Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al hidayatul saadia - philosophy - arabic

1,020 views

Published on

Al hidayatulsaediaalbushra

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Al hidayatul saadia - philosophy - arabic

 1. 1. *J " . x . M x _; ..`*~. .Y Ny --` I n r, * I " . q -` 1x: -` , l k& g_ n x ` Q u u, 7_I`_. `K , ,.`L Mix 1 ` 4 . { u . " x` ` n ` x , ~. K , z x “t -` 3 ` . N 'x ` C ` ` a x `x . ' ` ` j; ' ` ' o . ` 7 ~ ` ” . ; x é x , - ~, .1 : b '. I oo . NI A' i, " " 3 "i . " I . " x ` ~ I _ A , t . 2`~ F b. k. . . i F. ` ! l I. . "t i» * . N k
 2. 2. êñzVêfwêvzww' .
 3. 3. #BMW 493555 4M: *- Nk-#Julç-'a Jawa: * 1-3 +92-21-34541739-7740738 +92-21-40231 13 al-bushra@cyber. net. pk www. ibnabbasaisha. edu. pk +92-321-2196170 -gga/ Gayus +92-321-4399313-JMUrJIJLDJicQyJ7J| 042-7124656- 722321 ogmuupuf m . agama 051-5773341-5557926_dizgnnsuéñzgicizg da, 091-2567539 -uLgJI; g&I? ,23;-/ ° www); 0333-7825484 - *GC 3316;* sang: ) , sms $253?” MJ' : cgjzsyldbtéjkh
 4. 4. oo : ma. 1.9.1 443, ; apa Cu ouyu 63:, 93,51 J? . gggw1cfign1 2» 4.3.1 coujabrwsggwgw Sitiddjwdurms, 31.431, cQUdLU aga ma? , . ::m5 -Ob-'db 3%& *ei-U* 43 'Laik' oei" 44.547: 457 ak) g (f); 0311,» (ARM umun . ..u at, .Jay dusu Ja, ons( L; QL ol; m, u? say, 91.91.11 ; in , aw J» 1334.44 Um g; 4:. .- JLX” . ulu Jg, (ya: u, ” . u v gala, umu umu F1.: at ; u 9541, su. ., ; mg g; Jus O, u. ” 5445 usm; pial! ) “FJ 17395 9322H' “MJ-M sewa* Lei* ; E329LVMMwQJLxASJSLJKJGéJGgOiJIKgM-a? ?rjaj`woaJg&tg-lç. wuds . x gw H; Ja, am, .- $3:: LAT A, , . rm v i, 9313513169109 93.24, , f at! 24). .; ms; ukur , $591 m u. 5.1; GL; @Lyx Uun , sua o; v , u (yan, .gJiSM-'gAJSLAsQ-? ugép , giuzgmbxsiwuggyjuwygsugsuwsw@usiamuaig. ;okay? , . w 5.9.1& . ahu zsañltggéwwwn s| JTCIA1AK| fhJJJ3QpLJIJOJJQb 43611.» -r-3--“wc= >~°5*; .~. ~1;3SpAeuLFs-JW*OJQ9c>^Q*pL°H-JJL5JJM' O» . puan J» Ja; m; Lg. ; 0). @.. - , sl . agu-, n 22.455» wp. .. &a , w 4,44,, .r Jwin O; L4.; $24 us, (ma, 31.11& m! ;smgt 035.2, . agiwmrgwn Ja? ? . msh mwtaysvm, zags, 2.3.1 H: * ; b 130941655 ; ri u? a? ) m5 0K “m” H; a? u? ” o* 07214& V **$121 93,14» v m; tm; eau-wb , w . sv-e Jawa& u-. s cew' cra-Ju ; ge-AI aa QQLYIMJLI»cLéyfjgjlAhjcqgçdjllñhbkiJ-IRAKZ%ç;51cg. b-Q: J)J3) . pu . gglltjzjumwiafjybñ 01,11& : Ms L3 apa, .yuyun ? meh m4, 61.915.593 5,4%» SJULUL) q; g 43.415!) 2,545) 2)) qu: »w 2,1.; 15,1.; un. agi, u. ; 11,425, sam; u, ” »Arbjçrnajgéljm JJU>_,4.éf-çd. _3j) &| J.~4a. _gusy, .s, swnwgb, .. gAJg-i aw i* u* , mu m» J! 33' ww ewa» ami* **JH ; a an? ) wew; .. ngasal . Lamo oaygmg, .Cay 441.4 uhysgofgw,
 5. 5. ?uin Lu L; u. ; a» u, , 1,235 . xmas pun, a, g @LM . .gih 4.4 2,90) 21)) 911531 of Us: .u ; aguh . abhifç uga. ; aga Ja; g u; u. ; gki” , EQJLSJ`JIJ; $MKLJLA`)QN$Y`GWQ`WQUêj-Géw& 1* -La-vai J+~=5 *U* J! Jr” r= -3=3 *HF* @V353 DW* ”U5 WD * -Ob-éd* m3; a? **W a: * W: * . Jñ9`O)UU_1=iTJHUpj`a; .“i: la= SgLLJ a . JJ . g yun ; rm ayu, &JL-Sn : gb. L3 ; gu . umum 3115;. ? a . ww asyik& Jiwrdi umi-i * aza-isi* &W 43 HW: U& tah# 154* J: be* “uh U# . r “w V; * ] : uin . wa p: 015 ag, m, , 310.- &ada 4,; uas, op arga-HT Un» 1-3» Man .1f-ijyjhws, U. ; nupjêY mu
 6. 6. 14.941 : qul 1,»- a gw @Mg `QAL`WBM“ `4.a. >e_. .3"' »sup ~ m>JJ&: ~JJ;1>r4 . agy ww; &gwsçww , Ijab cuma 2.134 aim. Tyga-Jiwa “Mtwayépuzagwsnxéiéégxsuçwçqgdurmgamu, . sglaupb Jp» aka? ) 45519) cggLkj-"MJ 3453-! &JT J, ... J$CU-`UgBNApAaSç-XhHQJJhLJ-AJQfQMQaMJEQ443.3) @sWJsgçJ-, Jwqswapmupu-gbngagsjmtjssggsmfgn "ag4,, ... ssagu1" . .m5 &Tags 3,3%, ;gw Sfdhdlicdi) u : - , susu H, .yang Dm f, ;pain ; aw (uit (Lop : was ; $34 g ya? t, , ; gwa &$124; “masya, “amudi, çyuygga. ; JL& ; +3. &U; (pun #juga j); " , ms 8.5.11 21,131 (Has, .. on gus graM 434.3 Un; A. ; 983,11 USlLATJC-&f agama, ,gt dia) - atau at* Jg, ,, çoaygm, :ugm . Im . w - 9531,] , gu &gga 45.1.; ;ua owj` . ugm 6,4 4,1; 5.5?, .uwg apua& 4,? O, 4,3; , ua L, ,, Je. .? 44331,1» y? ob” s; 94.91 &juga »Jm 9,142& açuwswgywa abg, ,, 9,. ; m, UM? CSM, .aga yg. .., .aga qual Ub- 491,1» : Hayam V531 L4» u» 43 Jm, .MSI yg. ..” gwa unt. ” ; wb . aga QLEQAJ) 411,3? t. ;Jg v gua, da. y Mg, , . yugg
 7. 7. 1345411931 1,21» 1 : gwa , Ju g &H of 45,251 @ms @mt yg)? o, ;As da, ,, g; afif d, qu, J( . dug 4541191,, m; u 4,. ; ? wa a), J; 0,1; 95443311 os, ,, O, , . Ny ; Us &p; GC`JJJ` Mas cibll 1,. ,- ot: ol, i`p` J. ..? o- ngguyu : diy çssgfgouzjiof . .$343 &HU &Lg; #for (jus ; Lb 0. ; ra-i c- çl; &MFM u? tvw* J? 499195. 914423* cair" Jus , in u! apua; cil: L; »paga als, .LDM fai) &u; a* raw-A' U& ; sma é 455: cdma: * H: UHN m! *JW* 455., .. ; m cgfduU(iféir%y J; tunggu lag. ; gamis O) LLEJNS &H; at: 43, wus& . wa g ya? , . .Hugg &+41; cm, ;Obuyb Jus&grss, g;w1>-Qs QL, .. ngga JULEJ. &$595 gga. .,. wwwwofçmçigyywgumiçqçnçsgs rbwdwé: &ya; MJwJJJM-M (WD Y: 05-33' 3942 ou seb* 43:65: @Ma : r: 0394 Law# O? 41:49* at” (U5 vw JM* Jr? ) 41:41” aru' : :Q çjbj 543,10, . up (guys, ,w Jas apa& Logas, gj` Gu wceLmggjçligtlaêdfOjbdaphguh&bçgoxléjcciébgyl QgJLuQ(-Lxi lsl1J~higrtilify` Qs, 51, 44313139336145& -(iaJblp-. NUTGDJAQP-(Ugi. .gm3jzmdaggiUjgjlyiAsqogilj
 8. 8. iggaduagulmb- v 3,141 apda; agguw, aauw* mu. . . .19- . wag- . (GLE) a/ Jém : Dalam tiak. ..” ; LALU clwLUM EU. ; LU) (VJLJI) OJJH1OMG O» DM) 4451.34) ak), (DPM Qaf) d; JM`L3L15U`JATJ(JLLz-y`) ; mas au, ;rpg »m1 L; A4531161; ola L3., (uin Jmt aLe. . 4.. .; 433.995; , SH Lg; .rajin 91,811 an] rusngw ~ _ 12.. ..; gag; ?trah 615) 443.35 ; JJDJJ çLE, crUYUfJLwY` : Jbñ Ja: * FJ A. .. . agai” QQ O; Jus , gag “gwa, JJM` say; 3423311 amal) gabah, »sps *aw-IJ* JJLLC& f-, mtjutzaluce U5) 4.! JJ: :- 45551 LçjjM QJ-Xz- Jain 14,55 15.. .& wuih) &Ju 5353H &A; Aksa. ; U3: di* 2.57; O! : g: &J; 645 . pa a? JM' d; Léapbmbgrçbsabç &tida; y& . .. ' . z. . ru “ Lari. ” . gw L; y- Lé S; 458rb ma, L- Ji L; Lat. , o& ag, ww-Lgjwapsgssjfgy rs. ; , s . Jtysn Gg, “join Lççus ; An gu, :ML. ,sama ; m ya) HAM: di» U; HM; dab; MW &UM wfdipjajf; cif: CU-I ybs” #in &JJ , Jan , us gu, ba, ;L4 @aga ag. - Hb? , ma;
 9. 9. &Aga-Jl : gw gas, A agus was 43,: css, .asu uas, , , sms , swiss Js, v - , aLé os» gu , sr s. ; M# Jl ads” *Mw 49:31* seb” ru* ak' eb” °F5 c; VJ sie-Ur grw"as, ssgussw,4gwsswsgsçw, -u, ,~u @Ley , -,, sss 45.3,, , , grass . Css 43,, ç"a, .s, ... .ss QJJA" u, , (pal. ) u, .. u. J, , wssçasvsussqsésssmissayuwss; ;sa m, .JJAULg 3.2.»ç->L. ..éss, ,.zssupgg. p-alsT, asê. xLg-aLb, s,4.: pa:3ssçb, -.U, mr; an; % asus aw u» 2,» o* sadis: ass m. ass» ; sm OPM Laws” r? ” ? V151 **$6 ww” u* r* Wil* 197 d! *wi 3x. sm, , psms , guys (us : usgs gugus, LUKA” @Ass 4,; &s; z. _.a. ..uss asma? ,-cs. u.. .LsK. ,.; ss(. >s. Js, s;gisssss, ,-rusus. as~cg, s,ss osgsisssg, uxsyg, sszsss__çg, s,ssus, s., ssss, s,. ,a y, ,, . swt Laws-U ga . smu *cw*- Mws s& sa# cf i): asssws **e iii-U sem; 0:55: &JMJFCLFG **M 31'” éxçx-*rs *vw* d; 134,1& 45.? , $564,, 13.3? awi g pass : sus ; sus ps! :Ass 95144 b. .. &s; - &y; .sssss JLX. ; Ms O. . y. , “u, &Mn , ass ”pss g yg, .açu, ss, asuss Ja, .aps, _.ss, ,ass JL. ; g Lia, - gus, auiss ; Kasus i? ,pass wus, miss ; Ass Us; jus, 44,143.51, asus ”ass k, , 4,1; , sms ass, 44535.-) azas , sms agai-b) ms. :
 10. 10. 134,541 : gw 1,3»- l ILU! 6,) wusss s. .? “gas, agassss, 1333H , jas ; Ng-is J. , , gps guess us, ,, siswa gguass 5,; os; .yg 211,, .pss sm. ; se; gszuys, 61424538 awas , ww . ..sy-Lg usgs u? , , a,s, ss ourélf 431,51& 41:. a. ; vs; ,gsiss &WLAN U, smg, guess, aps, ,ss U, ,, ysubséqg . ggnsuu-a, ,,Légmuuipusugssgspçtg, wcuçsugxggswwfqg, .aggsauséssggysssyguus . ::mms qpsagss s, , Cs. . g . .uus ; $5 . .aw Jss awsgsç gm, ;sm g Les-mg, - agus gas, .: :wass ; j . .si 61.9, 4,» - : Agra. Jsssgasasygmassmgsfug, .g, ç.s; ,ssu, u.. ass, s,ssss 645233 JW: 44595 9:51 “$9 O*°'J *ASUH 40454413* *V093 wus, .. gauss gas, UMM) gw, çLfJJs, agus y, .augss , ,s, , . gwa 45 Hsups css; gaul) ; was 4-, , m, g os; O, Cs, çqsgss msgspgagfarssçg-pfsw, çm. ,l43J-1J, a3a, -Uçla-U. L;»T: ,JU, ;JL re» U& *aLe-U* che-w* L6* *pha 93555* o* di* 4:55: Y (HIV: 40:& $153” . x : $115. cVWEUJi-»gqélséjg: :Lagigésgwasslglsaaqhétwalés Jg. ) (&n.9 @JM cw 91413.53) (Jmaadu ; Hikss QL) gw g» awas . Lia gas egugs, ap: ) o, Ce çJLpSss, ,mp un, ,
 11. 11. ie-a--Nie-M-*s-*vtr ~ Un" 441,& &www 43,15, . gw JUJ1yqbuaJ| Ja; Jas, 42,5; 45 , m3 . ggamb çujj! 44535) 40)& o& @ms 11,5? ; g u; 1,, ,, 4gp, Jpjçlblg) KAU)JLU[2-J atau ommçum, agunan. ; ctidl, zum, 41,91, smoga& u, , ohya, (gu. 3,? , ata, :Jflé a , ç 43,2; on* Uug, .was 241, ya, , ol; @W: LMS” o* 5” 43); b' VJ Y O& calls, :Jaf $139& U& agi-i O» abid! ) u~`J5b5~15Q34+13 olhLJIvwg-wwm a, g : asus 33.431, . vw O, &yg; g ogah dl. ; wa, , 0K, Kahfi-i! g; 4a L. ; , angga J; ust, , m: m; ((115 , ub Jgn &L8 ww, :LW M . mu at» m; mawa. Una @w uts, &m; tree” . f &+- : MV: 4614153” ? lea Jawi. aLe-ñ" ma: Jip], gym, ;um L, uma d, , . M o, ,, m. : 3.113, “J, :235- of J. ; m» L-, ls 4.1.3» m1; d, , (Sa, m, ,w ; tx-i ”w 4.4'. O5, . yy 5,» an& L3 Liat& MJ Ja. .., gw 0,1,, çuNpfPJLc-a S LU. ? $35); c-UUJJQ Ha. ” di: ) 4431455: ; UT 'I CJAU Ok& 4331:. ..) 30 . a aylwlhguêpwydT, ggi», ggw, oum, a~aw, zçgya, p1.un
 12. 12. 11.1,. .J13.1.1A1I1,. z1, 1 1 3,511 14,211 31,19' . s,, _111 11151,1, 1s, ,1.111'11,1,,1,LpJ11sU1., O» 21,21,, "g11111,, ,,1C, .:. g g11-111,11,.1"1,11.- 2111,, 13141., , 1,. , Ab. 1,11 "aw 133911" ww 41514313” 5111» w , AHU "nw Hu" 211.111" 1,151 1.1,, 111,. d, , k, , ,1 "L1a. :.11 21,11,, 111,11 u? U4* &MU 11:55; HJ* u? “DJJ **M **$34 a? "3e*= *-J* 1,193* 13 15%: 11%? a? “Uu “FJ” msméuugap, , 11_~,1,,111gg1,$: .;11,, a,4"g 21110132111,, , 19,211 51, 111,11 151,211, Lunas, 9,13& d, , 1,1,, 1., 121,111, 1,, ç3,1,.1_ 191, g 11,211 141151.. . 61.9 , L2 11311.21 ; ,,:11s, 1,,12.;11,, .111 11.1, 1,115 11,111 1.111,31& 11,11 , _14.1, 1,, ~s, ~11 , ,.,1s , ,, 1131, 114.111 gr d, , 11141.11 1,1 L1,, g,1,1s1s, ,-1, w, , ,1..11:1,>1.~11U1,S1s11,1111,11,91s,1s 1.1, g rb. ,- 3,92.. ., 1,51; , ,s, ,., a, ,, mq . usb 31 - $1,;1L_11 1., 11.1, 1,151,111.11, 1,, , d, , 1,111. C, ,, , L:. .S11q1.: $,, 1.121,31 11,11; (1511 &Wu 4045 OP @rd re# J& VJ J# Ja? edu-U JM u* 3455 a? 943 111541' o* *ke* U5 U 511% o* JM* &U5 Y! : cw (U3 cr 44212 l* 15-41 “W L' JW o* ? U 144.171 ('11: L' a? &F; 03": 4131340 #UU 311' 4:51: “e”. 115 13 @MU 43151119
 13. 13. sat! " a v 1.4.11 Mud arm gain alun-JL; 4331& . ugaçg agama, (aw 4,& . MJ-l . E321 ja? " denga) UT 61.9) 43m<$4 4,81 (ja-F O» 43514.45- 0» Spa» U; $445-) LYLQuLLM Lyla: ) &Lê; r” car *HEU »JM ww m? ” rr*- vw ~v'°*” $455”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MUMIQU) 4,331.31) J- alin-g U5 061K 11:74; d# : wb: ."U~, w1" U5 ; tU-U HJ) . jadi Mb. 13.094 gu? &z; ; g a& : aw u» . n @J: a, "and" Jb? :gu. 44.151) eks Ce rill. , jtg-t gap? ! j. ; (Tzuq-i) ; Agga (dyah) . JJ-l , E411 : rj-Jl ; ayi "Jylj" 4,& &sar LgJj J. *ini (CU-AM) Jj : JUJL : Juda _mp1 smvsçsu, .(51411) , any : di lcffzgy/ *é-êl* ; Juga ; tyyxgjs gw! " 5.25» J. @pa: J! g 4544; o& USA) (gki g. ; ma, M (gi s» g - a, .. wxs - &fjb CObJ-xê-s' O& 4:11.; Jj); 'ccf-J O» GL. .! Saji) "agi : JAN P-(JU I&U ? $1 . (15 QS? va. ; : Hilba-hu cfLzU K; ;MI . aQ-n Ce cah g Jm , sq gmn, _ojgywffuçprj . Jaya J; rm gu Ca; L. JKT, say); Jun ap, ;(5511 4,1, : Jm ras ; MAU HJ» MJM) 4.4). ..? JLLI $31.) . KU/ ;JJJUFoJ)/ {TJ. ASJQ Laila-r Qm» Cs, JJSH : qLeN HJ! ) , bag ”MJ &Ta; eçwt L; u, ” c- Jfyt ; Di u], .Jg L. ; bi; 3,91 run u; L. ti» 44.35.31) r& : (30451 . Ugadb JLEIJW ? mua O» 4,5 L» Y; JJLJ) . .s/ ui 145& h& J-. a-e OM& : dll. 4.235543& Car , Jl : ruh . yg (Cbéji) . ow
 14. 14. ,La-Shui H w hms , w &m; Lah, 43:14,. ., (PALM, ,mu $1.; .Nah , b JL” , L LLLL u, , , LL w, v - , sus at» . LM 4.. .;- . ,.UL, ,. LLL , su 4,231, LAL LJLQLJLJLLJLLJvJLMsPNLLu, , , uga , mmg . LmL dalam, .. LLAL LçgsL, LL» HAL, “LA ; ,A, .L Lgs . Lg . Lg yan, 63131.44, . LAAL LU, qAEL 43.4, . LAM pim, “Las, aw, .. ... ... . u. L.Jc, JL, ~v-, >L4 ouçLsJMLM, LLLLyL, .,1A. L , ULU “gj-L SALJU gli& IJUU ci : .L; .L. .:. .-J, , A IM1 jl? di, ” Ja! Lawan, ;ULU Lu; f, LaLwL, JUQSU . +3144 m. ; w ML , A Lg( . zum Gailqé. " Ca: zmgJL, «u: %u: f»» (UMM) -L-»fcfu H# #db HW' . as »Lab w ar' H» a* Jml' ; in m; H. . [HAL : J,S'L vw, .. m5 4.29 a: : z/ SLL wo, ,Lai ; w , LL zu, "ww" L; (yg, , LJJLJ . LLQSL O. : Lamb, ”Ayi . .LJK 43.513): C: : cih rJaJL : Qalb oi gpu; L3, 45,23 UBU- aspra: * zrlnlt, Los. cz-ILL : w wish, AJA . Lu . L_J, _JL . puna . .LM CHA VJ; CuJLQAJL . fuzuuxflg : ,.uL, ,AJI , su . Ifidliéii (Mall, :, .'aJL, .wélnif c-. AJL , AL _$234 , AL , Las t» i)h5ii1j(c1rall) . .Catuy su. 5,; ce ralLzL-, LSL , .uL, .LE/ usai . m7 gina y'. 1415*- (CLNJL) . (32 : Laa u; :s, L.L~ 3,3.; mg, un, , &AL , Laica , QL : ,Uas . .u/ G L5 rs” 'LJ Ja» r” : JL-ia 4.544* pel' p-@i-L-»MJ 'HJ-r' p-U* 4:# 14-91* 4a-**n as, di; ,gu H. , gun, @in . gvms . La-LM zs, L5» ”LL : J,SLL . LA : Agu . .L, $| . .L. _.J. ~b_ JT : :la-T U. . A, ” v 331.4 u Lggun ; U4 , QL zLmL, (CLJAJL) . dwn-L rah. , zsmL, ,Way CmL ; dagu . s,. L.. LL 244411 Y @AL ; LJ 5534, 35,8» d, ,, . d L. (SL (dywx) . aim L3 a, :iLL, .L-, LAL A. .! . uk-L, .asLy JL; Y asLTL-, s 6,5» QL? d! 551.3& 4.540) LtL, cmd, &asu czélb, :J, S'L : -Lê-L . LL, LJL LLA, , | :4:. ->. -| 4,4, (Jg-XP. - aT J; khLJL, :JML , ,,L L; e. >+: >.-| Lg? ,SH L3 ; gmn , SSL Quis 439.42,, ,JL L_-, L:JLL;1;LL, .._. ;L, LLLJLs L. : sman, ;LM zczéll. , . LN : dist-L . ..LAU awet, L. L3 . high 15.41, . L-»Jl 134.. ..! ! 2434.» L ; SLJJ uwyjJ-L, GUL La, gga, ...
