Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Запровадження в Україні критеріїв сталості для
рідкого палива з біомаси, а також біогазу,
призначеного для використання в ...
НАЦІОНАЛЬНА ІНДИКАТИВНА ЦІЛЬ з ВДЕ
у валовому кінцевому енергоспоживанні України до 2020 р.
Показники 2009 2014 2015 2016 ...
НПДВЕ: ВДЕ у транспортному секторі з урахуванням
біопалива, що відповідає критеріям сталості.
Оцінка загального внеску
Вид...
Звіт України щодо виконання НПДВЕ у 2014-2015 рр.
Стосовно ВДЕ у транспортному секторі
Показник 2012 2013 2014 2015
ВДЕ на...
Енергетична стратегія України на період до 2035 р.
(схвалена Розпорядженням КМУ № 605-р від 18.08.2017)
Положення стосовно...
Вимоги сталості до біопалив та біопаливних рідин
згідно Директиви 2009/28/ЄС (ДВЕ)
Критерій сталості Опис Примітка
1. Скор...
План заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС
(Розпорядження КМУ № 791-р, 03.09.2014)
 Розробити і забезпечити оприлю...
Імплементація критеріїв сталості до
законодавства України
Директива 2009/28/ЄС
План заходів з імплементації
Директиви 2009...
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива
з біомаси та впр...
Стаття 8-1 «Дотримання суб’єктами господарювання критеріїв
сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеног...
Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а
також біогазу, призначеного для використання в галузі
транспорту...
Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а
також біогазу, призначеного для використання в галузі
транспорту...
Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а
також біогазу, призначеного для використання в галузі
транспорту...
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження
відповідності рідкого палива з біомаси, а також біогазу,
призначеног...
Рекомендована структура системи верифікації відповідності рідкого палива з
біомаси, а також біогазу, призначеного для тран...
Добровільні схеми сертифікації, визнані Єврокомісією
НАЗВА
Дата визнання
ЄК
МЕЖІ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
Тип
сировини
Походженн...
ПОРІВНЯННЯ ВИБРАНИХ СХЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ
ПОКАЗНИКИ RSB RSPO RTRS Bonsucro 2BSvs NTA 8080 REDcert ISCC
1. Управління системою
...
ТЕО виробництва біоетанолу 2-го покоління із власної
соломи зернових та стебел кукурудзи
Показники Величина
Потужність по ...
Питання для дискусії
 Коментарі до запропонованого Порядку
підтвердження відповідності біопалив критеріям
сталості?
 Нас...
Дякую за увагу!
Тетяна Желєзна
ГО «Агентство з відновлюваної енергетики»
т. (+380 44) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62
zh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Запровадження критеріїв сталості для рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, в Україні. Проект USAID MERP. Тетяна Желєзна, ГО "АВЕ"

686 views

Published on

Презентація дає огляд впровадження критеріїв сталого розвитку в українському законодавстві. Також представлені результати техніко-економічного обгрунтування виробництва етанолу 2-го покоління з соломи.
Presentation gives an overview of an implementation of the sustainability criteria in Ukrainian legislation. Also, results of a feasibility study on 2G-ethanol production from straw are presented.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Запровадження критеріїв сталості для рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, в Україні. Проект USAID MERP. Тетяна Желєзна, ГО "АВЕ"

 1. 1. Запровадження в Україні критеріїв сталості для рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту Желєзна Т.А., к.т.н., Пастух А.В., к.ю.н. ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» Семінар «Перспективи вирощування сталої сировини для виробництва біопалив другого покоління в Україні» в рамках проекту FORBIO, 20-21 вересня 2017 р., Київ Матеріал підготовлено в рамках проекту USAID MERP «Розробка проекту критеріїв сталості для біопалив та біопаливних рідин для України»
 2. 2. НАЦІОНАЛЬНА ІНДИКАТИВНА ЦІЛЬ з ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні України до 2020 р. Показники 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВДЕ – опалення, % 3,4 5,7 6,7 7,7 8,9 10,0 11,2 12,4 в т.ч. біомаса, тис. т н.е. 1433 2280 2700 3100 3580 4050 4525 5000/ 85%* ВДЕ – виробництво е/е, % 7,1 7,6 8,3 8,8 9,7 10,4 10,9 11,0 біомаса, МВте, в т.ч.: тверда біогаз 0 40 28 12 250 175 75 380 260 120 520 360 160 650 455 195 780 540 240 950 660/ 12%* 290/ 5%* ВДЕ – транспорт, % 1,5 4,1 5,0 6,5 7,5 8,2 9,0 10,0 у т.ч. біопалива**, тис. т н.е. 0 110 150 220 265 300 340 390/ 77%* Загальна частка ВДЕ в ВКЕ, % 3,8 5,9 6,7 7,4 8,3 9,1 10,1 11,0 Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. (затверджений 01.10.2014) * Частка від усіх ВДЕ. ** Біоетанол/ЕТБЕ, біодизель, що відповідають критеріям сталості (Додаток 8). Очікуваний обсяг споживання біопалива з відходів, залишків, нехарчової целюлози та лігноцелюлозного матеріалу (Додаток 4 НПДВЕ).
