SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
MEMPELAJARI MICROSOFT EXCEL 2007
Pengenalan
MicrosoftExcel ialahhamparanelektronikuntukmembuatpelbagai pengiraan,penjadualan dan
membinagraf.
Paparan MicrosoftExcel 2007
WorksheetdalamExcel terdiri dari column danrow.Pertemuanantaracolumn danrow disebut
dengancell seperti contohdiatasA1.
Tiga jenisdatayangdapat dimasukkandalamlembarkerja,yaitu:
1. Label  dalambentukperkataan,akanbermuladari kiri
2. Angka (numeric)  bilangan/angka,akanbermuladari kanan
3. Rumus (formula)  pengiraanyangakandibuatdalamExcel,akanbermuladari dengan simbol (=)
Aktiviti 1
Binajadual SenaraiKursus seperti dibawah.
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
SENARAI KURSUS DPLI (IT) SEMESTER I
NO.KOD KURSUS KREDIT
DBK10102 FALSAFAH& PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2
DBK10302 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAAN KOKURIKULUM 2
DBK10503 TEKNOLOGIDAN INOVASIDALAMPENDIDIKAN 3
DBK10604 KAEDAHMENGAJAR 4
DBK14403 APLIKASIMULTIMEDIA 3
Langkah-langkah:
1. Pilihcell A4 untukmemasukkandatadalam sheet1.
2. Simpankerjaandadengannama SistemPengiraanPeperiksaan.xls(format2003)
3. Tukar nama sheet1 kepadaSenaraiKursus
a. right tekanpadatetikus
b. tekanrename.
4. Highlightjadual bagi No.Kod(dari A5 hinggaA9)danberi namadiruang functionsebagai
NoKod
a. Ini adalah declaration untukmemanggil datananti.
5. Simpansemulakerjaanda.
Aktiviti 2
Binajadual Gredseperti dibawah.
MARKAH MATA GRED NILAI
0 0.00 E Gagal
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
40 1.00 D Gagal
45 1.70 C+ Gagal
50 2.00 C- Gagal
55 2.30 C Gagal
60 2.70 B+ LulusdenganBaik
65 3.00 B- Lulus
70 3.30 B LulusdenganBaik
75 3.70 A+ LulusdenganCemerlang
80 4.00 A- LulusdenganCemerlang
85 4.00 A LulusdenganCemerlang
Langkah-langkah:
1. Clicksheet2 ,pilih cellA4 untukmemasukkandata.
2. Tukar nama sheet2 kepadaGred
a. right tekanpadatetikus
b. tekanrename.
3. Highlightjadual bagi dari A5hinggaC15 dan beri nama diruang functionsebagai Markah. Ini
adalahdeclaration untukrujukanmemanggil nanti.
4. Simpansemulakerjaanda.
Aktiviti 3
Binajadual SenaraiNama seperti dibawah.
NAMA NO.MATRIK
SHARIFAHSHAHEERA LB110100
FARIDKAMIL LB110101
DON DANIAL LB110102
JAMES BOND LB110103
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
Langkah-langkah:
1. Tukar nama sheet3 kepadaSenaraiNama
a. right tekanpada tetikus
b. tekanrename.
2. Simpansemulakerjaanda.
Aktiviti 4
Binajadual Pengiraan seperti dibawah.
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
Langkah-langkah:
1. Label
a. cell A4 Nama
b. cell A5 NoMatrik
2. Bentukkansatujadual seperti berikut:
KOD MATA PELAJARAN KREDIT MARKAH NILAI MATA NILAI GRED
3. Pada cell B4 dan masukkansimbol samadengan(=) dantekan sheet SenaraiNama
a. tekanSHARIFAH SHAHEERA. Kemudian, tekanEnter
3. Pada sheetPengiraan,berikutakanterpapar.
a. Ulangi langkahuntukmengambil databagi column NO.MATRIK
4. Pada sheetPengiraan,untukruang KOD
a. highlightruangtersebut(dari A8hinggaA12)
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
b. Kemudian,padaRibbon,tekanpadaData
c. TekanData Validation
Data Validationmembolehkan:
-menyediakansenarai pilihan
-mengawal kemasukandatadenganjenisdansaiztertentu
-membinasettings tersendiri
d. Berikutakandipaparkan.Pilih List
e. Pada ruangsource, tulis=NoKod. TekanOK.
f. Lihat perubahanpadaruangKod. Satulistakan terbentuk.
5. Pada sheetPengiraan,untukruang MATA PELAJARAN
a. taip=Vlookup pada ruangFunction
Sinteks:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
lookup_value melihatcell yangmengandungi value yangingindicari.
Valueyang ingindicari ialahDBK10102 didalamcell A6.
table_array  melihat ruangyangmengandungi kedua-duadatayangingindicari dan data yang
ingin
dimasukkansemuladi lokasibaru.
Ruang yangmempunyi databeradadalamsheet SenaraiKursuspadaruang
SenaraiKursus!A5:B9
col_index_num  merujukkepadacolumnnumberdalamruang$A$5:$C$9 menyimpandatayang
ingin
diambil. Dalamlatihanini,datayangdingindiambilberadadi columnnumberke-2
iaituMata
range_lookup  MerujukkepadaVLOOKUP untukmencari EXACTMATCH atau APPROXIMATE
MATCH. Dalam latihanini,datadi ruang KOD perluEXACT MATCH dengandata di
ruang
NO.KOD
Sinteks:
=VLOOKUP(A8,SenaraiKursus!A5:B9,2,TRUE)
b. Selesai memasukkanformula,tekan Enter
c. Ulangi langkahdenganmenukarkanformulayangbersesuaianpadaruang KREDIT
d. Ulangi langkahdenganmenukarkanformulayangbersesuaianpadaruang NILAIdan
GRED denganmenggunakandatapada sheetGred
Sinteks:
=VLOOKUP(D8,Markah,2,TRUE)
*perbezaanantarapenggunaan SenaraiKursus!A5:B9 dan Markah keranajadual
Gredtelahdibuatdeclaration terlebihdahulu(dalamAktiviti 2)
6. Pada ruangMATA NILAI,ia mengirahasil darabantara KREDIT dan NILAI
Sinteks:
=PRODUCT(C8,E8)
7. Ruang KREDIT DIAMBIL SEMESTER INI,ia akan mengirajumlah KREDIT yangdiambil
semesterini. Olehitu,function SUMdigunakan.
Sinteks:
=SUM(F8:F12)
MembinaSistemPengiraanGPA mudah
8. Ruang GredPurata pulaiamengirajumlah MATANILAI yang diperolehi.Olehitu,function
SUM digunakan.
Sinteks:
=sum(F8:F12)
9. Ruang GredPurata Semester(GPA), iamengirapurataantara GredPurata denganKREDIT
DIAMBIL SEMESTER INI
Sinteks:
=C16/C15
#anda bolehcubamemasukkanmarkahyangbersesuaian.=)

