Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LSRS News -- Mai 2013

405 views

Published on

Dragi prieteni,

Vacanţa se apropie cu paşi repezi şi mulţi dintre voi îşi fac deja planuri binemeritate de odihnă şi distracţie pentru vară.

Vă trimitem cel mai recent număr al Newsletter-ului LSRS din care veţi putea afla detalii despre cele mai noi proiecte ale Ligii, printre care "Hai Acasă!", programul de mentorat, emisiunea săptămânală de la Radio Transilvania, dar şi noutăţi din filialele noastre din întreaga lume.

Totodată, vă invităm cu drag să participaţi sâmbătă 22 iunie la evenimentul de cariere "Hai Acasă!", special organizat pentru tinerii cu experienţă academică internaţională. Voluntarii noştri, precum şi companiile participante, vă aşteaptă începând cu ora 9:15 la sediul Băncii Naționale a României din strada Negru Vodă nr. 3, București (Institutul Bancar Român, în spatele Magazinului Unirea). Pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul dedicat evenimentului http://haiacasa.lsrs.ro/.

O săptămână frumoasă tuturor,
Echipa LSRS

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LSRS News -- Mai 2013

  1. 1. LSRS îți spune din nou „Hai Acasă!”Studiile în străinătate au devenit în ultimii ani oalternativă reală pentru sistemul educativ românesc și oposibilitate la care din ce în ce mai mulți tineri segândesc în ceea ce privește formarea lor academică.Aceasta este o realitate îmbucurătoare înperspectiva unei diversificări a profilelor profesionale și acompetențelor viitorilor profesioniști ai României. Odată cuaceastă deschidere a orizontului educației se pune însă dince în ce mai des problema migrației acestor tineri valoroșicare, din motive diverse, decid să rămână în străinătate.Unul din obiectivele majore ale Ligii StudențilorRomâni din Străinătate (LSRS) este sprijinirea acestor tinericare pot contribui la dezvoltarea României. „Hai Acasă!”este un proiect care are drept public țintă tinerii cuexperiență de studii în străinătate. Programul este una dintreinițiativele LSRS care vizează readucerea în țară a tinerilorce-și doresc să se întoarcă în România și sprijinireaintegrării lor pe piața muncii din țara noastră.„Cred ca un eveniment special de cariere pentru studenții din străinătate este oportun pentru că acestarăspunde unei provocări importante pentru România, și anume exodul creierelor. Plecarea la studii în străinătateare, incontestabil, avantaje excepționale pentru viitorii profesioniști. Important este să răspundem inteligent laacest fenomen cu oportunități reale și atractive de valorificare a experienței acumulate peste hotare în țaranoastră. Cred că România are nevoie de acești tineri înalt calificați mai mult decât ne putem imagina. Prinevenimente de cariere de acest fel, le putem face mai ușoară revenirea în țară”, spune Maria-Magdalena Manea,coordonatorul proiectului.Ajuns la cea de-a doua ediție, „Hai Acasă!” încearcă să aducă alături studenți și absolvenți cu experiențăacademică internațională și companii cu strategii de recrutare și menținere a personalului care pun accentul pecompetențe demonstrate academic, care valorizează reputația instituțională a universităților de peste hotare șicare sunt determinate să investească, pe termen lung, în tineri cu potențial. Este vorba, în egală măsură, deangajatori care, prin activitatea specifică, pot valorifica din plin experiența lingvistică și competențele dobânditede tineri peste hotare.Organizarea unui eveniment de acest fel începe să devină o tradiție, chiar dacă rămâne o provocare.Experiența anului trecut a arătat că atât tinerii vizați cât și angajatorii care au luat parte la proiect sunt deosebitde receptivi la această inițiativă. Este unul dintre motivele pentru care credem în importanța creării uneicontinuități a acestui program.„Hai Acasă!” se va desfășura în perioada mai-iunie 2013 și va avea două componente: evenimentul de carierece se va desfășura pe 22 iunie la București și o platformă online care va fi activă înainte de eveniment și careva reuni oportunități profesionale disponibile pe piața românească pentru studenți, absolvenți și tineriprofesioniști.Pe termen mediu și lung, obiectivele proiectului sunt curajoase. Pe de o parte, este vorba despresprijinirea unui număr cât mai mare de tineri cu studii peste hotare să inițieze colaborări cu angajatori deîncredere. Pe de altă parte, este vorba despre transmiterea unui mesaj puternic de încurajare a studenților șiabsolvenților români din străinătate față de perspectiva revenirii în țară ca alternativă viabilă pentru un parcursprofesional. „Hai Acasă!” este un „proiect de suflet”, după cum îl caracterizează Maria-Magdalena Manea, șiaceasta pentru că reușita unui astfel de eveniment nu constă numai în detaliile strict organizatorice, ci și încrearea unui sentiment de încredere în posibilitățile pe care România le poate oferi acestor tineri valoroși.„Hai Acasă!” este un eveniment de cariere destinat studenților și absolvenților români cu studii înstrăinătate. Anul acesta, „Hai Acasă!” se va desfășura atât online (pe o platformă interactivă mobilă), în perioada8-22 iunie, cât și offline, în data de 22 iunie, la București.„Hai Acasă!” se bucură de susținerea Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministrului Delegat pentruÎntreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism și Ministrului Delegat pentru Românii de Pretutindeni.
