1APLIKACIJA MICROSOFT POWERPOINT 2010Sastavni delovi prozora aplikacije:Naslovna traka dokumenta sadrži informacije o nazi...
2Korištenje predložakaAko želimo izraditi novu praznu prezentaciju, iz Datoteke (File) odabiremo naredbuNova (New) teodabi...
3Da bi slajd u prezentaciji premestili ili kopirali na drugo mjesto (u istu ili neku druguprezentaciju),potrebno ga je prv...
4trenutno nalazimo. Gumbom Primijeni na sve (Apply to All), aktiviramo prikaz odabranihelemenata unutar cijele prezentacij...
5Liste koristimo prilikom kreiranja raznih popisa i nabrajanja u dokumentu. Oznake kojima se pritomslužimo su: brojevi, sl...
6Grafikon možemo umetnuti i preko kartice Umetni (Insert), tako da u grupi Ilustracije odaberemo alat .2. Odabir tipa graf...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Microsoft powerpoint 2010 hr

2,235 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft powerpoint 2010 hr

  1. 1. 1APLIKACIJA MICROSOFT POWERPOINT 2010Sastavni delovi prozora aplikacije:Naslovna traka dokumenta sadrži informacije o nazivu prezentacije i aplikacije u kojoj jeizrađen tenjegovu ekstenziju (.pptx).Dugmad za manipulaciju prozorom se nalaze u desnom uglu naslovne trake, a koristimo ih da bismo- maksimizirali, ili vratili na prethodnu veličinu (Restore Down),- minimizirali ili- zatvorili prozor.Kartice (tabs):Datoteka (File) - koristimo da bi obavili osnovne operacije nad prezentacijom(spremili je, otvorilipostojeću, izradili novu...)Početna (Home) – sadrži funkcije za obradu tekstaUmetni (Insert) – koristimo za umetanje različitih objekata u prezentacijuDizajn (Design) – koristimo za uređivanje izgleda prezentacije (veličine, orijentacije,boja pozadine isl.)Prelaz (Transitions) – sadrži alate za podešavanje prelaza među slajdovimaAnimacije (Animations) – animacije pojedinih elemenata unutar slajdaPokretanje prezentacije (Slide Show) – alati za prikaz prezentacijePregled (Review) - koristimo za kontrolu pravopisa u prezentaciji, prevod pojmovana druge jezikePrikaz (View) – pomoću njega određujemo izgled prozora (odabiramo različitepoglede, zumiranje...)PROZOR slajdova (gornji desni deo prozora) je prostor u kojem kreiramo slajdove – unosimotekst,umedemo slike i dr. objekte.Kartica Slajdovi (Slides) – prikazuje slajdove prezentacije u obliku minijatura.Kartica Struktura (Outline) – tekst slajda se prikazuje u obliku strukture.Prozor beleške (Notes Pane) – prostor u koji se upisuju beleške koje služe kao pomoćprilikom izlaganjaprezentacije.Tačka umetanja je mjesto na kojem smo trenutačno pozicionirani i unosimo tekst (mjestogde treperikursor).Trake za horizontalnu i vertikalnu navigaciju (klizači) koristimo da bi došli na željenu lokacijuudokumentu.Statusna traka (Status Bar) prikazuje informacije o aktivnoj prezentaciji, dugme za promenuprikaza iklizač za uvećanje.Moguće ju je podesiti shodno potrebama korisnika.Otvaranje, zatvaranje aplikacijePokrenuti aplikaciju možemo na bilo koji od 3 načina:- u Startmeniju– kliknemo na Svi programi (All Programs) i u mapi Microsoft OfficeodaberemoMicrosoft PowerPoint 2010- upotrebom funkcije Pretraži (Search) – ukucamo reč powerpoint i odaberemo Microsoft PowerPoint2010- dvostrukim klikom na prečicu (shortcut) programa koja se obično nalazi na radnojpovršini (Desktop)Zatvaranje aplikacije:odabirom manipulacijskog dugmetaZatvori (Close)preko Datoteka (File) iodabirom funkcije Izađi (Exit)kombinacijom tipki Alt + F4