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Soal excel smal
Soal excel smalSoal excel smal
Soal excel smal
 
Latihan soal ms. excel
Latihan soal ms. excelLatihan soal ms. excel
Latihan soal ms. excel
 
soal ulangan tik
soal ulangan tiksoal ulangan tik
soal ulangan tik
 
Soal Midle Semester TIK Kelas 8 MTs
Soal Midle Semester TIK Kelas 8 MTsSoal Midle Semester TIK Kelas 8 MTs
Soal Midle Semester TIK Kelas 8 MTs
 
Soal ulangan tik kelas xi
Soal ulangan tik kelas xiSoal ulangan tik kelas xi
Soal ulangan tik kelas xi
 
Pengolah angka
Pengolah angkaPengolah angka
Pengolah angka
 
Soal kkpi kls xii
Soal kkpi kls xiiSoal kkpi kls xii
Soal kkpi kls xii
 
Soal uts TIK kelas 8 SEMESTER GANJIL
Soal uts TIK kelas 8 SEMESTER GANJILSoal uts TIK kelas 8 SEMESTER GANJIL
Soal uts TIK kelas 8 SEMESTER GANJIL
 
SOAL TIK SEMESTER 2 KELAS 11 BAB 2
SOAL TIK SEMESTER 2 KELAS 11 BAB 2SOAL TIK SEMESTER 2 KELAS 11 BAB 2
SOAL TIK SEMESTER 2 KELAS 11 BAB 2
 
Belajar tik
Belajar tikBelajar tik
Belajar tik
 
Soal ulangan
Soal ulanganSoal ulangan
Soal ulangan
 
Lembar 2
Lembar 2Lembar 2
Lembar 2
 
Soal ujian semester genap kelas x ristek
Soal ujian semester genap kelas x ristekSoal ujian semester genap kelas x ristek
Soal ujian semester genap kelas x ristek
 