  2. 2. Voluntarul acestei luni este Adela Cociş – membrual Departamentului Comunicare şi Informare, directordesign & media. Adela este o persoană foarte creativă, cuo imaginaţie bogată pe care o folosește din plin când vinevorba de imaginea Ligii.Adela a fost pasionată de arhitectură încă din timpulliceului, la Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice„Ioan N. Socolescu” din Bucureşti. A urmat apoi in paralel atâtFacultatea de Comunicare şi Relatii Publice de la SNSPA, câtşi Facultatea de Urbanism, unde acum acum este în anterminal la specializarea Proiectare şi Planificare Urbană dincadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” totdin capitală. Despre ce înseamnă LSRS pentru ea şi cum estemunca în Ligă ne povesteşte ea însăşi.Adela, povesteşte-ne despre munca ta în fruntea echipeide Design & Media şi activitatea ta în LSRS.Am început voluntariatul pentru Ligă acum aproximativdoi ani de zile, când am aflat de unul dintre workshop-urileLSRS - Go4Media - şi în mai puţin de 2 zile m-am înscris, amparticipat şi am câştigat, moment în care am fost şi invitată sămă alatur echipei LSRS ca Director de Design şi Media.Această poziţie mi s-a potrivit perfect şi îmi permite să îmiefectuez toate sarcinile cu multă dedicare şi drag. Creaţia arenevoie de inspiraţie şi LSRS mă inspiră în tot ceea ce fac dinaceastă poziţie.Poţi să ne povesteşti câteva dintre experienţele tale în echipa de voluntari a LSRS?În LSRS munca în echipă înseamnă totul, iar alături de colegii voluntari am reuşit să evoluez continuu,fiind înconjurată de aceşti oameni speciali care fac totul cu dăruire şi pasiune şi care mă motivează permanent.Nu odată se întâmplă să ni se pară că ne cunoaştem la fel de bine ca nişte prieteni vechi, datorită strânseilegături pe care o păstrăm.Ce îţi place cel mai mult în LSRS şi de ce?În primul rând mă regăsesc în activitatea Ligii, iar colectivul LSRS este unul foarte energic şi dedicat,însufleţind mereu proiecte dintre cele mai diverse şi oferindu-mi astfel mereu noi provocări în a le împachetafrumos şi a le dezvălui publicului. Niciodată nu am făcut ceva ce nu mă pasionează, ci mi-am stabilit ca scopîncă de la începutul drumului că voi munci mereu din plăcere. De aceea am fost şi foarte exigentă cu mineînsămi în primul rând, când am ales să combin două domenii care să îmi permită să îmi cultiv cât mai multpersonalitatea şi să îmi dezvolt cât mai mult aptitudinile, evitând îndemnul de a mă limita la o carieraunidisciplinară, iar acest lucru îmi foloseşte în toată munca depusă, atât în LSRS cât şi în proiectele personale.Eşti voluntarul lunii mai. Ce înseamnă acest lucru pentru tine?Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, îndeosebi un feedback referitor la faptul că munca mea aconţinut printre caracteristici şi calitatea, şi că s-a bucurat de aprecierea tuturor. Spun asta deoarece munca meaeste de o aşa natură încât nu poate rămâne subiectivă niciodată, şi în LSRS este important ca imaginea vizualăsă învăluie toate acele lucruri pe care Liga le transmite membrilor ei şi societăţii, sau celor ce aspiră la mai mult.Dacă am reușit să reprezint aceste lucruri prin ceea ce fac, pot spune că sunt onorată să primesc deci titlul de„Voluntar al lunii Mai 2013”.Ce planuri de viitor ai, pe plan educaţional şi profesional?Momentan mă pregătesc să termin cea de-a doua lucrare de licenţă, în domeniul Proiectării şi PlanificăriiUrbane - Urbanism, după ce prima lucrare pe care am realizat-o (în Comunicare şi PR) a încercat să lege acestedouă domenii prin tema „Estetic şi funcţional în designul contemporan - Arhitectura ca mediu de comunicare”, iaracum aprofundez mai mult latura de proiectare în urbansim. În continuarea studiilor am decis să mă îndrept cătreun program de masterat în domeniul proiectării urbane şi al urbansimului la o universitate din Marea Britanie.Deocamdată am primit mai multe răspunsuri şi rămâne să decid în curând pe care să o aleg. Pe plan profesionaldoresc să pun în aplicare noile metode, concepte şi strategii de planificare sustenabilă din domeniulurbansimului, care să aducă în prim-plan eficientizarea resurselor şi dezvoltarea durabilă.