 3. 3. НПДВЕ: ВДЕ у транспортному секторі з урахуванням біопалива, що відповідає критеріям сталості. Оцінка загального внеску Вид ВДЕ 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Біоетанол/ЕТБЕ* 110 150 200 225 250 280 320 Біодизельне паливо* 20 40 50 60 70 Електроенергія з ВДЕ** 52 64 71 78 86 95 105 115 УСЬОГО, споживання 52 174 221 298 351 395 445 505 УСЬОГО, внесок (підрахунок згідно Директиви 2009/28/ЄС – базовий варіант 2009 р.) 130 380 477 635 745 837 942 1068 * З відходів, залишків, нехарчової целюлози та лігноцелюлозного матеріалу – урахування внеску з коефіцієнтом 2. В поточному варіанті Директиви 2009/28/ЄС уточнено перелік сировини для подвійного зарахування. ** Урахування внеску з коефіцієнтом 2,5. В поточному варіанті Директиви 2009/28/ЄС : для залізничного транспорту коефіцієнт 2,5, для автотранспорту – 5. тис. т н.е.
 4. 4. Звіт України щодо виконання НПДВЕ у 2014-2015 рр. Стосовно ВДЕ у транспортному секторі Показник 2012 2013 2014 2015 ВДЕ на транспорті, % 1,21 0,55 1,80 1,85 Валове кінцеве енергоспоживання ВДЕ на транспорті*, тис. т н.е. 89,2 (143,2*) 76,3 (130,8*) у тому числі: Біоетанол/біо-ЕТБЕ** - 42 42,4 35,1 Біодизель - - - - Біогаз - - - - Електроенергія з ВДЕ 51 65 46,8 (100,8*) 41,2 (95,7*) * З коефіцієнтом 2,5 для е/е з ВДЕ на залізничному транспорті. ** Враховано тільки біопалива, що відповідають критеріям сталості Директиви 2009/28/ЄС
 5. 5. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. (схвалена Розпорядженням КМУ № 605-р від 18.08.2017) Положення стосовно ВДЕ у транспортному секторі  Стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного палива, збільшення частки екологічних видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення (розділ «Реформування енергетичного сектору (до 2020 р.)»  Стимулювання виробництва більш безпечних для споживача й довкілля видів палива, зокрема СВГ, СПГ і КПГ, біологічного палива другого покоління, а також використання електричної енергії на транспорті (розділ «Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 р.).  Збільшення до 20% частки енергії з відновлюваних джерел, використовуваної на транспорті (там же)  Створення стимулів для широкого використання газового і альтернативного (нафтовому) видів палива (там же)  Стимулювання розвитку мереж для заправки транспортних засобів більш безпечними для споживача й довкілля видами палива (там же)
 6. 6. Вимоги сталості до біопалив та біопаливних рідин згідно Директиви 2009/28/ЄС (ДВЕ) Критерій сталості Опис Примітка 1. Скорочення викидів парникових газів (Ст. 17(2) ДВЕ) Для установок, що вже були в експлуатації до 05.10.2015: • Не менше 35% до 31.12.2017 • Не менше 50% з 01.01.2018 Для установок, запущених після 05.10.2015: • Не менше 60% Вимога посилена у вересні 2015 р. порівняно з оригінальною версією ДВЕ 2. Обмеження використання земель (Ст. 17(3)-17(5) ДВЕ) Сировина для виробництва біопалив/біорідин не може вирощуватися на землях наступних категорій: • Землі з високим рівнем біорізноманіття (праліси, лісисті території, заповідні зони, біорізноманітні луки). • Землі з високим запасом вуглецю (заболочені території, ліси з визначеним рівнем покриву) • Торфовища Для різних категорій земель різним чином враховується також їх статус на січень 2008 року та теперішній 3. Практика належного господарювання (вимоги зустрічної відповідності) (Ст. 17(6) ДВЕ) Вимоги зустрічної відповідності в рамках спільної аграрної політики: фермери можуть отримати фін. підтримку у разі дотримання певних стандартів господарювання Стосуються тільки виробників біомасової сировини в ЄС 4. Соціальна сталість біопалива (Ст. 17(7) ДВЕ) Виробництво біопалив не повинно негативно впливати на наявність продуктів харчування, а також має відповідати всім стандартам праці. Мають бути прийняті та впроваджені конвенції Міжнародної організації праці, визначені в ДВЕ
