Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentaació eloi i jordi

253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentaació eloi i jordi

 1. 1. op2 hardware Eloi bagó Jordi narcís 11-1-2011
 2. 2. El hardware són tots els dispositius externs d'un ordinador es a dir tot el perifèric visible, el hardware d'un ordinador consta de diferents parts
 3. 3. - Monitor o pantalla: Perifèric que ens enseya l'informació que surt de la CPU . Parts del hardware:
 4. 4. -Teclat i ratolí: Perifèric indispensable per dir-li al ordinador que volem fer o on volem anar.
 5. 5. -CPU: és el cap de l'ordinador i també és la part que interpreta tota l'informació. Dins la CPU hi podem distingir diferents parts:
 6. 6. -Font d'alimentació : es la que dona tota l'energia a tots els dispositius de l'ordinador.
 7. 7. -Placa base: tarjeta verda que cubreix casi tot el lateral de la CPU és on van col.locats la majoria dels dispositius.Els seus dispositius,estan comunicats a través d'uns circuits elèctrics
 8. 8. -Microprocessador :és el cervell de tot l'ordinador, és el que s'encarrega de les operacions més complexes i dels càlculs
 9. 9. <div style=&quot;width:425px&quot; id=&quot;__ss_6637828&quot;><strong style=&quot;display:block;margin:12px 0 4px&quot;><a href=&quot;http://www.slideshare.net/JordiNarcisPidemunt/presentaaci-eloi-i-jordi&quot; title=&quot;Presentaació eloi i jordi&quot;>Presentaació eloi i jordi</a></strong><object id=&quot;__sse6637828&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;><param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentaacieloiijordi-110120062532-phpapp01&stripped_title=presentaaci-eloi-i-jordi&userName=JordiNarcisPidemunt&quot; /><param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;/><param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/><embed name=&quot;__sse6637828&quot; src=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentaacieloiijordi-110120062532-phpapp01&stripped_title=presentaaci-eloi-i-jordi&userName=JordiNarcisPidemunt&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;></embed></object><div style=&quot;padding:5px 0 12px&quot;>View more <a href=&quot;http://www.slideshare.net/&quot;>presentations</a> from <a href=&quot;http://www.slideshare.net/JordiNarcisPidemunt&quot;>Jordi Narcis Pidemunt</a>.</div></div>
 10. 10. -Memoria RAM: és una memòria temporal,en la qual es guarden les dades amb les que treballes, sempre que nos'apagui el ordinador.
 11. 11. -Memòria ROM: és el tipus de memòria permenent que conté les instruccions que no cambian i que l'ordinador nessecita per funcionar.
 12. 12. -BIOS: Ès una memòria que conté gabadas les instruccions POST que controla la secuenciade rebisió dels dispositius de l'ordinador i proporciona la posta en marxa i inclinació del programa del sistema operatiuquant l'encenem.
 13. 13. -Caché: tipus de memòria molt ràpida on es van arreplegant dades dels programes en en funcionament que el microprocessador necessita utilitzar reiteradament mentres estem treballant amb el ordinador.
 14. 14. -Virtual: archiu es posa en funcionament cada vegada que l'ordinadir,s'engega i és un reforç de la memòria RAM.Quan la capacitat de la memòria RAM no és suficient,la memòria virtual , fa una petita part d'aquestes funcions.
 15. 15. -Disc Dur: és el lloc on es guarden totes les dades de l'ordinador o aplicacions permenentment.
 16. 16. - Diquetera ,Unitad de CD/DVD, grabador de CD/DVD, lector de targetas de memòria: Dispositius d'entrada o sortida de dades.
 17. 17. COM FUNCIÓNA : perquè un ordinador funcioni hem d'apretar el botó d'engegar, amb la qual cosa estem fent que l'energia pugi pasar, de tal manera que gracies a que l'ordinador té energia es comencen a engegar tots els dispositius . L'ordinador té pogramat un testeig de tots els dispositius al obrir-se. Aixó

×