Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sandor Ciprian

665 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sandor Ciprian

  1. 1. Sandor Ciprian Mul ţ imi
  2. 2. Mulţime <ul><li>ORICE COLEC Ţ IE DE OAMENI SAU LUCRURI SE NUME Ş TE MUL Ţ IME . </li></ul><ul><li>Tot ceea ce apar ţ ine unei mul ţ imi particulare se nume ş te ELEMENT AL MUL Ţ IMII . </li></ul><ul><li>Ex: Dac ă joci volei, fotbal,baschet, handbal, spui c ă e ş ti î ntr-o “echip ă ”. </li></ul>
  3. 3. Echipă de fotbal
  4. 4. Operaţii cu mulţimi <ul><li>Reuniunea a două mulţimi A şi B este mulţimea elementelor care aparţin cel puţin uneia dintre ele. </li></ul><ul><li>Notaţie : A  B </li></ul><ul><li>Intersecţia a două mulţimi A şi B este mulţimea formată din </li></ul><ul><li>elementele comune celor două mulţimi </li></ul><ul><li>Notaţie : A  B </li></ul><ul><li>Diferenţa a două mulţimi A şi B este mulţimea formată din </li></ul><ul><li>elementele care aparţin mulţimii A şi nu aparţin mulţimii B </li></ul><ul><li>Notaţie : A B </li></ul>

×