 7. 7. План заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС (Розпорядження КМУ № 791-р, 03.09.2014)  Розробити і забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах Мінприроди, Держекоінвестагентства та Держенергоефективності методики проведення розрахунку показників скорочення обсягів викидів парникових газів для біопалив та біорідин (п.10).  Розробити технічні вимоги до виробництва і використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів парникових газів, починаючи з 01.01.2017, не менш як на 50%, а з 01.01.2018 – не менш як на 60% для біопалив та біорідин, вироблених на установках, введених в експлуатацію після 1 січня 2017 року (п.11).  Розробити критерії сталості для рідкого та газоподібного палива, що виробляється з біомаси та використовується на транспорті, а також для рідкого палива, що виробляється з біомаси та призначається для енергетичного використання, іншого ніж транспорт, враховуючи виробництво електричної, теплової енергії та енергії на охолодження (п.12).  Забезпечити підготовку і подання Держенергоефективності для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про дотримання критеріїв сталості для… (п.13).
 8. 8. Імплементація критеріїв сталості до законодавства України Директива 2009/28/ЄС План заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС (Розпорядження КМУ, 2014 р.) Виконання АВЕ проекту USAID MERP «Розробка проекту критеріїв сталості для біопалив та біопаливних рідин для України» (серпень 2016 р. – серпень 2017 р.) Проект Закону України (внесок АВЕ стосується критеріїв сталості) Проект Постанови КМУ Поданий на розгляд
 9. 9. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (проект)  Терміни «біопалива та біопаливні рідини» адаптовано до чинного законодавства України  До ЗУ «Про альтернативні види палива» додано: визначення термінів: критерії сталості, національний верифікатор, незалежний аудит, незалежний аудитор, добровільна схема сертифікації; Статтю 8-1 «Дотримання суб’єктами господарювання критеріїв сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» Статтю 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту»
 10. 10. Стаття 8-1 «Дотримання суб’єктами господарювання критеріїв сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (проект)  Рідке паливо з біомаси, а також біогаз, призначений для використання в галузі транспорту, незалежно від того, де була отримана сировина для їх виробництва, повинні відповідати критеріям сталості (КС), що передбачені статтею 8-2 цього Закону для оцінки виконання: національних цілей з відновлюваної енергетики, що встановлюються Національним планом дій з відновлюваної енергетики; зобов’язань щодо дотримання вмісту обов’язкової частки біоетанолу або біодизелю у загальному річному обсязі продажу на митній території України бензинів або дизельного палива.  Зобов'язання суб'єктів господарювання (СГ) підтвердити відповідність біопалив КС.  Порядок підтвердження затверджується КМУ.  Загальний опис процедури підтвердження (звіт на розгляд верифікатору/незалежному аудитору; звіт + висновок/сертифікат на розгляд Держенергоефективності).  Моніторинг дотримання КС виконується Держенергоефективності (розгляд звітів та висновків/сертифікатів; внесення СГ до державного реєстру).
 11. 11. Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (проект)  Скорочення викидів парникових газів: не менше 35% до 31.12.2017, а також не менше 50% з 01.01.2018 для установок, уведених в експлуатацію до 05.10.2015 включно, та не менше 60% для установок, уведених в експлуатацію після 05.10.2015  Сировина для виробництва біопалив не може отримуватися на земельних ділянках, що мають підвищене значення для біологічного різноманіття – земельні ділянки, що на січень 2008 р. або пізніше належали до однієї з категорій (незалежно від того, до якої категорії вони належать зараз): - природних лісів, пралісів або квазіпралісів; - земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, крім випадків наявності обґрунтування, що здійснення такої діяльності не впливає на їхні природоохоронні функції, а здійснення господарської діяльності на них не заборонено законом; - природних луків, що зберігатимуть біологічне різноманіття за відсутності втручання людини, а природний склад видів та екологічні характеристики і процеси в них не порушені; - неприродних луків, що втратять біологічне різноманіття за відсутності втручання людини, і які є багатими на види, крім випадків, якщо збір сировини є необхідним для збереження статусу луків.  Порядок визначення характеристик земельних ділянок, що мають ознаки природних та неприродних луків, а також обґрунтування, що збір сировини є необхідним для збереження статусу луків або не впливає на природоохоронні функції об’єктів природно-заповідного фонду, затверджуються Мінприроди України.