Soal excel 2
Soal excel 2Soal excel 2
Soal excel 2
 
Soal kkpi kelas xi (2)
Soal kkpi kelas xi (2)Soal kkpi kelas xi (2)
Soal kkpi kelas xi (2)
 
Kkpi xi
Kkpi xiKkpi xi
Kkpi xi
 
TUGAS TIP MS EXCEL
TUGAS TIP MS EXCELTUGAS TIP MS EXCEL
TUGAS TIP MS EXCEL
 
Excel
ExcelExcel
Excel
 
Presentasi Kelas
Presentasi KelasPresentasi Kelas
Presentasi Kelas
 

Viewers also liked

Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012
Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012
Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012Lee Jie
 
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Book
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-BookEdunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Book
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Bookisharsmiaa
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Cikgu Marzuqi
 
Matematik soalan kertas 1
Matematik soalan kertas 1Matematik soalan kertas 1
Matematik soalan kertas 1coxxiee
 
Koleksi soalan matematik spm
Koleksi soalan matematik spmKoleksi soalan matematik spm
Koleksi soalan matematik spmruhanaahmad
 
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4Mujaheedah Solehah
 

Viewers also liked (10)

Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012
Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012
Soalan Setara Matematik SPM Kertas 1 Sabah 2012
 
Maths f4 up1
Maths f4 up1Maths f4 up1
Maths f4 up1
 
Matematik tingkatan-4
Matematik tingkatan-4Matematik tingkatan-4
Matematik tingkatan-4
 
Nota matematik tingkatan 4
Nota matematik tingkatan 4Nota matematik tingkatan 4
Nota matematik tingkatan 4
 
Geometri pepejal(iii) i.gabungan
Geometri pepejal(iii) i.gabunganGeometri pepejal(iii) i.gabungan
Geometri pepejal(iii) i.gabungan
 
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Book
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-BookEdunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Book
Edunation Sejarah T4 & T5.Modul E-Book
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
 
Matematik soalan kertas 1
Matematik soalan kertas 1Matematik soalan kertas 1
Matematik soalan kertas 1
 
Koleksi soalan matematik spm
Koleksi soalan matematik spmKoleksi soalan matematik spm
Koleksi soalan matematik spm
 
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
 

Similar to Mempelajari microsoft excel 2007

Totorial microsoft excel
Totorial microsoft excelTotorial microsoft excel
Totorial microsoft excelBais Wong
 
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) ok
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) okMengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) ok
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) okHafis Lubis
 
Slide Powerpoint Macro Excel.pdf
Slide Powerpoint Macro Excel.pdfSlide Powerpoint Macro Excel.pdf
Slide Powerpoint Macro Excel.pdfAdheSeptian1
 
Panduan microsoft office access 2007 2
Panduan microsoft office access 2007 2Panduan microsoft office access 2007 2
Panduan microsoft office access 2007 2adityo_nugroho
 
Panduan belajar-ms-excel
Panduan belajar-ms-excelPanduan belajar-ms-excel
Panduan belajar-ms-excelErna PraWied's
 
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excelmarsel zagoto
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Nur CerieZt
 
Panduan microsoft office excel 2007
Panduan microsoft office excel 2007Panduan microsoft office excel 2007
Panduan microsoft office excel 2007dikz86
 
Panduan belajar ms excel
Panduan belajar ms excelPanduan belajar ms excel
Panduan belajar ms excelRisou Kun
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Dino La Masa
 
Panduan Microsoft excel 2007
Panduan Microsoft excel 2007Panduan Microsoft excel 2007
Panduan Microsoft excel 2007Fauzan Kpyk
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Yudi Chou
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Bejo Wiyono
 
Panduan excel 2007 (1)
Panduan excel 2007 (1)Panduan excel 2007 (1)
Panduan excel 2007 (1)Yudi Chou
 

Similar to Mempelajari microsoft excel 2007 (20)

Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Totorial microsoft excel
Totorial microsoft excelTotorial microsoft excel
Totorial microsoft excel
 
Microsoft Excel 2007
Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2007
Microsoft Excel 2007
 
Modul excel
Modul excelModul excel
Modul excel
 
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) ok
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) okMengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) ok
Mengoperasikan software spread sheet (1,2,3,4) ok
 
Slide Powerpoint Macro Excel.pdf
Slide Powerpoint Macro Excel.pdfSlide Powerpoint Macro Excel.pdf
Slide Powerpoint Macro Excel.pdf
 
