Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budzet obywatelski 2016

23 views

Published on

Jezioro

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Budzet obywatelski 2016

  1. 1. Tarnobrzeg24.08.2015 Budżetobywatelski narok2016 – ZgłoszenieProjektu Oświetlenie lampami autonomicznymi (fotowoltaicznymi ) orazKostkami BrukowymiLEDciągu rowerowo-pieszegonaUlicy.Wisłostrada,Ulicy Żeglarskado Mariny nad jezioremTarnobrzeskima także od Mariny drogaopaskowa( z płytbetonowych) doUlicyOcickiej ( Tyrolka) 1. Wstęp 2. Cel Projektu 3. OpisProjektu 1. Wstęp Budżetobywatelski toinicjatywapozwalającaobywatelommiastanazgłoszenie swoich propozycji i projektów.Projektydotyczącebudżetuobywatelskiegopowinnybyćw moim mniemaniuprojektamiinnowacyjnymi w którychwykorzystujemynowoczesnatechnikęa jednocześnie w dłuższymterminie kosztutrzymaniaobiektów,instalacji powinienbyćjak najniższycoułatwi samorządowi utrzymanie i opłacalnośćkosztowadanegoprojektu. 2. Cel Projektu PierwszymCelemponiższegoprojektujestpoprawabezpieczeństwaw godzinach wieczornych osóbkorzystającychzciągupieszo-rowerowegozaczynającegosięnaulicy Wisłostrada(naprzeciwkocmentarza) dowjazduna jeziorotarnobrzeskieatakże ciągu rowerowo-pieszegoprzyjeziorzetarnobrzeskim ażdoMariny . Opcjonalnie projektmożna rozszerzyćna drogę opaskowaodMariny dokońca ulicyOcickiej ( Tyrolka) DrugimCelemprojektujestzaktywizowanieosóbdoaktywności fizycznej( nordicwalking, bieganie,jazdarowerem) wgodzinachwieczornychi pozmrokuco będzie możliweze względuna oświetlenie ciągów pieszo–rowerowych. Trzecimcelemprojektujestpodniesienie atrakcyjności terenów nadjezioremtarnobrzeskim, które w szerokopojętej filozofii rozwojumiastaznajduje sięw danej chwili w centralnym miejscuorazstanowi a także będzie stanowiłocentralnypunktrozwojumiastaw najbliższych latach. Projekttenbędzie przebiegał przeztrzyosiedlaTarnobrzega( Centrum, Miechocin,Ocice) ale będzie toprojektdla całej społeczności naszegomiastai osóbkorzystających, wypoczywającychi uprawiającychaktywnośćfizycznanadjezioremtarnobrzeskim.
  2. 2. 3. Opis Projektu Opisprojektumożemypodzielićnazagadnieniatechniczne i finansowe. Ciągpieszo-rowerowyulicaWisłostradanadjezioroTarnobrzeskie atakże ulicaŻeglarskado Mariny i dalej ulicaopaskowadoUlicyOcickiej ( Tyrolka) to około5,5 km drogi aktualnie nie oświetlonej.Naodcinku od końcaulicyGranicznej w TarnobrzegudoMariny na Ulicy. Żeglarskiejkażdegodniawsezonieletnimaw szczególności w dni weekendowetrwaruch pieszo-rowerowy,pozmrokupozbawionyoświetlenia. Projektzakładawykonanieoświetleniaskładającegosięzinnowacyjnychlamp autonomicznychzasilanychenergiasłonecznąlubpochodzącazsiływiatruoraz oświetlenia z wykorzystaniemKostki BrukowejLEDlubSolarnychlamppoziomych. Dodatkowoprzykilkulampachktóre będą posiadały stacje dokująca- lądująca( gniazdko, wejście usb) w odległości 500 -1000 m możnawykonaćławki coposłuży osobom korzystającymz ciągów-rowerowychnachwile odpoczynkui skorzystanie ze stacji dokującej w celu naładowaniatelefonu,tabletu,etc. Na długości 5,5 km możnazamontowaćLampyautonomiczne w odległości co500 metrów z ławkai stacja zasilającą,natomiastna całymodcinku500 metrowymmożnazastosować Świecące Kostki Brukowe(SKB) w odległości co10-20 metrów.Oczywiście modyfikacjajesttu dowolnai LampyAutonomiczne możnazamontowaćw bliższej odległości ,lubnaodcinkuna ulicyŻeglarskiej ,plusSKBa same SKB na odcinkuodUlicyGranicznej i dalej Wisłostradąa także przy drodze opaskowej doTyrolki naUlicyOcickiej .
  3. 3. Opis technicznyLampy autonomicznej. Lampa autonomiczna LEDAL to autorskie rozwiązanie firmy Alumast S.A. oraz nowatorskie spojrzenie na konstrukcję oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu led, jak i samego sposobu zainstalowania na słupie ogniwa fotowoltaicznego, turbiny wiatrowej, wraz z akumulatorami i regulatorem. Powstanie tych rozwiązań to efekt pracy grupy projektantów, których cel skierowany był nie tylko na funkcjonalnośći rozwiązania techniczne, ale także na wykreowanie nowej jakości estetycznej. Firma Alumast S.A. od dłuższego czasu kładzie szczególny nacisk na równoważenie wysokiej ja kości produktów z ich wyglądem i ogólnie rozumianym designem. ENERGIA ODNAWIALNA WYSOKA ESTETYKA MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI BOGATA KOLORYSTYKA MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH Uniwersalność lampy autonomicznej polega na tym, iż może ona funkcjonować w różnych wariantach zasilania energią. Na życzenie klienta lampa może być wyposażona jedynie w ogniwa fotowoltaiczne, ale również w ogniwa oraz turbinę wiatrową lub samodzielną turbinę wiatrową. