Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

yökykykartoitus-palvelupaketilla helposti apua ifläisten stressinhallintaan | Irma Saarinen ja Leena Lammi

  1. Työhyvinvointipäällikkö Irma Saarinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Valtakunnallinen vastuuhoitaja Leena Lammi, Mehiläinen Työelämäpalvelut 24.5.2017 TYÖKYKYKARTOITUS- PALVELUPAKETILLA HELPOSTI APUA IFLÄISTEN STRESSINHALLINTAAN
  2. Terveyttä ja työkykyä edistävä työ ja työympäristö Kannustus ja tuki omasta terveydestä huolehtimiseen ja varhainen välittäminen Tuki ja hoitotoimet sairastuessa, kuntoutuksessa ja työhön paluussa Työkykyjohtamisen viitekehys If Suomi Osa-alueet työkyvyn edistämiseksi & ylläpitämiseksi & palauttamiseksi Edellytys: HYVÄT ESIMIESTYÖ- JA TYÖNTEKIJÄTAIDOT FIRSTBEAT ON IFISSÄ OTETTU OSAKSI TYÖKYKYJOHTAMISEN PROSESSEJA
  3. • Ostimme palvelupaketin syksyllä 2016 • Yksittäisten työntekijöiden kohdalla toimimme Työterveyshuollon aloitteesta. • Työkykykartoitus voidaan tehdä myös ryhmälle, johon Mehiläinen valitsee osallistujat yhdessä sovittujen kriteereiden mukaisesti tai kartoitus on osa Mehiläisen toteuttamaa työkykyhanketta tai yhdessä tehtävää työpaikkaselvitystä. • If käyttää työkykykartoituksia myös omissa työhyvinvointihankkeissa – Johtoryhmille, jolloin aloitus ja ryhmäpalaute tapahtuu JR kokouksessa ja henkilökohtaiset palautteet joko Mehiläisessä tai Skypellä Firstbeatin asiantuntijan toimesta – Yksiköille ja tiimeille, jolloin esimiehen kanssa sovitaan palautteen antajasta ja tavasta (ryhmä tai yksilö) – Lisäksi käytetty mm. Valmennuksessa paljon matkustaville • Jatkotoimet - Työterveyshuollon palveluina - Ifin hankkeina. Vuonna 2017 mm. Terveenä eläkkeelle ja Elämäntapamuutos - Lisäksi iso joukko toimintatapamuutoksia niin työpaikalle kuin omaan arkeen! FIRSTBEAT ON IFISSÄ OTETTU OSAKSI TYÖKYKYJOHTAMISEN PROSESSEJA
  4. Hyvinvointianalyysi tukemassa työkykyä Hyvinvointianalyysia on toteutettu Mehiläisessä Ifin henkilöstölle • Osana työpaikkaselvityksiä kuormittumisen ja palautumisen arvioinnin apuna kriteereinä mm. negatiivisen stressin kokemukset tai liikuntatottumukset • Osana työterveyskyselyjä kriteereinä mm. unihäiriöt, keskittymisen häiriöt, jatkuva väsymyksen tunne, pääsärky tai tyytymättömyys fyysiseen kuntoon • Osana työterveyshuollon tukiryhmiä ifläisille mm. Perheen ja työelämän yhteensovittaminen; tarkoitettu ruuhkavuosia eläville ja lähiomaisen (usein iäkkäät vanhemmat) tukiroolissa toimiville, Masennuksen jälkeen takaisin töihin –valmennus ja Polku työhyvinvointiin –ryhmä uupumuksen ehkäisemiseksi Luottamuksellinen materiaali4
  5. Hyvinvointianalyysi osana työpaikkaselvitystä Hyvinvointianalyysin avulla voidaan kartoittaa työn ja sen eri vaiheiden tai esim. matkatyön kuormittavuutta sekä työstä palautumista. Suunnattu työpaikkaselvitys tai erityisselvitys voidaan tehdä, kun perusselvityksessä todettu tarve lisäselvityksille palautumisen tai kuormittumisen arvioimiseksi: • Työn fyysisen työn kuormituksen arviointi • Työn psyykkisen kuormituksen arviointi • Vuoro- tai yötyön kuormituksen arviointi Luottamuksellinen materiaali5
  6. Hyvinvointianalyysin avulla voidaan kartoittaa henkilökohtaiseen jaksamiseen ja uupumiseen vaikuttavia tekijöitä, vuorokauden eri hetkien ja työn kuormittavuutta sekä palautumista. Mittaus auttaa työntekijää löytämään elpymistä edistävät tottumukset ja keinot yhdessä asiantuntijan kanssa. Mittausta voidaan hyödyntää • terveystarkastuksissa: vuorotyö, fyysinen työ, matkatyö, tietotyö ja johtajatarkastukset • työkykyarvoissa työn yksilöllisen kuormittumisen ja palautumisen arvioimisen tukena • terveydenseurannassa terveysvalmennuksen tukena Luottamuksellinen materiaali6 Hyvinvointianalyysi osana terveystarkastusta tai työkykyarviota
  7. Hyvinvointianalyysi osana työhyvinvointipalvelua Mittausta voidaan hyödyntää mm. osana hyvinvointipolkuja ja -hankkeita, yksilöohjausta ja työterveyshuollon ryhmiä tai hyvinvointivalmennuksia. Osana ryhmä- ja yksilövalmennuksia • Hyvinvointipolut ja -hankkeet • Esimiesvalmennukset ja johdon valmennukset • Valmennukset, joiden tavoitteena vaikuttaa kuormittumiseen ja palautumiseen (esim. uniryhmä, tuki uupuneille) Yksilövastaanotoilla • Terveydenseurannassa terveysvalmennuksen tukena • Palautumisen ja kuormituksen arviointi (mm. unihäiriöt, stressi ja uupumus, fyysinen kuormitus) Luottamuksellinen materiaali7
  8. HYVINVOIVA IHMINEN TEKEE TYÖNSÄ PAREMMIN.
Advertisement