  2. 2. 2Korištenje predložakaAko želimo izraditi novu praznu prezentaciju, iz Datoteke (File) odabiremo naredbuNova (New) teodabiremo Prazna prezentacija (Blank presentation). Ako želimoizraditi npr. kalendar, odabiremo nekiod ponuđenih predložaka (Calendars) iz mape Oglednipredlošci (Sample Templates) ili pretražujemoOffice.com i predložak preuzimamo nakompjuter.Snimanje prezentacijeAko se radi o prvomsnimanju, odabiramo naredbu Snimi kao (Save As) iz Datoteka (File). U dijaloškomokviru koji se pojavi odredimo lokaciju na kojoj će se datoteka snimiti pomoću polja Snimi u (Save in) iime datoteke unesemo u polje Naziv datoteke(File name). Snimanje završavamo klikom na dugmeSnimi (Save).Alat za zumiranje.Dijaloški okvir Zumiranje (Zoom) otvaramo klikom na alat na kartici Prikaz (View).Moguće je odabrati između predloženih vrednosti uvećanja ili uneti proizvoljnu vrednostkoja mora biticeli broj u rasponu od 10 do 500.Dijaloški okvir Zumiranje (Zoom) možemo otvoriti i uz pomod dugmeta Zumiraj (Zoom) u desnom uglu Statusne trake .Sl.8. Dijaloški okvirZumiranje (Zoom)Za trenutno zumiranje možemo koristiti i Klizač za zumiranje (Zoom Slider)kao i dugme Ctrl i koturićmiša.RAD SA SLAJDOVIMAUmetanje novog slajdaZa umetanje novog slajda potrebno je kliknuti na alat ugrupi Slajdovi (Slides), na kartici Polazno(Home). Ponuđenonam je nekoliko izgleda slajdova: prazan slajd (Blank), naslovnislajd (TitleSlide),naslov i sadržaj (Title and Content)...Drugi način umetanja novog slajda je na kartici Slajdovi (Slides Tab) (minijature slajdova sleve straneprozora Normalnog prikaza (Normal View):pritiskom desne tipke miša na slajd iza kojeg želimo umetnutinovi slajd i odabirnaredbe Novi slajd (New Slide)Kopiranje i premještanje slajdova
  3. 3. 3Da bi slajd u prezentaciji premestili ili kopirali na drugo mjesto (u istu ili neku druguprezentaciju),potrebno ga je prvo označiti u Prikazu razvrstavača slajdova (Slide SorterView) ili u prozoru sminijaturama s lijeve strane ekrana Normalnog prikaza (Normal View.Nakon što smo označili slajd, pritisnemo desnu tipku miša i u brzom izborniku potražimonaredbu Izreži (Cut) (ako ga želimo izrezati) iliKopiraj (Copy) (ako ga želimo kopirati) teoznačimo mjesto u prezentaciji na koje želimo premjestiti ili kopirati slajd. Pritiskom nadesnu tipku miša, ponovo se otvara brzi izbornik u kojem odabiremo naredbu Zalijepi(Paste).Naredbe Izreži (Cut), Kopiraj (Copy) i Zalijepi (Paste) nalazimo i kombinacijama tipki:Ctrl + X - Izreži (Cut)Ctrl + C - Kopiraj (Copy)Ctrl + V - Zalijepi (Paste)Brisanje slajdovaBrisanje jednog ili više slajdova radimo tako da ih označimo tepritisnemo desnu tipku miša i u brzomizborniku odaberemo naredbu Obriši slajd(Delete slide),na kartici Početna (Home) odaberemo alatObriši (Delete) , ilipritisnemo dugme Delete.Teme i pozadina slajdaU grupi Teme (Themes) izbornika Dizajn (Design), biramo neku od ponuđenih varijantiizgleda slajda.Odabirom naredbe Traži teme (Browse for Themes), tražimo teme spremljene na nekojdrugoj lokacijina računalu.U grupi Pozadina (Background) kartice Dizajn (Design) odabiremo naredbu Stilovi pozadine(Background Styles). Pozadinu oblikujemo klikom na naredbu Oblikuj pozadinu (FormatBackground). Prije uređivanja pozadine, potrebno je označiti pojedini ili sve slajdove. Druginačin jedesni klik na označeni slajd i odabirom naredbe Oblikuj pozadinu (FormatBackground)MATRICA SLAJDA (SLIDE MASTER)Matrica slajda (Slide