 15. 15. ASA-lq; t ama igLéñiudxñlldjjLggçggqécAgatazitaujJ 'kxwyLgsoLgsJg . .>, =L_-, 1,44 4, : jahil UT Lb) (Jj-BJ Q» b Qu avg" , i a& uga? 62533,1* JL, ;L, ,L9 1.1M of rm 2.914; Q LpL. ~., >.,1L . Lg a. ., cadas aw , La , S1 , Las Q 44; muna; epin, , 432.251, Aga uwh, LaQLJQhAL . .yg g. 01,9% oil 92.144,- gsynagLwrwsfQxs gsxsxsvjgnéççi- Qm 3,9& Login Q LA 3,2, Y ; sis »w , ff , a at. , _Jmt , w 015 , J Sl akau& ML Yi) cC, L`sL| ML 3,2-) Y 51 édlinyl, 3,2), LCjJ-i 3,7,, . ::gj O& CJELI 3,2-) ; Lu 3,231) Q 13,2,. - oLf , J 3K; - otixgs U5, Lui, ,, @w Q 5,, ,, L-#J u, ,, “QQ” &$1 QQ! ) 45)” L3 “Fr Lha? GKN' 535% O& 519" . ... ... ... ... ... ... ... ... . . .çLçJLgQL 1.11,, cCJUUQDf-, x @j AL; :Jg-db loLçU, .u; .L.5l1:d: /.Cçd. s.3,,3-CJ» JAM 161,3,- l; pim. “Li-Hb . HAjULV &t-içjiuyio» , i : Lalau-dj . /,f]5o; |3J'JA/ (CLJAI) . Hub/ r www, .ugm Ce : ..Lpl. ;.aJ| , Lam? , 4.7) Ce 24312.”, .Jjênlabiç)l. r : Jjl Sdri" JjléçshQjwioyjahJlja-? Qaêrlgékiidi JJJSJStwFJgSbGLGUoAFJg : Qkii ou; Jj Q Ju agra. . ba, .. Q pk! 4,& JA; l. : : Lem auf y1,, yidll. g.b, ja CJH* L3 wal; 4123144» U1; U! ) &Jak; bi; *Mw U! ) b! ap? ! pls” : KLB-JW um, LGJJ`AAFKASLYrLJiQAJH`rLFOfQUAI1JLJ . R.. ... .2S| e.lAO. r-C, .>LV. L;2,ASJ-| Zaiil
 16. 16. 1.914% so »m1 . LSM o1;, ,.,11.1,2gY ofqraJu 4412,. 33111332115111, ogass1çkw1 aY 131,253 o1;, >., ,,, ,S11 . .'1.»o, f,g.12.-U1pa11,. .-. ..Y1,, -1,Y, :yg 933151, u J! .'11`_, .,". -,1.4,,1:11". _,, .1., Lah-p, m1.; U. sgt. . 9.111 1.1.. . of rm, .,1._; .~. Y1Cu, .a;1,, ban. @M »#1 : :S1 sat# cs »ms m! asya ww- . mae u; 4.57 b J! 1.570,15 »ia 954.211 1391344, 3,3,, Lt.4& mfup, w1g, a11, cwçés`fjf : atau 102,341 , g C, ;11,, ;_~11ç1;11o15_,1s1gt: g Y 1.. J; 1411., suguw Q; 1.311115 33.113,19 . g (m1, 42.. .,, yakuku, çmwms1eu, c,xé.1çsg, k,, pua1jgs1u1giega1g1pu1gup, , ~**-*'°rêJ: {-L' Jul” ('75 “PJ °J= >'-*-4'J-1-=5`r}`=5*3=74}*5`+ f? GN: * J'. *W*- LL! GMP: * GMJ bw' 1:57' cr “EJ “LW Jiu" O' r: *(35 H* 1-* 54101,1,, m: o1.<. .Y1,I.1:1,- a, ,, a. .” ; ,,. .,. 1oTaL-. u m1, >, ,.,11;L;1,2s cogéu ; gua at, , 1.431341 L3 41121114» Jr. . 31,1 1.1 . g L. VJ. .? at, 11.1! 011,1, . Laa O. 631.41 a; oi , yg 411,991 . g s. ~., ,.. ,L1 3,811 . yYgau-U oYrs 21,151 91,241 ou» ? ee-He j a# Y1 of& Y çé mas& ; T JJ-Ub. .. .Hee L» 31410515 w bi, .LSI 0:52 usb'- . .see-H Y: 4115-? m? 354' 59-31' ; HW W* 05%: *#95 *U* m3" ? Oghywwasboimpyruwo1.<, y1,; ,*,11o1;1 425 c* ”Pj” 051.355 *FU Eee-h. 015 O! : 093: 33:45 1391H: ad' 6114-* Ok? ! IJVH Y uY sa,1.11,, .Y1`-, s.; wo, ,.. ,,. _;,1a; b1, . wgqgasdquss1 24,111 01,31 ,1 41.131, 43,? O. , >, ,.. ,1J 2:41: ; $511 41,1; . .ub ; ,,. ,11;U, s 111.41 41,& 4>, >., U 01.111, : Qu 331911 : Jp 5111.41,” . g ; s L. ca. ; Y 4:51& 1.211: 1.1, . C,; =,l1,g3 ; ,,. .,, U 051,90; . :., ..,11,L. A3 44:01,; 1.4, u1,. e,Us pa, :ww : up 01141, . gm c, ,, a, gun, 4,1; ; ,>. ,J1:w>1.aJ1._1,2g 1.5 . was CouçUycLqY; cl`{J-| O,iyç3`-F°@°HU44WcdiêYlafigkYlyihgTgahaUda-i : Yjgs cCJKQ-Mêcjbjzr yg, .pu; .:.11g.1;'1a, w1,, A11 . '11 3,31.. , . LL. J1,, ,S11_. _;L; ,., Lg. ; . yY, .;1u. _-. ._:1o1, 4319451, ; ,,_,11 : wywYsg soYrg1uçgoYclmYomu1 of 4552' dua Y: 0%& *U* m3" O! tdr& . x J) di JT *Jb Una JM* va” 11152 OL. o-Auosvywww, usm çwvzt~41cu1uavas~11of : Laba . sxuwzwui - 1.1_. L1_~, ,.: s.a, La.11o, .-411ç
 17. 17. 1.5.44 , ui H ama again, uin! ;oyggs Ja? ? d; ;Aga &hiu o; gu, , . ugm m5* 17 “FJ @ra: @MAU @AW: 32-**4-4; MAU 3.534 U. F. .." . .ms , p J; , ,.T L, .. o| a,>. -,l| , cobjz-, U Juri. , , w d; 3,1.; at! L1 1.9.1 g 143.454 Wr) m? m7 Law: *UMPU “WK Jawa Lab-Lia. Wr: di. ; 2.5.4.; ;m5 402,91, . xmas U, L_. :s-, - 435., ... - $551. runs ugm, bayu. un, ,, U. ; , ,.T &by-L ; Jfyx 3,91, ; twin M, 4431.34; yang. , Juaw4gam5u, ç.~s, 5,42; m, ,, , ,.. TJ1,>'L, VJ; :gw ap, gag. ; LS; - d. .., gwa rm, .gp 1.1, s. .., .mu V451, 209,3 , w of su, 41.53,. ; ; g , u &s; :gw 1.534, 23,153& 1.134 &ba; L4 And; Gu 3,5, . aga 3,3 Uma, .LA1,, J, ; pwt 5,4.; 145,3 ; vw a: 13213943” **SJ-U 4321& 513 ww) *Jml* a' &sa; &V435 - mw ? Ud 3M* J~<= -` O7 RS# &jwb “Mie Wr: w: * art. (CJUL-l ; ajar ASU-ua» &KLM (CJGJ Uap, &HIJAU IMB) = ;apa . ggmsyfgmab &Kawl; at. .” puma, 3.1.11 a; :Jm 43, , oñafugrwufvsois 03,11; .3apy1o, ,g. xsx. aJç, g»yn, u.-Ju,1.. ,nsi. 445, 4.3.4' , Ajay Oangwbh, ,, . çlñhOjêcJLiJQ3J_, a-rçlJ9`Ofc0OLbuh; ç$YJorLgJçLFT-»Lfiqywldiw
 18. 18. gpsuQ-sems sv bass m? ) MMM; Lif-ie Wr: me* ; rie *ée-&NU ”sama” UN* JM* , ws f, :agus 2.1.14, 42.23 asjds, wus _p 4>, .~. ,Js . g ; ga Assa; Les# 4,44. wus agus 3,5» , Am as Leg& 4U, L_. :>-s, ~. -J, .ss.34_ m, , , ,.L, LL; y. .” dan: ) sU, L_. :5-s, 5,45.; 133,2-) , jan 344.235, gJraJI Haj 34., ... gus ssgs 0,& , usap Jus 4,44. agus LZ,5 ç; ,,. ,ss O; gsm, Camp , us 61,4, . ami us. .. auf& ssgs, .aku [agus 2.134 rugi] Laya, LM, ” , gujgsrsgpzç-, p u? sawrpssdspagps w`f 3.1M, @pu uayuggwrgyszçwsgpuwséw, .L; ,L, -,~s, 3.31» g vs , ra-Ig y, h, , v OLMJY` op &a usgs, guys! saus d; OLJ1JyAJg_ Y) 42,1& 31% dab'- CU» @L3 Lab'- JZN êldljhgzulfbbdb(jg : ";LA. :JI"QL_. LQ$LI, > ççj`w`jw`du : ê-_1J. ..gJ1J, .a$ Lg; a, s.. ,._ss 3,2& _juga _jij ; ym of F1.: us, agus Jus& : gu. ,sms of, of, .Jauh , ms _smg . .amp saat. . , sus of, &D4; Lbgi) . Quis &gu J, Sss of& . uas 3,1» Jak» . sp apsugcgpsmwsgéighssg Lgg>l. ,:. al, a,1=J4vlaJ| O7L~5J5L~5|J, «a>-ñ1lg~, ruas, ,Jwñssaggss &saya asu mui . a_. s.. ss asus, , Jfzfzulads 1.94 oirys, %)JU ` s. ,.a, .s. ysa, s.1s; sa. ..~. ss, . swsss . sua cdwiss : U: o» rd, .. ap? 0,& JLaSIb. ,UU JaadsdlilfajulgLp-L-IAUTJSJQU! cQM`JU)3fLg. *EJw1O; k)~FJ-MYG! IJ? LJ, _szlsursusyywgs 4111,. .., usqavldsggpçuus oSs-sççaqdgaq» 0,9 , ys, ss, .q, .~. sç, ;s. ssai. _,, ,y, ;agdsqmmsogsgsfmdzgxgpsaiugu E
 19. 19. 34,341 : ASA-a (IL-Ji M bulu Un? ) Y) (SJLU @Ju-J UbJjz-J Jye? ILGJJ) Egi g , yangg 43,453.31» &ajax; up 96111) &ma; 3,11& @Agus mp3, Mgu, ,guy alim. aguh, 0J. ;,J>r&; -` 4315133» ggdapguggxyjri me, , op. ai, .wtouj+axgzuwsovjs, lswwyj banya, ;gjgpws Jb, HJKSJUJ Jgdgfvh @Jzwjyigjsrh uughdsxAQ-I at! Q! ).W`&`SSPLSJ`XMY`6ISSWLUM`OTJCJ~W_J ogxgçw , m5 @gus aj; fjl; ` ; yg g EJUJ g; m? ,$54 u; at: .wgjaaaQ-s d; cQgLJLEJ avg. , . psms . gw . spanyol wbssoi, ,wuywapgugsguxglgmmrigayie ww: ag, p& cLjd3-1ebjpij1J-ada @gga ; gun &lg-Pry; g aku; p. .? Lip ; pux aliyah, ;bg Oçbpyljcpbumb oyussnwuosgus; srmbspngqjngsmimmp An» JJABXM un. , (ML! ya, , . app ga. .. , T 3,314 u. apa, u. ruim oms» @a m . $314 oéiwcrwipuxvx, @hayyu ; un m; êaby-lqwcgçaiuaA . m4 jbjsLggliz-Lzéjéqgiiç8>llLgL&| J:5|C: &YOL{Obbl4J| ),-9QA19%) oxirgn, Jjzjlj . w-lçMf9|açc4LqéY!53)>rrCJKuw1a2-k5 at! . du globruê| cçduiylçgdagbUjfiilda ewgguugpgu; ;a. _.. au_, I1 3.5.41 ; $314 pygmsbg EQDJêUQQJUIQgbLjJg 3,11 suagisjmjsn : hiu : U. Jm, a. JJ; u, ou” d &Lagi $141 : u. Ja” . Duda , m1 crbrfuh# Jawa y, gm , ms bar; Jgn, .ruu u» @vw-ym Jg& s; srld! mç-u. 25:14. &LM 0,4& gfmwjnçug J; .JLA1HJMg4NLU-6ugusiogLaiT, @ganggu
 20. 20. Un& lagi-l 3 Q : -dan @Ayu 1.5.44 d; .agus guwa; O. ;yg oL rum, .yu gu ub. ., -té-**ç--JJHU [uas &$34 fusi] uj& ma, ,, »J Js? ? U. ; : :Ag LAS! sç-LJT di» l~>e71=1-J*3--<J~*; sam, da. ; &mas; MT Lya& : fusi 51; @bj-Qt at, .u-, çsb . Jsssjss O; Ja, yuan. dia, mau. ., un, .. @Lay Lewu Leah-J . ugm u, py. ; apa Q asp. . lai: : &Lugu-swf Leu, . sys, .~, uus, g,s, xs, b L» , $25 &Ulu 34241' a; 35241* m* m7 Ita-v: ad)? v-Eib. ki& lala-al* @$34 »'35 OL* de); #MU uwblb MJ* ol, oLJb , ub oh. ...4-p , m5 duka-M . ..in a; :Jula rap LJ; at! o1,. J,--. .Js#. u; g; &gun rap L4; at! Mali Yi b-bff: 4653153' 09 h” mw* Ho? 43: Kam* **Wb da” . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .ugagxmsopetçgmy **e-u of; cow& ma» Ja» of& m; um» a ”HyCs, .u~Js1éY“~5~= “w 47 : tea- wqmgg : Cu ; mau . g}I| ,~U| yJ)7sdLa». w1e-y~é cam of; eulaw» . n (url-w) --MJUU *U* 13535* *bb 34435* . f *54-'1 *k* CJH $7 **W . JJ1., ici, .~. », : LLQH . wmsgwaj : aw : ugly:
 21. 21. uuuusugusi v. :uma ma: gi , a 4,. , di; Lg. ; , by . a “basi &#411 zags, ata; ;if , a lsg; @Lay ; ww gw; O; y? .a @udh &gym 3,51) gus. ; &s; ;gu @jm pwt. 3,91%) 2.134 O; us, 41,45; ; Tj mmg, urai asu, , uang, Lagu, s; c. garam, ma, awas, .. uwtgsuavwsywvwwvmfbmtart-awam au. - UJ' g &ww 4131.11, . gaun o& of gm yg, .ak akan J; 2,. ; : fgylmal1 a» di. ; odzlggib . ww . Mg QS& yuyu, .J, .1.'ç"L_; ,sh.4," : amu J); Jawa g 3,5 Llawfqp, 464,); Gun JL; L5 . ._. ... .-5a 0.1,; ,a u A: di; 3,5 law? me, 43, . dwn 3; Aug agfh 4.1.31 O, ALAM p& . g daH-l Jawa Lu a), 4.3, . up g ap, "umu 0.5" : $541 cw" 4415 g 3,41 &Mall JL; .. Jmhya L; 1,134, aw g m. ; 0,14 arga. ..” . Ujga aggugny, .upaya ; gga gag 915 Lu JM” "-1534 UM" @r: a? m) 5554* J! layu &#43 34%# A? 4214' WN* JUJ : fps 4.4? w, , gw Ja, .LP , hga 45 24,534& @vw o? :gw (sam, @juga , w kli& of »gm u. ., wax. . Om _yd ; çgggm , M w, , gw m? , . gaun ; dwn LOL-dl saya ; wr u, (JW un; at; ag, Muji; 43 &LL- au Junus Q 15:, .. ol! m, -çv-G-*F UU” JNJM 5415”. r? ” ; U bli-bl ' b* J” ' ; ww »mn , gw U» m? yg» Q; &yg; 4,. , g , kun m5 u ; ua Lyna& vu em* o* apa va aw» of» v t» »mm mu. 4170143399 ui eau» . çs u» arya» 25,4. @in . LLLfJU 19,244, ; Uun QS! 93.111& 1.955,81& &t; 5.314,11 ym. .., ;um H. ; ; bug-w ui 'yg @w ; g s, ,, 01:; ol, A4154535 Dan, ya& L4.; da; 351» u* *bi* r's" u* k? “Fr 9-31; U! ) 519' t? 53%: * @Jg: V L* **FN ; MSH-z 42)' ol: -ubbww W* *J* be Y * U* a” ' *W* vivi' 415) *ti* JMP? ” 1455* *in ak# . ef 4-.3 14)* &wil m5; adhi-t : wi: Hu” 1M J! at* @U O7 **Mb-J -uêb-“YU JJ-**U bar:
 22. 22. Un! ! m. aw n &m; JAJSUKXAQWGWH un? , 43,15 Ygte-_oufpjphuysjçw I . gjlgjñsldlpalfyçMlilsxg . yam a. ; ; (4) . .aan , m k; y. ” @(4145338) g 02.5); .u ; $43 *yg Leg; spg? gwugmyyxuwgm» gawat; =G~YW4». $LoL<ns1.__, ,L1pxQn ofqyn, JL; .sgayJgLçYYVQQ-Upéwiçtzwllopbéyj"YL"-la. g5*«a. :n$t. ~UOLY$$1w&tz. L . "1,il. <J| Crwgqpgu 62.11 ymtufguyufy, >uan, "vl"w 0,& oizubhwbs Gxgsçgguwv afra; ,usum : (-L. ..3T1a. UTJ: -"Y1"__; .HAM : rlau-JIJIJU, 41,5. , feyçsjçsjrqjbsuu " u; " Guru, uéiullapççzAljsbjiazadubYl o& JML-sms 9154,. ; bg, çwLjl = ;=l~= J*d:3.; e~çU*r~*-'=5Jl. =~n°s~ atw& *AUGPWLANJ* wapmzwu, vj - . ,.. wo - mun su? ! sat) @Lg "yg" : Agga o& ag, .. _;. _:} ka. ; " ol; (1 : Jm Qu; aka» yan. .. 4,50, 4,33; O; yg; y; 1,4& : Jm . Mw 4141 gb. . dfwréssféhrywrziivw% aim' 4:22» : JH m -ouaw vmaccwe» . gang JL; u; U. 4,11
 23. 23. YY : oy ajak? , ludi» : duga m» g ; Kras . Lefjsby0tgjw`&`g_hg_jñ°éawib . .Lfbj`fj`dfw`êdjgy`w` . .ogiujsççwsoajs . .ogymsguwsgas o Smu» Jr# Le? ) . gskw`r. a.; r`dg_jaj'çM` apa” Y ; SH ; ba-SH O» , wet-i Ji: Jak; 4.3 51, Ja» . assçyyaiq . &x~$`&lWêaJrk$%`3JM`OçêM` .5. _«, <». ~.. .4,43)).4HO)-g »yoidsgyggsofggs . çJSM3JM`gDQILPJ~QA` -Smélb Jx-**wcjWW-éi @Jam
 24. 24. z. _.. ._. u.uuz. .s.4-u. _agj. g u' guarana. .op ami, LAZ» ruu) . .u Q &Trus u u un» own” ga ; w M aw ae un, ” ewa» m* Ja» a; Js o* JT 019% 35245 &V 451 o* @M r# @Sky: @LU Jl ; a.. _4a, sa1c_. ,>w, Tçsgugaiçgwjmusagdudmuç? Lg; 55,23% . sl-Ea p--; .~` o& away , Ag m; Leg, *www* ; v-J-**e @ma: *Suxde wr: (vw wrg* R? ” *i* : JAM . gus . Bu ; w o; ww, aku J; sam& _bw y? mas; &LGA-LQ sma , ww ruu g agus a. ,._<Js ; gag k? ? Mw 2.5,& by, , 45,13 eggds Mgu. wai) 45.31, 3,45, . lglgjl @$34 . ... ... ... ... ... .. &Robi `slébiw` , gw 51; JJ. ; 9543;, : amma-you Amry. ; 411.2, sbu, a.s~o; x,-t, sauf$x_ ; tg @JA us; .wi ei» : Alm. ap? JL, Lçlfa, Jiu* wa 0,: u; g sebuah . sus 1,4% am? , cAgLi >uqm. ;uoi,1.s. _,as. .ug . jpmgugyt, a,~. $s, 45,51, , iga-mp ugmiswvgogwu &aaiJqLb-1jrui4kacM`MLAPHJAçaOlçjjcfkkéfwjêmbcbhwb m, , dI, ,,q, iss«. a.-. .z. ,,L». a1|J1,, -u , SJ . wdfgumuxsgfqkigsrpzñh angga aghna ; us op : tg @JA $1 yg byk-l (LmSH m. O, ;wa ; aig v ai m. ; 44.. .; . g , a 3,11 Mu o! oupp quan : :JS . dL<. zI_, a1;iwg, i.Lr. +1LAT, ;1:. - ggwwçnyvagwv umtamuogwg, -vgt , spm s; 22,491 , anu , LMSH Jum; yoy. ; , m rwggwws . Jiu-t 91,510&