Panduan microsoft office access 2007 2
Panduan microsoft office access 2007 2Panduan microsoft office access 2007 2
Panduan microsoft office access 2007 2
 
Panduan belajar-ms-excel
Panduan belajar-ms-excelPanduan belajar-ms-excel
Panduan belajar-ms-excel
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel
2 cara sederhana dan mudah membuat form input data dengan excel
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan microsoft office excel 2007
Panduan microsoft office excel 2007Panduan microsoft office excel 2007
Panduan microsoft office excel 2007
 
Panduan belajar ms excel
Panduan belajar ms excelPanduan belajar ms excel
Panduan belajar ms excel
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan Microsoft excel 2007
Panduan Microsoft excel 2007Panduan Microsoft excel 2007
Panduan Microsoft excel 2007
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan excel 2007
Panduan excel 2007Panduan excel 2007
Panduan excel 2007
 
Panduan excel 2007 (1)
Panduan excel 2007 (1)Panduan excel 2007 (1)
Panduan excel 2007 (1)
 

More from Marhaizan Sulaiman

More from Marhaizan Sulaiman (6)

1.bab
1.bab1.bab
1.bab
 
Peraturan mkml
Peraturan mkmlPeraturan mkml
Peraturan mkml
 
Ms excel-modul-4-1
Ms excel-modul-4-1Ms excel-modul-4-1
Ms excel-modul-4-1
 
Fail meja-guru-mata-pelajaran
Fail meja-guru-mata-pelajaranFail meja-guru-mata-pelajaran
Fail meja-guru-mata-pelajaran
 
2014 pt3 55_science
2014 pt3 55_science2014 pt3 55_science
2014 pt3 55_science
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
 

