Advertisement

Ефективност 2 - Моментът на Засилката. Сила за успех с Ясен Николов. Effective 2 momentum

Co Founder and Chairman at Bulgarian Association for Inner Sciences
Feb. 18, 2020
Advertisement

More Related Content

More from Yasen Nikolov(20)

Advertisement

Ефективност 2 - Моментът на Засилката. Сила за успех с Ясен Николов. Effective 2 momentum

 1. 1. ГЛАВНИ ЦЕЛИ 2. МЪДРИ ОСИ 3. УМНИ РУТИНИ ТОЧНАТА ЕФЕКТИВНА ПОДРЕДБА
 2. ТЪРСИ ТОЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ПРАВИЛНИ ПРЕПОРЪКИ. РАЗВИЙ БАЛАНС МЕЖДУ ЗНАНИЕ A PRIORI и A POSTERIORI.
 3. ЗНАНИЕ ЗА ЗНАНИЕТО ЕПИСТЕМОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧОВЕШКИ РАЗЦВЕТ (ЕВДЕМОНИЯ)
 4. ДОБЛИЖАВАНЕ ДО РЕАЛНАТА ИСТИНА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА СПОРИТЕ С ВОДЕЩИЯ... ТОВА Е ЦЕЛТА НА ФИЛОСОФСКИЯ СПОР.
 5. ОЙЛЕРОВИ ДИАГРАМИ И ВЕН ДИГРАМИ
 6. SUPERSETS SUBSETS ИЗБЕРИ ДА РАБОТИШ С ПРАВИЛНИТЕ НАДМНОЖЕСТВА И ПОДМНОЖЕСТВА
 7. ЗАСИЛКА ДЕЙСТВЕНА, РЕЧЕВА, МИСЛОВНА.
 8. ЩАСТИЕ ПО ТРИТЕ НИВА НА ЧОВЕКА
 9. ПЪРВО ПРИМЕРИТЕ ОТКРИЙ ОБРАЗЦОВИТЕ НОСИТЕЛИ НА ВАЖНИТЕ ЗА ТЕБ ЦЕННОСТИ.
 10. ПОСЛЕ ПОДДРЪЖНИЦИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ СА ПОДМНОЖЕСТВО. ТЕ ЩЕ СА КАТО ТЕБ ДО, ПОД И СЛЕД ТЕБ. В НЯКОИ СЛУЧАИ И НАД ТЕБ.
 11. ХОРА С НАМЕРЕНИЕ ПРИВЛЕЧИ МАСА! ПОСОЧИ ЛЕСНО РАЗБИРАЕМА ЦЕЛ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ.
 12. ПОВТОРЕНИЯ ПОВТОРЕНИЯ. ПОВТОРЕНИЯ. ЕЛИМИНИРАЙ РАЗСЕЙВАНЕТО. НАПОМНЯЙ. ЦЕНТРИРАЙ. ПРЕОДОЛЕЙ АПАТИЯТА.
 13. ДЕЙСТВАЙ В ПОДРЕДЕНО НАРОЧНО ОБКРЪЖЕНИЕ ПОСВЕТЕНО НА СЪОТВЕТНАТА ГОЛЯМА ДОБРА ЦЕЛ
 14. АНГАЖИРАЙ УМА И СЕТИВНИТЕ ОРГАНИ. ПРАГМАТИЗИРАЙ ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА СПРЯМО ЕДИННА СУПЕР ЦЕЛ.
 15. 5 - 19 ФЕВРУАРИ
Advertisement