Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.feladat én, a tanácsadó -szakmai jövőkép

1,213 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to like this

4.feladat én, a tanácsadó -szakmai jövőkép

 1. 1. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) GTVATI033L Prezentáció és tanulmánykészítési technikák Oktató: Dr. Kollár Csaba Phd. Készítette: Janics Noémi Neptunkód: XYDXZK Vezetés és szervezés MSc. Üzletviteli tanácsadás szakirány levelező tagozat II. évfolyam (4. szemeszter) 2010/2011. tanév II. félév Budapesti Képzési Hely
 2. 2. SZAKMAI JÖVŐKÉPEM (Tanácsadási pályaterv) <ul><li>Ágazat: </li></ul><ul><li>közigazgatás,közszolgáltatások </li></ul>Szakterület: controlling rendszerek bevezetése, átalakítása az állami és önkormányzati szervezeteknél
 3. 3. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása I. <ul><li>1.) A közigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében </li></ul>Forrás: http:// www.uni-corvinus.hu / fileadmin / user _ upload /hu/ tanszekek / gazdalkodastudomanyi /i_ veztud /4_ tantargy / kozszolgalati _szervezetek_ vezetese / Koezigtoeri _Belenyesi-6.pdf
 4. 4. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása II. <ul><li>2.) Fogalma: A közigazgatás olyan igazgatási tevékenység, amely állami feladatok megvalósítására irányul. </li></ul><ul><li>Sajátosságai: </li></ul><ul><li>legnagyobb szakigazgatási rendszer </li></ul><ul><li>Az igazgatási tevékenysége az egész társadalomra kiterjed </li></ul><ul><li>Nincs önállósult célja (alapvetően a politikai hatalom által determinált, ugyanakkor a politikai hatalommal szemben relatív autonómiával is bír► hatékony, szakszerű működés feltétele) </li></ul><ul><li>Egyes tevékenységeit közhatalom birtokában végzi (jogszabályalkotás, hatósági jogalkalmazás) </li></ul>
 5. 5. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása III. <ul><li>3.) A közigazgatás feladatai </li></ul>
 6. 6. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása IV. <ul><li>4.) A közigazgatás szervezetrendszere </li></ul><ul><li>a közigazgatási szervezetrendszert befolyásoló tényezők </li></ul>
 7. 7. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása V. <ul><li>a közigazgatási szervezetrendszer tagozódása </li></ul>Forrás: http:// www.uni-corvinus.hu / fileadmin / user _ upload /hu/ tanszekek / gazdalkodastudomanyi /i_ veztud /4_ tantargy / kozszolgalati _szervezetek_ vezetese / Koezigtoeri _Belenyesi-6.pdf
 8. 8. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása VI. <ul><li>5.) Közszolgáltatások: közcélú, illetve közérdekű szolgáltatást jelent, amely egy nagyobb közösség (állam, település) minden tagjára nézve közel azonos feltételek mellett vehető igénybe, ezért valamilyen mértékig közösségi megszervezést illetve szabályozást, ellenőrzést igényel. </li></ul><ul><li>Tágabb értelemben: valamennyi közérdekű szolgáltatás (EU ezt a terminológiát használja) </li></ul><ul><li>Szűkebb értelemben: olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső fokon az állam (önkormányzat) felel, és amely mindenki számára azonos feltételek mellett vehető igénybe. A közszolgáltatásból való kizárás csak jogszabály alapján lehetséges (Mo-gon ez a megfogalmazás érvényes) </li></ul>
 9. 9. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása VII.
 10. 10. A közigazgatás, közszolgáltatások bemutatása VIII. <ul><li>6.) Makro- illetve mikrokörnyezeti elemzés </li></ul>Forrás: http:// www.uni-corvinus.hu / fileadmin / user _ upload /hu/ tanszekek / gazdalkodastudomanyi /i_ veztud /4_ tantargy / Strategia _menedzsment_ levelezo / Levelezo _tagozat_2010_ koernyezet _1_. pdf
