Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Components d’un ordinador

554 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Components d’un ordinador

 1. 1. Components d’un ordinador Pep Pons 4rt ESO -A
 2. 2. Índex <ul><li>1.- Què és la informàtica? </li></ul><ul><li>2.- Els ordinadors. </li></ul><ul><li> 2.1.- Elements d’un ordinador. </li></ul><ul><li>2.1.1.- Maquinari o Hardware. </li></ul><ul><li>2.1.2.- Programari o Software. </li></ul><ul><ul><li>2.2.- Capacitats i funcions d’un ordinador. </li></ul></ul><ul><li>3.- Maquinari. </li></ul><ul><ul><li>3.1.- CPU. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.1.- Unitat central de processament. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.2.- Microprocessador. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.1.3.- Busos. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 .- Memòria. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.1.- Memòria interna. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.1.1.- Memòria ROM. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.1.2.- Memòria RAM. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><ul><li> </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.2.- Memòria externa. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.2.1.- Disc Dur. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.2.2.- Disquet. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.2.3.- CD . </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.2.2.4.- USB . </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3.- Perifèrics. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.1.- Entrada d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.1.1.- Teclat. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.1.2.- Ratolí. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.1.3.- Scanner . </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.2.- Sortida d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.2.1.- Monitor. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.2.2.- Impressora. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.3.- Entada/Sortida d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.3.1.- Memòria externa. </li></ul></ul><ul><ul><li> 3.3.3.2.- Mòdem. </li></ul></ul><ul><li>4.- Programari. </li></ul><ul><ul><li>4.1.- Programari de sistema. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2.- Programari d’aplicació. </li></ul></ul>
 4. 4. 1.- Què és la informàtica? <ul><li>Ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. </li></ul><ul><li>Convergeixen els fonaments de les ciències de la computació, la programació i les metodologies pel desenvolupament de programari. </li></ul><ul><li>S'entén per informàtica la unió sinèrgica del còmput i de les comunicacions. </li></ul>
 5. 5. 2.- Els ordinadors. <ul><li>Màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil. </li></ul><ul><li>Formada per un conjunt de circuits integrats i d'altres components relacionats. </li></ul><ul><li>Aparells que més s'assemblen als ordinadors actuals són de meitat del segle XX (1940-1945). </li></ul>
 6. 6. 2.1.- Elements d’un ordinador. <ul><li>És l'equip utilitzat per al funcionament d'una computadora. </li></ul><ul><li>Maquinari es refereix als components materials d'un sistema informàtic. </li></ul><ul><li>Es divideixen en tres categories principals: entrada, sortida i emmagatzematge. </li></ul><ul><li>Parts de l’ordinador: </li></ul><ul><ul><ul><li>El Microprocessador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinari d'entrada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinari de sortida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maquinari de emmagatzemant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connexions del maquinari </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 2.1.1.- Maquinari o Hardware. <ul><li>És el conjunt de les seves parts físiques. </li></ul><ul><li>Es classifica principalment per situació i funció. </li></ul><ul><li>Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador la placa mare que es troba la UCP, que és el microprocessador que es troba muntat sobre la placa pare. </li></ul>
 8. 8. 2.1.2.- Programari o Software. <ul><li>És un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació. </li></ul><ul><li>Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics. </li></ul><ul><li>Inclou aplicacions com els processador de text, el sistema operatiu i el middleware. </li></ul>
 9. 9. 2.2.- Capacitats i funcions d’un ordinador. <ul><li>Es pot donar una llista d'instruccions (el programa) a l'ordinador i aquest les guardarà i les durà a terme en algun moment. </li></ul><ul><li>Les instruccions dels ordinadors són simples: afegir un número a un altre, moure unes dades d'un lloc a un altre, enviar un missatge a un dispositiu extern. </li></ul><ul><li>Hi ha però instruccions especials per indicar a l'ordinador que ha de saltar cap algun altre punt del programa. </li></ul>
 10. 10. 3.- Maquinari. <ul><li>És l’equip utilitzat per al funcionament d’un ordinador. </li></ul><ul><li>No canvia tan sovint com el programari, el qual és creat, modificat o esborrat de l'ordinador. </li></ul><ul><li>La major part del maquinari no es veu a ull nu ja que és muntat com a sistemes incrustats dins d'automòbils, forns microones, reproductors de discs compactes i de molts altres dispositius electrònics. </li></ul>
 11. 11. 3.1.- CPU.