 25. 25. 1914.11 1.9.1 _aw vs . gmn 2.1.13. 01:» 151,14.. ? 3,13, 1,& 5,15, s; 3,1: Lesi»- oL J1$. :L1+~11.z, ,i QS. ; 01,9.; 131,, .. . g z, ,1..11 4%. : 45,14% at; 9,431,341 9111; . ,,~.1 ; U1 L3 Q; " g 5,1: 1:19.; ; u . mui gwééiétgzçQjLJ`aggsbpñdsj 14:44 au@. )211,. .;,1,, ., , r-Jd* M* J: : ww* ñéçlgj* Ja: aw m wus Ja; 43, 113,55 $11 Oggy, ç, .,,1.11,.41,, .,1..11 1410;, .. 11151,1, ta» o# sai; te» J” J& ; $51 »DJJ ami* o? 0019H) saya: v ; $31 AFS" o* 4,» y» J» a? H# ML» seal* 42114» J^Jf“*5 éJ~”J= --r; ^k: ^;i45Jr<=5*J5°“*c}s«5x: ^:7 wr1-élacis*.4=3'3-g*d5wcru«é<J*~*51U^u>; °:»ro*s~5x 54433142314919.- .13 011, 41,. ; $111 ; u 411,94., 1.5 21,131 2.910151.. ., 31:. .JAMU : Jl: U1; 1,31.. , 51.13,& sggzs1ug1cs1g L3 , sum . .u ; uçgganfgmgbézgguagmwygungtywgivgw $491 kw” &BAJU 19140144059139 da& a& V331? -Yr430HJUWJ5MuLFrhNON . Ju . w ,1 , $11 . ms 419.1 &m1 . mu ,1, 11191 $11 , MSM 12,511 Q 21251,, = o? u. ; y, cçfliasw aman mx; r a; ,11 21.411 014.1 o; "aww $51," g , w .1,. ..11 o1s1çux 4,11 g, ,, at» Ja; Jum m. ; of 1.5, 1.111.291 3.1,: ani. ; r 3115113110114 . ggba 4,3) cçgL-; Slrdrl aja-J
 26. 26. gag-U' 9-44 559445 Ye qui! ! 1.. .&- ggfbhjl`ogj$fw`ré`wjxjgw JA); - dftsaiçjra” 04,31 “bm , ayu , A at, @M fAA" a; .a HUJJPJCFWJAMEcJAaJU-wcomazfmqubgéñg& »#3 awi* w Hb? 515 aka” CW» H **e f ajari* w Hb? -J~455*5°-**2 bjw* jug» : Uzpxu egg. ; Ja; ,m4 gwa asya y. :sayu 3511, ; ms da; op sanga, , . juga Cs, ,La-Js y Cw @m: &wa ma; J; .gmpi d. ; V353); a; &bum 4,3, . awam da; O, .g . AJ-lrbd &LM , T . owns &ruas (AMY 0. 4,. u. ; . ..gag o* 5x* m? *H* bi; $23” . x a* 9511' 9-3-"5 . y m w* apa» ; ba-T J; (maw, gga: JA; Un» yg, .ruam 2141.» g 25,44 035,. ? a); - oi up (gal); O; Lasja ; SM ad& ; LM . ms 0,1: of up (mms GL; .syg sa, ,, 43,1.- , f (MQ sa, ,, . ... ... ... ... .. . .V. ... ... .,. s1.: s.. a~_jo. °xg3 eyang. ; ya, 95,321 ft-**f a' L5:* me* aer-J' 03' *nw-W , w *J ; HQ Jem' cr' &JT Jem* 'h 19.5)? rig &Jabir; ?Ai- OSI 933K lag? ! . g &AUM , a- ç 2,515!! JIS 29.514» lag)? 0.1.53 . timah uma aan : ww 5:14* cr 2.5,» Kami* CM a* , w 4; . r apa J& . .ww UM - . ..Aa on' : ua durga: m, :Ju egg& : msn , Jum v. &f; g gag. ; y . sajah , akan J.
 27. 27. &, -._. ,U1[. .3,~1._g. _..1.'111 H . gugusan LL. JEJLMQAQSJF); gunrg1çaig1ç1yy1êgofujjy1 ; Lif c, , , ,., ~1 apa 3115;& y 433,, ,, ;131 O, La, , #41 0,& 41,11 BU guna-T QL? @#311 914110,. ,xl 11,15 uti; Léy sama& m, 4,4,- 14.111, ; ,A1r. .A,1 Q (31511 o& 43, 413,4, 1.. .* Lg. ;- 41,11 . mmlislbvçr 9.3.1.- m aLe, 43,111, 4,3 sa, ,, pa. ,$1 Q; 215.11 ;1,>. “y1 a. ; a( 01:11 w . ... ... .. gga-y1,amzu_1,uuisç_1gspçgç, gcy. aurm+1o, $ 4çm, ,_: .11._, »1, ; L1,yu. a,, L-. . y ,1 Egal: :.- L»1:S3L: J1Js,15,i! g ;1,~, .1,1,. .:11, 1,1 4.; 1,1- 0,811 y, «; L.. asy1 : S: , i ; Lussy : La-w 141,311 . gus 41,811 Ok, “usm , gu zçmt, 1,1 ç1,, .y1 411: : gun ak, .(1141 . ..AL gun, ,Wan , JL 4,211; . pm , a ,1 pu» L4 , p »WM = *5;~"~1*u~'= ~~. -»4»; ^DJ:7 «u~4~1,a= ».. .~1», »uw1 g, ,1,z, .1.~; ,,,3., L.. .asy1a1,, ._-. ..v. .;, .1 ;1,~, ..1 ag, Jn; ($411 giga, ,, . sy 13,1,, ”m1 1.1.1. 43, 34313 c,1.. .ssy1 L3; LJ, .Ju-JL Qt. :- y #41 a? ! of , a ($411 ; RAJA oy sam; ,An LL . ass 4.9.1.. 01: ,1, . aula avg, , 5,. ; y ç.111;, -;, .1u1,-1y1,, ,,11;11,eq yuu , g y. , . .ga . Jg 0,151; @Aim 411,811 2,& . agi-LL . __, ... '1, 31,121,313& . ___. .1,. .31 ; Jug , .1,111,,1_-,1 »LJgysLs1,:11:, L,;1:1,, s;Lp4,5,: ,o,1:1sa1,: .11J, ,,. (,1,1{, ç,: a=, a11,.1,; ,1,, .3,1 -ubb-J; ;PU- wa 451394: cah-J* c; - . v-Jr* Jie Jg; y 31" 245,3 , Jp ugm, .oyi 1.1» . .Lg un& @U1 ; ,a. L1 , yg . ww . #411 LJ, y; comm, ,as oL. ,,11, 43,311,351,151,, , 619.11, 141.35, 01,511 . L-. hsww uL". L>1` QFJi-'Fubjn-Ubfg-&i-; Yj a, z»1,a1C, Ja. .11,L, L3.1oL. >L. ,;,1yn»y gmogyotwm 0,& 55,. ;a, .-, ,.11J, ,1a3.1, a, .a, ,.11C, L_. J1O, ”$1 4,; 3,3, y1.1,.1o1.. ~., ..2,. 5195.42, 142%' 1215H: ayah-J* o* r# ja. “J~'~*-" aw dli U! Je wm-Ki' wi» su; bi* 4135 -WUFWJS *-*= =~«J9:1=3-': c:1=-5'o*p~3r* 4170;? @J *bi* m5: 15553' »b*'o**~S}'
 28. 28. smsçxngucm w qhihhéi» «çws~ es» u wi* m, WM" . ps v, apa v **PJ g; ."J, .~.5s, Jus" ; gti . gw &Lo; ayah. 4.. .'- 3333-* &m- g , mau 42 &AM çUz-SH a. ; of ; umu wi» m; :Jauh. sat: : v ; upiaujaéibsnm @yoga m. cae-vw o* waw m; asp-U o* cw , $445 (spp 4,; sa, ,, un» J; ro-$` ; g 241.11 ; ukm @a of ; Gw Alwwwwélcuwwrwwjcsgzuéwwup wmwcñetedukgitiiaajcinadtqmamhmdtaggqnads 0,335, www ggLzU 4.144 yg, m, w. ., dim! .w Lg; um; -JJUFJ ; nali-*Mo* o» Lily on. ? , J (HA-s ; IM3 23,95 , Aua u? .aku 4,91 arms . ..Jxxuj (519) LJWYJKHF-; Wwgji O; LAP cggjzdYçtzz-T : Js-Us: ghaib, dpñlususgm: : oiup @Jin 61.9) Ag. ;- HMJ& . ... ... ... ... . . . cLgknuL>jçjz-x>bj>jç`jz-v$cgñdgas3jggcs> çmohgawygrvaw; gagasannya oymuçgaqwtwgntljjéaw 463K: *- “akan, .gj-An 95)&- Jldjjé wait( angsuran& wcéjuogg aldy& asu-Am artoo& ap# #LPJ-Hiu (yang waéarvsywéwu ol! 01, . v , Tgb-*Nsgvbg omm, , gryguçfg
 29. 29. ;syqwguuyysom M b qbiilb& _sqwiuvçspvswgmgcr&wwhwarzoséz-&asw 0,1;cuéagymvjbsjçpumysaaj? cçsjzissassdwosus fSH-: Jçjar Ju. wkt su; ,Tgk-w y, yu, :cup HL>'| `A`QFU . smua-saw fWUAWJ* ? W csjzéyu? ) sSJUUJrJr' 0:54* vLEWFJU 0,5: 1797391* J& . .Jxlsshcvkafçsgqvçgoéwctéjjljlwéli . saw u» by* dia of up u* ww ? LSFHJPMJ &gj-Ag 4,7 JL& umbi, , su; sagu 0,13 ; gps ds. ; m)? &ush &p ssijcwjjsjuwçssssgsmsçgwojsiasuwcgvswsggsspj days 0,314 ag; U. J; “u, wsh; ol. ? &gps 0,3, cawwsajssoéçsgñsb; %3&3CL~QJ5QJTQ_QJLJ| A>TQ3KSLAQ Jawa& asup : QLEHJFJ ; réêwceéidks/ *waxOJQVJTw-Mérwdbbbcvzwlé# -VSJJl-G* WVHJNF» &Tbkécaêrwwçr ba)? rcsñbhae; (pung . Laa , sysugfésjsçqu s» çwmpssçojigass QQVU*&LwJAIYp~$'l««~5OT&3~5~L33wU>*M<L°°jJJGJ-*' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cfmwilsçjzjwazyuhjl ; JMsLlAJcVaJ-sdjaa-(ApglwééldtgkrbhçmaijçjsixzhOMhguLcç-MKHQH& (agus wus) . Jus (-45 J; @sama ass . asam us, ,, 581,51 rss; g r# 3.4.4, ass cfjja`
 30. 30. gçjzqiçlllçjé-sovkkg Yi qhSHhxinA @Jusavkbssssgdxxsosaswassyugsrssfasosywa? , . lgassçws &Lçmwrgsolfjssssgsgusaassagezuwswslsus) Dig& of U1çbzis$0xbb5s çjsiçU-QMQ unggas, ,, ; ba-f asup wpszssdigjfçamsasiésass, @mung of; »Tugas w$a3éyicwh3ajxy Lassa-Asas: cuszssoigcêssçspvs ojbz-fOjggy , s sssaçpsiss css! ss, dwy; uausssçgs 0,& 3D (gj-ESL! J, LJJuULg sa, ,, Less . usjss ; I-, gs ; U3 (sman Giggs çspsogsgasssasygsçspñssçusoissgswssssryrssçsrsê» rsgsçsj-zseeois Jpshssagççgsçg, aJ-sHsJ-, suéissuassrwgw -~. *:11=l*: ^:J*= -*5P3=^L= =^P3>ry ama; çbshsmsgsrssosr, scssjsswsssjsaéssosysas ; Ruam Jsssssbfsssasgssasp gçjsAlnçjz-gidgjçgMJ-sdwjbw . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .saut &wawan assssçsjhs J. ; 4,53 y. , (ruah 13142.& akan gsm, Ja; .. .sus m. ya. ; ass : gusi , asss DML. ; @wahwi: lek-HUN. ;11415.Léisd7lk-ldfg-Ujcgsjzdyççlsçsjzylour~$| vfj youumsyssuyçssmgmaosrobasçwñgssfgssséaw, &gmbr; .ms usassgigys, g.çzmsssqzsyçs ; asu é1Y(Z. bJ'L, JIJ. ~JJI)_Z, AUp
 31. 31. gsjzsaYglllgé-lovih r. gkgll-AEA aefco-xaeL-, ieubdbteélwaéavugzayu sUz-ioçbwfof) çye 94,1 . wa o& . .amway gj). - ggum. ; 65:51, 4,1; _jij g, méywuçumva, ,.miwvkéçusopsgwuwagu ; Jjwjiwhdugéréféñçélflje46153594495194& . isti JLYLJ: ) 1.. .& J» L- J! J, ;yap pad; ,gm aka; 3,2-) . ass Q, U1, y, 943405434,catwsdxpammnoxéabjévuézgowsfvjsgpp ; S-QY»&LwJgYLISTCSaLOSJQtpkbLSQEJAAIHJUAYSJAJ; Lagi kAtxpkê-Liféd. ycodxg Otsu; aspysgggajsoiuguwsopgmigpwm* "sofçus pa, , '~, .. ... êkjsu, a.jfyn, cv , HJQLSKJL ampytog ofupgbszadtgazj #gugyzgéwxççuukaoumsymuatsgrpasztog&saya; ;app agi C)J, ; JJFMHlA-QQAUNAHUJjz-mêpy êlmgadL-Jif# cZgLIl31Yva. J-| L_3 rmh 5153649?? ? 46-34 a? le# J; @L5 H* di Cs* *H* J! 31530* lc-. Jl obl-mññ" wmz* HJ 51 *H-**éhwL-J dihuni: U w- élaieYkvt-ii' 01 IJJBJMMU WM# 031.3 sa# cw? ;r 34,1* ga Lem-é I 34,- Jf g; ,swf 0,5; anda awi, .. smm (i3,'L,1|__, ... :J1) . LgJb-z-fL-JnLAlz-. a-çrlisiajbzçogkuçbaçfiéa 01, op 9,133,445,514 0,9 43, (upi! atau: ,smu ma, &m; su. , . amma gmn, .dgn : .J, S:u ; chan , a (I'm ra) . gugup 0,13» IqLé
 32. 32. .smugnsçgsom H gmana, un” a? ;JM- ; P *JW* Jae it& O7 U? 1,333* J& -rg y* @Wb OLVSJ-LTQbJAJTXHJTçAQLST, .1,T`~, ,.; uT. _,. ..4;T, -,.9T_~, ,.~. ,,Q9»4JT -WAT1-~EJTSS»= JJYT, cLLaJ-xLAJ, LLAJ, M2;U OL CJlS~TLL3T: ,>Q, ,-; TJ'>. SYTQH, Q:»YTL:4AO, QL» @in çggjfodbgb) tuw: 5294 têd-*fv* 0325 Vi CJU" t? çv-*i* @Di: 0,& *y u zçwt, ;QQWJUA , T &gmn; ,T &gua; .gçT wa , L , T , ms 3,2,, ,Mg-g u yg, 4aJSTTs, a;, C1». -;TTJ,3, T. TATTO. ; . .umi **ke 5! 932%” “J” Jie: NM; 4643343 USM: 8435* Y L- : Lev: .çgssssygstu , gagap Hysvsgyys 445,4 , _.c_<, .a, n MS, 'y, ,$4 43,; JS. , u, ,LAT o, 'CL, u y, , 4,313VTleJ= TeL5LLlYT4Q^JLLAJ~1~4JJWH3^JOQJNTpSM . unzssçwgsguy . saus, ,,LegmoTaiçggqvgçmtçgsomajuoTrxps (CTraM) &apa 04.2. . .up 213K, JMS di; (CTJMJI) . ddhdiqjyayg pal. ; : KELAS J-G-k-Jççl-FLSAWV-#ALG: J4:">`3cJJ~TC, °U_, é3`5,gi. aJ1;lg-5STTO9SKA--EJTQV-&JJTJQId-; Tdijb MA” 591 J” Lawu-z Y H); *Ph* J? ;ri “ST J? 19591 (49) “FS” f* 43154 3635* 3K: * 3' kami a» pa" ; Ma Y lsm cacah: - p# JM J» 6:33 T ieu-Jr* 6:15* O7 m' L1 smk-ri' ; M JJmuLTQQSJQJgASUERMJTQJAY, LA4SMA, LL4SAJOLPSAJMTQTLJ, .s, ,,. aJb_ (guru) . aman L; 43.253,35& 15,4, 0,1; , pun y, pada, 3,511, 3,445; , ym
 33. 33. &masih ; wow H' gkilllub 343,41:Jmoiyéggvgsçskvswqfjégrgs: Awak crbiwçftQYMTJTçZgLEJLYC~L`EY1ErAI: Jwaijmméjç LW awas rm _pm J. dia gcL-, gfys QEHMQ sama . .u ady& op @byycmvggsjwgaqbdgéycéjmasuçu samin @Lya agy ym O» 0,& J. , gwa m)? o; J, , guy, , rum/ ub; oi sbggatrxgsywwçgthc-Jwsoafap @yang wa cmid*5j5gs*°^5t~= ~“~*c»s>açew*r~^$*fu*fo^aaté . w rul`ukggrjwjceii`d$`jk`lgicgsnfbééçg`oikwkbjigk9 @bgmn-Aug "çuaJnua, ,-.1;"duuwzurgumgopmg. agsjsf _ . çtwdtaçbkai UTC-ajcçêjzaiYdpiyhfygédaahçaçkMrmJridiçjllj ada , a @Js 654.41 of, awi: @TQ agus 2,53& f. , @gas #44 o? , . .aux nafas, .. ; tahun ; um Qayyim 1434, 014.» @mmm syam) c ; UK ; aj 25,4.; a; &m; anya, .asus &uma-is 25)» . gw . Im ; Lb a; :JJ: J. ; çhijLJhélplêjaiUñgzh-; Jêhujdryl : wi 35,44 di) 4313340,& Lgguagç; S5& . ugm 313,41 amwwwaixgn 31.a: l34:. l|3,al2.EJ1 15,44 = 4)* 14111140& of ub. Mb. a» te- otf op cwwsu ww; Le# usum saw _~, » a»
 34. 34. ,AI 1,» . g . .Swan H' gus. " : ma. of, .uas L3 Jg. . . ui 45,2& y @Js ; aJ-, Su J. ,Ja J& JJ, , . a 51, g . d uap at! ,J . Jum oi: Sayah , p 5,6- 43 u); J. ; . Atma ybmugsggswog OiL-ldñsbégjéiçdlbbcpêfs-LIQJ» Qsgspijswgr, an, 30,1, , hum agwqwyspnwym . mkgynfyosgwçumdaéayspdv J, ,, 451 : usggu Ja& 442,» L; agus& , w 1.1.2. ”sms 4,. , 4.94, çv-e-é-*ew-**éj-Wwkj* QJG"Q3^JU*= JJJ*4°'^*^4*%J^QJG"LPJ°1W -JJ-@Urubfj RrwQJ-**êv-çx “U1 313435 #W $125”. “biwcjéwrwe-çr *NEM-il* 9-59) . Mmsmgwuwpduagyrggmwaggdgcggs . JSTJGLGaLL1>-T. LZScJJ-`JALA&QUT`, of . yg 53,2,. - ç`Fta 25,, .-, ... .s_, ;Lah 11.15 of sngt, u, .asma , _°_; ,mp = aayrçskiç, 2.5,. ; u. ” uiçgu, 25,4.; Lg; ungu om: u, adlh? uj 15,44 . wus L, 'aJt. JLAJ'J`Uiç. ;gMQ ugm, ,, 5.2.1» ; gmn o? ,m . .yuyu Ja» 914.3: Jg» ada, ;amuk : Ugsgs . Jus Jj» ogut; LJyJLAY`J , ada , i 4213;, uga u; 4,5; &yg (HUT, su, , 431.1, JL. ; . .#551 J; :ujan ,1,; I' gw. ; su; 2,414.41 ; JSI $i,31,: .y 4.1M 43,4,, .awan r» ; naga @Jun , bsa t. g ”Jula . JSI sama ; ugm 43,4,, 443,431?, ;bun ada» , upn C. ,un afdal, 4,513 . dua a cw a& dan p; ,m , a- Jm» a» J: 143 g* cwe-UU #JF **Ji-W »MJ