Master) je osnova dizajna svake prezentacije. Promene oblikovanjakoje u njojnapravimo, primjenjuju se na sve slajdove. Matricu slajda otvaramo u grupiPogledi matrice (MasterViews) na kartici Pogled (View), klikom na ikonu .Nakon što smo aktivirali Matricu slajda, objekte (crteže, slike, oblike...) umećemo putemkartice Umetni(Insert).Objekte brišemo tako da ih označimo (dok smo u Pogledu Matrice) i pritisnemo tipku Delete.Zaglavlje ipodnožje umećemo preko grupe Tekst (Text) na kartici Umetni (Insert), klikom naalat . U otvorenomdijaloškom okviru Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) nakartici Slajd (Slide) kvačicomoznačavamo opciju Podnožje (Footer) i u tekstualni okvirupisujemo proizvoljni tekst (npr. ime autora).Datum i vreme (Date and Time) – pritom su nam ponuđene opcije Automatskoažuriranje (Updateautomatically) i Fiksno vrijeme (Fixed)Broj slajda (Slide number) –automatsko numerisanje slajdovaNe prikazuj na naslovnom slajdu (Dont show on title slide) – ukoliko je označena ovaopcija, odabranielementi (datum, br. slajda...) se ne prikazuju na početnom slajduPritiskom na dugmePrimeni (Apply), aktiviramo odabrane opcije prikaza u slajdu u kojem se
  4. 4. 4trenutno nalazimo. Gumbom Primijeni na sve (Apply to All), aktiviramo prikaz odabranihelemenata unutar cijele prezentacije.UNOS SADRŽAJAPrilikom izrade prezentacija trebalo bi se pridržavati određenih pravila. Preporučuje se upotreba(Verdana, Arial...) koji su čitki naslajdu. Veličina slova bitrebala biti u rasponu od 24-32. Naglasak bitrebalo staviti na vizualna sredstva (slike,grafikone...) zbog sumiranja i lakšeg razumevanja teme.Umjesto velikih blokova teksta,koriste se kratke fraze (natuknice) oblikovane pomodu grafičkih ilinumeričkih listi. Valjalo biupamtiti pravilo 6-6-6:-do 6 reči u redu- do 6 redova teksta (točaka) po slajdu- ne više od 6 uzastopnih slajdova s tekstomPotrebno je označiti slajd s lijeve strane ekrana (bilo da se nalazimo na kartici Slides iliOutline), a zatimna desnoj strani ekrana kliknuti unutar Nosača za upis (npr. Click to addtitle) i uneti tekst.OBLIKOVANJE SADRŽAJAVrstu i veličinu slova mijenjamo u grupi Font, na kartici Polazno (Home). Pritiskom na strelicu u okviruFont otvara se padajući meni u kome odabiremo jedan od ponuđenih fontova, u okviru Veličina fonta(Font Size) menjamo njegovu veličinu.Tekst možemo prikazati: podebljano (Bold), u kurzivu (Italic) ili podcrtano (Underline).Navedene promjene oblikovanja radimo u grupi Font, nakartici Polazno (Home) odabirom sledećih ikona:- označeni tekst se prikazuje podebljano- označeni tekst se prikazuje u kurzivu- označeni tekst se prikazuje podcrtano- na označeni tekst se primjenjuje efekt sjenePritiskom nadugme u donjem desnom uglu grupe Font, otvaramo dijaloški okvir Font u kome nam jeponuđeno više mogudnosti oblikovanja (efekata).Boju teksta mijenjamo pritiskom nadugme u grupi Font na kartici Polazno (Home). Pritiskom na strelicupokraj ikone, otvaramo meni s paletom boja.Sl.23. Paleta ponuđenih bojaVrstu slova menjamo odabirom ikone u grupi Font,na kartici Polazno (Home). Ako tekst želimo prikazativelikim slovima odabrat ćemo naredbu UPPERCASE, a ako ga želimo prikazati malim slovima, naredbulowercase.Za poravnanje teksta koristimo alate u grupi Odlomak (Paragraph), na kartici Polazno (Home):– poravnava tekst lijevo (Align Text Left)– poravnava tekst centralno (Center)– poravnava tekst desno (Align Text Right)– poravnava tekst obostrano (Justify)RAD S LISTAMA