 11. 11. Problémák
 12. 12. Mi is a controlling? (A választott szakterület bemutatása I.) <ul><li>„ A controlling-rendszer a szervezetek irányítási rendszerének egyik kiemelt alrendszere , amely az irányítás (vezetés) funkciói közül a (stratégiai és éves operatív) tervezést vállalja fel, és a terv megvalósulás felügyeletével, illetve a terv-tény adatok összevetésével az eltérések ellenőrzését, elemzését végzi . E feladatok koordinálását, szabályozását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. Ebből adódóan megfelelő irányítástechnikai és döntés-előkészítési segédeszközt biztosít a vezetés számára a környezeti változások dinamikus követéséhez.” </li></ul><ul><li>/Forrás: Dr. KÖRMENDI Lajos – Dr. TÓTH Antal: A controlling elmélete és gyakorlata, PERFEKT, Budapest, 2006. p. 22./ </li></ul>
 13. 13. Mi is a controlling? (A választott szakterület bemutatása II.) Forrás: http:// www.controllingportal.hu /? doc = alap&p =2
 14. 14. Controlling és a közigazgatás <ul><li>A controllingnak minden szervezetnél van létjogosultsága, így a közigazgatásban is, ahol a teljesítményelvárások növekedése változatlan szervezési megoldással a közszolgáltatások minőségének romlását, egyes feladatok elmaradását eredményezheti. A helyzetet tovább nehezíti az a körülmény, hogy a központi finanszírozási forrásokban évről-évre csökkenés tapasztalható, így különösen fontos a közpénzekkel való átlátható, takarékos, célszerű ugyanakkor hatékony és eredményes gazdálkodás, ami például a kerettervezésnél és felhasználásnál a szakmai és a pénzügyi felelősség összekapcsolása által valósulhat meg. </li></ul>
 15. 15. Röviden a controlling rendszer bevezetéséről I. Amit egy hatékony controlling-rendszer kialakításáról tudni érdemes…., a bevezetés 8 lépése Horváth&Partners nyomán: <ul><li>A meglévő számviteli, beszámolási és tervezési rendszer elemzése </li></ul><ul><li>A controlling-rendszerrel szembeni elvárások megfogalmazása </li></ul><ul><li>A számviteli rendszer továbbfejlesztése a vezetői számvitel irányába </li></ul><ul><li>Továbblépés a vezetői számviteltől az éves tervezés és az éves keretek rendszeréig </li></ul><ul><li>A többéves (üzleti) tervezés kiépítése </li></ul><ul><li>Stratégiai menedzsment és stratégiai controlling </li></ul><ul><li>A tervezést és a beszámolást támogató átfogó információs rendszer kiépítése </li></ul><ul><li>A controlling-szervezet felépítése </li></ul>
 16. 16. Röviden a controlling rendszer bevezetéséről II. <ul><li>Bővebben: </li></ul><ul><ul><li>A kontrollingaudit és kontrollingkoncepció kialakítása 3-6 hét </li></ul></ul><ul><li>Eszköz: strukturált interjúk, kérdőívek jelenlegi helyzet elemzése, kívánt állapot meghatározása </li></ul><ul><ul><li>Tanácsadói feldolgozás, ügyféllel közösen történő értelmezés alapján az adott szervezet kontrollingrendszerének fejlesztési portfóliója, programja </li></ul></ul><ul><ul><li>Vállalati kontrolling-koncepció összeállítása (vállalati kontrolling alapelvek, céljai, a kontrolling szabályozókör vállalaton belüli értelmezése, a kontrolling szerepek és kompetenciák, rendszerszintű kontrolling elemei 6-16 hét </li></ul></ul>
 17. 17. Kapcsolat/Contact http:// iwiw.hu / JanicsN http://www.facebook.com/ (Noémi Janics) http://twitter.com/NoemiJanics http://hu.linkedin.com/pub/noemi-janics/32/797/312 http:// myspace.com /566741435 http:// www.ecademy.com / account.php ? id =645363 http:// www.youtube.com / user / JanicsN http://www.slideshare.net/JanicsN http://www.flickr.com/people (Noémi Janics) http://www.netvibes.com/janicsnoemi
 18. 18. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

×