 35. 35. ,4-1 1,» . g . Jawa 'rt ' guwa um çdwuçmzggçifñuguuAygggpwggargtog 4'@WbYJM~5Q7`~°-*°w~=3*3'4*eç-7UJ^J*J**J^QJU%*J , A @U1 4,371, , anam 35st, , 9,5 Y; &Amaya 5.5,& ma, y, ,m3 , uwyx sayu 4,4, 4515 4,. g , a Jm 9,44, [JG f, ,, . Jam -**= -~3-* bra-W. gw* 413rb &HU abg” 9%* ç5“**~'J L. : ma; g »gçpaa aku. ; Y ayat, ;Ulf 33113.44 o? :ak: aga, , . ouppfbfglwy , A2114115 , La &kaum q; ,ga tsp 4413? 316,& Q uhdsl &S; 431; . juga dbs-TOYLQH ou, , “bagi Jwmwsyg , dy-ñ 494,51 . ... ... ... ... ... ... .. . ..Has , s O, ayu, 01,531* awam . atas . yg ggptxsgcglwbidçcagnggayui ; gsgu, .u__; ,,a_-sntw, ur,1,4sfq : tgwm w. ; , A 1.1» ats, .Ummu duga @Asy Lilis ag, Q ogut ap su» &f; analog; .uts ag, Guwsçg& : m5 . w g' ma. . “i, .C)Lou`u)l%wéultwj`j`)é &gigit . emg ngmng. ., dAa-jglbljiaiadjgécdlbbçwhjU-Ijbf& ; }~°= *J5:J~= =^r~3-' Of WS” 5410x345: *J~43-5'; J-= :3*~*J1~*w*~ig}=5~“' W* itlagMilê 0394;» . blg Jléwluçdbbyjçélilhjpdylwd); JhaiJY| JQbJ5;cJLnJJ`JUJgU 0,1, ofpgaguugguasw , wuggww J, _UJ. A;. JK, J.4;. HJ, HQF: QL: JH, Q,: AIH5SLJ$ r) Yi: @WD abs" &l J: * Y *#7 us" J( ; kli-JJ bibi* 31143* 37 $35' p-Jr' 957 N51' r* d, ” _pwt o; of . dram C. u, ,, &m; op 54,4, an, ga Jamu, Jum-y; &Laa-I . .'x, ~LL1._, ,u; ,JiJs, -,, .._d. .xs -: u>uJr. a.~. a.u, ;su: uuJn, .3,, AI_-, ,L~S, .LI, A, , A
 36. 36. ,a a, ” . g &wit vo gL-SII un, Ja, , Lu. , ; gus H; J. me, , 3,11, , au um; ,Uun 0,19 ; g bs, ;ul g o& ma, ;u u; sa; u? un, vx. ; US; sanga» 33,211, u ; LU : Jb (mag at, Luy-j cagu- , Lp 434,516,135 at, ma; ui, .asu-g , ms , s d, , on& ; uas . .m4 (l, .agy . usgs spçwyuwawsgspp &agy o, >'-3IO3La. :lléJJ$O,1g on, , yagn, ,, ogoiugsgsd&cdmémégyçsarrdujvs Jumi& abiz. pa; Arul* JAM : lb oil ayu. wa, 443343. Ja» dia; m, .. J , '1C. .;, ,., .,. ç;, ,msoi eapwu-, Juxswapxsagg tvJU-**Hrj **kbc . ... ... . . .akan M @LW Jawa , p Jamu , Las 43,5, 3A. '- . .d ; w . agy g, ,, y &A1914101; su; 1,1., ag, , 151:4gç, *lj. :J, J.. aJ| Jl5 : dram t. Jb) . f U? O5 O! 354* : -U : i 4094-: * *JJ-b* o; bh& 05 di @r: 459 541345 Jka-im: 2,5» ; uj . w H, .. wa -3LA): J|51;. »3I4;_ g u, , . sua 0,1, of d. : O, t. ; . Juaswn . u MMM C, ny. ., . mm a& 94,311.11. &Cu-g 'y a. .. 831,134, 4,213 ma, Q: I.L; :.. .Y$ . yamaha an. .” u» uas m» ww» smu ; ur a» J! --*~;1«-'J*»b5;<h= -.HJ1~ar~ @M 454 43553" . .ima o* Qrwl* r; °L_3'*-^J *ad* w U3! di? ) *ww Ja? ) ad' J, ,,. ;J| oi3u; ç.,1.~, $54., &m; aig-Sam» awam ww JJ. ;- , sq @mhfçiiwtrqn wy, w»q, _;: iv@. a.as, ,.as, ag-; J,, ryuqgphivwçmvuwg ugçafyw "gwa" Q 0.4.. ,a LJ . ww Ja» g» gw g Lajl. , gag, .amma t, , @m1 o; IJB. ; . '37 Qquaguçmjwépqmnmywqgagieqpamxmég. Jassqyumg . Cywaçdwbdgsuis. Qgéwgigufgizggngg
 37. 37. .. .i-I a, ” . g &atawa H gki! ! : un. supaya 0gp, 0M, , own, dia» my s 4,; 45,05; ways (Wu y, djy`dê DQJFJO& 3%* &U5 0,17 j; 4404423 Y) 04.225 N45 &jg; Y ; SSZJU cal& J? JLGJYI Gwa* Jp-U y, 431.30 akan , Iya ; Us 0,1, y . #34 . g , A , T ; g 33,, ,, 1,5 y, un, ya. . y, www m; ,Sag yg, ,yusys malu. ;Us 0,1, J. , . Amaya Jl; - #Ayu L; 5333050; yg, ,aguz-ya 3,530 3,2%, caguasys 54,0, JLH-AJYU . Jl-ASEM U; LUL; 4.. .& . .b- g , yg >k4z-. ~ê», J*J-4A1J,1>0,>0,1g CJLGJJYUJLGAWWUULA$`Y| ;to gsm »uh . yam sus Jawa. ya» »a 0,1» ; m cuma. . Jtmsytaalw Iin, ç43|. l;J. a:»ç, .,. J:-OT&3;.13$1$v-4r1Qyf3l| .w5 0,4, 0foigy, yamaha, , 0K, J4sye, ..>. .U Lap 0,1, 0ry, .w; .:_,0,y» 09,345 mugia; yg, m» 13,&- d Lagu» 0,5, 0? y, ,Jus-yaudah <*3'-"*4J~4'-: ^,»>'Tç; >- 430,59 *wa-Uu* 0:52 0702:& 44:19 Judy& 01322.03.assykyyawaypggyunxmgségyl, CQLLQPf-Ybjaé-&J-*yjmé-ZAULXQHWbfQQJz-OAJJAWT . yuan JAB, ma, ,ms Jm. - Ja» 61; çu, ;Jwya f» 1511.65
 38. 38. ,$1 2011. g dki-Yi w .014111 : um . .2111z-.1111,>-y1,1., »1,1,1z; >1»y100,11;,1s,5,011,101,,1101s110 >1,1.; ,,1,.1g,11s0,1,a_5, . #1:1a,2>u0,411*s.1>1,:1,a034-1a, a4-11,u véaay1asys 1.1 asymalgaswlaç, , 0,1, ,1 03.11.4111, 0141311 10.111,12, 014100114, u15,100,1.1 014,5 08120141, 144,1 1.1,, 00,11 1,1, .01141411011 0>114,c-6a. _,, ,1,.10,11s01ç_, :.1s01c.1,>~y10,.1, 011.1 0,1, 011.13 131.4 , yg y1,. 00,110,105 1,1 0,10 0101121331; 141,411,711, J.4.: LIç, ~A, .1,AJA1,>1.AAuy, >1.4.uumugggbuyklws 01.1, 14:11 01.1 (1101, 01.1 0115 (my 01115 015 ,1 031 0111, 144,1 (11011, 01, 01.1 3113 01 .13 015 (141 (1101, 0111 (101,. s1s, ,,ç4 01,19 . JLmssy101,,14, 01.1, (1011 m4-. .011J00M10-11011s0y1,,01;1,_1.4;.11;,11,, ,11110,1,,1 3,15, 101.451.110.111,, ,.1,.1,11_1.4;.11>1.4s,1:ç,4..1o11s 0,10 1511413031, .001140011 wu, ,11:,11s0,1,JL4asy101,,14.1-. cg11s, 4014131; . ... ... ... ... .. m, wugyufy1çg10,1,,11:1;1,1.:1;1,a, z0,1,5 1349-' 0» 115» w 103515 y); 1a» 01:91 01* 1513;» 1.# wb es' 2331» y 00,0. 0, J& 010541113 ea, ,1,: sy1 211141011, 014-111 204110410 dwy, 1116114,» 0 034 14411 011 0104 : wr o# 144,» 01501, çg,11,.11,, s1,. ,,. 015 01<0~,1.4.-1>1.= a,1:, °1., .;1>1_ca,1: 0,1,, 44,14 351,11 »M w saham dusu 111310,» 1-41 0 01645415134 m* 01,10 of 0» -11 u. w
 39. 39. »44U*u4>*«>7; *fméwbfjéuxfk-&Jx &Walim GJU~`f~XHçJ°$$ 4161;; amu ; mm alpa. ., . um PJG , v- ya QLEUê1JAQJU-I Oçrblwéñg-UHJAJ: : pa; J&`FY`ç%` ON @us $1, 4351113 gga. , wwywgusH-, çb . gusrwg j. , Uhrr 61341' ma” #Ne-JB Oh* ke3c1:~«+*3,u~dh uma. &U4 y» @sigma-aw CVH`JyGJUg~Jfiç*J2-TL3LHV*QCQSSIJ. dari . gw ; m ; La o; aq, çgfxsçzsu. ggsggsgtçasxkyéasggsotézggsg, &M u» 15,» cw: * #13 07: @w ga anam uku ua, , ; sm (mm Jak# ; s &Laws . asli ; sy rL-a-Q* @a 0,& oiyêjféajgs, .. ... ... . . .ajfaMUyQ%`BJMUJJA`OAKJAHAQPSWQK1,Y &wib JxMwrJ>V-“USOEJ »A1344514 : yanng . atawa . Jawa 3544.13; ; gu j. , r# w »+52 4545' p-»U at* &ke I» U? 9M* 4,4* : dug . mu As, ;gwe y. .! da; - »w sama au, 4,34& Lib 42,56 g, ,, a. ..” &Mgu te, , ? fjçsh yg. . &J; (ka, t? Jr” O? *LG-JF “Ja” LM” 3145 “i H* g»- Jgéh 14-22-**0 *$39* L5. su; 5M $1 133? s- o, .- KLaA1S>QAH~iJJ| QS>UI 035 SS5LAL+1=A~. SUTJ Mg; 35,531 13134& . .gj-Sn jyyw, , . agama . haJu-ila-»BréwIBJLê-U; c,, ~aJ1J-«, Loas; afç&upqgt5po, <s. u, . gang SWWmBUO-*JWQYB-QSQ Oljqmmoélxhkighdbélhjéprgug mas) -Jwkasvxwukwasqwwrcu
 40. 40. 9-44 1,» g Jaka-m W . .gain an. . Ja? .bu-a . wi &tid; g u, 142,531 ww, ;agy %` Le-, gu, a,, ,,. q;z, z,-c; .ga, ,,wsçwo, i,sçyxgguagssaku J-»VU-&lbgw cCJKLmZZg-QUB-Ojggdg4y1OJ-XgLAJFJêN3cJ5H&i&U$ G» 0,49 sat! m? Le. ; : db. 3331415& : ww anda 0,12 . .,J,1Ja1s, », ga, ,,aJs, g,, a.swag, ,rL. .z9s : :Sawo ; Ju &s; &SI 9gp, ; 29.. .# ; Mah o; :us Lig, ag, ” u, at, 251,- u. .. u , T (san, cJls, 3,1, m oil sa: :. &law Wu* xT 326-4" U? *QL* u* MJ! " 43,47 çs” u& o* *453 J? é! ê` CJLJ-J . .L5 aja); w* wb LCJUJ . o a 3.9.4., .- EQJAJ &AUI OJJz-J : ja-jg CJU-J 33,271! ? ra Ja? ak; t* 0:54 U “ww le» 435; cabe-me nii: *Jm-i 1,35 $433& uupyçvuaégg ngaca; ispgçlbgñéwplh-z aysovzapaws 015 cgjrilbggb- 5,22,, 4,41 ; ,,. .Jt 3,5.; J; "guna" g, @un gmn udv-. Lnn o& . C,, .:J| , 635,44 g , is Labu. ; (315)! ;Alun-Yi 5.. .,, "yuu" OL. : 4,1; , ayu b 1,1 , agus 4,44,, v ou kasubigkyunteYlakiYip-#Hêudixlé-&fotçgq1311333 on! .olgiiltgaabifJsicç- cLAz-Y @bug of& ; a,2,3,1.mt_n, s9I, :L, ;ngiohgwçay J, .a. a51o, .s 993134,. &My-l ol: L. y, ;a, ... .a, -s ya: .L. .4,». w, rgsyu, 3,34( ; ass , g 3; . C,m, ~_~, .,, »SaIa1:a, >.unp; a,. .3,-s oge . çgwow
 41. 41. d`hi`élw`sjjgdj`çw| t. qlzilafuañ» &x$`LLELG*Q5u: JL}Zs2-LI; M`SJM`OTQBJ# ; aku . yang 0,15& NLwWoQNgAasJMaQTwsoLg Mé*3»~45*O;53>*3<J; =*'1«--w? l311w3=^14=~ $509& mshmf: &HW-*añkvdw raMSaa o? gama aku» , g o; of di; y Lassa; ;Laya uma u? empu wa; gamma wa, gamma , Aa ak, , . QL-u Lglf gwa, jybJxgêjzjébijjdi: êjja-édghd`buj uiwmaougahkwa "ggasaougkswqg uwwaggayjpugggghoapa, aouufasujgoadsagu» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a& Vmyoauguup S01.. >. ;'aL3gL. .J| J.4éJI-L~AEA). L`4ELHJA oirapvauaq 31,» ; JJ , sfrgyoiguagaaaopswgswaaayayqmauysvaaoagga. gagak &bahwa of aa &evans sm *yv ; aya ata» waw : Aswaja v; 4513450 gwa» . N`JUbJJJ`)JJM`KGJrQJWQ`JWJfEgW(LU2Q`QKG`F : Lglftlayl rçildfdarngllci: . dwawkwaggpew O? 4.: : galah Ou); pmpgygo& &magma : Jawa. ,iyah g of 18.010,-); gagah sasa, Maag& . uQagpaaaob, ALJ5,JL-Jao&gg4, ç: l>-Y|1Jln>-MST}»J3;J| L}J4U-1çati1 ol: ;anya Q ta, a. .. da. ; un# 0, »a asa crnya , i @asu g 9515H Usia, 4557 : juga &J; sa, adalh , i @w g ; yg 2.. .# 12,411 ipLU gauwa, ;gun O, gnti! 43,15 m» ou, - ;3 @juta &maa ata; L4.; Jasa y sa 95,134 L; :gwa ; lu-SH g guwa ; aa-Ag iga U1; 14,11 ag , yg y sa sagu , gua m` Q agai, .catu-Ja . ms L; ;yg O; wma" t; u! .am-va t; ;win . g ; aa-m ; asa syifa , saya ; a &masya An. ; samua 61; . run m 4.. ..; su m4» J; b LJ, Era-ua
 42. 42. ggagaggagga , apa 2a vkgabñ* of asas sy. - . .çf-Saa, J! wass; usa gas. ,, ata: sa» 0,& , Taasaxwyagguçs , s,uaiaa, s,~. é.~ag, a,sr, ~a, s swami-av, sama y ggusgbgéjydfgfaélaga, cialLstYgsasLrabçpçagailnêach-iég , asa atau ag; “an, san, ,us &sama da; .asa, aa, coax, ,sae y; uga . JBLLLA 3.35& ; su-Aa vaya, apa, ,, g aLzzppê-. lasJz-jjjdajaiojgjisiçaLJl ougaua, gayçssasas. mass>a, g.. s3soasa. auas, .a, Ts, .L-,4,s@; . sapa çymzlaglsougwoaaa» 43,5 C, (aku , s &beaya aa: gwa, saya , s ga asya , Is cw . JligggklçotmkémapgdawgécaliaMCQaHVQEUJ-*G* cyylhspjêvbckhh# sma, Haas raga, cra-Jae w; .sa 4-.3 Cus gsaa Jim mag. . 5,3 s, gr asa IM! :sama sa; a. ~.a, s L4# ba, J; .ma asas . .as-sya , us Cagya Ja! :Eayya &ai . upi ? as-uli 35,1* Cajsya ga; :saya , s ga asam asa, .tgs asa. . Cafssya oli ta; :asa. asal asa, dsb& Cap& 4,. , . aig-sa Cagya @u: y g, , &mas ; Luñjl gab. ? y waaa. , Lala. ; , S4 _Lua oia &aku , gp Las? ad; *un* J? ad' o? W 42511' QDW' car' 014*- Jd” gsm” u” °'“`”`J` CJ? " 51 9M” . .,_as6as. »,a.5"su. :.aa" gGxa-. ayauwñsyçç-sfwu-asvudasusyas, ;u g &masa Jak# . .saya ass ua, .. sar 2.4., .. ga g usus-sa Di» JA; ama ouggas : JL: _gas 9.513.111 , gda Cafssya gas, ,, . .apa g çblsñUa da; QgtA1JQJ1JAIwYIQUjSJJIEEQ9gJra uud' 43 aw"
 43. 43. 3,, .51(_; gz, ... .+13,, .a. !|; gps ti' gasub& of u; 29.44 ; maju Q Mwga Jins, 9.514& oi; 93,. ; 521433?” M-**ê 0761123 <3=-~4r` 5114-” @V a& 3-6* J* *j 3544 4211.24» 00.45.11 @ada an, ;gw Lasma ; Maja @u: L; ;mgt J. .) ; uap m5 u MU. ; dian, @ada ; Us o? sapu. ; , ius 413.14, wsgufmréçoog ofugum, , wuhjguçggspu . amu a, , 1.1,. , . Mw Jima, ?juga 31.1., ya& #14 Elba-a. .!! ! . aux 3,1.; ngmg; ;Mas gm, pa; O, 5,3; ap. . d, .. . o Bhai; ,T aw* dwéeé de» W: ) oiêwjwwubgbiez o* 45 *#437 detêuwe w ww 3153) dwn mw» . piatu «m&n}i~*~5~; . UDAUfSYJJ Lsêujléa-U# ampyun, @atm aga Lsauspagu, L4? @Ars (p! oS1sa4,t,5|, ;,, .aJsg, us L; a, .., ..J_.1;, ,~aJsa, =u , ugm L5? ; suwun . ub 614,3 . gym sapu . .U-id ”gih : knpi op 9415 ; Lmihggsjgm 0,& oiugdgxuopçua, w1,`. ,autg; sugtpdugwuny; s,s ; tg a, , w 41 magj Jb) ; $5- 1M &F; =4>U Jg*- HMV' cr* 0:54. ubs” &H N54 : i JUJ* a* . wa vgua, uu_-çuvsg; ua, ,us. g . yuu 313.31, @ada . Just a, ,, A; U. . vy g 3.4.4 . a MU. ; Jimi, çbbdl Ja, , oi rm ; mw y, 'QJLLSLU cum-yu op w, ,, u; pil; O, , 4.3,! u; ;Um mw J. 4.11 , ini &U; www dow of» a ass o? Les» u; m. v; »mv 42 Ja# v &Ainu aps; uuq, ,uw, uk}5`mn ag; cSJUG_; ;-1)JJ#CSJ . Jawa sgqgogg , Jus-vu Jawa O» - b. . 0,4; - : usus smw yg; ka? , ; if JLAANI o& u, (Lagi , m1 1.1..
