Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Assemblea Final de Sant Martí Decideix

  1. Assemblea Sant Martí Decideix 14 de maig 2011 Poblenou, Clot, Camp de l’Arpa, Besos, Verneda
  2. Són bons els resultats de Sant Martí Decideix? Resultats dels partits a les eleccions al Parlament del 28N .
  3. Resultats Barcelona Resultats absoluts Vots BCN: 257,645 Sí: 230,590 Percentatge Participació cens: 21.37% Sí: 89.68%
  4. Gràcies a tots!!! “ Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible” Jean Cocteau
  5. INGRESSOS (sense el marxandatge) Aportacions Voluntaris 2.489,56 € Donants i guardioles 6.579,19 € Bons d’Ajuda 585,00 € Loteria Nadal 263,00 € TOTAL INGRESSOS (sense marxandatge) 9.916,75 €
  6. MARXANDATGE INGRESSOS PER VENDES 4.731,60 COST DE LES COMPRES -1.720,00 BENEFICIS MARXANDATGE 3.011,60
  7. DESPESES MATERIAL PARADETES INFORMATIVES 608,72 € APORTACIONS A BCNDECIDEIX 2.500,00 € MATERIAL VOTACIONS 5.758,91 € EMBUSTIADES I ALTRES ACCIONS 2.708,10 € MATERIAL D’OFICINA I VARIS 240,98 € TOTAL DESPESES 11.816,71 €
  8. RESULTATS INGRESSOS (sense marxandatge) 9.916,75 € INGRESSOS NETS MARXANDATGE 3.011,60 € DESPESES -11.816,71 € RESULTAT NET 1.111,64 €
  9. BALANÇ ACTIU COMPTE CORRENT 2.611,64 € TOTAL ACTIU 2.611,64 € PASSIU CREDITORS 1.500,00 € RESULTATS 1.111,64 € TOTAL PASSIU 2.611,64 €
Advertisement