Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ВЪПРОСНИК: Воля за ВзаимоСвързаност 1 /2 - Сила за Успех

677 views

Published on

Край на разделението и пилеенето на ресурс. Успехът ни е функция на свързаността ни.
Елиминирайки изолацията си, увеличаваме добруването и щастието си.

Автор и водещ: Ясен Николов
Лидерско развитие с над 4000 публични събития солидна лична опитност и стабилна основа

ВИДЕО УЧАСТИЕ: 70 лв.
IBAN: BG98 FINV 9150 1200 1790 71

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Видео канал с над 4500 материала:
bit.ly/YNVideo

ФБ: FB.com/7dnisila

Всички презентации от обученията: https://www.slideshare.net/GlobalLightWorks

Връзка с нас: vtincheva@gmail.com
0886 636 848

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×