Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etelaranta kiinteistöliitto 17.1.2012 lk

433 views

Published on

Leena Kähkösen esitys

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etelaranta kiinteistöliitto 17.1.2012 lk

 1. 1. 17.1.2012KIINTEISTÖALAN TAPAAMINEN HÄMEENINNASSAHyvä arki asuu Hämeenlinnassa - pitkän tähtäimen kehittäminen osa toimintaaHämeenlinnan Eteläranta OyLeena Kähkönen, TJ
 2. 2. Hämeenlinnan Eteläranta OyAluekehityksen painopisteet konseptointi, talous ja markkinointi kaavoitus ja rakentaminenKonseptointi eri toimintojen yhdistäminen alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen hyvä aluesuunnittelun 12 laatukriteeriäTalous ja markkinointiKestävyysstrategiaSuunnittelu jatkuu
 3. 3. Hämeenlinnan EtelärantaOy•hankekehitysyhtiö•perustettu 2011•Hämeenlinnan kaupunginomistama 100 %•maapohjasta noin 90 %kaupungin omistuksessaTavoitteet•monipuoliseen asumiseenpainottunut noin 2000asukkaan uusikaupunginosa•Hämeenlinnan käyntikortti•luonteva jatkoydinkeskustalle•pysyviä rakennuksiauimahalli ja Citymarket•puisto, liikunta- jaurheilupaikkoja sekärantareitti•uudenlainen rahoitusmalliinvestoinneille•valtakunnallinentunnettavuus
 4. 4. ALUEKEHITYKSEN PAINOPISTEET KONSEPTI TALOUS MARKKINOINTI• Kaupungin strategian ja • Taloudellisten realiteettien • Viestintä- ja tavoitteiden jalkauttaminen selvittäminen markkinointistrategian luominen• Toiminnallisten konseptien • Eri kustannusmallien luominen yhdistämällä määrittäminen - Kaupunkilaisten informointi innovatiivisella tavalla eri ja osallistaminen toimialoilla olevaa tietoa ja • Rahoitusmallien vertailu luomalla siitä Eteläranta - • Alueen identiteetin konsepti • Sijoittajien hankinta ja kehittäminen kilpailutus• Kaupunkikuvan kehittäminen • Kiinnostavuuden • Yhteistyökumppaneiden ja kohottaminen• Kaupungin ohjauksen kontaktien aktivointi varmistaminen koko • Median aktivointi hankeen ajaksi• Kestävyysstrategian luominen
 5. 5. ALUEKEHITYKSEN PAINOPISTEET KAAVOITUS INFRA-RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN• Konseptoinnin pohjalta • Maapohjan rakennettavuus • Asuinrakentaminen kaavoituksen periaatteiden • Maa- ja vesialueen • Vapaa-ajan rakentaminen määrittäminen puhdistustyöt • Toimitilat ja• Koko alueen runko • Tiet, kadut ja kunnallistekniikka liikerakennukset kaavoituksen pohjaksi valmis 2013 • Kevyenliikenteen väylät• Asemakaavat eri • Rannat, venepaikat toiminnallisista osista; keskikorttelit, liikunta- • Urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan ja vapaa-ajan alueet, paikat Paasikiventien linjaus, linja-autoasema ja • Alueen liittäminen kansalliseen Wetterhoff kaupunkipuistoon• Kaikki asemakaavat valmiina 2015• Energiakaavan integroiminen
 6. 6. KONSEPTOINTIeri toimintojen yhdistäminen LIIKERAKENTAMINEN LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA ASUNNOT 10 540 Z Ma aku nta arki st o 53 Z 5 6 16 1 1: 4-M0 5 09 15 T ullika mma ri Pysä kö int ita lo 14 13 Z 1 : 4-M0 508 1: 38-M0 501 11 12 1: 4-M0 507 10: 10-M0 5 03 23 24 21 22 10: 10-M0 501 20 28 Z 27 10:10-M0 502 9 10: 10-M0 505 58 26 57 5 7 1 0: 10-M0 504 6 56 8 2 3 1 13 15 16 4 WETTERHOFF 5 5 LINJA- 1 2 3 Z 5 4 AUTO- PAASIKIVENTIEN RANTA Z Z ASEMAN TORI 13 28 29 0 5 8 . KESKIKORTTELIT LIIKE- 10 5 8 RAKENTAMINEN Z Z Z 20 URHEILU- JA VAPAA- AJAN PUISTO Z 16 Z 2 1 Z Z 17 16
 7. 7. KONSEPTOINTIeri toimintojen yhdistäminen LIIKERAKENTAMINEN LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA ASUNNOT
 8. 8. KONSEPTOINTIalueen liittyminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen LIIKKUMINEN
 9. 9. KONSEPTOINTIAlueen liittyminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen LIIKKUMINEN NÄKYMÄT
 10. 10. KONSEPTOINTIalueen liittyminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen LIIKKUMINEN NÄKYMÄT KAUPUNKIKUVA
