Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak chudí skutečně jsme?
Viditelné a skryté nerovnosti
9. 3. 2016, DOX, v rámci Duše peněz
- 2 -
Obsah
• Jak se měří chudoba
• Skutečně je v ČR tak velmi málo chudých?
• Jak jsou na tom různé typy rodin
• Skryté n...
- 3 -
Proč je důležité chápat
ukazatele chudoby
Měření
Veřejný
diskurs
Veřejná
politika
Prožívaná
chudoba
- 4 -
Diskurs o chudobě v ČR
Nejméně
chudých
v EU
Česká
stěžovačnost
ČR jen 9 % chudých
na západě často 20 %
- 5 -
Jak se měří chudoba?
Objektivní
Subjektivní
Absolutní Relativní
AROP
9-10 % chudých Čechů
- 6 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
Příjmy
Populace (kvanitily)
- 7 -
MEDIÁN
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
- 8 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
MEDIÁN
POVERTY (60%)
- 9 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
MEDIÁN
POVERTY (60%)
- 10 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
- 11 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
- 12 -
Relativní příjmová chudoba
(hranice 60 % mediánového příjmu)
- 13 -
Kdy už jsme příjmově „chudí“
SROVNANÍ HRANIC V ZEMÍCH EU (v PPS)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
...
- 14 -
Diskurs o chudobě
HŘEŠÍ I LEVICE
Do příjmové chudoby
se propadlo jedno
krajské město
(růst z 9 na 9,8 %)
- 15 -
Jak se měří chudoba?
Objektivní
Subjektivní
Absolutní Relativní
Materiální
deprivace
- 16 -
Jak si tedy doopravdy vedeme?
MATERIÁLNÍ DEPRIVACE
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Těžká depri...
- 17 -
Stěžují si Češi moc?
Objektivní
Subjektivní
Absolutní Relativní
Materiální
deprivace
Subjektivní ekonom.
stav domác...
- 18 -
Stěžují si Češi moc?
SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ CHUDOBA
AT BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR GB
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
M...
KDO NEJČASTĚJI TRPÍ CHUDOBOU
- 20 -
Neschopnost hradit nečekané výdaje
PODLE TYPU DOMÁCNOSTI
Eurostat 2014
41
72
38
51
32
53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
...
- 21 -
Těžká materiální deprivace
PODLE REGIONU NUTS2
Eurostat 2014
6,7 5,9
3,7 3,4
13,5
5,3 4,5
7,7
11,9
0
5
10
15
20
25
...
- 22 -
Chudoba v čase
KOLIK ZASAHUJE MAT. DEPRIVACE DOMÁCNOSTI
EU-SILC 2006-2009
6,4
11,2
82,4
31,3
21,8
46,8
0 50 100
TRV...
NĚKTERÉ SKRYTÉ NEROVNOSTI
- 24 -
INFLACE POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH VÝDAJŮ
ČR versus EU
122
131
163
166
120
126
135
115
100 110 120 130 140 150 160 170...
- 25 -
Ukazatel P90/P10
ČISTÉ PŘÍJMY x PŘÍJMY NAD EXISTENČNÍ VÝDAJE
3
4
5
6
7
8
9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ...
- 26 -
Zadlužení
OBYVATELÉ OBLASTÍ OHROŽENÝCH SOC. VYLOUČENÍM
24%
18%
21%
35%
21%
10%
20%
32%
17%
5%
24%
17%
1 albania
2 b...
ROLE VZDĚLÁNÍ
- 28 -
Rozdílné vzdělání – rozdílná rizika
NEZAMĚSTANOST
26
7
3
20
10
7
ZŠ
SŠ
VŠ
EU28
ČR
Zdroj: Eurostat 2013
- 29 -
Rozdílné vzdělání – rozdílná rizika
TĚŽKÁ MATERIÁLNÍ DEPRIVACE
17
6
2
15
9
3
ZŠ
SŠ
VŠ
EU28
ČR
Zdroj: Eurostat 2013
- 30 -
Reprodukce vzdělanostního statusu otce
27%
3% 2%
67%
76%
35%
5%
21%
63%
ZŠ SŠ VŠ
Vzdělánírespondenta(27-43let)
Vzdě...
- 31 -
Riziko mezigenerační
reprodukce nerovností
Chudoba
Vzdělání
dětí
Chudoba
Vzdělání
DOPADY NA POSTOJE K DEMOKRACII
- 33 -
Možnost vyjadřovat se k dění ve společnosti
DLE SUBJEKTIVNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
76
65
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10...
- 34 -
Demokracie jako nejlepší forma vlády?
PODLE SUBJEKTIVNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
55
42
29
26
32
32
18 22
33
0%
10%
20%
30%
40...
- 35 -
Shrnutí
• Málo extrémní chudoby, hodně domácností na dosah chudobě
• Nemožnost finančních strategií, riziko zadluže...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 1 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 2 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 3 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 4 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 5 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 6 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 7 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 8 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 9 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 10 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 11 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 12 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 13 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 14 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 15 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 16 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 17 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 18 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 19 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 20 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 21 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 22 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 23 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 24 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 25 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 26 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 27 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 28 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 29 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 30 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 31 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 32 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 33 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 34 Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop Slide 35
Upcoming SlideShare
Lembaga sosial
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop

