Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Метод "Светофар" Въпросник за Учители 1 - ФДБ 2018

2,071 views

Published on

Ползвайте тези въпроси, за да поставите на карта приоритетите си и за да разгърнете и задълбочите разбирането си за метод СВЕТОФАР и неговото приложение във Вашата собствена конкретна ежедневна практика.

ФДБ, Ясен Николов.
Интегрална интелигентност, Емоционална Интелигентност.

Published in: Education
  • Be the first to comment

×