 11. 11. KONSEPTOINTIhyvän aluesuunnittelun 12 laatukriteeriä SUOJA RIKOKSIA JA SUOJA ILMASTO-TURVALLINEN SUOJA LIIKENTELTÄ VÄKIVALTAA OLOSUHTEITA JA ONNETTO- KOHTAAN VASTAAN MUUKSILTA Elävä kaupunginosa Tuuli Turvataan päivin ja öin Sade ja lumi jalankulkijat Yhteisöllisyys Kylmä ja kuuma Poistetaan Hyvä valaistus Saasteet liikenteen uhat Pöly ja haju MAHDOLLISUUS MAHDOLLISUUS KÄVELLÄ MAHDOLLISUUS ISTUA Jalkakäytävät PYSÄHTYÄ Viihtyisiä Alueita istumiseen Mielenkiintoiset paikkoja oleskeluun Maisemat, näkymät, julkisivut Julkisivuissa aurinko ja ihmiset Esteetön mielenkiintoisia ja Hyvät istuimet Hyvä pinnoite yllätyksellisiä Hiekkarannat ja Kaikkien yksityiskohtia nurmialueet saavutettavissa MUKAVA MAHDOLLISUUS MAHDOLLISUUS MAHDOLLISUUS NÄHDÄ PUHUA JA LIIKKUA JA URHEILLA Sopivat KUUNNELLA Urheilu- ja katseluetäisyydet Alhaisen metelin leikkialueet Esteettömät vyöhykkeet Katualueet näkymät Esiintymispaikat Iltaisin ja päivisin Mielenkiintoiset Kokoontumis-paikat Talvisin ja kesäisin näkymät ValaistusMIELLYTTÄVÄ MIELLYTTÄVÄ POSITIIVINEN NAUTTIMINEN MITTAKAAVA KOKEMUS VUODENAIKOJEN Rakennukset, Hyvä design ja VAIHTELUISTA katualueet ja puistot yksityiskohdat Aurinko ja varjo rakennetaan Hienot näkymät Helle ja pakkanen ihmisen Puut, pensaat, Suoja tuulelta mittakaavaan kasvit, vesi
 12. 12. KONSEPTOINTIhyvän aluesuunnittelun 12 laatukriteeriä TURVALLINEN MUKAVA MIELLYTTÄVÄ
 13. 13. TALOUS KUSTANNUKSET YHTEISTYÖKUMPPANIT TUOTOT SITOUTUNUT KUSTANNUS MAAPOHJAAN JA INFRAAN VS TONTINLUOVUTUKSESTA SAATU TUOTTOPilaantuneet maatRakennettavuusTiet ja kadut TontinluovutuksestaKevyenliikenteen väylät saatavat tuototPuistot ja rantarakentaminenUrheilu- ja liikuntapaikatPaasikiventien kunnostus tai linjausUimahallin laajennusAlueellisten palveluiden tuottaminen Uudet rahoitusmuodot ja yhteistyökumppanien sitouttaminen ennen kaavan laatimista
 14. 14. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI KAUPUNKILAISET ASUKKAAT YHTEISTYÖKUMPPANIT Luodaan alueen ja Hämeenlinnan omista vahvuuksista syntyvä ja erottuva identiteetti. Yhdistetään eri toimijat ja toimenpiteet saman markkinointiviestin alle. Kaupungin strategian kytkentä alueen markkinointiin. Siirrytään luontevasti alueen markkinoinnista koko Hämeenlinnan markkinointiin. Innostetaan yksittäiset ihmiset alueella tapahtuvasta kehityksestä. Tuodaan alue tutuksi jatkuvilla tapahtumilla alueella. Saavuttaa ja ylläpitää julkisuutta ja yleistä keskustelua nostamalla koko hanke valtakunnalliseksi ja jopa kansainväliseksi esimerkiksi uudenlaisesta aluekehityskohteesta kaupungin sydämessä. Saada asiaan liittyvät ammattilaiset puhumaan asiamme puolesta samalla teemalla.
 15. 15. KESTÄVÄ KAAVOITUS– ENERGIATEHOKKUUS ALKAA KAAVOITUKSESTAMuuttuvat energiamääräykset• 1.7.2012 Koskee uudisrakentamista siten, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto.• Vuosi 2021 Kaikki uudisrakennukset on toteutettava n. nollaenergiarakennuksina, ja samalla uusiutuvien energiamuotojen osuuden on noustava nyk. 27 %:sta 38 %:in.Energia- ja päästötarkastelut pakolliseksi kaikkiin kaavoihinEnergiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin ja kaavoihinUusia ohjaustyökaluja kaavoitukseen; kestävyys – CO2-ekv – E-luku - …Kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointiaKestävän liikkumisen suunnittelun ja kaavoituksen yhteistyöAlueellisten omavaraisten energiaratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksessaAlueelliset energialuokitukset  päästölaskentaEnergiaselvitykset ja –kaavat pohjaksi asemakaavaanEnergiamuotojen vertailuanalyysit ja niiden tuomat alueelliset energiaratkaisut
 16. 16. SUUNNITTELU JATKUU KONSEPTOINTI TALOUS MARKKINOINTI Konseptien anayysi ---- Konsepti tarkentuu ja hyväksytään ---- Kaavaruko Rahoitusmallienen vertailu ---- Testaaminen sijoittajilla ja yhteistyökumppaneilla ---- Sopimusten kautta sitouttaminen Yhteistyökumppanin valinta ---- Viestintä- ja markkinointisuunnitelma ---- Toteutus Kaava valmis 2015 ja rakentaminen alkaa. Asuntoja valmistuu 200 kpl / vuosi, jolloin koko alue tavoitteellisesti valmis 2025

×