 12. 12. Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (проект) - продовження  Сировина для виробництва біопалив не може отримуватися на земельних ділянках з високими вуглецевими запасами, що на січень 2008 р. належали, а зараз не належать до: - земельних ділянок, що покриті або насичені водою постійно чи протягом значної частини року; - суцільних лісових ділянок, площею > 1 га, що вкриті деревною рослинністю висотою > 5 м та покривом більше 30% або деревною рослинністю, що може досягати вказаних меж; - лісових ділянок, площею > 1 га, що вкриті деревною рослинністю висотою > 5 м та покривом від 10% до 30% або деревною рослинністю, що може досягати вказаних меж, крім випадків наявності обґрунтування…  Отримання сировини на зазначених вище ділянках дозволяється, якщо на момент отримання сировини їх «статус» є таким же, що і у січні 2008 року.  Сировина для виробництва біопалив не може отримуватися на земельних ділянках, що на січень 2008 р. належали до торфовищ. Отримання сировини на торфовищах дозволяється у випадку наявності обґрунтування, що процеси вирощування та збору сировини на них не передбачають осушення попередньо неосушеного ґрунту, що затверджуються Мінприроди України.
 13. 13. Стаття 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (проект) - продовження  Рідке паливо з біомаси, а також біогаз, призначений для використання в галузі транспорту, що виробляються з відходів та залишків, крім відходів та залишків лісового, сільського та рибного господарства, перелік яких затверджується Держенергоефективності, повинні відповідати виключно критеріям сталості щодо зменшення викидів парникових газів.  З метою оцінки виконання цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики, подвійне значення має внесок рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, що вироблені з сировини, яка входить до переліку, що затверджується Держенергоефективності (лігноцелюлозна сировина).
 14. 14. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження відповідності рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, критеріям сталості» (проект)  Затверджує Порядок підтвердження відповідності біопалив критеріям сталості. Уводяться терміни (у т.ч.): біопаливо, виробник/дистриб’ютор біопалива, життєвий цикл, ланцюг постачання біомаси, партія біопалива, партія біомаси, постачальник біомаси.  Затверджує Методику розрахунку скорочення викидів парникових газів від використання біопалив  Уповноважує Держенергоефективності розробити процедуру проведення акредитації національного верифікатора та проводити таку акредитацію.
 15. 15. Рекомендована структура системи верифікації відповідності рідкого палива з біомаси, а також біогазу, призначеного для транспорту, критеріям сталості Варіант І: Виробник/дистриб’ютор біопалива подає річний звіт уповноваженому органу із висновком національного верифікатора. Варіант ІІ: Виробник/дистриб’ютор біопалива подає звіт уповноваженому органу із сертифікатом незалежного аудитора (застосування ДСС). Уповноважений орган приймає звіт та вносить виробника / дистриб’ютора біопалива до відповідного державного реєстру. * Якщо звіт не прийнято, можливо застосування ДСС
 16. 16. Добровільні схеми сертифікації, визнані Єврокомісією НАЗВА Дата визнання ЄК МЕЖІ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ Тип сировини Походження сировини «Географія» вироб- ництва біопалива Ланцюжок постачання сировини 1. ISCC 09.08.2016 Багато видів Світ Світ Повний 2. Bonsucro EU 21.03.2017 Цукрова тростина Світ Світ Повний 3. RTRS EU RED Термін закінчився 09.08.2016 Соя Світ Світ Повний 4. RSB EU RED 09.08.2016 Багато видів Світ Світ Повний 5. 