 44. 44. ggsgsggsavasçps u* gmana. Leah& gsps, @My awas, ”As ; sj 345 os : Jud aim, , g #yg y, s s; ssyus 0,44 01:, y @uas ak, ” days, ohas-. .Juip aka. ; 0.9 agus J; J' Jins, Juan, dag-Js osi, çgsjsys, ;mu 11.313 351.» Jg; m1* JW: ft, " &$5 **U . .HM s. ? “JW-d u* 432-**4-4 ; sj ; ms : Mass : sms Q. . agus of . ua ; ayas 6,; paus, .apa . us gwa ata, ” Lawu, , Lugas, awas, @My ; Mass . .smu @wo . smw ; s . sps as asya» dar* daU-xUcSJb-JbjpgigdwrmauLbJLC-OJS-, çAMIGTCJJFASS1 , ms sçu. yu. ., O, (stays g wus y om, (wys gab: asi. .., os @J: &ass g 4.414315 g ; Ju of Lg» d, , osi, .amis g usgs; us, ;ww Jas. ., O. . ga. @Js asus ol» asp Grha-SU ; Ms dasrss y &us JAM g; 1.7.4;- y L-. p nafa 4.1.3) ; Lely , us &Ju gas, ,, . uys 1.5M ass w) guys 1.144 Jas. ., d, , u» O, , . gps Ons g Lajfs &bgus aka# u? “F5 43 : :s-UU *w-. WU wek” a? 1434 (1 maU* 'cew Jl . gsjsys . wa O, çsJ, H; "guns" @ssjrajdjJgJkjaçgygxi`Oiêw . ... ... ... ... ... ... ... .. . . . agmgsswassoja ouLz-JJHJTJJJSOQ . lqaçguslsoçsrg933.411gxxsxgubvymsshgçgos-orwn-JQ; :$43
 45. 45. gglaudtggggsçg» tg 91.451 104.3» u; :djuga . az , iga-s 3339H 11415 ; yg (jek) ons of: amp 43,1; : gwa &p; 431450,& v Jira. ” 453.; afdiççé 0,1: of su, U1,- u» ; Mogvucawwwogwçgmvsagufy *UU* *h* 3-53 1734* a? @V350 Lee); - 05-90; U1 ubs” h, , y , smu s; gga. ; sugiman); 0,3, vu ; Juwaas , ibumu . . . . . . . . . . . . . . . . . .CJ-IS- smêcw' JL* : Lesu 51-31 441)& 0442H' OF *a* IW* kwa? ) it? ) O” ~J:3“cs~1*tw= *}': Abii* umu» ILe-'U Abii* w *E294 . L1 m; tah& . L1 dwy» ie--s gua; 41J, ,.. >u. .;. ,.. .z11w. x,a, yg; kv, :Y , Lau , input : :ga-s 55.235 &m5 41,9%. ;dgkggtumtwgtuxsupkgyggwyang 015 ma, ç L. : Jl; uit L. .G. ... .L; T 4; wfjgn CLJ, 4,34 J, ,, : bday- Uar' 05,5 çgaasmuwssçguswmmuu; rggwrmng-bdwu-umaww qm: Cu, .__s. _,; ,,z; su,1;; j.m, ,,. ., alam: @gumanopsounjynpwpwfu; c . anggumbmwçwwv IH}}a-Lk7`. ça, HJUL 3; ? www oh" a; 6555' JG U# 0:52 W -owh “MU d; taw-MF *em* WM ta, .uas bgi& ayu W; cUes- , I , i LM, , a& . ngga-p ta, ali ; gli , J gym LKJSJ CLJ, Jam, pa. ; op saya. . , ras O. ; gwa . .u 4,? ui; guida, , ; yg uazlggp çuuygog-oiçsgywa, LyU-'jiçqjçJAU4J112U$OJS3JL~A53UmugDLUb1hEM . ahssw-. ..gçpdu egvyugcamvç; .: :timbang
 46. 46. yg; a, ,.. n J. ; gw ap; to sat-SJ* m& Lgjalsoidigofblcéjwisêfw ogvofxmdwçizçmssm, su, ,, &ja; ;u . gwa ; UMM Lezat siam; op ce: :. , T akan# Sud* o? Gagu; ,Agu . a,. ... .;, . ; HAJJ un; o; L. :- ; ,L, p 4,; s; nahi, çusauagvnugmguytgungy U,5~M= -%SJ; ~=J* gm. ; O, ,Jm- dicap» ; Lesu a» of Lam, (LMUS a» , a u. ; . >k~a73:-3-*3u~3*0}3a3' a# H: * Hwa-é? ) 49%* JVQ`GE`QMOTUPWLSFcw`sjranwaçcéf0l EU1>= =-YUAL1>hê= aUAJJL= >MJsg aéJJAYJMW* csr* w a), 31,31; da. , Q 3.4.4 31,? 41514; jg. ; 0,44 , JA a? ) s; .. ... ... ... . . . ; ;1,, ,J; ;,La; t,~9|c_. a~g; «:, mso9 ayu, Labuan . péYçLaslUabçhsbrydxiHgFsiê-euly-JGMOP35553051025 . a,, ,~pa, ,.aJHAo, -.soT-MYçLaSIhUJ~rv-“Ax*'OiaJ*wJ<S>*-“J11=-Ylab-AMW* 31,4" Uéyub i! ? 52% ? e--J-J 51143093914' &xi-U aig! Qt J: * *51 3J=5u8° “'93 . uapuwmgawohçwé-t . gw ogwussw dildo. 3~. -+S»~«= J'J#é o13»~= J'o°3=Jé-* AMM* = e45'J~Pl-: ms was . L1 , dadu smd; Di; aLe-v @yaw-J r; sam* AU . f *bw w» O: * . k da; u. u u& . mm w aw a; o* m Y; dir» . ras »as t* air bra” ardi . duywxowu, çgx, .uv, kw. a,a, ga, sovun. : ua; oiçgscdbdçjsw Luy'. .umzwhxdteu-Aeawuaajwxhrjigéyufuf; :ci Y: @gAAJJ-; Ueésopgwgvsbagdjmp »gwa JF» Utammm ; awam 3,» . maag czjjljioliliblydcé: ) ; Sya ayo? :1A| .. ;J, v=. m.o. h|. q Ju. .
 47. 47. 3-. -~3.'*3;; -a-**J1é; #|g_a= r* s& qL-&II : um *N51* JL! *U* Qm* J# **a *JV- : H cm* `>*e c-rwd* d: * ou» a, ,, ; LU. __. LE31 B; ;us op _c3h_»w«. =*, -* ; Haz o, .u_ ua, ,, Mlaku* 3.423!, fcyp, .a, ça, ,sna; ,,>çs, ,ic, a~gyzaompgqusçsgu ak& 01° WM. 43 $44:* *JW *MMJ 453* Ja* 4*; >-*wa, s^°~ 43 -te*ra«-'°r$*rrw<c>-r`>^ecc'-j= **ej*s* *Ski udh. ;w ; e- gg . .Jawa J; o,1; of u; çs, ,, . gus ; us ; ms J. ; jgL* ; Us . g 43,4» 0,1; 4523;; ,g-s : Jus L; 4,1., m, , . ..Lan 12,& . gmasvlyog O*L-Ljcq3*i3`)**~l*-e4254*ya3- Luz-J» gaji-N* u'4~eçr°*aj3r'3**x4-*él*5«>a5eaf*j= >éa**43*&Fécdébru; .. .Uzjsçgmwsçtysgçof . ..La-; xspçwmwsgyngafayi <9*)**= *J~. ~>9*J*-*u~'9}4**4~**5«3“*r43'9*>*x wx3*ojiécx= *~*éJ*`>a a«»~+;3»~A*w>= boTJ. -'~s>, éué. x~é= ;o9wywwsyxgy, . . . . . . . . . . . . .. yYCXa, J. LMQ; ;L. JILg. ~bJO, QC9>-&JJRL$JQ 0,4.; 042, , J 241,5 ya, :e-Lñll . Y jek) . JS 0,17 oT 1.4,. ” rstêyii. ; . çaçhnajga-Q 0,141,011& çaareyofougu gga? :yg . gguauajn -F*J~'LG--. -.*JI^~H-JOS* : gayung-Lê 8,113 ata) oxsqwxgw sma; 233,901,541; 4,, , at, ap; ;anak5 ; a &U; ;ua L-. Lê Yjggbcéjblaçsg&Lip$k~uJalêjj~allccisjê| gixéldjfywlcajljlazfjLogjgLJl . orJJbMa*| .iJ~al14L43LsçLi1Jdwc>rJA)hcgJJ| D-l)LLAJJJEUbJiJJgLJkr
 48. 48. anda and. .!! aq; tv gmn 3.. .& 5x>w“;5:J*meLe1~43a33>-V4Ll; #*07d5i*33<m~%b*x: .z, .., .A. -ss, ,4Jsg1C, ~a, .-, ss uji, 3)}4J a, , J`r2h m, ;Luy-i (LQ-ti! Lg , W 5,, , yg; itu& of , us . yang (Lya gga, ak; grup 5,593 guys, , . .maju 2,134,033 JL; uj smu, CJLLPrSy` apa, gwa» &A; f. d» 51215,4; : gu . Lang yg& 31,41%); um; agy, atas? , apa. ., up ruam of ; Us gu yan, &Lei-U ”U” Jk-W' J! “HJ 4309155 **HU “MM Url-U Jm: &:315- MT 4134;, ... Lg. ;.ç3J: L.4J1L. oU-)U3Zdl3 ag: of up curam (CJLS- , L y 4,49% @Junus omm 5.1,; ui; soawacvpws, 49» uli 3443” @yg JT *LG-SP 515'- rg V HME. Li* J! *m* JQJSH O? ) N37 Vi *Ji* 3153: *Mba* &l 54%* 0:55 O? b? 44151# m” 43 ; H . ... ... ... ... ... ... .. . . »mu ojo aidin! &a; am; ;rahasa -J-»aadu &kita pd* &l *er* U? ? “w” m» w $29* Evra” . Cljiyh u-, usuusjuwiw Ls, i$sz, x,mssJ, .aJp, .a, ;,; s,yw. -u; u, ? Lem J. ; 903% Jtéxm, çgggja, ,pula , Mg , ugm ; ayem of : ym u» : dis g; Jgn, u. : &m; 3,& o& sam. LMS, cawan , T gga o» 3,3.; :bi: of up sam. Lewat» , SI Lçgçjga. ; Qtoigyrbwv1êñggifjzia sbgagggn awam, 431.915 of; aidin! , çgs; ,,aaç, .$.1s, »,çgfis, ,ag1smwo, goi4,>u. wsjui . omugiguopegçgusuxiuipphgnawsgww, gaatau, .. zygrñuggtéy,
 49. 49. &ada 35,411 yg; 2A qm; 1.45. c 34,5 Jawa A# oSU sLgL? u? , @jgn @wr »as t. .! 33.41» g; su. ” 0,54 , f ; Leu 4,1, m, apa. ; , USU h, , : bi: açps4,s, a*, ,1,a, ~., çs svasofagus; ayu L4,, (awam , Lñllalszllpl r; 45,5; su. ., , Um _sus &Kg; .ruginya-ng KELA3`DLawCWLL1Jé5U>QI>LT JL, .- g; su, .. ap; .rwiséa -VMUHLJJ f kw# Sud* 63* csr* Sma , v-JH U: * o* u' J? a? O* 413% bi# &kb JEHLHJB- @Tgeécw $126” al-ê-ñra-UZW: * s), ag; y» 4,115& 95.501 Jas oi 2,5» me? ga. ; &f; &Ma-Ja ; Su ap& su cae* a; ga ayas» gas esa* ; a w g* sa; oiuiswgsgçyu; Jpnglaguszçgsçuajsiygofarxe u, ,, CAGOJ) comp/ t» 239,11 awas, Jgswxfompk» %` 5,431, &jgn di; *J* &lLe3;w45J: =*'0L39&; .-*H*JW tak* ? gaby 076154& y? A »vyjmayjliv . w OTçJUiJe “skim-www çsxfsngj sçt-J1yJ, Sls, ;g: JnL/ pgywn, eçgmuwgashgsnsgyzsaoiémgxgu, ituw. .! . u~p, ,a. ua>k>^, .~, gmffhnçlg>L9UJ4LE5|OKOPcfmyJJnJMc-LQJYJKJOKAY Ja; :JJ 414,1.; uapibw Salll ; van pt. . oyu, Jawa. JAaJJY &se; :Kam: çgé Lgyabs, ._js; i.su. utrt*g. paa, ajxnsvamau. sauug4çukçffs, rpojzssg, gwsjy (gag. ) . Vsumgmqm uudW-éh . .Lut 9,1,'- SQSJS-T u» pa. . (m, 4.2.1.& O;
 50. 50. a, ,.a. sn, g,, auçgc, >tds M gasub& 511-435 gbr” (DW 43 , La-i msg-Y! o” ww; J, ,, y J, gugup awas, ,Hu o? u 0,1, , T v-SU a, ,, u; LAM m: ssg v; 'S (pim, of up ugm 0,3; &La v wass Lippi) cz, .- m: sa; 4,1,. . um! “aga : T 43234” le: * *'49 Liya” 0:94 ; T mixer” ? vy 319 Sma” 0:52 . tg, LzsstLbt. _s, lL. .g. ;,, cz, sa__>, ,,alpg, lu JfbJ1-3J*: J5~°J*c°: TJ5-3J9 V! J-*JJWJM* W U”. UN: o? sgñuçfalpogw= L;, ,Aadçs, >i; ,a; ,*,1ss, ,auçg, g1 . J,l. .1dLçL4.. .x. a:. ,.ga__>, ,MaL. J1 “ha” 28": 6:94” m4” A! @m: 43? o* UU* ;4 m? V 24°; *r* o* sus-JM* o* F *U5* 42,141 ma» d. ; JC. 0,245.13 apa» waw, ogbfiJt of 4,1; . M JS, ;LAM . ayu , g saya of ; ._», ;.. u, . muy oug. ; 4331921141253» J. ; . ui t. Vsat. Wl gama, u-; W &U “HY 0:14 33 @U5 f» U 5119353' »w 99' M r; un» te» : -M di r? y UM* y) ; $43 cr' 31°: * 0:55 &by J” *JF H O! di” cv **cb 3323:* 6-35 '31 Jg” 4.5; Idi-ub. of "obuyu Os, " Q (mgt 4,1; wi, a. .” , gw , Ag 'al : djuga 3K 51.9, @mx O): Jima 3,444, 444.513 >, :.-, JSJ>= E»SLA| JJJSJ 914211, >, .tJ-I, T.G-I&b-1.. .., ... ;KL. aU-1a: ,«LI, AJSJJI A» J? ” 059 cbr” a* Hi' r# ; f H» r; 0:44' J” 440' Nil' am a* H» y* a -w ; TJ<-=5*yêrbê»~d'o1=JL-ê me; »Amarah-r a; ,ma ; L- r» sam, ;Lçaaxy 'y ; Max 2,» a; ,Qm , As . yg u; ago u» of : V545 cajtgunxzsçcuésrgwçuyfhu; lwxusgçgnncptwuywamsuda 533,1& a, ,.. Ju 143,14 - o, , JJ; ~ : umu sum , ui AJ! : “$343” Ja» ; s LJ 4:. ; &fiil Qm, .aaasdugghdgwcrdinahdhbrahyfbjbpJOipcLASJJlçA5JFA5OL3SSJ>EEA
 51. 51. auaggxgawcpkasa o. .. .susunan sa& of y, .mu 0,& aidin& 431415 3.1.9 gym oi: syg Jali gas, gaun . Mgu y gran 3,; 4.1» u; gpu , a uwjiws o? sa? , m5.: @Hr: wLébwi-'J kw# cf a& UU smw U" kei 31% m5 Le-. lf- WUT @Mw: *bral* MU. Jr” sed* 6135 »m m; cw. ap? Ma: te» aw; Jaga . .sv-u **w Laa» cew u» a' Jim; at& smw ubs” a: : ww m& a; JM di Kab; 31:43; cum; tel# ; a 3nd* J! &U; &MU -JP m? 01° o* Lali-ii: @a L; 25,52.. . abs, 2,9); pu gw# ; Mat &Tvgm ”E343 Lg. ;- sm, ma: &mb : gga ma» of, Jawa, ,audi U, (mm . apa , pu-AJ Le. ;- Sbl) ; ap gw; _g . .wrg o? , @MSH U, La, - . - . SJUJ L; ,pwt ap. ? y, ciblja? v sam; .ada 535% Lg# ta) 55691 u. o; w (gwa a# 4,; of! 'y . su m t. ., çaumyu, 3,511 gran of QS& ; ms : us Jemi o; of 4,1; 3,; 4599x191; 0,& 3& am; &by of 44 Ja. ; u CN. ? m, .. gga Q _yg ;4Ja;33o**=3*~**5*55}9=» on» JH'QOJSTU7Jf-J<OH* Awam *szc-muzêuu #nuagxzjtsguug: djsop-ardas-Lmsswñrtuauguxipagyréarys . iéaéhémwawaguigd-&a gal-AN vw D7: **wb MAU Ugi-U *iQ-U Jai” a* ché” L4 it! 5k# th» a, , Y, 4144.; agus 34,11 &Laju ma. ; dalam? ! , as ; yuda uma; :Umum (Lam y; J w; J: ;au of , Ja asma (LAM dam» 9,. ., ; mms , m 914.11 ki. : U; ($19) . tggcAaa-élspjdxsjfajl
 52. 52. awaggguagcgws as sgt-Silk& nyusul&. usguywwmmuugçgggsofuysg: Gg: *J U4?" cha-V* a? Lip-L* 07 Mi 61434* JM* 34» o* oagézasréuggayjçraggamoioywowudaf) 12,231 ; www of g. ; J& Ms u? , . ogut . .smg 35.154» 4,& ; Jg 434.34.; L4» a. .” us; g “LU Lgb--la Y ; LU &l; $57 $51 MLM Lgéiigbuhaale-I-F-Cfç-LAA-? Mué-UOSI yldJjiLnjclwLêçulLgJj-Q Jaguw. ? jgfjçw`mm`ajjra sq; gusçsgsymuagsy »woigumgusgtguaus agussggcçngtyqycguo& ; wus m); 41 m, m, .mis . smm O. . O» 454519514015» J; . ç3`3~cl. ::. n|3`UJ. éJ$Lgl: '-J)çuha3 O» 4.4. UTS! akan y. ” U, ;Mg sua-x, 4,& QL, .. of , JA waiwwwêéYédwkrlêbdeñ-éacrêWêb# : Balit 31 , sangsi . jari 0.931,44 agy& 2.534 oi; saya 1.9.1 dst, ... amat, ;satu ; g y u. ; Lg» duo-JL? (gw g; Eu; y gym, : -A te» cas-Au ada* a. : ma; cw; say» aw aa» wa. . uys asu ywwzwéss, sausyçags 0,1; (saus ggfagy L. ; 144:: .- JJQJO; "alfa" . jêbJioglibj ; yg (u)ñJ)d)j/ ,:J S1 . upi JUNI,