Download to read offline

Česko je známé svojí nízkou relativní příjmovou chudobou. Vypovídá ale tento ukazatel skutečně o chudobě, jak ji lidé prožívají, nebo je spíše matoucí? Jak lze měřit chudobu jinak a jak si v porovnání se zbytkem Evropy skutečně stojíme? Na to se zaměřila přednáška sociologa Daniela Prokopa, který působí ve společnosti MEDIAN a na Fakultě sociálních věd UK.
Přednáška proběhla 9. 3. 2016 v Centru DOX v rámci výstavy Duše peněz.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Jak "chudí" skutečně jsme? / Daniel Prokop

 1. 1. Jak chudí skutečně jsme? Viditelné a skryté nerovnosti 9. 3. 2016, DOX, v rámci Duše peněz
 2. 2. - 2 - Obsah • Jak se měří chudoba • Skutečně je v ČR tak velmi málo chudých? • Jak jsou na tom různé typy rodin • Skryté nerovnosti • Role vzdělání a riziko reprodukce nerovností • Hodnotové
 3. 3. - 3 - Proč je důležité chápat ukazatele chudoby Měření Veřejný diskurs Veřejná politika Prožívaná chudoba
 4. 4. - 4 - Diskurs o chudobě v ČR Nejméně chudých v EU Česká stěžovačnost ČR jen 9 % chudých na západě často 20 %
 5. 5. - 5 - Jak se měří chudoba? Objektivní Subjektivní Absolutní Relativní AROP 9-10 % chudých Čechů
 6. 6. - 6 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu) Příjmy Populace (kvanitily)
 7. 7. - 7 - MEDIÁN Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu)
 8. 8. - 8 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu) MEDIÁN POVERTY (60%)
 9. 9. - 9 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu) MEDIÁN POVERTY (60%)
 10. 10. - 10 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu)
 11. 11. - 11 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu)
 12. 12. - 12 - Relativní příjmová chudoba (hranice 60 % mediánového příjmu)
 13. 13. - 13 - Kdy už jsme příjmově „chudí“ SROVNANÍ HRANIC V ZEMÍCH EU (v PPS) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 hranice 60 % mediánového eq. příjmu domácnost 2 dospělý a dítěte do 14 let v paritě kupní síly (PPS) Eurostat 2014
 14. 14. - 14 - Diskurs o chudobě HŘEŠÍ I LEVICE Do příjmové chudoby se propadlo jedno krajské město (růst z 9 na 9,8 %)
 15. 15. - 15 - Jak se měří chudoba? Objektivní Subjektivní Absolutní Relativní Materiální deprivace
 16. 16. - 16 - Jak si tedy doopravdy vedeme? MATERIÁLNÍ DEPRIVACE 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Těžká deprivace (4+) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Lehká deprivace (2+) Eurostat 2014
 17. 17. - 17 - Stěžují si Češi moc? Objektivní Subjektivní Absolutní Relativní Materiální deprivace Subjektivní ekonom. stav domácnosti
 18. 18. - 18 - Stěžují si Češi moc? SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ CHUDOBA AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IT LT LU LV MTNL PL PT RO SI SK SW R² = 0,3878 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ekonomickýstavdomácnosti VELMIŠPATNÝ % populace zasažené TĚŽKOU MATERIÁLNÍ DEPRIVACÍ Eurostat, Eurobarometr 2012
 19. 19. KDO NEJČASTĚJI TRPÍ CHUDOBOU
 20. 20. - 20 - Neschopnost hradit nečekané výdaje PODLE TYPU DOMÁCNOSTI Eurostat 2014 41 72 38 51 32 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Všechny domácnosti 1 dospělý s dětmi rodiče s 1-2 dětmi rodiče s 3 a více dětmi důchodci žijící ve dvou samostatně žijící důchodce % domácností, které si nemohou dovolit hradit neočekávaný výdaj 9 – 10 tisíc Kč (%)
 21. 21. - 21 - Těžká materiální deprivace PODLE REGIONU NUTS2 Eurostat 2014 6,7 5,9 3,7 3,4 13,5 5,3 4,5 7,7 11,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 % domácností, které si nemohou dovolit 4+ položek ze škály materiální deprivace
 22. 22. - 22 - Chudoba v čase KOLIK ZASAHUJE MAT. DEPRIVACE DOMÁCNOSTI EU-SILC 2006-2009 6,4 11,2 82,4 31,3 21,8 46,8 0 50 100 TRVALÁ (3 roky ze 4) OBČASNÁ (1-2 roky ze 4) ZCELA BEZ ZKUŠENOSTI (0 let ze 4) TRVALÁ (3 roky ze 4) OBČASNÁ (1-2 roky ze 4) ZCELA BEZ ZKUŠENOSTI (0 let ze 4) Lehká materiální deprivace (min 2 položky z 9) Těžká materiální deprivace (min 4 položky z 9
 23. 23. NĚKTERÉ SKRYTÉ NEROVNOSTI
 24. 24. - 24 - INFLACE POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH VÝDAJŮ ČR versus EU 122 131 163 166 120 126 135 115 100 110 120 130 140 150 160 170 Celková inflace (2005-2013) