Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aanwijzingen voor het bestaan van God

313 views

Published on

Je kunt God niet bewijzen.
Je kunt ook niet filosofisch of wiskundig bewijzen dat je moeder van je houdt - je
kunt dat wel voelen. Ook kun je niet bewijzen dat morgen de zon opkomt. Er zijn maar erg weinig zaken die je kunt bewijzen op deze manier; om iets te bewijzen, moet je namelijk aantonen, dat het niet anders kan.
Wel zijn er aanwijzingen voor het bestaan van God!

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aanwijzingen voor het bestaan van God

  1. 1. Aanwijzingen voor het bestaan van God Michael Green Je kunt ‘God’ niet bewijzenJe kunt ook niet filosofisch of wiskundig bewijzen dat je moeder van je houdt. (Jekunt dat wel voelen…) Noch kun je bewijzen dat morgen de zon opkomt of dat jeleeft. Er zijn maar erg weinig zaken die je kunt bewijzen op deze manier; om iets tebewijzen, moet je namelijk aantonen, dat het niet anders kan.Wel zijn er aanwijzingen voor het bestaan van God… 1. Het ontstaan van de wereldHuxley zei dat het geloof in de wet van oorzaak en gevolgfundamenteel is voor de wetenschap.Wat verklaart de allereerste oorzaak van Big Bang ofevolutie? Kom je zo bij een Veroorzaker uit? 2. De orde van het heelalDe natuur laat op elk niveau patronen zien. Te denken valtbijvoorbeeld aan het sterrenstelsel, ecosystemen, het radarsysteem van vleermuis en dolfijn, de conceptie en geboorte, het oog, de nierfunctie en het afweersysteem. Einstein was diep onder de indruk van de Grote Ontwer- per van zelfs de kleinste voor ons waarneembare details. De grootheid en schoonheid van het heelal doen vermoe- den dat er waarschijnlijk een liefdevol Maker achter zit. 3. De menselijke persoonlijkheid Er is een fundamenteel verschil tussen een persoon en een robot; tussen een levende en een dode mens. Hetmaterialisme probeert alles terug te brengen tot wetenschap. Het maakt de mens toteen ding. Het kent geen gezelligheid, ik-bewustzijn, redelijkheid of persoonlijkheid.‘Ik’ denk dat ik kan omgaan met andere bewuste mensen, maar de wetenschap kentdit niet. Kortom: ‘ik’ besta niet (wat niet erg aannemelijk is) òf ik ben niet alleen fysischte verklaren en ik ben dus meer dan materie alleen.Een rivier kan niet hoger stromen dan zijn bron. De Maker kan niet minder zijn daneen persoonlijkheid.
  2. 2. 4. Menselijke waardenWe houden er allemaal bepaalde waarden op na. De moderne mens zegt: ik weetniet welke waarden ik heb of waarom ik die heb. Toch is er een herinnering aan deuniversele waarden: waarheid, goedheid en schoonheid. Deze waarden wijzen naarde bron ervan. Ze zijn in feite een weerspiegeling van het gezicht van de Ontwerper. 5. Het gewetenHet geweten gaat niet in discussie met ons; het is eenmorele richtingaanwijzer. Het weet het en geeft jetoestemming of veroordeelt je.Het geweten veroordeelt bijvoorbeeld: oorlog, haat,moord, diefstal, kaping en begeerte. Het toont hetverschil tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Het staat haaks ophet principe van ‘the survival of the fittest’. Waar komthet vandaan? Een blinde kracht of een Persoon? 6. Godsdienst De mens is een ongeneeslijk godsdienstig wezen; de eeuwen door en overal. Het is nog niemand (noch het maoïsme, noch het communisme) gelukt om dat uit te bannen. De mens wil iets aanbidden, God òf een andere kracht (vaak ten behoeve van voorspoed of vooruitgang). Verder heeft de mens een bepaald eeuwigheidbesef; je kunt je gewoonweg niet voorstellen, dat iemand er na zijn dood niet meer is.Deze 6 aanwijzingen samen maken het logisch om het bestaan van een persoonlijkeGod te accepteren. Ze maken het zelfs onredelijk zijn bestaan te ontkennen. Zemaken ons nieuwsgierig naar hem.

×