  3. 3. LSRS, alături de Radio Transilvania şi emisiunea „Orașul nuuită” promovează meritele tinerilor români de peste hotareRadio Transilvania relansează emisiunea „Oraşul nu uit”, unprogram zilnic de promovare a elitei României de peste mări şi ţări.Emisiunea face parte din campania cu acelaşi nume, demarată de cătrepostul regional Radio Transilvania în urmă cu patru ani.Începând cu luna iunie, timp de şase luni, un reporter RadioTransilvania se va deplasa în Statele Unite ale Americii pentru a realizareportaje cu români plecaţi la studii, precum şi interviuri telefonice cu ceiplecaţi la studii în Europa sau Asia. Interviurile vor fi realizate şi difuzate înformat audio pe cele 11 staţii ale postului regional Radio Transilvania. LigaStudenţilor Români din Străinătate este partener în cadrul proiectuluiîmpreună cu Rotary Club Turda pentru a ajuta la promovarea românilor curezultate deosebite peste hotare.Campania îşi propune să mediatizeze o parte din românii carepromovează o imagine pozitivă a ţării noastre în străinătate. Scopulproiectului este acela de a oferi tinerilor modele demne de urmat în viață.Participarea, susţinerea şi diseminarea ideilor ce stau la baza integrăriisociale, responsabilităţii publice, stimularea şi motivarea potenţialului uman, vor contribui la creşterea interesuluipentru dezvoltarea valorilor personale integrate în cele de grup, ale comunităţii locale, oferind modele dedezvoltare personală şi profesională.„Eforturile noastre vor fi direcţionate spre îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii resursei umane, încurajareacomunităţii spre a-şi consolida acţiunile şi capacităţile în vederea integrării rapide şi eficiente într-o societateaflată în continuă schimbare. Totodată, dorim să ne manifestăm respectul, aprecierea şi admirația față depersoanele plecate peste hotare, care reprezintă pozitiv imaginea României şi implicit a localităţilor natale.Considerăm că acest tip de mediatizare va avea un impact publicitar semnificativ, datorită alternanţei mesajuluipublicitar cu cel destinat promovării valorilor locale, prin referirile la personalităţile locale ce şi-au urmat cusucces visul”, afirmă Augusta Dordai, manager al proiectului.LSRS Mentorat este un program nonprofit dedicat atât tinerilor elevi/studenţi români dornici să îşi continue studiile în străinătate, cât şi celor care autrăit această experienţă la facultăţi de renume din lume (mentori).Scopul programului este acela de a crea perechi mentor-mentee care săfaciliteze procesul de aplicare al elevului/studentului la instituţii de învăţământ dinţara unde mentorul studiază şi pe domenii de interes asemănătoare sau chiaridentice cu cele ale mentorului. Programul are mentori pregătiți să ajute înîntocmirea aplicațiilor pentru adminterea la facultăți, la programe de licenţă,masterat, MBA sau doctorat.Proiectul de Mentorat al Ligii s-a născut din dorința valorificării experiențeiobținute de studenții români plecați în străinătate și folosirea acesteia pentru asuplini lipsa cronică de informații oficiale referitoare la aplicațiile pentru studii înafara României. La fel ca toate proiectele LSRS, proiectul Mentorat este întotalitate condus de voluntari, studenți si absolvenți români ai unor programe destudii în străinătate.În prezent, Proiectul de Mentorat are deja peste 220 de mentori care studiază la universități de renumeatât din America de Nord (Harvard, University of Chicago, Cornell etc.) cât și din Europa (University CollegeLondon, Oxford etc.), și care sunt gata să-și folosească experiența pentru a ajuta atât elevii români de liceu caredoresc să aplice la programe universitare de licență, cât și studenții români dornici să urmeze programe demasterat sau doctorat.Studenţii sau absolvenţii români de la universităţile din străinătate sunt așteptați să se alătureprogramului în calitate de mentor, iar tinerii elevi şi studenţi care vor să plece la studii peste hotare se pot înscriepentru căutarea unui mentor. Pentru mai multe detalii despre program, contactați echipa la mentorat@lsrs.ro.
