Successfully reported this slideshow.

Pristatymas

2,191 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

Pristatymas

 1. 1. Sociologinis tyrimas Kėdainių rajono gyventojų korupcijos supratimo lygio nustatymas, įvertinant asmeninę patirtį UAB „Factus Dominus” Kėdainių rajono savivaldybė Tyrimą pristato: Kęstutis Tarnauskas
 2. 2. Tyrimo tikslas <ul><li>Į vertinti Kėdainių rajono gyventojų (18 metų ir vyresnių) patyrimą, susiduriant su galimomis korupcijos apraiškomis Kėdainių rajono savivaldybėje, bei nustatyti kėdainiškių požiūrį į korupciją, jos supratimo lygį ir vaidmenį asmeniniame gyvenime. </li></ul><ul><li>Tyrimo uždaviniai </li></ul><ul><li>Nustatyti Kėdainių rajono gyventojų nuostatas, korupcijos supratimą, asmeninį patyrimą, informaciją apie korupcijos šaltinius; </li></ul><ul><li>Įvertinti Kėdainių rajono gyventojų nuomonę apie korupcijos dydį, rūšis ir formas Savivaldybėje bei jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose pagal veiklos sritis. </li></ul>
 3. 3. Apklausos charakteristikos <ul><li>Tikslinė grupė: – Kėdainių rajono gyventojai – 18 metų ir vyresni. </li></ul><ul><li>Tyrimo atlikimo laikas: 2008 m. liepos mėn. </li></ul><ul><li>Tyrime naudoti metodai: </li></ul><ul><li>Apklausa raštu – vykdytojo parengtas ir su užsakovu suderintas klausimynas; </li></ul><ul><li>Tyrimo metu gautų duomenų statistinė analizė – tyrimo duomenys apdoroti Excel ir SPSS 13.0 programomis. </li></ul><ul><li>Tyrimo instrumentas – klausimynas sudarytas iš trijų klausimų grupių: </li></ul><ul><li>• Bendri korupcijos supratimo ir svarbos klausimai; </li></ul><ul><li>• Korupcijos supratimas bei vertinimas Kėdainių rajone; </li></ul><ul><li>• Korupcijos apraiškų Kėdainių rajono savivaldybeje vertinimas, remiantis asmeninė patirtimi. </li></ul><ul><li>Tyrimo metu apklausti 806 Kėdainių rajono gyventojai </li></ul>
 4. 4. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal sociodemografinius duomenis, N=806 <ul><ul><li>Paveikslas 2. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių procentais </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 1. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį procentais </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Paveikslas 3. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą procentais </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 4. Respondentų pasiskirstymas pagal individualias metines pajamas procentais </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Paveikslas 5. Respondentų pasiskirstymas pagal pagrindinį užsiėmimą procentais </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>Paveikslas 6. Teisės ir moralės normų pažeidimų vertinimas, proc. (N min. =778, N max = 806) ‏ </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Paveikslas 7. Ar duotumėte kyšį? (N = 806) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 8. Ar duotumėte kyšį? Vertinimai pagal lytį ir išsimokslinimą, (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Paveikslas 9. Ar duotumėte kyšį? Vertinimai pagal amžiaus grupes, (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Paveikslas 12. Ar imtumėte kyšį? Vertinimai pagal lytį ir išsimokslinimą, (N = 806) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 11. Ar imtumėte kyšį, jei kas nors jums pasiūlytų? (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Paveikslas 13. Ar imtumėte kyšį? Vertinimai pagal amžiaus grupes (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Paveikslas 14. Kam tenka moralinė atsakomybė kyšininkavimo atveju? N = 806 </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>Paveikslas 15. Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį? N = 806 </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 16. Ar praneštumėte apie korupcijos atvėjį?? Vertinimai pagal lytį ir išsimokslinimą, (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Paveikslas 17. Ar liudytumėte prieš korumpuotą asmenį? N = 806 </li></ul></ul><ul><ul><li>Paveikslas 18. Ar liudytumėte prieš korumpuotą asmenį? Vertinimai pagal lytį ir išsimokslinimą, (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Paveikslas 19. Ar liudytumėte prieš korumpuotą asmenį? Vertinimai pagal amžiaus grupes (N = 806) ‏ </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>Paveikslas 