnej integrity + transformácie podľa potreby Trail Trail Capture Pump Delivery LAN/WAN Internet TCP/IP Zdroj Cieľ Oracle & Non-Oracle Obojsmerný prenos Oracle & Non-Oracle Database Database
 26. 26. Rôzne konfigurácie Oracle GoldenGate Jednosmerná Oboj-smerná Peer-to-Peer Odbremenenie/ Live Standby alebo Vyrovnanie záťaže, presmerovanie dotazov Active-Active pre HA Multi-Master Broadcast Integrácia/Konsolidácia Radenie za sebou Distribúcia dát Dátové sklady Data Marty
 27. 27. Real-Time: Operatívne BI v akcii – Detekcia podvodu – Strata zákazníkov – On-line optimalizácia predaja – Optimalizácia ponuky pre zákazníka – Zlepšenie dodávateľských vzťahov Source: Intelligence Solutions Inc. Webinar: Operational BI Its Everywhere. 27
 28. 28. Oracle GoldenGate pre Operatívny reporting Presun reportingu na DB s nižšími nákladmi • Oneskorenie do 1 sekundy • Bez degradácie výkonu na zdrojovej DB • Konzistentné dáta pre čítanie s referenčnou integritou č • Obnova po zlyhaní prostredníctvom Trail súborov
 29. 29. Oracle GoldenGate Solutions pre Oracle Database • Nulové prestoje pri upgrade-och, migráciách a údržbe – Migrácie z non-Oracle databáz na Oracle 11gR2 – Upgrade Oracle Databázy 8i, 9i, 10g to 11gR2 – Upgrade/migrácia OS databázového servera – Výkony pri údržbe DB – Upgrade aplikácií (Siebel CRM) • Odľahčenie systému – Presmerovanie dotazov z historických systémov na Oracle DB • Nepretržitá dostupnosť s využitím active-active databázy • Synchronizácia dát v distribuovaných systémoch

×