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby lampa została wyposażona w układ awaryjnego zasilania z sieci energetycznej lub z generatora prądu na wypadek konserwacji układów autonomicznych. OBUDOWA Obudowa wykonana jest z kompozytów polimerowych. Spełnia nie tylko funkcje estetyczne nadając lampie nietypowy wygląd, ale może także służyć jako element nośny dla akumulatorów, regulatorów i innych elementów instalacji. Umieszczenie aparatury w obudowie stanowi doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżami i dewastacją instalacji. Sposób osadzenia kopuły, na której szczycie zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową, pozwala na jej obracanie zgodnie z zapotrzebowaniem na energię słoneczną lub wiatrową. Obudowa skonstruowana jest tak, aby do wewnątrz nie dostała się woda, jednak jej konstrukcja umożliwia stałą wentylację aparatury zainstalowanej w środku. OPRAWA OŚWIETLENIOWA Oprawa oświetleniowa LEDAL wykorzystana w konstrukcji lampy autonomicznej to również autorskie rozwiązanie firmy Alumast S.A.. Zbudowana z kompozytów i aluminium prosta, ale nowoczesna konstrukcja ze źródłem światła typu led spełnia wysokie wymagania dotyczące oświetlenia zewnętrznego. Źródło światła spełnia wymogi klasy IP65 i jest łatwe w instalacji oraz serwisowaniu i eksploatacji. Klient ma możliwość zamówienia opraw w różnych wariantach ułożenia odbłyśników, co pozwala na skierowanie pasma świetlnego w to miejsce, które chcemy w danej lokalizacji najlepiej doświetlić (np. przejście dla pieszych). Oprawa jest dostępna w układach 6W, 10W, 13W, 17W lub wielokrotnościach tyc hże. Podstawowy moduł wykorzystywany w lampie autonomicznej to źródło światła o mocy 17W. Pamiętaj! Uniwersalna budowa lampy i wysięgników pozwala na zainstalowanie dowolnej oprawy oświetleniowej zasilanej energia odnawialną. WYSIĘGNIKI Konstrukcja wysięgników pod oprawę, również wykonanych z kompozytów, umożliwia instalację jednej lub dwóch opraw oświetleniowych z różnym kątem świecenia, uzależnionym od terenu, który chcemy doświetlić. Istnieje również możliwość instalacji oświetleniowej z układem trzech lub czterech źródeł
  4. 4. światła. Wysięgniki mogą mieć proponowany przez Alumast S.A. kształt dopasowany do całości lampy lub prosty – wybrany przez klienta zgodnie z jego wymogami. SŁUP KOMPOZYTOWY Słup bazowy wykonany jest z kompozytów poliestrowo-szklanych. Dostępny jest w dwóch wersjach: na gotowy fundament lub wkopywany. Słup kompozytowy to lekka, łatwa w transporcie i montażu konstrukcja, o wysokim bezpieczeństwie biernym.
  5. 5. Koszt 1 lampy to 5-10 tysięcyzłotych w zależności odużytych materiałów i producenta. Przykładlampy użytej wprojekcie jestwyrobempolskiej firmyzGórnegoŚląska.Firma zostałaznalezionawInternecie i autorprojektunie jestzniąw żadensposóbzwiązany. Kosta Brukowa – Led – jestproduktemstosunkowotanim .Tenprodukta także ewentualny zamiennikpoziomy( lampaSolarna) jestprodukowanyi sprzedawanyprzezwielu producentównarynkukrajowym. Koszt1 SKB to od40 do 100 złotychw zależności odproducentai wielkościkostki. ZamiennikiemdlaKostki Brukowej LED mogłaby byćtakże SolarnaLampa pozioma.
  6. 6. OrientacyjnyKoszt wykonania projektu bezceny robocizny: Wykonanie oświetlenianaOdcinku5,5km . Lampy autonomiczne co500 metrów :
  7. 7. 10 tysięcyx 11 lamp= 110 000 złotych przyzałożeniuze kosztjednej lampytomaksymalnie 10 tysięcyzłotych( przyjęte górne widełki cenowe ) KostkaBrukowaLED : 5500 m / 20 m ( przyjętaodległośćpomiędzykostkami ) =275 kostek 275 x 70 zł ( przyjętacena kostki doobliczeń) = 19 250 złotych Suma : 129 250 złotych Orientacyjnykosztbezrobocizny. Projektwykonał : Mgr inż.DamianKarbowniczak d.karbowniczak@interia.pl + 48 602 689 592

×