 53. 53. englaubgaggcpt-Ja av gmana. f, a,. Ja(, ;.-, ,.__aag`, a,asoTL-Joa_~. r.g, aaz, z,g, ;;yu, ;4ssa, g, ” , Téuuargaasbçwwuugsççaaoaggprmbagaxa u; pa, Lgfma , JL , a &gwa (#344 u; .LW &Ma dari, ,gga _, .~, ,a, ,aa o; .gga g . biaya : oy saba: &urna Lu» ua! LJ agama &hua O; ;gga g gwa Jaja, .avg , T . .psti (twin @ma agama ub, a,, .aa O; ;aga g : jadi Usa, @Swa ram, 2.43& . gfmargp g pa? , ; waaa ga “pa, .Jaga . up &fi , wa oia sama , asa (-45 Lea, m, 534.451, &Lau as, ” &J; 4, om. .., L. 5,25, (Jg-Raih) ousya , asa , G5 . ww , s ; Lo-LM , asa ga , wp : gw J, .. (wa o; ;Aga gL-daogaagwçML-oia scJwadLçgwargyrgmagL-, wayfwp eLHmarpmSaaghcJL-: aaogaa gmçwuqgigéwarañiaçsf L. ; 3,5,, Lagi, .; a,, Ja, Maa, apua, 0,1% O; a, ,, H» Awin 0,13 ; Laga ga gama, sama, M` g, ata, ,, Jasa, uLMSaa, (Lmkiaa Q, Leg? - . .>L.1a, T.L, Lag . umun-f : :Jus : "Ca, .,. aa" g, .aku ga , La g; .. .$315- "Uywa" g , Az-T ga 43.151,43 b# MU adam) 9.553 233,434, bj# 153413124) Lig) b); JL; ZêUJU
 54. 54. &apa , aja @bm Ubjjda &Lau-Ja (Laila, &Lala . oma g Jjva . paga . ,~, ;La Laa& . Waééjwagi . a . a,i. .aa, ar, ;agêa, aac, .>. ,ia . OLAJM dug-a degh
 55. 55. .ma , g : :Lila g . maa cam te» r# O! :dua &MU &UNM; *s* 0:92: r# V 07 Jka: 9255H E435. @m: 45%; 5% 035%: 461%: : ; MY-u aih: ol! : é Vi: 444 Y th# WF' u? ) 4:51) 44* aw* . s,, ,., ~,a, ,.sa, aaaw, ñaa gyargggyujclhidlfjaarég&Lcoéoaoiçvgijaws, .sama . uga g ma, .. sama &Lei-a g . .LLC , ga oia ski-L! a, , éYlcWV*MYb~éJ«>*~Jr**-“V*MVL~= U~=407Je>d~a oLgJy| êr. .jggu_chL>l, ,.. agYgççzçvm~isgYbdçê, ,fb914.» . ... . . . canada aq# g hmmm& L4 Lama 0,11 of, , . pbb “sama . L._. aa1_, L,. .,iu, sgL. : , A Lc_a4., j . krasa (Mau agama ybpya O; tap, ” &ada Ju g 3,43” , A L. ; 5,. ; : clita g -OL<*“«LJ*°J5J : Ju *le* JPN* gwa, Lagan, gasagya, CQQUJ| L. ; L. ; ama G. , o& u : ta , JA Los soggL-. ia Lg; oa, L.L3a, a., ..s. LLaJSaa. -,asw1o, a gwa g OL, , o? :L_. L;. aa Uma, uaygbuyq, .grwqsqumoaogygaadagofgtégupçwatafaaogw -= .-2}o*°4== «.-'°0;3L~“~1'°2L= * c.5~“'cs*“
 56. 56. OKU eo : :Kia L; .Ma sae-AI L-, uuxbcrdeuthgtahuomaofg: gwaduyggéagumçj 0,& of up Lava. , &Lula ? L3 &and erwe 0,& of mamwysqoaaégvrgaoñasgbpwsyoéqsréaraw& L. :L; ,AAJISJOéUUcJUJJYaQUlQUJMuAzkuOéQDhuxajaugljf , Mau LUL» 0,3 of L. ; , Nara &Uli , A , Mg LJU 0,1; , f Lody Macan. . o? sama, , garda, LL; sa, uga, xa , a m, au; ,Taiga r-*h U4:* 015% 070343' ; MAU *u* w~=5e545*r~3-*c1=-: L5:* CL. , Cay» ; Us of, of, ,, . Jjxaa . .o u& 0,14 CQSASM . _~,5. .:Lar. .., ..Ug, L;a, ..; ..a , wa CLJ; ,ig, L,a. sr. .A, .a_, ,,»Uaaacaa_. Ja, »c1g. .Jaws 0,1; amp o$= ^15VVLx~=5<ê; U-*r~3**wHW*ch~J'09 eaénwwv m» . mm-LQ L_JL» 43,155& oSa aomagogw . .d L, aL. oggxagg, cma gama g, u.a , Aa o, ,Lua CL. ..” , A oms ag; .gwa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ..ggadidargaupwa . L_; ,», A.. a tak» oma, _sko ; L4 zum, 52.41%. ? , çJAjJ_~| CL. .J| OM g; ,Laa ; chgu gj, ,. .a. .5 , ma , gda , Lua CLJ; ui, ;$445 , ma , Lua CLJ ga : m abLJa CLJ , T oki& &ada puna _y aid; cain UêLA-? J oSa soLixvg . Lia Lagi L_, L, ol! 01, . up sg, u.a atas* Ni awai' 45:14- Lsf r Ls-U* Lab-U ca &Ulf toi-ñ' &DJJ ca J unt# satu . (-, _~, l.; L.i. -.J| (-, k.. .gr, ')U1çLL-. s|, .OSAL om om; of, ,, , aga gw, ,, u om 44.3 wus-a, ,gga CL. ; u; oma g p; U. , ; ww . Ly ba, ,g waaa (u, atau rm wawa ; Lu , A (La-SU
 57. 57. oms , x amin g 4,91 an& 4 awan ; ms . ms 0,1, a? ya, .ms ap, gym» , amo , A m, ,», saiah rpm. , . E331 , AA U; 3). ; oma 0,& of u; cow& &Lail &waprJrldgggupyifioéoibl, çg%laauhqg~ai» , J s; sam; U; u; u, ,, m. ; o; of L4, ; mmm , Jm y. , rays 0,1,, (mgt, JL: JA) c(L. o.-9J>'. U4.,5v~«3>`Jra. >-L~, A(j m. o& gaiufajaaxdqdwcagbobgasllajyq443.3q. .5L3, .m, >,. l.a. ,J| gJ.3$ 0.115) 4151554., ” 4:19 , yg AJB , jlajh ABM) (QJUJZN Ja& çg-, idsrA-u . lqé-vgk 33,1.; amino; umu, “aux u, , crAsdsrgyguassmb. .., cJaSHpMLIfOL @saya Kwélwcbuschquyagboaksupgdmugjggyug& 3,L_.9 ; ms o; LJ, 6,41 541,41,, ,mms Cawu &m; ;ww 0,5, , T 4,91% g 0,& on. ; man 4,41 asu sr, ,~. ,1s 4410; wwgpumgaaggpmmwmgofgvçwnda, (Lugu! ofbpjfvléb, Lw`g`JL~aJ9` Lap, JLiuJAH, cçbb-YU 44,11, 4:. - Juan J- oL<1| ogut o, ,, LL 54,115,425 LE; ;agus gal» cçiqqébjhrLêlJjéç ztgup, , JJ. QJLLrAIg1Jy1Q. ,~JS, ,SJLIUaJL4i1OLSsQ . rapuhy. ,1.ç, ,.. +u1s. :.; .gsauds, ,umuk, us. siur. .aumn, ,c, u.ug 0,11%, cSALAAJUJ$KQUFJSADYAifkiésolgallgolajélgguwc, ,,4st!215,# . sauxdpaggn . g olgauly, 914.311 3,; .g guyon-u. ; magic; .aux , up gaun &E551 rpg? ) cOkUUfL-fu JNJJJJA) 233311331
 58. 58. msn J# , v : m. Q 4,811 : aga 44.4, ap. ; L3 u, ,, of, y , i 4.2.15. LIU: : ta, ,, m. , J, u, ,, u, , ; Lula . gus oL<11 0,1; cCJLEU ; g u, ,, 491,51 U. , ag, , a asu &ja; .; ,>. ,1s ; gu . uga 093,1.; .ms o; LJ, ,yg 45%, J; aku; @usum awas aid, .. J, ,, u JL: ;gm . uga J, ,, 3.194, IgJIAnYS @Jas o? Lkg( J, , 43, J, , 33,4, m, , sam anin : :Su : LgLi L-T, ;Lya gugat, .agus J; Kz-U-Lg musi ; u 42%, ; . .susu . .XaJIH-S. cJO. ,Aa, J1J. >'-AS . ..g #AA gray p-J . ggs 44,» 0K; J: * 2:47 di 4.952 22147: *aka* “'44” JH* (JW: *U4* **Jb ; '44 agausauañwJstxJgmm of, Jgn, .asaf-bwJsig , wima , Q,. ,3I, .zy'. L_5T, ,.al. ..f: .>, $|. la, J|J, a ; bil ot. _,. $4N&J$, ,futi. otf; l,. .ullma, él. x., ln, a., kpadm, lllh : DSM Y , T . LW 341.2, L2," u, L- Lw-y , i . vu 4.41 yg: :. 0,1; . gu-du on; 1,51» 315 “d” é? *5 O& *#753*- 9745-*5 *daN* Jb): JbJQQF-JJJV fh-rf* 019.5 . .ww usb : Jé-Aahdjiécrbdéf , pw. s;usé, .1,swwawvns, s,. James guuixyqofcugcggdJp, .hgyatsgumot êuLzJwluiq op ; apa 151441.; r. ; Pf , ua J, ” 09 S); 455594711514; a; y, 48,51& . ungu , mmg (if-TR . Juumgws. yjqJuguugzwyiggésInyaofbagagiggumuo& (;3a| .x: ~). C.b, JQ0|JL: ;_JgL, A4>-| ,,~, Ag, ~.$l . agi Ji-LAJ @m: ai aka: .Jum Jgn; J. ; &spy; Jg, Jawa u» : :nafsu Jam Jama awi “Maaf 14DB alloh» érL->~`1“*1-*Jr= ;MT &manhi; cçsotlhêgsil* . ê-. ..cwrj 3,4& g . pun divLU', çgalli , us . uga J Ja& @u 01.211 op sem; JAM& w, -Jerd &U3 di UU-ê LP): b
 59. 59. :: Siswi-nyai . A oQsggjsscgqs Jsusjsiuushao? sesggdkqofgggvçagmggauwysuy ; and J, ,m , sms 5,. ; of, asu usgs op saswys, ,sms , p s; adas, ff" 43 19,334 J, -.s. ss y, :LE-Uz- Jaus Jsuscxmy LU, smua& “bus ap. . Q JpiLU' , ww Q U. :Lt.4 Y CMJIJéUJL-: Qub`l°h`yslêw`kêcw`y`xyjCKGJ7`LUJQ 4093.44 J Lesus? ? syg, J, _sa_ss J, ,, . g &gw JsLAJ yg, ,, ssaw »ms 4, Jj. ; y, was, ,sms Jay , A &sy-sms &bali 213rb, Jgn-w sam, ;sms J, -s. ss of ewa Uma, , B. , saw J. ; s; 39,4 , sapu asrçs, , , Jb oms at, Jsszss 5,181” , A , y of w. ; xmas @sus m. gasan. . u, 445,# , Ars J. ,mass 32.43 , ms @us , As J, &bus CLJ ; gsñubosyçogoT3s, L,; zJ,21sg; z{, ;.soLa, ;s, ;ys4,Lç; ,g, ;ps; Jbuschgs çcbqsgomsasigsgsmsmc, }pmmsai, ;s4isx, .yws, &wso9s`; o,{, y . paus usgs, QSJLJr1;U| QLj; B`A1JzJ-` say, .CU ? Mcugmggusgskms o; oih-s Jubi, 454, , sua gpsgmsog ash-J, LQUCOKLA ML, suuauysoiesesçargs çJaLJIcJuJsgog u; ., ,f. 's1s, ss. ... .u 6424401909 ? Uji/ J UbJv`L5JLLJ Cu os, m. . . Ib-QJçJUIbQKSJJLUYMJTCAJAQQAsbçdluil] . sgwpsagsg, .e, msJ, .yas, Lsgug4g; CyJaJysJz$, ;.soLJ,9sJ; ,., ,,s, cLf-NhaY: S,>. ;J| I,LJ&JSSJi U; ;usap 45,34 &Ffgmpvs h, , o; 0713); -( "vHjlUbCCYJH-DY`UJJMQJIJ`QCJJ~QU! QLF$J*JL`J)UDIUPfLgébLiJyja-slambjj-LU
 60. 60. 45191, . yu-n &um , g atas . g . J , '31 ow urai dari, ,Ksp 12,# , AL-s y, ,ruam da. .) 0,& u! o? Q , a v, .gwinuwoggmqpyyrmpogofvg ; EUA atm QL& &MLM QL ggwswb. aigyjoiqsyomuyçsgdgufggmn sen: 445191 di b# »w y* 033. 09554* ukm wal* w y* N51* , sv o& 95:14 y. , . uma g; ;ga . uga gap? da, ,, . cam ; Mount d. ) 4.433512& guys abu l. ..! dia; O; ;w omm sat, ,, 1,5, 1,3.; 0,13.; 45993.14& ya, uas v 0,& of L. ; cv. ., . Jum 0.1,, aLa51OSgYua. ê “sama, www m; 0,5,, , (unas, mwrbua? syuçmgyjxwogoiupgwog; 14.31.4144.. , 0,& , i 4431324033423 m; u, , a; amp zaitun, ;w , qu-uuguotxvrmasgw ogs, ,usçr. sd. g,. a._r. dguois, .p, ,Anual-u wwsyiugj, otéuwggxa oms umum o? g1:, U5L-, »1,, Lp, créwiçsgs a? .rgçugxofdgc, u,xgai, pvssfq, .zu-gga au, -S/ p,+s. xss1, ada , », o& &l; oma at, gwa ap, ,mn k; 14,1; H. ..! 919,2 upuu 4.3,. J1;, .:Jn= ogusuppsuu cJJ-AALfqLa$O, QY, aç, ... +to, <g_u, »,ç, oo&», <,; ii1ch. JI ag, 21.414,35, 45163153441 Ja; ul, anu, ,, uuglqgvhjhhpéy, @gw atau. ; u» . ww 62,344 atau 0,532, J , », çgyta&l«, ha, ,., a1,, »9s &gm; 8,5& 43 ol! -"1-*'JU'J-3J`II wb» ; a L» ua-*l* (cb-J) -U/ Lw& 2-54”. ;Jr 5-* @Me ICJU*
 61. 61. gdvtzs-mjg-sqgjg 1, jg-ugçwnzagn duyiww, ççaguawéousya Jlçjy`êw`dfpgjww &BJSUUQQYLJWFAJYLLhJcSLG dallsçmsçsfssogzdujçaw . qJumyx C, .>= .,l` oaudégg ogwutsnj-? Jotégruanotsopomsyryffj JAM" . g u, ,, 6190H; ._5.'u| r1.. .>.9s; p.4 Jaga ap& 34.451 , $15 0,13&- cggwagqgsgsoxsaagapgw &m; o; ,aj crLwa-Slljudpqjbgçijiua) 0): :- btfç-d Uli. . OLLJHoJa-u hb-AbchfjajfhOgç`jwçpoidsidp$ik$ijfvbl. Lgjjéélijf &di wib *wuwb-Jfêê ”M-? OFMJU 0:55* **eb sa# . ... . . .uga, gsssg, .4so9ws, Umzgwuuuowssgapsggi m. 4,4, MIO, "oguys Cp" L; dan . Ju L, ,"çuu1"ot, .,b ; g &u; ;s LJ : tg ; MSM a. . o; zaman. , grading L5,, omuww, m; .bn o& @La “LSM 135,631 . otiusaag 01, 35,25 a, ” : tg o); on: .. usstgpouaugw4,n, ungu, ogy; @monta waw o; :uwzowwéiwrç : swvuaoec-»An : w: 12,. v. ., 25,211 ; gag 3; aaj-Ada. ., g. ; . .N44 ; gw 1311.51 : :gu , aj 155115,, , : çbilj «çt= “çs~1u»w= uiu . Azan-Awangga cwo-rima» &at; .wogw. psw, e,: tsg, maguuvsçusgpoçuwngagmussuwsglv ? qudsi sruyumwuyuyzsguggcégp »Jm : bbuyacrx '13 “wawan JL; çulg-. .Ltcsgwpélagv 491.331# 5,, .4Jn, .,a; a:, f,psJ, SIIL-g4p 8,31 LJ, <. ,._, a,; i: JKJJ-, J-IHJ-Ji): t1rqJ5J}E$(~KJ-|4,; )3|. Lb). CçAULUSGLr-QAAIAJ-@JN . Lqsaljsépwupehglraruajjfuealjgçmñuwurygbr*
 62. 62. 4,3 dan-ayu, ;ga . gus " #yg @m1 . zags caa-jwxjyi& a su; aj» La t: : d; Lgu u? ) J. .., da; L5? &U; ya; apa? j? ç 0,2 3! o? m; .Cp O, .d 2.4.41 4573H, un. ., g 0,& , i ; asumwfm uj, ” 39915,2» ; g o; ,T . amu 44:. :- CJL» , T ; Lagu u; .Jaga . ms Q A”, ;big Ja& 0,; ;pin -Jbb Lha? :H <3a^-44 bra” ; V435 37 cw HL* $251* 31 ? UM ; H p; .sk-us gw on: ,s ku ; Us Q 3,434 J» : U u? .grmiséassps G» Ms say& at; ;tg-SH @a J; ;My ; Mam @Sas : LgLi u? , aku kami m «. ;,~, «L~ ; ww J aw w em www . nim Basgwigwçsvau LEJ. , J'. :>r. '.`. “Q3a. !U LSSUNJTLJ . g ya» , T &LAI-ag , i . gga ag: w eu. ; 045 asu : gu m, 1,4, 344 ; Us 451,; .ragam 31.. .& agr-Js 3,, ,, gi 444 da; VA. ; . ... .. cwLjhAjugdñw4$9dkjfOLçuêM`cfbpcrmau gwangi&ofjtaçiswuxçaéxçgmsobwxcréqgiaiwg; acan gysydofdbgpxiwtwx, égpsyrmauoiglsmdvwységmçfvawg °v~4`J= `"'; >a~'o55 c* LUNA& @#194 m3" OL. +2271 tU* 64044.31 çSJJ*x. ~1=J'~'-U5 a* OLL^'^%U^**Pav-**UJ1;b*n4Og: LC-*9r-*`U~iJ`+*5J5^1l-°JY)°*5Y)1*^Jy) . finagségwwogoigwv yçogawmcgs, myopjjadxclgsxsiv-»Jruoiwnagggmjv : wapaéqu v-o-nggkpbjbaz-l-: khpoyefifçwjejçwrqgf`kfjjjl`opsw`dwgj («3H-*)-; »=~>= >wç-= U~v*sA1MuL«»eAm}= »'-é