  4. 4. În luna aprilie, filiala LSRS China a participat la trei marievenimente. Colegii noștri au fost prezenți la Festivalul de FilmInternational de la Beijing – unde au rulat două producții românești„Poziția Copilului” - în regia lui Cătălin Peter Netzer și „După Dealuri” -regizat de Cristian Mungiu. La „Beijing Language and Culture University”,unul dintre cele mai mari festivaluri universitare de cultură din China,voluntarii noștri, îmbrăcați în costume populare le-au povestit vizitatorilordespre cultura și traditiile românești. Ei au onorat de asemenea invitațiaAmbasadei României din Beijing de a lua parte la evenimentul depromovare a relațiilor culturale româno-chineze. De Paști, studențiiromâni din Beijing au participat la slujba de Înviere de la Biserica Rusă,singura biserică ortodoxă din Beijing, urând la unison „Hristos a înviat!”LSRS Danemarca se pregătește de implementarea unui nouproiect intitulat „Let`s build a house”. Acesta se va lansa în toamnă şi areca scop sprijinirea studenților români în construirea unui sistem de valoripe care să îl pună în practică atât în viața personală cât şi ceaprofesională. Pe 12 aprilie voluntarii LSRS Danemarca au reprezentatRomânia la campionatul de fotbal pe națiuni, concurs organizat deautoritățile locale în parteneriat cu universitățile din Kölding. Pe 12 maicolegii din Kölding au organizat un campionat de minigolf în echipeformate din diferitele regiuni ale ţării. La această ediție s-au înscris 33 departicipanți, evenimentul s-a bucurat de o promovare de succes, spotulvideo strângând peste 200 de vizualizări intr-o singură zi. Acesta estedisponibil aici.Filiala LSRS Elveția s-a relansat de curând! Are noi coordonatoriși echipa este pregătită de multe proiecte marca LSRS.În data de 20aprilie, colegii noștri au organizat prima întâlnire informală cu studenții șitinerii profesioniști români din Zürich, eveniment organizat în parteneriatcu cei de la Casa Românilor din Elvetia. Le urăm mult succes și bunvenit! Paştele a fost sărbătorit într-un cadru multicultural, alături deasociațiile de studenți greci şi sârbi aflați în Zürich.În luna aprilie, echipa LSRS Franța a început un proiect nou şiambițios: promovarea României și a zonei Maramureșului prin înfrăţireaa două oraşe : Vişeul de Sus şi Croissy sur Seine. În luna iunie, va avealoc un prim eveniment din cadrul acestui proiect amplu, un concurs depictură la care vor participa pictori amatori din diaspora, în cadrulSărbătorii Impresionismului, „Fête de la Grenouillère” din Croissy surSeine. În prezent, LSRS Franța se ocupă de promovarea producţieiromânești „O lună în Thailanda” în colaborare cu Institutul CulturalRomân din Paris. De asemenea, acțiunea caritabilă începută de eicontinuă în zilele de duminică în Gara Lyon din Paris, voluntarii dinFranța fiind alături de persoanele defavorizate.LSRS Germania și-a mărit echipa cu încă trei persoane, iar înurma succesului de anul trecut în cadrul Caravanei Face2Facebook,LSRS Germania a fost la datorie pe 13 mai, unde au avut parte de multeîntrebări despre studiul și viața de student în Germania. La sfârșitul luniimai, colegii din Germania vor pleca într-un teambuilding la Amsterdam,alături de cei din filialele Belgia și Olanda!Despre colaborarea cu LSRS, Dan Nechita, secretarul general al Ligii declară: „LSRS are ca grup ţintă ocomunitate de o importanţă strategică pentru România: studenţii şi absolvenţii români din străinătate, care nereprezintă cu mândrie peste hotare şi care, prin intermediul Ligii, menţin activă legătura lor cu ţara. Colaborareacu Radio Transilvania ne încântă pentru că atinge unul dintre obiectivele principale ale Ligii: recunoaștereaacestor tineri de valoare în România ca modele demne de urmat. Deşi sistemul educaţional românesc arenevoie de multe îmbunătăţiri, studenţii din universităţile româneşti sunt extrem de talentaţi, iar Transilvania esterecunoscută ca un important centru academic românesc. Expunerea la astfel de modele poate să le oferestudenţilor de acasă motivaţia necesară pentru a-şi valorifica capacităţile în universităţile şi mediul profesionalromânesc”.Urmăriţi Blogul LSRS şi site-ul Radio Transilvania pentru a citi şi asculta interviurile cu elitele României.
