Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herontwikkeling betonson locatie ekkersrij eindhoven van nieuwpoort heembouw

807 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Herontwikkeling betonson locatie ekkersrij eindhoven van nieuwpoort heembouw

 1. 1. Herontwikkeling Betonson locatieEkkersrijt / Eindhoven
 2. 2. InhoudCopyrights Voorwoord3De volledige inhoud vandit document, inclusiefalle teksten, financiële gegevens, tekeningen enandere afbeeldingen is het intellectueel eigendom Locatie: ligging in de regio 4van Heembouw en haar werkmaatschappijen, enis beschermd onder het internationale auteursrecht.Alle rechten die niet expliciet zijn toegewezen, zijn Locatie: bereikbaarheid 5gereserveerd.Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Plangebied: Contour 6schriftelijke toestemming van Heembouw op geenenkele wijze toegestaan om deze auteursrechtelijkewerken te scannen, in meervoud te printen, te Plangebied: Zichtlocatie A50 7kopiëren, op andere wijze te dupliceren, aan tepassen, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, teverhuren, te archiveren, rubriceren of indexeren, Plangebied: Ekkersrijt-boulevard 8uit te lenen of op andere wijze aan derden terbeschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen,of anderszins openbaar te maken, in welke vorm ofop welke manier ook. Plangebied: Kanaalzijde 9Wij verzoeken u kennis te nemen van dezebepalingen en waar nodig in uw organisatie te Verkavelingsstudies10communiceren. Mogelijke inpassing: verkaveling* 11Beeldverantwoording Randvoorwaarden bestemmingsplan 12- Plankaart + legenda, Ontwerpbestemmingsplankaart bedrijventerrein Ekkersrijt verbeelding 2 - blz 12- Wegenkaarten, Google Maps - blz 5 Colofon13- Afbeeldingen, Google streetview - blz 8- Luchtfoto’s, Heembouw - voorblad, blz 3,6,7,8,9- Afbeeldingen, Heembouw - blz 7,9 Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 2 van 13
 3. 3. VoorwoordUnieke locatie voor uw bedrijfspandEen goede vestigingslocatie bepaalt mede het succes van eenonderneming. Nieuwe bouwgrond op een reeds ontwikkelde locatie,gunstig gelegen ten opzichte van voorzieningen en ontsluitingswegen,zijn schaars en vaak moeilijk te vinden. Heembouw is daarom trotsu een optimale locatie voor bedrijfsruimten te kunnen aanbieden:de huidige locatie van Betonson, de bekende producent van prefabbetonproducten op Ekkersrijt in Son en Breugel. Hier uw nieuwe bedrijfspand ? Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 3 van 13
 4. 4. Locatie: ligging in de regioEkkersrijtHet te ontwikkelen plangebied ligt op het bedrijventerrein Ekkersrijt Oost, wat valt onder de gemeente Son en Breugel.Het bedrijventerrein Ekkersrijt is gunstig gelegen aan de noordzijde van Eindhoven en via de A50 verbonden met de ring A58 en A2.  ’s-Hertogenbosch  Arnhem A2 A50 Tilburg A58 A58 A2 Eindhoven  Venlo A67 A2 A67 A2  Antwerpen  Maastricht Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 4 van 13
 5. 5. Locatie: bereikbaarheidOntsluitingHet plangebied is via de afslag Ekkersrijt vanaf de A50 zeer Arnhem/Nijmegengoed bereikbaar voor zowel het auto- als vrachtverkeer. A50 locatieTilburg/Den Bosch A2 A50 A58 A2 A50 EINDHOVEN A2 A67 A67 Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 5 van 13
 6. 6. Plangebied: Contour Begrenzing plangebied Het totale plangebied omvat circa 20 ha, waarvan een groot gedeelte herontwikkeld wordt. Het gebied wordt begrensd door het Wilhelminakanaal, de A50 en de hoofdontsluiting Ekkersrijt. Eindhoven Ekkersrijt Wilhelminakanaal Locatie Betonson Eindhoven A50 Nijmegen Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 6 van 13
 7. 7. Plangebied: Zichtlocatie A50 Zichtlocatie De oostzijde grenzend aan de A50 biedt nieuwe bedrijven een uitstekende zichtlocatie vanaf de snelweg. Eindhoven/Tilburg A50 Arnhem/Nijmegen Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 7 van 13
 8. 8. Plangebied: Ekkersrijt-boulevard Hoofdontsluiting Bedrijventerrein Ekkersrijt Het plangebied ligt voor een groot deel aan de primaire ontsluiting Ekkersrijt. De vestiging van bedrijven aan deze hoofdas zullen goed bereikbaar zijn en de orientatie zal sterk gericht zijn op Ekkersrijt. Ekkersrijt Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 8 van 13
 9. 9. Plangebied: Kanaalzijde Wilhelminakanaal Het plangebied biedt door de ligging aan het Wilhelminakanaal een mogelijkheid tot vrachtverkeer over het water. Wilhelminakanaal Ekkersrijt Herontwikkeling Betonson locatie Ekkersrijt / Eindhoven pagina 9 van 13

×