Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 15

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 15

 1. 1. Lớp 2 – Vòng 15 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 2A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái – TN - HP ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1
 2. 2. Câu hỏi 1: 6 Câu hỏi 2: 33 Câu hỏi 3: 45 Câu hỏi 4: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2
 3. 3. 20 Câu hỏi 5: 25 Câu hỏi 6: 49 Câu hỏi 7: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3
 4. 4. 8 Câu hỏi 8: 69 Câu hỏi 9: 8 Câu hỏi 10: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4
 5. 5. 7 ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Đáp án: 20 Câu hỏi 2: Đáp án: 10 Câu hỏi 3: Đáp án: 15 Câu hỏi 4: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5
 6. 6. Đáp án: 7 Câu hỏi 5: Đáp án: 12 Câu hỏi 6: Đáp án: 59 BÀI THI SỐ 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: An và Bình chia nhau 24 chiếc nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 14. Vậy Bình đã lấy bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời: Số nhãn vở Bình đã lấy là chiếc. 11 Câu 2: Dũng có 25 viên bi gồm các màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 5 viên. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi vàng? Trả lời: Số bi vàng của Dũng là viên 10 Câu 3: Có một số gạo, nếu đem chia đều vào các túi mỗi túi 3kg thì được 6 túi và còn thừa 2kg. Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 4kg thì được bao nhiêu túi ? Trả lời: Đựng vào các túi 4kg thì được túi. 5 Câu 4: Có một túi kẹo, sau khi chia cho 9 em mỗi em 4 cái thì còn lại 44 cái. Hỏi ban đầu túi kẹo có bao nhiêu chiếc? Trả lời: Ban đầu túi kẹo có số chiếc kẹo là chiếc. 80 Câu 5: Tùng có 30 viên bi, Tùng cho Toàn 5 viên bi; Rồi Toàn lại cho Nam 3 viên bi thì lúc này số bi của 3 bạn bằng nhau.Vậy lúc đầu Toàn có viên bi. 23 Câu 6: Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau được lập từ các số 0, 2, 3, 7. Trả lời: Tổng là 93 Câu 7: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lớn hơn 28 và nhỏ hơn 83? Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là 49 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6
 7. 7. Câu 8: Hiện nay Bố Hà 45 tuổi ,còn ông nội Hà 72 tuổi .Tính tổng số tuổi của ông nội Hà và Bố Hà khi tuổi Ông nội Hà bằng tuổi Bố Hà hiện nay. Trả lời: Tổng số tuổi của ông nội Hà và Bố Hà khi đó là tuổi. 63 Câu 9: 5 x + 17 = 90 – 48 ( 5 ) Câu 10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của mỗi số đó bằng 3. Trả lời: Có tất cả số. 13 (14;41;25;52;36;63;47;74;58;85;69;96;30) Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

6,081

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

43

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×