  5. 5. În calitate de partener oficial, LSRS Marea Britanie a participat laevenimentul „Immersive Theater”, un concept de teatru modern, realizat de ungrup de studenți români de la University of East London. Aceștia doresc săreprezinte viața românilor din diaspora într-o manieră modernă şi atractivă.LSRS UK a încheiat un parteneriat cu BRCC (British Romanian Chamber ofCommerce) și se află în stadiu avansat cu pregătirile pentru evenimentul „LSRS-RBC Speed Networking”, eveniment de networking, mentorat, expertiză șischimb de experiență între experții pe diferite domenii din diasporă și cei dinRomânia.În luna mai, colegii din filiala LSRS Spania au participat ca parteneri ladouă mari evenimente: promovarea imaginii României alături de studenții de laFacultatea de Litere și Traducere-catedra de limba română, UniversitateaAlicante, Fundația ARIPI şi E.S. Dl. Consul al României în ComunitateaValenciană.LSRS Spania va participa la o sesiune de diseminare în cadrulproiectului european „Fii Informat” la Madrid, alături de alte ONG-uri şi instituțiiprecum ANOFM, IFI, Consejería de Empleo y Economía, Departamentul pentruOcuparea Forței de Muncă și Economie din Castilla- La Mancha.Caravana Face2Facebook a oferit informații utile celor interesați cu ajutorul filialelor LSRS dinAustria, Belgia, China, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Marea Britanie,Norvegia, Olanda, Spania, SUA și Turcia.… Un proiect, o organizaţie, o idee, nişte tineri la început de drum. Liga Studenţilor Români dinStrăinătate (LSRS) dă startul campaniei de strângere de fonduri ce se adresează tuturor celor care îşi doresc săsusţină proiectele organizaţiei şi demersul său de a sprijini studenţii români din străinătate. Implică-te printr-unproces foarte simplu de a dona. Fiecare donație poate ajuta desfășurarea unui proiect al LSRS.Primii paşi…Intră pe www.lsrs.ro/donaţii, platforma online pe care poţi dona. Ai posibilitatea să donezi orice sumăîncepând de la 10 RON, fie online, prin transfer bancar în contul organizaţiei, fie prin SMS sau sistemul PayPal.… Spre proiecte de anvergurăFondurile strânse în urma campaniei vor ajuta LSRS să continue şi să dezvolte proiectele existente şisă pună în practică noi idei de programe. Concret, vei ajuta comunitatea de peste 7.500 de membri, studenţisau absolvenţi ai unor universităţi din peste 50 de ţări, care ajută alte zeci de mii de viitori, actuali sau foştistudenţi. Pentru membri, LSRS înseamnă a fi mai aproape de casă, aşa cum povesteşte Ella O’Neil (LSRS UK):„Pentru o perioadă bună am rupt legătura cu România, dar făcând parte din LSRS mă simt ca acasă, într-oasemenea echipă extraordinară.” Mai mult, toţi voluntarii acestei comunități, din diferitele departamente în careactivează, sunt mânaţi de un scop comun: acela de a sprijini integrarea şi promovarea studenţilor români înţările în care studiază şi în acelaşi timp de a facilita întoarcerea lor acasă, într-un mediu în care le suntrecunoscute valorile şi aptitudinile.Cum realizează acest obiectiv?În cei patru ani de existență, LSRS a reuşit să realizeze o serie de proiecte care susţin și recunoscmeritele studenţilor români de peste hotare. Gala Studenţilor Români din Străinătate îi premiază pe ceimerituoşi, Caravana LSRS călătoreşte prin ţară pentru a-i informa pe liceenii şi studenţii care îşi doresc săurmeze cursuri în străinătate. Mai recentele proiecte CAESAR sau Hai Acasă! susţin întoarcerea studenţilor înRomânia şi încurajarea mediului de afaceri să-și aleagă viitorii angajaţi și dintre studenţii care se întorc de lastudii peste hotare. Multe alte proiecte sunt încă necunoscute publicului larg, pentru că ele se planifică, sediscută, se imaginează încă, dar se pot pune în curând în practică.Fondurile care se vor strânge în urma acestei campanii vor ajuta demersul LSRS, așa cum spune şimotto-ul după care se ghidează:„Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României!”