2BSvs 26.08.2016 Багато видів Світ Світ Повний 6. Red Tractor Термін закінчився 06.08.2017 Злакові, олійні, цукровий буряк Великобританія н/д До першої точки доставки сировини 7. SQC 09.06.2015 Всі злакові та олійні Північна частина Великобританії н/д До першої точки доставки сировини 8. Red Cert 10.08.2017 Багато видів Європа Європа Повний 9. NTA 8080 Термін закінчився 21.08.2017 Багато видів Світ Світ Повний 10. RSPO RED 23.11.2012 Пальмова олія Світ Світ Повний 11. Biograce GHG calculation tool 30.05.2013 Багато видів Світ Світ Не охоплює 12. HVO 09.01.2014 Всі види сировини, придатні для біодизеля HVO Світ Світ Від виробника біодизеля HVO 13. Gafta Trade Assurance Scheme 03.06.2014 Багато видів Світ н/д Від воріт ферми до першого переробника 14. KZR INIG System 03.06.2014 Багато видів Європа Європа Повний 15. Trade Assurance Scheme for Combinable Crops 17.09.2014 Комбіновані культури: злакові, олійні, цукровий буряк Великобританія н/д Від воріт ферми до першого переробника 16. Universal Feed Assurance Scheme 17.09.2014 Складові та суміші кормів; комбіновані культури Великобританія н/д Від воріт ферми до першого переробника Джерело: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes
 17. 17. ПОРІВНЯННЯ ВИБРАНИХ СХЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОКАЗНИКИ RSB RSPO RTRS Bonsucro 2BSvs NTA 8080 REDcert ISCC 1. Управління системою Прозорість ++ + + - - 0 0 + Зацікавленість ++ ++ ++ ++ - + - + Скарги ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ 2. Вимоги до якості аудиторів Неупередженість ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ Компетентність персоналу ++ + ++ ++ - + 0 0 Акредитація + ++ ++ + + ++ + + 3. Аудиторські процедури Частота сертифікації ++ 0 + 0 0 + - + Тип аудиту 0 + ++ ++ - + ++ ++ Технологічні вимоги + ++ + ++ ++ + + ++ Санкції ++ + + + 0 + 0 + 4. Відбір проб, процедури сертифікації Відбір проб, параметри ++ + ++ - - ++ - + Вимога - 0 ++ 0 0 + - 0 Обсяг вибірки + 0 + + + + - + 5. Ланцюги поставок, вимоги і процедури Претензії ++ ++ ++ ++ + + + ++ Вимоги відстеження + + ++ - 0 0 + + Баланс маси ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ Процедури зміни власності + + + + 0 0 - 0 Запобігання неконтро- льованому змішуванню + + + + + + + - 6. Визнання чи приналежність системи та прийняття інших систем Рівень визнання + - + + 0 0 - 0 Визнання інших систем + + + + - + - - Джерело: http://minagro.gov.ua/node/17694
 18. 18. ТЕО виробництва біоетанолу 2-го покоління із власної соломи зернових та стебел кукурудзи Показники Величина Потужність по кінцевому продукту (біоетанол) 55 000 т/рік Споживання сировини (солома зернових / стебла кукурудзи)* 315 000 т/рік (волога маса ) Вартість сировини 18 євро/т Капітальні витрати* 101 млн. євро Експлуатаційні витрати* 32 млн. євро/рік Кредитні кошти (частка капітальних витрат) 60% Ставка по кредиту 8% Варіант І** Варіант ІІ*** Дохід від продажу біоетанолу 40 млн. євро/рік 62 млн. євро/рік Простий термін окупності > 10 років 4,5 років Дисконтований термін окупності (ставка дисконту 7%) > 10 років 5,5 років Чиста приведена вартість (NPV) --- 149 млн. євро Внутрішня норма дохідності (IRR) --- 23% * За даними компаній Biochemtex та Beta Renewables. ** Варіант I: продаж біоетанолу на ринку України по ціні 0,57 євро/л, що відповідає середній ціні на бензин в Україні у серпні 2017 р. – 0,83 євро/л. *** Варіант II: продаж біоетанолу на ринку Європи по ціні 0,89 євро/л, що відповідає середній ціні на бензин в Європі у серпні 2017 р. – 1,3 євро/л. В обох варіантах враховано різницю у теплоті згорання бензину та біоетанолу. 18
 19. 19. Питання для дискусії  Коментарі до запропонованого Порядку підтвердження відповідності біопалив критеріям сталості?  Наскільки реальним є впровадження технологій виробництва біопалив 2-го покоління в Україні? Які часові рамки?  Чи є можливість експорту біоетанолу 2-го покоління в Європу?
 20. 20. Дякую за увагу! Тетяна Желєзна ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» т. (+380 44) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62 zhelyezna@rea.org.ua http://www.rea.org.ua/ru/

×