  5. 5. 5Liste koristimo prilikom kreiranja raznih popisa i nabrajanja u dokumentu. Oznake kojima se pritomslužimo su: brojevi, slova, razne grafičke oznake ili slike. Za izradu liste s grafičkom oznakom koristimoikonu koja se nalazi u grupi Odlomak (Paragraph) na kartici Polazno (Home). Za odabir druge grafičkeoznake potrebno je pritisnuti strelicu koja se nalazi uz ikonu i odabrati neku od ponuđenih oznaka.Ako izrađujemo listu s numeričkim oznakama upotrijebit ćemo ikonu . Prilikom dodavanja ili brisanjastavke unutar numerirane liste, sve stavke nakon promijenjene de se automatski prilagoditi tačnomporetku. Za odabir drugog načina prikaza, potrebno je pritisnuti strelicu pokraj ikone i odabrati neki odponuđenih formata.Prelaskom u novi red (pritiskom tipke Enter), Microsoft PowerPoint aplikacija de automatski nastaviti sizradom liste, bilo grafičke, bilo numerirane. Listu zatvaramo dvostrukim pritiskom nadugme Enter.RAD S TABLICAMAUmetanje tablicaTablice umećemo odabirom ikone na kartici Umetanje (Insert). U otvorenom oknu Umetanje tablice(Insert Table), povlačenjem pokazivača odabiremo željeni broj redaka i stupaca.Ukoliko tablici želimo odrediti dimenzije, prije samog umetanja, odabiremo naredbu Umetni tablicu(Insert Table) te upisujemo broj redaka i kolona u dijaloški okvir koji se pojavi. Ukoliko želimo kreiratisloženiju tablicu, nakon odabira ikone pokredemo alat Nacrtaj tablicu (Draw Table) te joj pomoću mišaodredimo crte.Unos i uređivanje podataka u tabliciSadržaj u tablicu unosimo tako da točku umetanja postavimo u delu tablice i unesemo tekst. Premještanjetačke umetanja u tablici možemo napraviti na 3 načina:- pritiskom na levu tipku miša- tipkom TAB na tastaturi- tipke sa strelicama na tastaturiOkviri i senčenje tabliceMenjanje pozadine polja obavljamo klikom na ikonu Senčanje (Shading) u odjeljkuAlati tablice (TableTools) pod karticom Dizajn (Design) u grupi Stilovi tablice (Table Styles).Pritiskom na strelicu pokraj ikone, nudi nam se paleta boja, a prelaskom preko ponuđenihboja prikazujenam se pretpregled oblikovanja tablice (ako je uključena opcija Enable LivePreview).Pritiskom na ikonuObrubi (Borders) označenoj tablicistavljamo donji okvir, a klikom na strelicu pokraj ikone nudi namseviše opcija okvira.KORIŠTENJE GRAFIKONA1. Umetanje grafikona:Ako se nalazimo u slajdu kojem smo zadali da u izgledu (layout) ima nekakav sadržaj (npr. Title andContent), na slajdu će biti vidljivi sličice za umetanje objekata (grafikon, tablica,slika...) – zaumetanjegrafikona, potrebno jepritisnuti dugmeUmetnigrafikon (Insert Chart).
  6. 6. 6Grafikon možemo umetnuti i preko kartice Umetni (Insert), tako da u grupi Ilustracije odaberemo alat .2. Odabir tipa grafikonaOtvara nam se dijaloški okvir Umetni grafikon (Insert Chart) u kojem odabiremo tip grafikonakoji želimo umetnuti.Nakon što odaberemo tip grafikona, prozori aplikacija se dele. S desne straneupisujemo podatke koje želimo prikazati u grafikonu te, nakon upisa, zatvaramo radnu knjiguprograma Microsoft Excel. Izgled grafikona se mijenja u skladu s upisom.ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupomITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 23/41Sl.38. S lijeve strane nalazi se odabrani grafikon, a s desne radni list u koji upisujemo podatkeDa bi grafikon bio označen potrebno je pritisnuti lijevu tipku miša nad područjem grafikona.

×