 63. 63. 41'» Jawa 1%' sam -1 1 , w 11 11111 : -n-U y* 4155; 4131H* ad* 1)& »Wib 23"* 4155 111 >L° &Ja; 1515- *$13 13 11151511181 11111111» 111,, , 1,1, 1.1.1.- 11,11 111011, y 151,* . sam 1,111.11 111,11,1,1a1,s,11_5111,1.101,g,1211111111113111111161312111 .11111119311110111 113511111, 1,1,>S11;1.1Ua,1;: @,11,?11;1,11;11111,111r.11g 11115111, 191111,, J.w;11,>.111,1,>1 211421212, @K111i 11911 1-1» m1?? 11:21 *ru*- 154* 1-1» ww 0151 @w 12 sam» .112113121 31113111191 1» , a 112.» ou”, 121111116114 a; 3,111. 1115 1.1.11 11511111111111, 1411 111; 1.111.111 , LA J& 1111,- , ,, .11 atas vu 11.111.110. 5.1.71 *é wr: 13453* *- y* 1144* U1:* 155%* di 1121* 315 13 *UN* *Mw . ..11111111111111111111111315143111911111111111115111, -*= *e*= *;~= >0:5e`9**. ~*°“v11e1*J*91}~°>é? ***1r°1s'**°**2^*=51}“4r* s5~“*~. ~**°03* ça111,o, ,131., ;,~11o9 : exe-l 1.,1.1,. ,1..1,1x11,. ,111_1,11.11,, ;11<1 :11115 43511110111 . Ml-1*|1l1>*11J9->~'*J1=>1l1411-1ct= #.>13sçb-»SHçh-»J 1,11. 011,111, 1"1P. ,.~. " L; $111 5211 1,11 1,115, 'L11,1.~. y1 52.11 1115 1, 1.1.. 1,111.11 1311. 5,411,511; .1,1,1;.111111.411,. a=l-21~'a= i-~. -51~U;1J11,; ,11 33.111 11,1:o1', -,1_;1s1,(. {u*.1 . a,; ,1111;, ,.1 0131111.. ., , a J, 11,1,S11,1,1S11Ja: .1 J. ; 1111111 Ja: 1111.. : 11.12.; su: 111,111 oTHéga, ,.111J.1Q11a, -,, S11 1s1,, .1._1a:5o11g 111,, ... .'111_, a:ol1,__;1,, _1.: .11,1.1111m. _1111, 311119111111 11111.11 1,111,111 141111 111111111311 3,11 11121111115411,, 1,111.11 U1.; . ::1191211111111533411
 64. 64. 091544* »aw w Jiuhécrhmcaé' 4>H3=L*Jx5;uya»1~“r*4u«u= > a: ada chiw* o* ow t» , a m; .ripfm. wthpzsxoupyuuygusgyxséufggsy Jim g ums . zam . çmhzlilgz-wjh& 3141.44 2.2,& ja) gAL-. uvuMJpJoQ sçnw1rJ-. uwv, .>. ,»u. ,.. $sofrus m; ;cups ma; A1492443 . aq ; a ata, d, (LW, v t. .” Maag sat, ” gAk-Asyura. ; qt, , ML» jawçggqggh rA-xtsjsf cQMLuYOé om; .ugjçlsssg 45,121» rgaaujségçfdpasrgs oi: cçjimsçajçag çnu-; Jtqkwdofgcpw o& , Tdamggñj Qargswgu? euymximogvyxlçwwsamqy, .awdsçrmwdguswsogg. f_gxwwoggçw ww* Jb *MU U? Bl) *ru B! 4:19 r* @Ugi ; Hyywagau-ec-ucuoyçduc-. çg aggwuiaglrgsgw $231 yg; vga); ;Jijsgwjas 1.41& op sugih! wa, 44,31% . ... ... ... ... ... ... ... . . . 4,41, pain, dan! ak); gpiy? rJk--a rd” 05 : b Ural 3 715314' w~3J`H a? 42,45%' MW' HAS @l: 395,4' j: * O; &#059 cr)}1l`s__. -L~s_~>r)g Srn-»êryv-»Jrbré-'I' v-ai-*Jjaé-'I' . quLAJ1ULAJ)J`JL; g,LJ| OLAJQLrcJAQIQg3~G). UMYGIM
 65. 65. utugiwqy u diatguwtggs Legzfisçzgwzstqgwñndlsy? :Lilfj 31,9?, su” Jwqgçjb. ; amnwuméswmtwyofuijcgjibamawwyLwgzgw _pil @gaswszggwçujga Ja) 431.243 amu. @BQJJLQT opegpuygwnynshgsépigggjntéggfçhéa-, apr gagang, çggjoxfggotsgsgfymsbagsohu , wçgéxwmiggfummgqéugggaényjiskpop gagal JSJM o; g* nggih. ter# 02,35 JJUJ gps» 31.231 . ... ... ... ... .. . . çabgaau, sbgwgoê sajianfggxrwgm . ç-JTUZ : Léb Asi-T aid-U' 2.14 : N41: . Labs su, Lçrjd: ) zu) zam) (11311 3,343 cLALAQALQTM| çUKKgCJAJ1wA1EAJQI on. ; : wap ; tg ahh $9? den. Ajah, .yg gmn, gym, Jm 6,521& ; us . yg pa. ? _mn J); g, .gun _gp swt, wsotçuagsysojf; ofgtdaiéjgdjsugh); .uvysjrajlouyg OTJALESçQU| (JIN-w . cawan-aw &wawa; :Mau-kalu *J L* 44° U. cs* “Bb” 3”. w J-Lveé. Y Arbi* O? “LM J* m: * @U5: it! JSN' D! “ma, dtajsJa-USJLAQLQ. H*. Q). LA.1QUQFUQJLG2SUAO)QQOTj%YA aiJgw KUSKJLUJTQSJLA. ; yoga 4,1) Map? , ; #531 YLLLJLQYbIJJAçgJA>IJJH ; JT &E41 m)? L* *Je s* *kw* @U3 u” o* 4% Y 5155' J& $935 Q! : *ch-Jb *UU 5345 1121:; Lift-Sabha. ?Jlébipéjqcgljwl)OKLlO)A; ... gP$T%,2.JIJ4JTOAL; JL. JIJJ-I gu, - CLJUçJQJJJP-&JLALHJQFL; ;waggxdimsg-. hw ; Job-g &juga L3abbhw`ybéyAJEUUUMtQJ`aLlSJ`TFQJR. QLAGUeUTA&cSJAgAYlLlAJAJ gb. - @bwgugog ; JL quan, ,gugxgawsgog OLLAI3ELAUJL1SJU| **j m* Fo* “Wb 0:32 Of 44 V J* U9; <`>*-`* 3a» 4)* u? ) Wr- Le# u* d; ad» Jain O, sama 51,581» 94:51 ag, , g nw;
 66. 66. DJQUKJLIQJRJ g DNUKJJ~| QGIJHSLHQX sgtgypy, çmgmvgygybsgsdgzssgbsgaywu, aagawamospuagavs, gxfgnçamsgpfgguuu» ogy 59,. 14,3, u. ; m) @$51 Jim, 43,131); JLQSJ& J. 2,413.44 ga, oSI sJawss , Jg 51,59 Mks& ; sms gwa g; .sum at! ol, .Uap 4,551 : uAQCbuIY-xsfdbvam &gpwxwñs @Ahwal-e Alléb-Vf 0,14, 25,44 L; @us . zags Jr& 425) vida 15%* »wi 42 J& 93,51 &gywyajp o; oiudguqfu ; Fgsççus . virus gu. : r. ) ; w ogy. , L. Gu my, &m; Amur, u, ,, ag; m; CWS” vw” uh& o* $314: ”FJ” a* H” 0,5% J' 40143* 43 . .Jum L; Lg. ; 4,. ; Y ou. ; spp 14.42., ;dwp say, .. Lip san. . a: * o* 52359 H”. *ru* 4.3 405% 07 ai*- Y; *JW* a? L6:* ha? ) , gub 4.115- m dan, u, ,, 0,131; . ayang Lajang) 0631;, 49%, & cam Juawwé omm ery*c. -.~uwu»çss* »mn . ... ... ... . . .çdwsggspswqk, foégusy oéjcduagdwu : qbé-U : LJ tifiñgefq-, HEJEJMH OK) : JJ 1012)” 314.4 . .u O, m4 933.-) os! 165)? ) ol: (N94 Jg. ) . yam Cw» ; zags-Na »An g 34.451
 67. 67. OJSJU *UM-aw -n 05-50 35J3"c.3c; U'~`-~4* $455”- 3* 25-33* awi' ; gi-Jb “ya” @ñ o* JJ? hri” 3335 f# 8 Yi: 054& 951 9^~. ~`°3;33P: ^L~.3J~53hll4>-: fa9ê^>~; w3,~551e: **ww . ajaib »fee 9M; &wwf o&wr. .+; .jug; içcum; g;, ..duog o; u;4,; g;, .a; ;;; ;4>. ,;. s &bi; y; &m; atau &U4; w ap; g ad& g o& ; s; . up m& g. ; . Hm-; Lêyspgawnuguog oTu; ,.Lg, .;: ;-, g&1;w3;aw; ;gw y; spp o& L. g. ; aga; U, @ag ; u ru u. m; ;vw u, gu; »Ae ; y &by **Jb &JW; UU* m# wb» ; ei @UV @#511 ; p 0,4.; u? , Lugu Ja; g; 3,25; O, 01343 26,443 41.25.& &Un; U, 0,4.; ;AL 35,4; apa/ w; ; DJJ a; ;gus 935; 6.. ..; *yu m; 4,3; . QJYJf`J}MQ_$JQ. *AgJTEJJIMLSI&M`JES)E` 07133: DJKN de. ..” ata): &jga Y O; GUM; sa» O; (j) U. ) . ... ... ... .. 4aSJL; Juz, ,AouJ-J; J<ou; ;a', » ovwyow o; »U J; asas-as asi; J; &di; vw* UU» W *www dri» d» 19': * *u* . uagjgj-urdnuag. u;o, .b. uv_. ;a, s;; op. u,rs~. g; &S; U! =r:1*5';4-J“J<u-*1“4-*= =*^5:5e -ier-'5"-°*-°<êa3~*-= >*°UU JJSHHAUH 5H°JYE° . w &jv-antv 15%; o? ;gal an. ; o? »wb m» »Je/ GH ol? A aw' **is . J-. HBJAJcOLxALSLDKJLILJJJGJQSM1çUQ-; UULJM1D? )LLAJJAaJçQgA. ; 1,45%; Js @N of; atas; Ginjal. - u; .. gpu ; L.. .s; .;,9;`. .;.1; awam. ; : Jm 43, . .a; ,.; ;;uL-. ,m. rL. -.. u;-. ;,z
 68. 68. 1)'*-'*""`U : :ida . o? ” - of? .EUN *V u? ” 5)" . W? ” m5 ~ ' , spa' , UJ) _ ofjjzçfwf " J! ”f” J' SIA”, j J' y& j) * -| : . 9 . " ' . &Ugjr-'Jhf Vvsjysyê/ .bd%wcafduwpsjjjbyk{ #JAAAGJJM AYLOKMM. ébrjruc . , H? .» wew ~ nw” M`OM : Jj. i “a Jamu : JDI V f* w _ . wi j» . .g w s &l J! ” . « J l' `J` f' 51,4 a . . s J! y” su , s : JJ a ° j! j* _, i) JK . _. . b, gfJê 434 j* ol; “UMJ _ & 'dfriJufJ/ JJU a. . 4a 3' “i f , ab J u” , jug, a " jm” AJMDJQ* , gab” ; ff . ~ ' f" " 10,53 J” , . ap” , ww par' ; w W -u. vw hha/ JM) -~* _L9 w f `CIASAM tnctjéaué, . U ` . i nIh/ ,L/ up' ' I yl! ” , _` 'Y u, 'b yl, 25,3- 0%” _wb "atmwjiwys “gu J, 3,4% Di Ja) ' ru fjb! ” Mflxsfjliv f 5,94; ”F” ; b z»}*“ &Pjs I L jk; a; a i' ' f' s# . 'v a! a cum, u” : w J* 43:. , j; *wfKi k” @Lww ”l” -' u u! . * 9 a a) " ° . &IM w &an; w Wii» 2:. : . .M 4,915 -_ . Djuni Vga j " _ A6,L»; &°L. ..Jyg9 June &'97 U' “fjuçwv “WA” é @yg JM# **by _zsjlw ; Jfy . g . 4391H; .SMgJ/ J . ..fa-JILAA apa), .. mis-rf L, }é/ ~J _ . Janu-Ji SIMA/ ah) cfJuhja 13/51) . . ) #Upéj gab”, us * jfj| jpffj`u`pj HJ) "LJ J' j). ' (Uwlf) r”
 69. 69. 0:93: 15%' sie: * 1A *hi-Jb 35:” 43 ceb" 404' cijilhyéeyêp~iibylldjdtafçécyuéêlewlr-*éldréfhygeé sdfst &masih jLMytéjJb-UcLçfT1ég>OJY)Mb)-“C~? O#y -5:ZJI». :^~"»= >JYQQ3:BH»UYJYWOWO1:Lev-*rbfoié agama; of . d $535” 493,315? m. J. ; at! : I L: 35,44 »a ai ya, çmiwuaysmamejusw, çg, .uJ. .sJ1g1s, mswO, -4.s 0%” : :#7 ak* **u-d y: 46219 JA" “LW : rd-"M 1:53" : #053 6-35' (VUM m: UFHHPWJawOVJJU 03” 0501: 03": 4, bag; u; (LJJLZIJJ gw 41351,, 25,4.; JM O, dasi 015 01, 349,93.oggwfjau. ç-&Aswzigoguswwrqbéu; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .çafg-lutzwupaig-I . ynégém : aig-t uas of . aplçéu-, f whçwss; : Jj! ! critain ; u a; vJAuyJJImnHJJ1uEJJJs . aduk 43, ; djuga ; tjgysumuywymfv -JJ-“ans3>'-V°: F5 sé-*JF-#exdhltç-é-: JPUWMJT: ubs" . sua-w _ aga, ,, - 5.4.11 ou, s; sasunnwnjwuwtywu ; tg 25,44 f» , p gwwumqsgjwggaium, v-LIJLQWJQWU uusguJQ-zgyçU-&up sal-J' Y: 435" : :#4 di" k& 5-64* J; ::45 O' : MH *HU* : M *view Y *kaku* , adjang agnes; EALJaS y, ou» AL. : ywywwçwvnpgsmwsqtéyu, ,I 3,211: , A u gu m: 0,1: 414312-) oLv u. m: ;bgm at: ,is . spp , a u 3.5.7.- _-, ,. 3,311: ` . Vhélhplldjijhf , sh afgan, cwifug, , . gu un. .! 05,44 oge, , K, 45141342& oiya; gpu, ;www of; Ufjjé. :Jud LgraHyJQLhJ y, 4,11, arm-Jb, y; ogy-JL. ; 0,141& gaun, illH-Ué; .nanggung &waw ogy 42,458; eauswt, U)v`wç$3r}2ng_a) . "l,4.allz, .zt.4.n"
 70. 70. 36555' 35:*":1=5-y4' 35%' H 0:34: içfhéawc-né' . sfayh-, rgdgsggsggguj. agJz-wsjxsaçgsauwdgm W`K}U3tj2mjj$lç}`OLgQJ-45 dsn, m; , Wu o; :Jm 61; &m; 35,44 of , m 4414490143afjLugukgafjJ-oL-; JSNELMZQTJKQJQ J14~Jea; h4ta: é:5}| s1r~4*ofçHusna: : v, JCH&aégigésgxlbiLJJQgdifçbhatk-u%; sglél` 355394233 êw*a~*>cê. se~'i*dld-e07dlT-tel*d: iicn> 415,» aw; 45, (Sya-JL- @Siam-g m. , otrugotsgs; sain OlYeAqQOKJJSLSOQFLUSAqAL| JJSQcUQYLQBujls-M . .gussuafpaawggsywfaogamsswsguip 151,44 giga. ; u, u.c, s,, ,~45p,1gup swsowgayryn m, .kagdjhcOgyjcixglJulwdbcagié uraaxludJugsg awas-U; 744* aku; o? ?duh ai: .d 3.44, u; J, , 46431» 3143,, , t, , 46431.31 Ara, oT J; m; 5,411 &Juwaañw : dua an, 445,549& asmnjbglggurgsawxwqhisñwu; .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (434 u. ., 4.9.» an, 431.955 Lab . rAKQtLçpoQAQQEYJQJGQbpPJgJHUa-, ll
 71. 71. ymsK, J-s, z,b. .,dsz$, &-s v. Upbifflécgijnui-#N ki» : aw 9.115, ms, .. : sms 3,4:- gg @s , msg 3,@. .. Lzss , gpp d; ' . khaj-Jsifl-. LQSLHAI di. ; &ms msg, ;s , gw . asus u, , U, ixgs , als . um , Ass : Qta-SU ps, , , Las , us . gugup , Nus guys &s; &sam . Lyna-p Magis asus ; jam Ja, s. .! uas, ,, a, s,, .~. ..s, @ass @is u» J. .., ;ms Gm, .. ,s, s 35,34., 6.. ... , @ts sa, ;LIU s, ss. > ass,4,. s mas, .waw U» agus . was ousisgsap, , çajçlghal &www; u5,. _:1ss1sLg. _;u: ,z, '9Uégzusgmolgsñsçuf, mmsugs, .argsuwmggyysgwsym a5}s. s>. -,. _»s . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. @asgsapyufrnsyñggms szg= ... ,sç_. ,:~ ; a._. h.. .,; .|s , dmbigsw &Mia; - : JPuUQLAACSHZJU-lgçs : IJB-I ain, @V107 di SAM-a'- : Jai: WWW) -35L-L*-*= -J:35}U*57Q5r=1'r-*15“**' **ubud &uas ol! LL : lghñll aig-s, .mass , g , `._. ,;ss, su. 13191331, . .$44 u] . aga u, , dia Y . asuh &l; J; .dy-ISU , ,,» , yg Ja: : x. : , L 0,1, LE1SA>| ,JIZ. La: .LIIsLL. .lI (Ho) . Igahilsg UU-Ioisçgcximldlsuagmsy45544435541991# Jatayu. ,affygauiusgpsqzyydmxumhwswmswuowu ; u : yg 'al 15,44 or? 51.; - S; ,|, J| J. 3,133 ; s b, gram “LAI, 3.9,& oya-Js g, U5, . dns d. ; 3,4; as g 133,9,, Ctu| a7:gç, '1,; ..: .5|, .k. aJlJU s, us; gsgs, .Uwvs J. : c(U$C3,(-J'1:-g Y 9.054 d, 0991.31& lag, ,, itu! u U1.; Y, url. ..: 015310» UT J! ?$193 of 4:41» ; usgsgdss , dgn 3; , AA J, ,, os qu os. .,~g. s,. ,s &gegas @my guy . g ua, ,, , uas 4:. .- , ,L_. y, “p, 4,4; as g &ass Gg. 15,44 5,2-) , uns 4:. : U1, Las -wck-Jfyle-'wrdféeh-*a-*eé
