Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt segarra

403 views

Published on

Pare Ireneu Segarra

  • Be the first to comment

Ppt segarra

  1. 1.  Va néixer el 30/9/1917 a Ivars d’Urgell. Va morir el 19/11/2005 a Montserrat, Balles.
  2. 2.  Director de l’escolania durant 45 anys. Fomentant la sensibilitat artística en els camps de la pedagogia musical i de la composició. En els seus estudis de monjo, els estudis musicals varen passar a un segon terme.
  3. 3.  Formació musical: bagatge rebut en els seus anys a l’escola de Montserrat, classes de Piano amb Frank Marshall, d’harmonia i contrapunt amb el mestre Josep Barbarà, de contrapunt, fuga i composició amb el mestre Cristòfol Taltabull. També va assistir a les classes de Nadia Boulanger a París,... Fites importants de caràcter religiós. Va escriure La veu del nin cantor.
  4. 4.  L’obra més important i en el què està basat el mètode és El meu llibre de música adreçat a les escoles.
  5. 5.  Aplicar en escoles de música especialitzades, encara que també és pot donar a escoles normals( amb un temps diàri dedicat a la música). Consta de 8 cursos.
  6. 6.  Cancó és la base del mètode. Es comença per cançons populars senzilles, però s’arriba a cançons estrangeres més complicades a altres èpoques de la història musical. Importància de l’educació sensorial. L’aspecte rítmic és basa en el treball motor. Aspecte melòdic. Importància de les audicions.
  7. 7.  El principal dins l’aspecte temporal és la interiorització de la regularitat de la pulsació que permet ordenar els 3 primers elements rítmics dintre la dinàmica d’una unitat de 4 pulsacions.
  8. 8.  “Ara ve Nadal” › Expressa l’alegria pel Nadal que s’acosta i la celebració familiar. Al picde l’hivern és quan es fa la matança del porc, com esmenta la cançó. › Aquesta cançó és molt adient per presentar el treball del silenci de negrao aprofundir-hi (interpretant-la picant la pulsació corresponent al silenciamb un instrument de percussió o bé fent algun gest determinat, com perexemple acostar-se el dit índex als llavis en senyal de silenci).
  9. 9.  Ara ve Nadal,  Ara ve Nadal, matarem el gall, matarem el porc, i a la tia Pepa i a la tia Pepa n’hi darem un tall. n’hi darem un tros.

×