 12. 12. 3.1.1.- Unitat central de processament. <ul><li>És el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions en els programes i processa les dades. </li></ul><ul><li>Proporcionen les característiques fonamentals de l'ordinador digital i són un dels components necessaris trobats a les computadores. </li></ul><ul><li>Com a microprocessador la CPU que és manufacturada amb circuits integrats. </li></ul>
 13. 13. 3.1.2.- Microprocessador. <ul><li>És el circuit integrat central i més complex d'un ordinador, se li sol associar per analogia com el &quot;cervell&quot; d'un ordinador. </li></ul><ul><li>El processador és un circuit integrat constituït per milions de components electrònics integrats. </li></ul><ul><li>Constitueix la CPU d'un PC catalogat com microprocessador. </li></ul>
 14. 14. 3.1.3.- Busos. <ul><li>Són el mitjà de comunicació que utilitzen els diferents components del processador per intercanviar informació entre si. </li></ul><ul><li>Hi ha tres tipus de busos: </li></ul><ul><ul><li>Adreça: S'utilitza per seleccionar el dispositiu amb el qual es vol treballar o en el cas de les memòries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control: S'utilitza per gestionar els diferents processos d'escriptura lectura i controlar l'operació dels dispositius del sistema. </li></ul></ul>
 15. 15. 3.2.- Memòria .
 16. 16. 3.2.1.- Memòria interna. <ul><li>És una unitat dividida en cel que s'identifiquen mitjançant una direcció. </li></ul><ul><li>Formada per blocs de circuits integrats o xips capaços d'emmagatzemar, retenir o &quot;memoritzar&quot; informació digital, aquests blocs té accés el microprocessador de la ordinador. </li></ul>
 17. 17. 3.2.1.1.- Memòria ROM. <ul><li>És un tipus de memòria electrònica de la qual només se'n pot llegir la informació que du gravada. </li></ul><ul><li>Segurament el tipus d'unitat ROM més famós sigui el disc compacte (CD-ROM), tot i que pot prendre les més diverses formes. </li></ul><ul><li>No cal confondre un CD-ROM amb la memòria de sols lectura ROM-BIOS que és un xip de la placa base. </li></ul>
 18. 18. 3.2.1.2.- Memòria RAM. <ul><li>És un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre en un temps constant. </li></ul><ul><li>L'expressió &quot;Memòria RAM&quot; s'utilitza sovint per a referir-se als mòduls de memòria. </li></ul><ul><li>Això contrasta amb altres mecanismes d'emmagatzemament, com les cintes o els discs magnètics i òptics. </li></ul>
 19. 19. 3.2.2.- Memòria externa. <ul><li>És el conjunt de dispositius i de suports d'emmagatzematge, que conformen el subsistema de memòria d'un ordinador. </li></ul><ul><li>També anomenat perifèric d'emmagatzematge. </li></ul><ul><li>No s'han de confondre els &quot;dispositius d'emmagatzematge de dades&quot; amb els &quot;suports d'emmagatzematge&quot;. </li></ul>
 20. 20. 3.2.2.1.- Disc Dur. <ul><li>És un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. </li></ul><ul><li>Guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs els quals giren a gran velocitat. </li></ul><ul><li>Característiques principals d'un disc dur: </li></ul><ul><ul><li>La seva capacitat d'emmagatzematge. </li></ul></ul><ul><ul><li>La velocitat de transferència. </li></ul></ul><ul><ul><li>El temps d'accés. </li></ul></ul>
 21. 21. 3.2.2.2.- Disquet. <ul><li>És un dispositiu d'emmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades. </li></ul><ul><li>És fi, flexible i tancat en una caixa fina quadrada o rectangular de plàstic. </li></ul><ul><li>Han existit tres mides principals de disquets per a PC: </li></ul><ul><ul><li>8 polzades </li></ul></ul><ul><ul><li>5,25 polzades </li></ul></ul><ul><ul><li>3,5 polzades </li></ul></ul>
 22. 22. 3.2.2.3.- CD. <ul><li>És un disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades. </li></ul><ul><li>Originàriament creat per a emmagatzemar àudio, va ser usat per a emmagatzemar dades (CD-ROM). </li></ul><ul><li>El disc compacte va ser desenvolupat per Sony i Philips el 1980. </li></ul><ul><li>En un disc compacte s'hi pot desar: </li></ul><ul><ul><li>Àudio </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeo </li></ul></ul><ul><ul><li>Dades CD-ROM </li></ul></ul>
 23. 23. 3.2.2.4.- USB. <ul><li>És un petit dispositiu de memòria flaix que es pot connectar directament a un port USB. </li></ul><ul><li>Permet l'emmagatzemament de tota mena de fitxers i fer-los servir a un ordinador. </li></ul>
 24. 24. 3.3. Perifèrics. <ul><li>Són tots aquells dispositius que es troben fora del contenidor principal. </li></ul><ul><li>També es fa referència com a perifèrics els dispositius que són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. </li></ul><ul><li>El cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitor, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc. </li></ul>
 25. 25. 3.3.1.- Entrada d’informació. <ul><li>Són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a l'ordinador com ara imatges, moviments, etc… </li></ul><ul><li>Manual </li></ul><ul><li>Teclat </li></ul><ul><li>Dispositiu assenyalador </li></ul><ul><ul><li>Ratolí </li></ul></ul><ul><ul><li>Palanca de control </li></ul></ul><ul><ul><li>Pantalla tàctil </li></ul></ul><ul><li>Comandament </li></ul><ul><li>Micròfon </li></ul><ul><li>Escàner </li></ul><ul><li>Terminal d'ordinador </li></ul><ul><li>Reconeixement de la parla </li></ul><ul><li>Càmera web </li></ul><ul><li>Lector de codi de barres </li></ul>
