Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Young Guns Week One - Zorganizuj si svoj čas (Summary)

247 views

Published on

A brief summary of what was going on.

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Young Guns Week One - Zorganizuj si svoj čas (Summary)

  1. 1. #1: ...MAŤ STRAŠNE COOL APPKU #2: ...ZAPISOVAŤ SI ÚLOHY #3: ...PRIORITIZÁCIA #4: ...URČIŤ SI PORADIE ÚLOH #5: ...BYŤ OTVORENÝ NOVÝM VECIAM KĽÚČOM JE...
  2. 2. UNIVERZÁLNE PRAVDY 1 + 1 = 2
  3. 3. #1: ROZDEĽ SI ÚLOHU NA MENŠIE ČASTI #2: DOPRAJ SI PRESTÁVKY #3: DOPLŇUJ SI ENERGIU #4: ZJEDNODUŠ SI ŽIVOT #5: DOBRE SA VYSPI #6: VYHNI SA ROZHODNUTIAM & KONAJ RUTINNE #7: RÁNO = ZÁKLAD DŇA
  4. 4. #8: ROZHÝB SA #9: ČÍTAJ MAILY LEN 2X DENNE #10: ZERO INBOX #11: MAJ PO RUKE NIEČO, ČÍM PORAZÍŠ PROKRASTINÁCIU #12: ZJEDZ ŽABU AKO PRVÚ #13: NEZBLÁZNI SA Z TOHO
  5. 5. Appka 30/30 Pracovná plocha - Fences Zero Inbox http://blog.hubspot.com/marketing/organize-gmail-inbox-zero Moje organizovanie v blokoch – zachvíľu možno aj ppka  R. Sharma – 5 am club
  6. 6. ... Viac na samostatnom workshope, ktorý sa bude venovať knihám 
  7. 7. http://zenhabits.cz/ http://www.timemanagement.sk/ http://www.mitvsehotovo.cz/ http://muzom.sk/produktivita/ http://www.growjob.com/clanky/ https://www.youtube.com/watch?v=-xC_DbgpPAc (5am club) http://blog.hubspot.com/marketing/ organize-gmail-inbox-zero (Zero Inbox pre Gmail) ZDROJE

×