Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industrimuseum, Horsens

640 views

Published on

Temadag for applikationer til smartphones 5. september 2011

Brugen af smartphones på museer og andre kulturinstitutioner vil bliver mere og mere almindeligt i de kommende år. Teknologien åbner op for nye muligheder for formidlingen, hvor man i højere grad kan tilrettelægge formidlingen til forskellige grupper af publikum, uden at vi behøver at plastre museet til med plancher og videoskærme. Informationerne bliver usynlige, fordi de bliver formidlet via brugernes egne mobiltelefoner.
På denne temadag blev præsenteret forskellige projekter der er under udvikling eller er i brug på museer og lignende steder, samt få et par udviklere til at fortælle om udviklingen af apps.
David Holt Olsen,
Horsens Industrimuseum

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Industrimuseum, Horsens

 1. 1. Inspirationsdag om apps 5. September 2011 Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.2D stregkoder
 2. 2. Industrimuseet (og museets udfordring) Industrisamfundet som den usynlige verden2D stregkoder
 3. 3. Den lavpraktiske del: 2D - hvordan?2D-koderTeknologien bag 2D-kodernebygger på, at indhold erplaceret på en central server,som den enkelte stregkodehenviser til. Når telefonenskamera aflæser stregkoden,kommunikerer den medserveren. Herfra bliver enURL pushet ud i telefonensbrowser. Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.
 4. 4. Pilotprojektet - mobiloptimerede websider
 5. 5. CMS/Administrationssystemet - mulighed for hele tiden at forny og tilpasse
 6. 6. Dilemmaer og afvejninger i pilotprojektet i forbindelse med videoproduktion Professionel Amatør Flot, men svært at Muligheder for hurtigt at arbejde videre ændre retning. med. Stiafhængighed. Der kræves QuickTime™ og Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, et -komprimeringsværktøj, Mulighed for for at man kan se dette billede.for at man kan se dette billede. brugerinddrag else Workshops, instruktion Fyraftensprof. 2D stregkoder
 7. 7. Nyt eller afprøvet? Det nyeste Det velafprøvede Lille nyhedsværdi/ingen Nyhedsværdi penge Dyre Forældelsesproblematik udviklingstimer ken PDA Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, (Det, man kan for at man kan se dette billede. søge penge til) Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. Det vi brugte mest energi på: Miljøudstilli nger Hvad passer til museet? Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.2D stregkoder
 8. 8. Mellem smartphone og ”for alle” Udlevering af udstyr Eget udstyr Forældelse Gæsten Vedligeholdelse kender det (i teorien) Personale Der kræves QuickTime™ og Skal et -komprimeringsværktøj, formidlingenfor at man kan se dette billede. være universalisti sk? Betamax/ VHS- problemet Udviklingshastighed 2D stregkoder
 9. 9. Overvejelser mellem den kollektive og individuelle oplevelse Individ Kollektiv Audioguide - Rundvisninger, manglende social familiebesøg, dimension geocaching = at få gæster til at snakke Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. sammen. Der kræves QuickTime™ og Hvordan håndterer et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. vi lyd og larm? Er det stadig en social oplevelse? Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. Differentieret formidling2D stregkoder
 10. 10. Mellem oplevelse og oplysning Autoritet Modsætninger? Individet bestemmer sin egen virkelighed Vertikaler Horisontaler: dialog. Museet som facilitator ogIndustrimuseet ikke Museet som inddragendepræget af stærk dannelses- Den mest radikaleautoritet institution løsning: Google Monolog goggle? Eksp. med kontranarrativ itet Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. En vis styring og Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. sortering af inf. Den gyldne middelvej? 2D stregkoder
 11. 11. Gæstens respons• Forskel på om gæsten er over eller under 40 år gammel• Videoerne skal være korte: Brugerne lider af ADOS (Attention Deficit... Oh Shiny!) Der kræves QuickTime™ og• Folk kan finde ud af at bruge et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. dem• Evaluering: ”Ideen er god, men der mangler et eller andet.” Er vores projekt for meget på museets præmisser?
 12. 12. Evaluering af det tekniske - Ulemperne ved mobiloptimerede websider• Updates, spørgeskemaer osv. gennemføres af eksternt styrede programmer• Flow: Skal hoppe frem og tilbage mellem browser og programmer. Også når gæsten skal ”share”. Kan lave bedre flow med apps• Html5 virker på både android og iPhone, men ikke helt på samme måde - man skal alligevel tilpasse
 13. 13. Er det på museets eller mediets præmisser? Tekst ”Rationel/fakta” Video Scroll Det levende Genbrug fra ord/fokus på hjemmesider fortællingen og kataloger? og information Oplevelse, det sociale, humor, den individuelle Hipstamatic. fortolkning Fatbooth, oldbooth, af geekbooth: Sjov og Udnytter de eksisterende kulturarven løjer som museums-apps mediets formidlingsværktøj. fulde potentiale? Foto-manipulation: Fra det rationelle til det emotionelle og sociale2D stregkoder
 14. 14. Overvejelserne bag projektets andet år• Beholder guiden med 2D-koder. Men større diversitet i mulighederne teknisk og indholdsmæssigt: ”Røverhistorie”, spil, deling til FB, fotomanipulation• Udnytte mediet og native features bedre - AR og visuel formidling?• Betone det emotionelle; få gæsten til at tage ejerskab over f.eks. billeder, genstande ved billedmanipulation• Hvad laver andre? Best practise
 15. 15. Når det bedste af flere verdener smelter sammen Online Onsite Websites, digitale Det konkrete. databaser, Genstande. In situ. onlineudstillinger, Autenticitet. regin. Men kan man bare genbruge det til apps? Junaio. Layar. Streetmuseum, comments. Visuel formidling Hybridisering: Apps? Augmented reality?2D stregkoder
 16. 16. Opsummerende• Udnyt potentialet i smartphones native features i højere grad.• Når app-udviklingsfirmaer kontakter museerne, tager de ofte udgangspunkt i allerede eksisterende Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. hjemmesider. Apps er ikke hjemmesider: Hvad er behovet, når man står ude i udstillingen? Det duer ikke bare at overføre museets/arkivets hjemmeside til en app.• Skal hele app’en nødvendigvis kunne gennemgås hjemmefra? Eller skal man være in situ for at kunne aktivere det?• ADOS betinger: Kort og præcis formidling. Gerne Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. skæve pointer. Differentiering af både indhold og form• Hvad er jeres formidlingsbehov?

×