Mempelajari microsoft excel 2007

 • 1. MembinaSistemPengiraanGPA mudah MEMPELAJARI MICROSOFT EXCEL 2007 Pengenalan MicrosoftExcel ialahhamparanelektronikuntukmembuatpelbagai pengiraan,penjadualan dan membinagraf. Paparan MicrosoftExcel 2007 WorksheetdalamExcel terdiri dari column danrow.Pertemuanantaracolumn danrow disebut dengancell seperti contohdiatasA1. Tiga jenisdatayangdapat dimasukkandalamlembarkerja,yaitu: 1. Label  dalambentukperkataan,akanbermuladari kiri 2. Angka (numeric)  bilangan/angka,akanbermuladari kanan 3. Rumus (formula)  pengiraanyangakandibuatdalamExcel,akanbermuladari dengan simbol (=) Aktiviti 1 Binajadual SenaraiKursus seperti dibawah.
 • 2. MembinaSistemPengiraanGPA mudah SENARAI KURSUS DPLI (IT) SEMESTER I NO.KOD KURSUS KREDIT DBK10102 FALSAFAH& PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2 DBK10302 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAAN KOKURIKULUM 2 DBK10503 TEKNOLOGIDAN INOVASIDALAMPENDIDIKAN 3 DBK10604 KAEDAHMENGAJAR 4 DBK14403 APLIKASIMULTIMEDIA 3 Langkah-langkah: 1. Pilihcell A4 untukmemasukkandatadalam sheet1. 2. Simpankerjaandadengannama SistemPengiraanPeperiksaan.xls(format2003) 3. Tukar nama sheet1 kepadaSenaraiKursus a. right tekanpadatetikus b. tekanrename. 4. Highlightjadual bagi No.Kod(dari A5 hinggaA9)danberi namadiruang functionsebagai NoKod a. Ini adalah declaration untukmemanggil datananti. 5. Simpansemulakerjaanda. Aktiviti 2 Binajadual Gredseperti dibawah. MARKAH MATA GRED NILAI 0 0.00 E Gagal
 • 3. MembinaSistemPengiraanGPA mudah 40 1.00 D Gagal 45 1.70 C+ Gagal 50 2.00 C- Gagal 55 2.30 C Gagal 60 2.70 B+ LulusdenganBaik 65 3.00 B- Lulus 70 3.30 B LulusdenganBaik 75 3.70 A+ LulusdenganCemerlang 80 4.00 A- LulusdenganCemerlang 85 4.00 A LulusdenganCemerlang Langkah-langkah: 1. Clicksheet2 ,pilih cellA4 untukmemasukkandata. 2. Tukar nama sheet2 kepadaGred a. right tekanpadatetikus b. tekanrename. 3. Highlightjadual bagi dari A5hinggaC15 dan beri nama diruang functionsebagai Markah. Ini adalahdeclaration untukrujukanmemanggil nanti. 4. Simpansemulakerjaanda. Aktiviti 3 Binajadual SenaraiNama seperti dibawah. NAMA NO.MATRIK SHARIFAHSHAHEERA LB110100 FARIDKAMIL LB110101 DON DANIAL LB110102 JAMES BOND LB110103
 • 4. MembinaSistemPengiraanGPA mudah Langkah-langkah: 1. Tukar nama sheet3 kepadaSenaraiNama a. right tekanpada tetikus b. tekanrename. 2. Simpansemulakerjaanda. Aktiviti 4 Binajadual Pengiraan seperti dibawah.
 • 5. MembinaSistemPengiraanGPA mudah Langkah-langkah: 1. Label a. cell A4 Nama b. cell A5 NoMatrik 2. Bentukkansatujadual seperti berikut: KOD MATA PELAJARAN KREDIT MARKAH NILAI MATA NILAI GRED 3. Pada cell B4 dan masukkansimbol samadengan(=) dantekan sheet SenaraiNama a. tekanSHARIFAH SHAHEERA. Kemudian, tekanEnter 3. Pada sheetPengiraan,berikutakanterpapar. a. Ulangi langkahuntukmengambil databagi column NO.MATRIK 4. Pada sheetPengiraan,untukruang KOD a. highlightruangtersebut(dari A8hinggaA12)
 • 6. MembinaSistemPengiraanGPA mudah b. Kemudian,padaRibbon,tekanpadaData c. TekanData Validation Data Validationmembolehkan: -menyediakansenarai pilihan -mengawal kemasukandatadenganjenisdansaiztertentu -membinasettings tersendiri d. Berikutakandipaparkan.Pilih List e. Pada ruangsource, tulis=NoKod. TekanOK. f. Lihat perubahanpadaruangKod. Satulistakan terbentuk. 5. Pada sheetPengiraan,untukruang MATA PELAJARAN a. taip=Vlookup pada ruangFunction Sinteks: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
 • 7. MembinaSistemPengiraanGPA mudah lookup_value melihatcell yangmengandungi value yangingindicari. Valueyang ingindicari ialahDBK10102 didalamcell A6. table_array  melihat ruangyangmengandungi kedua-duadatayangingindicari dan data yang ingin dimasukkansemuladi lokasibaru. Ruang yangmempunyi databeradadalamsheet SenaraiKursuspadaruang SenaraiKursus!A5:B9 col_index_num  merujukkepadacolumnnumberdalamruang$A$5:$C$9 menyimpandatayang ingin diambil. Dalamlatihanini,datayangdingindiambilberadadi columnnumberke-2 iaituMata range_lookup  MerujukkepadaVLOOKUP untukmencari EXACTMATCH atau APPROXIMATE MATCH. Dalam latihanini,datadi ruang KOD perluEXACT MATCH dengandata di ruang NO.KOD Sinteks: =VLOOKUP(A8,SenaraiKursus!A5:B9,2,TRUE) b. Selesai memasukkanformula,tekan Enter c. Ulangi langkahdenganmenukarkanformulayangbersesuaianpadaruang KREDIT d. Ulangi langkahdenganmenukarkanformulayangbersesuaianpadaruang NILAIdan GRED denganmenggunakandatapada sheetGred Sinteks: =VLOOKUP(D8,Markah,2,TRUE) *perbezaanantarapenggunaan SenaraiKursus!A5:B9 dan Markah keranajadual Gredtelahdibuatdeclaration terlebihdahulu(dalamAktiviti 2) 6. Pada ruangMATA NILAI,ia mengirahasil darabantara KREDIT dan NILAI Sinteks: =PRODUCT(C8,E8) 7. Ruang KREDIT DIAMBIL SEMESTER INI,ia akan mengirajumlah KREDIT yangdiambil semesterini. Olehitu,function SUMdigunakan. Sinteks: =SUM(F8:F12)
 • 8. MembinaSistemPengiraanGPA mudah 8. Ruang GredPurata pulaiamengirajumlah MATANILAI yang diperolehi.Olehitu,function SUM digunakan. Sinteks: =sum(F8:F12) 9. Ruang GredPurata Semester(GPA), iamengirapurataantara GredPurata denganKREDIT DIAMBIL SEMESTER INI Sinteks: =C16/C15 #anda bolehcubamemasukkanmarkahyangbersesuaian.=)