20. Problemų aktualumas Kėdainių rajone, proc. N min =641, N max =805 </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>Paveikslas 21. Korupcijos lygis įvairiose Kėdainių rajono organizacijose ir įstaigose, proc. N min =641, N max =805 </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><ul><li>Paveikslas 23. Iš kur sužinojo apie korupciją Kėdainių rajono savivaldybėje, proc </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><ul><li>Paveikslas 25. Korupcijos lygio vertinimas lyginant Kėdainių rajono savivaldybę su kitų Lietuvos miestų savivaldybėmis </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><ul><li>Paveikslas 26. Korupcijos Kėdainių rajono savivaldybėje lygio vertinimas lyginant praėjusį ir ateinantį dešimtmetį, proc. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Paveikslas 27. Korupcijos paplitimas tarp skirtingo lygio pareigūnų/valdininkų ir politikų, proc. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><ul><li>Paveikslas 28. Kas atsakingas už esamą korupcijos lygį Kėdainių rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, proc. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Paveikslas 29. Ar teko duoti kyšį per pastaruosius penkerius metus, proc. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><ul><li>Paveikslas 30. Ar kyšis padėjo išspręsti iškilusias problemas, proc. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><ul><li>Paveikslas 31. Korupcijos mastai Kėdainių rajono savivaldybės skyriuose bei savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, proc. </li></ul></ul>
 26. 26. Duomenys palyginimui. (TILS ir TNS Gallup sudarytas Lietuvos korupcijos „žemėlapis”, 2007) ‏ * http://www.transparency.lt/new/index.php
 27. 27. Duomenys palyginimui. (TILS ir TNS Gallup sudarytas Lietuvos korupcijos „žemėlapis”, 2007) ‏ http://www.transparency.lt/new/index.php
 28. 28. <ul><ul><li>Paveikslas 32. Santykinis kyšininkavimo paplitimo indeksas („davė kyšį“). Statistinis reitingo dėsningumas savivaldybės padaliniuose </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><ul><li>Paveikslas 33. Santykiniai kyšininkavimo paplitimo indeksai: a) netiesioginės užuominos duoti kyšį, b) atviras kyšio prašymas </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><ul><li>Paveikslas 34. Kyšininkavimo paplitimo žemėlapis </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><ul><li>Paveikslas 35. Kyšininkavimo paplitimo žemėlapio skersinis pjūvis. Kyšininkavimas mažėja iš kairės į dešinę. </li></ul></ul>
 32. 32. <ul><ul><ul><ul><ul><li>IŠVADOS </li></ul></ul></ul></ul></ul>1) Rimčiausiomis problemomis Kėdainių rajonui respondentai įvardija „kainų augimą, infliaciją“, „mažus atlyginimus“, „alkoholizmą“ ir „sveikatos apsaugos problemas“. Korupcija įvardijama kaip 4 svarbi problema Kėdainių rajone ir pagal bendrą pritarimo procentą pralenkia tokias Kėdainių rajono problemas kaip: „sveikatos apsaugos problemos“, „nusikalstamumas, smurtas“, „narkomanija“, „nedarbas“, „nesaugumas, avaringumas miesto gatvėse“. 2) Labiausiai korumpuotomis Kėdainių rajono įstaigomis ir organizacijomis respondentai įvardija Kėdainių rajone veikiančias politines partijas, Kėdainių ligoninę, Kėdainių rajono apylinkės teismą, Kėdainių rajono policijos komisariatą, bei polikliniką.
 33. 33. 3) Mažiausiai korumpuotomis Kėdainių rajono įstaigomis ir organizacijomis gyventojai laiko kultūros įstaigas (muziejų, biblioteką ir kt.), sporto įstaigas, ikimokyklines ugdymo įstaigas, bei bendrojo lavinimo mokyklas. 4) Dažniausiomis korupcijos apraiškomis Kėdainių rajono savivaldybėje įvardijama: „kyšio paėmimas“, „kyšio reikalavimas“, bei „netinkamas valdininkų pareigų atlikimas, darbų vilkinimas“. 5) Beveik 7 proc. respondentų davė kyšį Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojams vieną ar daugiau kartų per pastaruosius penkerius metus. 6) Labiausiai korumpuotais Kėdainių rajono savivaldybės skyriais respondentai išskiria : „Statybos ir komunalinio ūkio skyrių“, „Turto valdymo tarnybą“, „Viešųjų pirkimų tarnybą“. 7) Mažiausiai korumpuotomis įstaigomis respondentai laiko : „Archyvo tarnybą“, „Architekto tarnybą“, „Centralizuotą vidaus audito tarnybą“, „Strateginio planavimo ir investicijų skyrių“, „Ekologo tarnybą“, „Kūno kultūros ir sporto tarnybą“.
 34. 34. Ačiu už dėmesį!

×