Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Резултатност 2 - Целепостигане в Контекст. Results 2 2(17)

Advertisement

More from Yasen Nikolov(19)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Резултатност 2 - Целепостигане в Контекст. Results 2 2

 1. ПОБЕДИ? УРОЦИ? ЗАГУБИ? КОИ СА? КОИ ИСКАМ ДА ПРЕЖИВЯВАМ? КОИ НЕ ЖЕЛАЯ?
 2. АЗ И ЕКИПЪТ МИ ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ НИ В СРОК СУБЕКТ-ДЕЙСТВИЕ-ОБЕКТ
 3. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СА И СТЕ ПРАВИЛНИТЕ ЛИДЕР, ЕКИП, ЦЕЛИ И СРОК. А СЪЩО И ИНСТРУМЕНТАЛНОСТ.
 4. ПАЗЕТЕ СЕ АЗ И КОТКИТЕ МИ ЛОВИМ ДИВИ ПРАСЕТА С ВЪДИЦА ПРЕЗ НОЩТА. ТЪПО Е. ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ КЪМ УМЕЛО И АДЕКВАТНО ЦЕЛЕПОСТИГАНЕ.
 5. НАЧИНЪТ ДВОЙНА И ТРОЙНА ПРОВЕРКА. С ТОВА ЩЕ ПОСТИГНЕМ ЛИ ЦЕЛТА СИ? АКО НЕ, С КОЕ? РАЗКАРАЙТЕ KUMPRITU BURUSHITU!
 6. ПРОВЕРЕТЕ ИСТОРИЯТА КАКВО ПОКАЗВА ОПИТЪТ, СТАТИСТИКАТА? ЕКИПЪТ УСПЯВА ЛИ С ИДЕЯТА ВИ И ИНСТРУКЦИЯТА ВИ?! РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТЕЗИ ХОРА?! ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ТАКА?!
 7. ТИ ГОНИШ. НЕ ТЕ. С ДОБРИ ПРИЧИНИ. ОТДАЛЕЧ. НЕ ПО ЛОШИ. В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ. ОВЛАДЕЙ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ.
 8. СТИЛНО ЗАРАДИ ТОВА ТИ КОЙ СИ И КОЙ СТАВАШ. НЕ ТЕ КОИ СА И НЕ СА. СТАВАТ И НЕ СТАВАТ.
 9. МИСЛИ ДАТИ ВСЪЩНОСТ ЧАСОВЕ. НЯМА ДАТИ. ВСЕКИ ДЕН Е ДАТАТА. ОПРЕДЕЛИ КЛЮЧОВИ ТОЧКИ В КАЛЕНДАРА.
 10. РАЗГЛЕДАЙ ГОДИНАТА КОИ ВАЖНИ ДНИ И ДАТИ ТИ “ПРОСВЕТВАТ” НАПРЕД? ЗА КАКВО МОЖЕШ ДА ГИ УПОТРЕБИШ? ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН?! НАЙ-ГОРНО НИВО?!
 11. С КОЕ МОЖЕШ ДА СЕ ЗАЕМЕШ? ДОПУСНИ ДА ТЕ ДОКОСНЕ. ДА ТЕ ПРОМЕНИ. ДА ТЕ ВЪВЛЕЧЕ В ЖЕЛАН И ДОБЪР ПРОЦЕС. ДА ТЕ АНГАЖИРА. ДА СЕ АНГАЖИРАШ. ПОЗИТИВНА И ПРАГМАТИЧНА МИСТИКА.
 12. ФОКУСИРАЙ СЕ ВЪРХУ ХОРАТА ИНВЕСТИРАЙ В ЖЕЛАНИТЕ СИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТЯХ. ЩЕШ, НЕ ЩЕШ... ДРУГОТО ЩЕ ДОЙДЕ С ТЯХ. ИЛИ ПЪК НЕ...
 13. БЯГСТВО ОТ ЗАТВОРА ПРЕДИ ДА СМЕ ПРИКЛЮЧИЛИ ТУК, ОТ КАКВО ИСКАШ ДА СИ СЕ ОТЪРВАЛ/А? ДЕН ЗАТВОР. ЕКИП ЗАТВОР. ПОРЕДИЦА ЗАТВОР. УМ ЗАТВОР. СЪДБА ЗАТВОР. ЖИВОТ ЗАТВОР.
 14. ЗА КОЕ НЕ МИСЛЯ? ПОСТОЯННО? А ТРЯБВА? КОЕ НЕ ПЛАНИРАМ ПОСТОЯННО, А ТРЯБВА?
 15. КОЕ НЕ ГОНЯ, А..?! КОЕ НЕ ОБЯСНЯВАМ ПОСТОЯННО, А ТРЯБВА? 23 ПОВТОРЕНИЯ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО ЗА МИСИЯТА НИ?! ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СТОПЛЯТ?!
 16. НИТО ДЕН БЕЗ ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТ КОЛКО СА ТВОИТЕ? 5? 7? ДИЕМ? А НА ЕКИПА ТИ? НА СЕМЕЙНИЯ ОТБОР?
 17. ИЗИСКВАЙ САМ НЕ ЧАКАЙ ДРУГ ИЛИ ДРУГО ДА ТЕ “ЮРКА”, “ГЪРЧИ”... “НАТЯГА”, “НАРИТВА”...
 18. АКО СЪМ ЛЪВ, НЕ ИСКАМ ХИЕНИ И ЧАКАЛИ ДА СЕ ВЛАЧАТ ПОДИРЕ МИ. АЗ СЪМ ВОДАЧ САМО НА ЛЪВОВЕ. ПОДЛАГАЙ ГИ НА ИЗПИТАНИЕ. ТЕСТВАЙ СЕБЕ СИ. ДРЪЖ СЕ В ЛЪВСКА ФОРМА.
 19. ПАЗАРЪТ КЪДЕТО РАЗМЕНЯМЕ ВРЕМЕТО СИ СРЕЩУ ЧУЖДОТО ВРЕМЕ. КЪДЕТО СРЕЩАМЕ МЯСТО СРЕЩУ МЯСТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА СРЕЩУ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
 20. 12-26 ЮНИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА МИСИЯТА
Advertisement