Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arnfinn Sandnes: Arkivportalen

1,028 views

Published on

Arnfinn Sandnes' foredrag under GoOpen 2009

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arnfinn Sandnes: Arkivportalen

 1. 1. Arkivportalen - en historie om åpenhet Arnfinn.Sandnes@mesan.no © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 2. 2. Innhold • Bakgrunn for Arkivportalen • Krav • Valg av komponenter fra OpenSource – Risiko – Tips – Verifisering • Komponenter vi valgte © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 3. 3. Bakgrunn for Arkivportalen • Oppdragsgiver: Stiftelsen Asta – Opprettet 1995 – Utvikling og distribusjon av programvaren Asta – Arkivfaglig metodeutvikling og standarisering – Tilbyr fagkompetanse innenfor organisering av historiske arkiver. • Programvaren Asta – Fagsystem for historiske arkiver © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 4. 4. Brukere av programvaren Asta • Mellom 100 og 150 institusjoner • Arkivverket – Ledes av Riksarkivaren – Består av • Riksarkivet • 8 statsarkiver • Samisk arkiv – Oppbevarer 200.000 hyllemeter med arkivmateriale • Landslaget for lokal- og privatakiver(LLP)‫‏‬ © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 5. 5. Arkivportalen • Nasjonal publiseringstjeneste for arkivkataloger • En søke- og resultattjeneste via webgrensesnitt på Internett • Produksjonsmiljø for digitalisering av arkivert materiale • Bestillingstjeneste – Digital kopi av materiale – Reservering for gjennomsyn på lesesal © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 6. 6. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 7. 7. ARKIVAR GODKJENNE 2 ARKIVPORTAL MELDING BRUKER SØKE REKVIRERING 7 3 BESTILLING MIN MAPPE 5 4 1 PRODUKSJON BESTILLE 6 PUBLISERING ASTA 5 8 G 4 9 UTLÅN D IN ON L SJ ME G SI G PRODUKSJON LI N VI RI N IL EK SE PERSONALE ST /R LI ER BE TU S B PU FIL RETUR INNLE TA I S LE S TV A EL GI T V E NK DI 7 ASTA WEB LESESAL ARKIV PERSONALE BRUKER ASTA WEB ASTA 5 © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 8. 8. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 9. 9. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 10. 10. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 11. 11. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 12. 12. «Tunge» Funksjoner • Lagring av digitalt innhold – Sikkerhet – Versjonering? – Transaksjoner – Knytte til saksbehandlingsprosess • Behandling av digitalt innhold – Konvertering mellom formater – Skalering/komprimering • Søkemotor – «Google-søk» © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 13. 13. Strategi for de «tunge» områdene • Utvikle fra bunnen av – Sannsynligvis for dyrt – Krever god kompetanse på spesielle fagområder ELLER • Benytte komponenter fra OpenSource – Finne gode komponenter på de «tunge» områdene – Sy disse sammen til en helhetlig løsning © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 14. 14. Arkitektur • Laget en arkitektur for løsningen • Hvilke komponenter trenger løsningen • Spesielle krav til komponentene? © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 15. 15. Risikoområder ved valg av komponenter • Tilgang til kompetanse – Ikke noe miljø rundt produktet – Komponenten benyttes av få andre • Umodent produkt – Ferskt, uprøvd, dårlig ytelse – Dårlig kodekvalitet: bugs • Problemer med integrasjon – Passer ikke sammen med resten av komponentene i løsningen – Følger ingen standard • Mangelfull/ingen dokumentasjon • Restriktive lisenser – Må kildekoden som lages tilbake til OpenSource? © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 16. 16. Noen tips ved valg av komponenter • Se på utbredelse – Er komponenten kjent blant flere ? – Mange som benytter komponenten ? • Modenhet – Prosjekthistorie – Versjonsnummer ? • Levende miljø rundt produktet – Siste oppdatert ? – Forum ? • Robust kode – Søk på produktnavnet + «bug» evt. «problems» • Mange treff ? • Type problemer ? © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 17. 17. Tips ved valg av komponenter (2)‫‏‬ • «Produktfamilie» – Avhengigheter til andre biblioteker? – Hvilke andre komponenter benyttes komponenten normalt sammen med ? • Standarder/spesifikasjoner – Implementerer komponenten en standard (W3C/JSR)? • Lisenstype – GPL, OSL, LGPL – MPL, CDDL, CPAL – BSD, MIT, Apache • Dokumentasjon – Finnes det noen? – API ved integrasjon © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 18. 18. Etter å ha funnet komponenter: • POC (Proof Of Concept)‫‏‬ – Lag en prototyp på arkitekturen der de valgte komponentene inngår. – Test ut de mest kritiske funksjonene. © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 19. 19. Hva vi valgte for Arkivportalen: • Applikasjonsserver – Glassfish v2 • JavaEE • Database – MySql • Web-rammeverk – Spring MVC – Spring WebFlow © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 20. 20. Hva vi valgte for Arkivportalen(2): • Lagring av digitalt innhold – Apache JackRabbit • Content Repository for Java Technology API (JCR). • JSR 170 • Støtter transaksjoner • Behandling av digitalt innhold – JMagick • Java-grensenitt mot ImageMagick • LGPL-lisens • Vi har utvidet på API'et • Tilbakefører våre utvidelser til Jmagick-prosjektet © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 21. 21. Hva vi valgte for Arkivportalen(3): • Søkemotor – Compass • «Google-søk» på Java-objekter lagret med JPA (Java Peristence API)‫‏‬ • Bygger på Apache Lucene (tekstsøkemotor)‫‏‬ © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 22. 22. Endring i arbeidsform • Før – Mye utvikling fra bunnen av • Nå – Lete etter gode komponenter – Sette disse sammen til en løsning © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 23. 23. Ved å velge gode komponenter fra OpenSource: • God kvalitet: Lite bugs • God dokumentasjon • God tilgang på kompetanse • Løsning som følger standarder – Mer robust for fremtidige endringer – Lettere integrasjon © 2009 Mesan AS. All rights reserved.
 24. 24. Gode skreddersydde løsninger -mer standard enn «standardsystemer»/«hyllevare»? ??? Min e-mail: Arnfinn.Sandnes@mesan.no © 2009 Mesan AS. All rights reserved.

×