  6. 6. RenaultRenault figurează printre protagoniștii de prim rang ai peisajului automobilistic internațional.Prezent pe toate continentele cu peste 350 de site-uri industriale și comerciale situate în 36 de țări,Renault are 128.893 de colaboratori și a comercializat peste 2,7 milioane de vehicule în întreaga lumeîn 2007. În prezent, Renault mizează în particular pe piețele noi care cunosc o dezvoltare puternică:Europa Centrală, Asia și America de Sud. Anul acesta, Renault România vin la „Hai Acasă!” pentru acunoaște tineri cu profil tehnic, cu un nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze și/sau franceze și care au avutdeja un prim contact cu diferite companii din domeniul ingineriei sau al fabricației. Toți cei interesați să urmeze ocarieră în impresionanta industrie auto sunt invitați cu drag la eveniment.Route 66Route 66 a fost prima companie din lume care a realizat o soluție de navigație onboard pentrutelefoane mobile. Ea este bine cunoscută în industria navigației mobile și are ca parteneri strategicicompanii cum ar fi Samsung, HTC și Sony Ericsson. Cu sediul central în Elveția și cu birouri deschiseîn Europa de Vest, Europa de Est sau China, și cu un Centru excelent de Cercetare-Dezvoltare laBrașov, Route 66 reprezintă locul în care programatorii pasionați creează soluții de navigație inova-tive, folosite zilnic de milioane de utilizatori din întreaga lume. Anul acesta, Route 66 este alături de noi la „HaiAcasă!” pentru cei întru totul pasionați de domeniul dezvoltării de software de navigare pentru terminale mobile.OMV PetromOMV Petrom este cea mai importantă companie românească de petrol și gaze, cu activități în sec-toarele Explorare și Producție, Rafinare și Produse Petrohimice, Marketing, Gaze Naturale și Energie.OMV Petrom SA este cel mai mare producător de țiței și gaze din Europa de Sud-Est. Din 2005, com-pania continuă să rămână cea mai mare și cea mai valoroasă companie din România, cu o valoare depiață de aproa-pe 5 miliarde de euro.Anul acesta, OMV Petrom este prezentă la „Hai Acasă!” cu oferte profe-sionale extrem de atractive pentru absolvenții de studii de profil.BrandientBrandient este firma de consultanță și design de brand care de peste 10 ani creează și revital-izează „household names" în România - de la Fulga și Zuzu la Domo, eMag, Dedeman și CEC Bank.Multi-premiate internațional, brandurile create de Brandient ajută antreprenorii și firmele unei economiiemergente să construiască reputație și valoare, și să susțină poziții de leadership în competiția cufirme și branduri globale. Anul acesta, Brandient participă la evenimentul de cariere „Hai Acasă" cu 3poziții de Internship (plătit). Cei interesați să-și folosească talentul, cunoștințele și energia pentru a construicomunitate și comunicare, relații și aspirații umane și valoare socială - iată o posibilă definiție pentru brand -sunt așteptați pe platforma „Hai Acasă!”.Toate companiile participante la „Hai Acasă!” | 8 - 22 iunie 2013Brandient (Branding & Design), Cetelem (Financial Non-Banking), Champollion(Professional translation andinterpreting), Contrast (Management Consulting & Training), Franco Jobs (French speakers professional re-cruitment), Futures First Romania (Capital Markets), OMV Petrom (Oil & Gas), ProCreditBank (Banking),Renault România (Automotive Industry), Route 66 (Mobile navigation software develop-ment), Tefen (Management consulting), UniCredit Tiriac Bank (Banking),Xerox (Business Process Outsourc-ing), Adecco Romania și Integra HR (Human Resource Services), McGuireWoods (Government relations,Strategic communications).

×