 72. 72. hdlifjlolilau vy op`jaçk`ée`j| w` ; j-? rçgyjLQUBJQOTQYJLOJMUQYJCJJUTQYcahjewgé **têubxé &azwgbikhudpafjJ-wdbjégçpobjlswbçvbjjIra. ? cgssgsweyasuaayyçspswsi, çs. g,. uuaspuszuuwp EMMSJJzyçD-»iJLYx @Lalssgilfcwhêsgyçspiywf cLgé 0,1,, ç, °>. ~ ; sb (QJLJQ mas. , , rows &s; 25,44 ; bis L; Usus, as, , 0,& , wp H» se; os: os; .rusun U. H» ubs, 0,& o» 2.5,» awi, 411.4:- uL~c~L` of osags, , . a s; ;yg mas, ,usgs A1235419 ; dalih aspra? ? 3M ; rie 35%* J# . isjsk-lçsprUsllsLéJsLçb : g-, s-»Js .3,, .:ss, a,ss°s, sasss, .ç, .>, , : gps . Tsgsysasgswu . IGLJSaQJ-ssgu sus . os. .,-Js$. cTx5,J. s,s. sa. o : wus sse= ims°718**4=51b - U4 i agr? , slam. ” , sua guys guy. .) s. ; : wusss ; As 9,. ; , sesama zsésp, es& . g u? ) 341915 15 (DW f) @r: s? sLe-'ee 1-4 14345* bi' 4535' , aw J& bi: *ki* -m-J' a? Mb u# O; as' ? PMU 15%' o* &ke u* 0M* @U5 s? sia-ia u'r- sê **Je . wass an# sa Mb. u# o; ssf : entiti , spp arms; .smg : Ags sa, “gm sa» waxbspp Bab& 9,9.- . ss, :In. ,yL *l* L5 1:45; 195; W: : @J Ibu' J! 35%' L* JL-**LU @bi: *ex-JJ 11735 Jl 5%' guys, , : gu 4,; s. . ki. ass. ._ss of J; 332.14.; :t: &LJK . L4 _ h, .. wa - bbw! M` (Jawa a. ) . s;o, s._-ss, ,ss. sg. ss, .-ss. ,sgwçsssr_asscs. y cg}swéjés`
 73. 73. maryam. ; vy o, {.. .11,aS, ;-1g@1,l| c.. n,u Cyywaagmubguilsasqgyiltauoyxgdzxsyaffu; CIAUJQWççLJSjJL$U$OAL$Q3UKSIJLSJ>J$JAJcJ4U ç~*“~°. `>^3i`:1-: curummsewwm-*ewçgñvlkjJjwite -OUJJQQWQJJMKJJ-Hébrwsdl-aaek &Lzjlofrem »as usm; LJCSJSHJASfGMQê 0734x431; , A alif& ; asu ow; 5.510% sgt: 1.5.45 ; ms ogy ; qu RJAYKJL`UFUSPLOM`GJJ gwgaifmrmyomv. ., ($451 U, , 41,44 5,41 up 92,531 awas y? ad. ; @gati bgs. .w 12,1» (Mgu at! sa; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. <L`a'|5c°J1.bu: ._n_. .i5Gç; i1,T. L,l| L»T, diA mwuçHuuamaIg ; awas uu. u,, ;,a: ,;1gmg, wsCwa6uJ; ;;tgyjui ap, ,, u. ., yg, u& : u,s, .jagsatu-xyws, , a; v -LSA`GJ. C,JA_UJ| OT : gm ow; .ywnysgwmuofuunwsahagw. .sygnrywtoigdg 4,411,345 . u LJN. : 241.51; 5,44, . aga ; Alf (31, orang1,, , . g ; u 43:42.. ;- çws 3,44 o; ;Jud . Jt-wiygwmloé-Wçalbpb Juz-gw wuuggwwuntulusgsuuswutuwvataw. sbggkwçf :45 sms 0,14? ço-&Jh &L~: !1a4,. ._-, .C>. J|J, ,;; I4.; .,u, ._, ;,, Ltd. uuç_, a.w@cL. ;.. Lx, uu11&p, ygwt 0.2516a, dal, l:|3ol5o1,, L,: pYpQq1s}U, gUt, ar3 (itu dan, itu *mu . o|. UpL. __sE. __L. ;..1a, &utama; .zgl. ... J,1_, ;,t, SnLJ, ggpunynfvscwçnn, aluvpayurassgyuiw ; para 056.241» asgsguumduy: &t; w ui, ubs. ;OMSCDWQ| GgQUlJgZQ~AJAQrL~zw5UZJY? Lçfmrwaydgchaxdfjé , malu Gajuñibfl, ;ms owquéça, a.p). u:. rmu. w jfilfrtwJJl
 74. 74. 3:. ..J1.15,4-1c41i1m w a,5.. .11,z5,4~1._5c,1,.111:. ,.. ,11 1.5 3,41,, , 441.111, 13141.34, 423 11314414, 43, 1:41:11 2,444.11 25,44 g 1.5 ,141,. .J1,4,14,11 131,1 s33,, _J1 11.134,41,, 1U;1,, J1L;131,.4J1C,4215,4.1 g Lg>OJU`JLJGJI 144Tu51a4,,111,u31,,11,», 1,144.44 13114114 31.2.. s,1,44 . z;,111331.,1z;45,; ;11,14,11c_, .,444 op 15,444,111,141; 03°? ) “$29 **SHU 1-14* 14453 3D »xl-JD 32354” 14455 14354 31,12: 311 m1; 1,491 13,41, 14451,2.. .: ,1,4.- 21,141,341,141:: 31, 21,. o» 03,414, 41141.34, 43, 103,41,, 5,414» 014,5, 14111113311.; 141.341 35311 141353113- 384-113 LJ cam-ii* 1-44* abu 14»- cs3- csr* cuz-b# 144449 le* 13* 14645. 1564445 *h* te# 744* 015 914-9514: . .L4 O) 3,111; 43131444 43,141; 44,11, 144151101 . ,,z.11 $41 11411. Jawa -159454 U4* gw? - JJ3°111~13M57M111$1 11411., 45,411.44 14, 5,41, 4131411191, 11; V452 1311451111454 (1154, 45,414; 1. 1.13 115,44 ,1421 43, 25414,; 1443431541952, 125,44 ,4-.113113151144 1315114991 215,44 , m1 1.1, 19,141,441; 4,1 15,449.44
 75. 75. OY;311&-35}|4,5ci_a_h yg cgdgzfg-sgcpjicaqa arwçcsawg» IsDYJ-iñcuçç a1uucñszfg-sofrbt (JJ cr Jin' MW* ; ff op 9M» Leni 25%* @in sa: * abs» : am . HBK}`OMW^S) çcumskuucjgfg; ada& g; w ASIFTLM' ; $13 31.41.44 zugtçpfcb/ .Jt 20,2, : aguh Jr* aka? ) JEgHJrJrUsQOTgaLeéKH-U 45)* &He-ki; 94905)ma; çggewfui$lé| jpzgrjdibijçQCZIbJQpQKJJ-rrjlin1014H. ; 26,44 . fplad`çrjêbg5(jg`db-QJwUpIJ-CQ(JM`JF(JLJFLA`OQESF`JLSIFQ #marga aspwupcuagfgynovg 93,931.51, argaafggmgnvtuéusgsnpzsgmg, g- . gmpi 42,» , na ; ça- ; Tçu O, alfa. ..: unas; u; :vu. coLIUL, y @Sn 931,211& 533 ; s asu ga, égmSngIgg , ww g; guangiawyaac; J. s; ag, .up agy; 23,5., ULAH; w qm g 25,44 op sagu g 25,4.: 2.4; wwf, 14.14.31 51 swt; ta& : saya 23,1, . Lggf-bgggafmygagadusvsdwuvl, ”w u” 03031* 5015H: * *Md* &DFM; R: * ab “F” 63%! m3' OBWM* a* 39935* &Di ts; Lg. ; sat, , Lg. vii; u. ; L4, 44,5& GmQJJlU at; us; on. ; u; u; bag; 25,211 . m4 içf4tjjgçvjgfoln) . algtgwgu b! )ckfYlglupjhya-Hblçwl); Lfilllksagjjilhbtf *bi* : L3 aki' J! =b-J' a* 18%' te» #7 u' J! 15,31' &U5 a . x : ba. trial* 07 r *bil* ga 51 293" t? L5 ñ? J! 9) o* Jt*= é:35`çll~1=~ê3'>b-J'çr^ &F4; di* Jl J# a J1*b3=g` -JVQHJOTJWLNVAU gm, .Jiggugtw Just @agai 15,143 . oms g 43,» gL-. .u &Law : uga f. ;win &Ja; keu, 2,315 . Riba sa& 310& O. V. ..J_-| JL2;J1g; a"Z. ..<J-| Zg| .. b" g LJ gama a; J. ; plg Y gi! 015)# a. .? g ati 01, , w Lu, ;anam bgi& . gwa . JA g 6,44 (w) few* »ua ww; »M
 76. 76. @Yjiliyigfhlglégb y. o, s.. Jv, zs, ;-sgc; a,ucoqu gpfzsayuzxjwwmçgiaf; e-o,1msai,4.L. ;u,4@, .L: J; 5:13.” O, ,guwa s; sam, 5,591, . agi ww; :çflff : su. op mas; ~, ->"*cb; Li1c~>: o*J5='-^°“~5crbañlkaaiyéiwrwhll OL3$Kg, é5WQ1R5J>5cr»2«. UYv-J: |ç| yr9 agfai, ,c. o,i: 43, Gw; cagsgpfaLçqqi . gugup çggmsdtps; 1495,# . mass g* ; EU 4333 a* 495* cs( &JW ; ym Jl w: JM; 495194 44155* o* yaw& '-"-G-I`-<^fJJ-e-Q°3U`*TUQCJS` ga Yah” L2 &waw 05731451-*4* 238r- J! c.53U~*~*J1-*5*o*abU*c-k-“crc~>ro* , tubwsh-S, oLsL. ug. ,ss; e,Jamsawsaçgsmiagizs, c .3-sw;15rf}*. s1°5r= ê,~e3=a9*ê35r “DW , tm g; ,LILL- O, ”AJ Jum g. Lg. ; 25,44, gsm 3,2.- : :duh am, 49,33 g; Jum; of 0,: g» pa. ; , ua- Jg. ; of, ,, . Jawa DLL! cif 43; w* **- '37 0:* o* r# JW» 07 r; . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ..uL1.-n, g,-. L,-. ;JL u-g* 0:44 0:23" J# (N : H 1913" JJ? 9442" 03' **a-iv *fr J; J! 3M; 352' c' gus ww wow; 61.. .» 44,5 ; GJ d, , _kiky . gan . umu as, g L. : . gga . enggak Lgpugurgmcayagq : bag. .aiglgagsiligçjéiyglléllchd g; 8431531 , I wan ap» aga-L. , (JM-AS. up Laga, ,JL g» 4; , yl ; am of 0,: g. .gçL-. AI anam, JW; Jx-'U' 4a 5,4 of 0,: g. .; ... ..J. -| , Mb
 77. 77. aYJi-“ç-*Kf-écêb vw °J9~3':35:*"éab3'C--.1i ;64133141ssgçunafuvppjuugjggyugqué, gA. .- 151 1,391 013-4541 3.9, m9.. , gb, 9131513' me. , ow* o? Yi w» b; &W &ma; ow m salib LM; u: A» rm: )çajayimgzsagv1wy. zgçuwmgssghysxégkj , MSH @s: L; .141 1. Hhu 214.391 ;13311 i, ,, 911331,. , &aguymrqwwmuyS/ wvwmwgjdjwg 155* 43 &A53- Jx-UU JJ* 015 13: 451; 115459* a: * u? **F . rarsNHiégg-lgYçiç 1,1» JJLEJ`GU`MLOKEJ 1aJL>. .-. ..15.. w:14,sa5,4.1, 14551211,» 231311” . . . . . . memb) c%J. U Jrçuégm 111K? ) cU-SJH) 464,451.; y. , Jugun . Oggy , g LJ, _ 5,. wa - ax>1.J1sL: .A11ç-. _, L. . w, ;_~,1._. a,5.4-1 . wus oi y. , awam J; .$191 511., , 43,441 aka& H; ,M Manu” ak& »Lg or t? S5"U`C1:5"J1t33g}r~“ *#25 4-9 913305555 »ww : -44 a* L* p* “FS” @MU An” @W123i Ja& , $111 ; U1 51,391 . u*"`1/c1u_, s._, ,s(a) . ._,1s.1.°a1;, .~_~,1.1.>, ;,, .a5y1.. y,; u1.1.> 51.411 131 up $H| J44Jj>1 ; zgjm ,1,311.. ç,. ,1,_: ,z; aw ; ç._.1bT. c.J. .1ca. ~ 951.54& gm); 1.214,11, *N45 (141: $110, 9111,; ;I . g 33,31 g. 214,311 çbzyb . Lugu 11,811 g 5:14; . $45 , hub 31113411# 3.111,11 g» 3.131; ;11-,95 &JICA; çcJlaLlodmqjsTra JLaJ. _.. ,.. .._1C. ..>. JJJ. plJ-| >Q>J'Y| CI4_ LA d. - 913,24) . z:>1:J1,LJ=5S11 g; J 2135.41, 3,11 4; 119,1 . up 11.4 @J: .mau JM 2111991 t: ww m a» u? w &MSH a ga 11,110» - . #1 2,. ; _gr- zdg, .oduJu, ..mJL.4.as1._. ,.. _ »uwwmygdtéskg 1,. . “,. _1aJ1., _.u;1161;_, ._.1 up 13253115,& 41,110; 19,1,
 78. 78. ppgigsnszfg-t W ogggzfg-Igasgaçagu 4,14 o& u . w , agama ol: t. . . w 51.. 3,434 M LJ, aga, 2.6.44, apua. , . aarJsj “pgn, syg-t, 35,11 otçfbj. .) C1,. 'Ia. ._, t..1.p . mp 42,, c. oggix @u: Q; 14,4: aku, @J 'i wb. , &sa; comm, zigsxégcz; ' 13,31 931,21; LJ, 353.11 ; a own aw @S: y» : ryu cas Lesu. 42; aka* K# . CJ`~1JLQKJ; ~`LG15&$MGJQ`LVYE` wyjwê naar# M 634.142,41Lauguzsyggswysoggofugwgp . gagap . u m; JA: 4,51%, “yg LJLZ Jawa, Jsww 0,2 of L4, 43,55 *HUD *gr/ U* 4,5%: JML* 193245 &JW 435%? 452%" tpi” 353 c* . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ;.. ... ... Le. -çjg_a; ,usudtzas, ,s ; BWI &Jbjl-IUJEJ gf` 83 Y . mini (rap-I ? #4 Ou. .wing umun" gym, . g Jg. ; °;5 L. &yup; Jus-w, &dwy-JJ V -sSJUa-*J* Jul* »F5 U. @in cLe-: i *GL* @i: .x 'ksi-AV' 5). ::. - 4310.17- Q» 53.111 &diajari/ LK O! KJSH 3,330? &Lbêl d* UJI 315.315 LA! I 4918); ,ççjyLMJ-LaltaJjhfçéjpiflJ-Uiçgtçwyçêayrfg bljcigValçlJ-U . Jlwvnçqa, z,c, ç.zu. jn, >srnd4,saça, pxfgaop : - 0fuJJ5-1A>`a5|ak. ~y| .juu QAa-JSYIQLIJIKJJ-wqiuéSJç-. UKJéIZJSJ1JgJDIJ`QSSGLPFAgUK>| J1Qkalih . Hanung-bal-saguulxrgtruiyxgguxrgnyzcqwc, ,.. z.tna. ,,hu. as 5wKJ3SIAU-JQ-UG4a-#1cfTJlOlgAyJU5Y1çAKJJ4U!24.315&ltlaêgu`dnjlf . cnJ-, iéwhjfgu ; m , ram J1DK»O; JLZ: JYJ, :.. ;4JL , Ag 45, 414,2» 454,, JlAl| ç`JA` 03! mwwww, U1&çgffljllgdarjYlt-itegciéé-Jich-aCgJçQMODEJaU-lçd-Qbç-h)
 79. 79. La, ad| )1;| .iJ|3$)- VA o, {.. .;; ,z: ,;-; g_sc, ;;; c.. a,1; . arah : gu : :ngmg . agen 25,4.; @in : fusi abu at; aguu; agy, OL. J. sang* : m5 o; Mau. 26,4; 3,3; oi; &sby; syg; :mmg o; up got, - O, sam. ., &s; 01, . avg 5,44; fa. ; Djara# ; g L. : 05357405,##Jagablafjal-sçêabyu&Sgmjllasjwafjuojis g. gga; 25,4.; g 35,4; ; Agu . ,.. ..~L; »Mr 25,44'. ;LUCK ; bpkb ngga; Idul. ; 4gp# . jm-J saya# , ga U1., - KJJLEJ ardi. ; mxbuauirawg~gçrasp çgy; .j, >apt>. ,uubjy; yçk at; umum; J; g 4,4& ; LU m! u; ur, 45.423; a)? g; Ula-JJ sia-ILM) LSJIOLLU “U4 ? JM gGxQ' cw; 4531,. ; m; @Ms mz-SJLJMLIULJ-l éir~$| @,kl1gL-Lpjfiipclof3kl uzwwsagujçggagaluasjwwypcmbafjauwçq çusumwsoq, dlpognjcfawréfsbbsghsuog: as; u;. .., ,,. ~z1;s, .:1;,4;@sgagrwniyçgsgmgg, aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LgJIAJaJU JL-J-'JDU 11.35 ; CJH- çqgumuyméguaguasyaguqvag; u;^f, .o, .s; é;d, :.d; sgoiy; ,- a: ,;, ,._L_3L. .;. ,sa, s, LUJUrIgEpLNJISEMYIJgJJJK) . $,. ,2.1.. ;.{o, <.. ;;, a5,; .; . Jémhjlêçlég QJJAJAMQJrAHYpJUJU-r; as, 6.. .:~ya. s;; ,1u; g5,. ... u , ,.. ;J; ;J; .ç4r$v, .anmvwgi : tg 3353;, aga, gyudrgtm, ., ,.. ~.J; c.u, ,.»a oiequas, a; ;,}; ;,_; .., J.r. .s; g; ,w; JJa3L. J; 5,4.; d; cvc. u; m5, apa. d, , êaUzwuoiTé 0115;; 3,23; of& apa, m9.; yuu" . )LJ; QALJLJ`Z{J>QPJ; UEQMJy$

×