Successfully reported this slideshow.

Assemblea Final de Sant Martí Decideix

0

Share

Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Assemblea Final de Sant Martí Decideix

 1. 1. Assemblea Sant Martí Decideix 14 de maig 2011 Poblenou, Clot, Camp de l’Arpa, Besos, Verneda
 2. 2. Assemblea SMD. Ordre del dia <ul><li>General </li></ul><ul><li>Resultats i activitats </li></ul><ul><li>Voluntaris i participació </li></ul><ul><li>Estat de comptes i recursos </li></ul><ul><li>Gestió de dades i comunicació </li></ul><ul><li>Futur i altres qüestions </li></ul>
 3. 3. General <ul><li>Dissolució de Barcelona Decideix. 15 de maig. </li></ul><ul><li>Coordinadora de les consultes a l’expectativa. </li></ul><ul><li>ILP no acceptada. </li></ul><ul><li>Assemblea Nacional. </li></ul>
 4. 4. Activitats externes prèvies a la recollida de vots (SM) <ul><li>Contactes amb entitats (Inici: Abril/Maig 2010) </li></ul><ul><li>Primeres taules al carrer (Inici: Maig 2010, estiu 2010) </li></ul><ul><li>Intensificació de la campanya de difusió i captació de voluntaris (Setembre-Desembre) </li></ul><ul><ul><li>11S, Festa Major PN, Mercè, Festa Major Clot-C.A. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paradetes informatives entre setmana als metros i els caps de setmana en llocs concorreguts </li></ul></ul>
 5. 5. Campanya de vot anticipat (SM) <ul><li>Del 12 de desembre al 3 d ’ abril </li></ul><ul><li>Total vot anticipat: 14498 </li></ul><ul><ul><li>Percentatge padró: 7.33% </li></ul></ul><ul><ul><li>Percentatge cens (descomptant </li></ul></ul><ul><li>menors 18 i no-espanyols): 8.09% </li></ul>Fedataris Punts fixos Taules mòbils Fedataris acreditats: 166 Punts fixos: 4 Taules fetes: 238 (no inclou taules fora SM) Vots : 1664 Vots: 567 Vots: 12267
 6. 6. Resultats jornada 10A i globals (SM) <ul><li>Col·legis electorals 10A: 54 (1 mòbil) </li></ul><ul><li>Vots 10A: </li></ul><ul><li>Resultats globals (anticipat + 10A) </li></ul><ul><ul><li>Participació (cens): 17.85% </li></ul></ul>SÍ NO Blanc Nul 89.08% 9.47% 1.46% 0.1% Absolut Percentatge cens Percentatge padró 16476 9.97% 8.33% Total Estrangers Menors 18 31219 1238 507
 7. 7. Són bons els resultats de Sant Martí Decideix? Resultats dels partits a les eleccions al Parlament del 28N .
 8. 8. Resultats Barcelona Resultats absoluts Vots BCN: 257,645 Sí: 230,590 Percentatge Participació cens: 21.37% Sí: 89.68%
 9. 9. Voluntaris 774 voluntaris 210 actius durant el vot anticipat <ul><li>53 presidents </li></ul><ul><li>392 voluntaris a les taules </li></ul><ul><li>27 organització </li></ul><ul><li>14 voluntaris a la seu electoral </li></ul>uns 2600 correus gestionats des de la bústia de voluntaris@ <ul><li>53 presidents </li></ul><ul><li>111 voluntaris de presidents </li></ul><ul><li>262 voluntaris de la BD </li></ul><ul><li>60 voluntaris de CAT </li></ul>
 10. 10. Gràcies a tots!!! “ Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible” Jean Cocteau
 11. 11. INGRESSOS (sense el marxandatge) Aportacions Voluntaris 2.489,56 € Donants i guardioles 6.579,19 € Bons d’Ajuda 585,00 € Loteria Nadal 263,00 € TOTAL INGRESSOS (sense marxandatge) 9.916,75 €
 12. 12. MARXANDATGE INGRESSOS PER VENDES 4.731,60 COST DE LES COMPRES -1.720,00 BENEFICIS MARXANDATGE 3.011,60
 13. 13. DESPESES MATERIAL PARADETES INFORMATIVES 608,72 € APORTACIONS A BCNDECIDEIX 2.500,00 € MATERIAL VOTACIONS 5.758,91 € EMBUSTIADES I ALTRES ACCIONS 2.708,10 € MATERIAL D’OFICINA I VARIS 240,98 € TOTAL DESPESES 11.816,71 €
 14. 14. RESULTATS INGRESSOS (sense marxandatge) 9.916,75 € INGRESSOS NETS MARXANDATGE 3.011,60 € DESPESES -11.816,71 € RESULTAT NET 1.111,64 €
 15. 15. BALANÇ ACTIU COMPTE CORRENT 2.611,64 € TOTAL ACTIU 2.611,64 € PASSIU CREDITORS 1.500,00 € RESULTATS 1.111,64 € TOTAL PASSIU 2.611,64 €
 16. 16. Gestió de les dades <ul><li>Dades centralitzades en un servidor de BCNDecideix  S’eliminen 15/05 </li></ul><ul><ul><li>Correu electrònic @santmartidecideix.cat </li></ul></ul><ul><ul><li>Dades de voluntaris </li></ul></ul><ul><li>Les dades generades a Sant Martí, també s’eliminen a excepció de: </li></ul><ul><ul><li>Pàgina web ( www.santmartidecideix.cat ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pàgina de Facebook </li></ul></ul><ul><li> Quedaran “congelades” </li></ul>
 17. 17. Gestió de les dades <ul><li>Tot el contingut digital generat (fotos, pàgina web, documents de treball) s’enviaran a l’Arxiu Nacional de Catalunya per a guardar-los per la posteritat! </li></ul>

×