Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VII-a
Numele şi prenumel elevului:
D...
2. Transcrie o comparaţie şi un epitet. (6 puncte)
3. Menţionează, în trei rânduri, starea sufletească pe care ţi-o provoa...
EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0 evaluare initiala_vii romana

280 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

0 evaluare initiala_vii romana

  1. 1. EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Limba şi literatura română Clasa a VII-a Numele şi prenumel elevului: Data susţinerii testului: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (48 de puncte) Citeşte textul cu atenţie: „Vii să-mi baţi iar în fereastră, Tânăr soare auriu, Şi zăpada de pe coastă Fuge ca argintul viu. Saltă gureşe şuvoaie. Spumegate şi zglobii. Cântă cinteze-n zăvoaie Şi-n văzduhuri ciocârlii! Ca zăpada care piere După veacul iernii greu, Piei şi tu de-acum, durere, Iarna sufletului meu!” (Şt.O.Iosif, „Cântec de primăvară”) A. 1. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Cuvântul argintul-viu s-a format prin: a) Derivare; b) compunere; c) conversiune. (6 puncte) 2. Scrie sinonime pentru cuvintele: zăpadă, zglobii, gureşe. (6 puncte) 3. Explică prezenţa celor două virgule din versul “Piei şi tu de-acum, durere”. (6 puncte) 4. Identifică două mărci ale eului liric. (6 puncte) 5. Explică folosirea cratimei în structura: “să-mi baţi iar în fereastră”. (6 puncte) B 1. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: zăpadă, meu şi piere. (6 puncte)
  2. 2. 2. Transcrie o comparaţie şi un epitet. (6 puncte) 3. Menţionează, în trei rânduri, starea sufletească pe care ţi-o provoacă lectura acestei poezii. (6 puncte) PARTEA A II-A Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj de toamnă. În compunerea ta, trebuie: să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de compunere; să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
  3. 3. EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Limba si literatura română Clasa a VII-a BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. PARTEA I (48 de puncte) A. 1. 6 puncte pentru răspunsul corect (compunerea) 2. câte 2 puncte pentru fiecare sinonim scris corect (2×3=6 puncte) (zăpadă=nea, zglobii=veseli, gureşe=vorbăreţe) 3. Pentru explicarea corectă se acordă 6 puncte (punctuaţia substantivului în cazul vocativ) 4. se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare răspuns (3×2=6 puncte) ( mi, tu, meu etc) 5. se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element prezentat (3×2=6 puncte) (elidarea vocalei “î”, reducerea numărului de silabe, păstrarea ritmului şi măsurii versurilor). B. 1. precizarea valorilor morfologice şi a funcţiilor sintactice corecte 6 puncte ( substantiv comun, subiect; adjectiv pronominal posesiv, Atribut adjectival; verb predicativ, predicat verbal); (1p×6=6 puncte) 2. câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil identificată (“zăpada …⁄ ca argintul viu”, “soare auriu”etc.) (2×3p=6 puncte) 3. Pentru explicarea corectă, nuanţată, expresivă 6 puncte⁄ pentru incercarea unei explicaţii 3 puncte. PARTEA A II-A - câte 5 puncte pentru titlul sugestiv dat compunerii; - conţinut ideatic, adecvat cerinţei (15 puncte) ⁄ tratare ezitantă, superficială a cerinţei (5 puncte); - coerenţă şi echilibruîn compoziţie (5 puncte) Redactarea întregii lucrări (12 puncte), respectarea limitei de spaţiu indicată (3 puncte); - respectarea normelor de exprimare şi de ortografie – 6 puncte (0-1 greşeli – 6 puncte; 2-3 greşeli – 4 puncte; 4-5 greşeli – 2 puncte, peste 6 greşeli – 0 puncte); - respectarea normelor de punctuaţie (3 puncte) (0-1 greşeli – 3 puncte, 2-3 greşeli – 2 puncte; 4-5 greşeli – 1 punct; peste 6 greşeli – 0 puncte).

×