 26. 26. 3.3.1.1.- Teclat. <ul><li>És un perifèric utilitzat per la introducció d'ordres i dades en un ordinador, abans també s’utilitzaven màquines d'escriure. </li></ul><ul><li>És un element indispensable per un ordinador i és juntament amb el ratolí el perifèric d'entrada més important. </li></ul>
 27. 27. 3.3.1.2.- Ratolí. <ul><li>És un perifèric d'ordinador que podem considerar com a un dispositiu d'entrada de dades i de control, depenent del programari que maneja en cada moment. </li></ul><ul><li>Té dos o tres botons de pulsació que permeten activar fent-hi clic diverses accions. </li></ul>
 28. 28. 3.3.1.3.- Scanner. <ul><li>És un dispositiu que explora un espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament. </li></ul><ul><li>El podem definir com un digitalitzador d'imatge, que transforma una imatge analògica en una digital. </li></ul><ul><li>Digitalitzar una imatge s'ha de transformar primer en senyal elèctric i s'ha de transformar en senyal digital perquè sigui reconeguda per un ordinador. </li></ul>
 29. 29. 3.3.2.- Sortida d’informació. <ul><li>Són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a fora de l'ordinador com ara imatges, senyals, etc... </li></ul><ul><li>Impressió </li></ul><ul><ul><li>Traçador </li></ul></ul><ul><ul><li>Impressora </li></ul></ul><ul><li>So </li></ul><ul><ul><li>Sintetitzador de veu </li></ul></ul><ul><ul><li>Targeta de so </li></ul></ul><ul><ul><li>Altaveus </li></ul></ul><ul><li>Visual </li></ul><ul><ul><li>Càmera digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Targeta gràfica </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitor </li></ul></ul>
 30. 30. 3.3.2.1.- Monitor. <ul><li>És un perifèric de l'ordinador, consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada. </li></ul><ul><li>S'utilitza per visualitzar el procés d'introducció de dades a través del ratolí o del teclat i el processament que en fa l'ordinador. </li></ul>
 31. 31. 3.3.2.2.- Impressora. <ul><li>És un perifèric de sortida d'un ordinador que permet obtenir una còpia física d'un document d'imatge o de text en format electrònic. </li></ul><ul><li>Moltes impressores s'usen com a perifèrics locals, connectades directament per un cable d'impressora o, per un cable USB a l'ordinador que fa de font del document. </li></ul>
 32. 32. 3.3.3.- Entrada/ Sortida d’informació. <ul><li>Són els que utilitza l'ordinador tant per enviar com per rebre informació. </li></ul><ul><li>Funció: emmagatzemar o guardar de forma permanent o virtual tot allò que fem amb l'ordinador perquè pugui ser utilitzat pels usuaris o altres sistemes. </li></ul>
 33. 33. 3.3.3.1.- Memòria externa. <ul><li>És el conjunt de dispositius i de suports d'emmagatzematge, que conformen el subsistema de memòria d'un ordinador. </li></ul><ul><li>També anomenat perifèric d'emmagatzematge. </li></ul><ul><li>No s'han de confondre els &quot;dispositius d'emmagatzematge de dades&quot; amb els &quot;suports d'emmagatzematge”. </li></ul>
 34. 34. 3.3.3.2.- Mòdem. <ul><li>Aparell electrònic capaç de convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques. </li></ul><ul><li>Es dues principals funcions d'aquest dispositiu són la modulació i desmodulació d'un conjunt de dades, d'aquí el seu nom: modulador - desmodulador. </li></ul>
 35. 35. 4.- Programari. <ul><li>És un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació. </li></ul><ul><li>Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics. </li></ul>
 36. 36. 4.1.- Programari de sistema. <ul><li>Proporciona les funcions bàsiques per a la utilització de l'ordinador, i pot ser dividit en sistema operatiu i sistema de suport. </li></ul><ul><li>El sistema operatiu i el sistema de suport inclou una combinació dels següent elements: </li></ul><ul><ul><li>Sistemes operatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controladors de dispositiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de finestres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines de diagnòstic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines de correcció i optimització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servidors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitats. </li></ul></ul>
 37. 37. 4.2.- Programari d’aplicació. <ul><li>És aquell que permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques amb especial èmfasi en els negocis. Inclou entre d'altres: </li></ul><ul><ul><li>Aplicacions de sistema de control i automatització industrial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicacions ofimàtiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari educatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari empresarial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bases de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecomunicacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Videojocs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari mèdic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fulls de càlcul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari de disseny assistit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari de Fabricació assistida per ordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari de presa de decisions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Simuladors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari educatiu. </li></ul></ul>

×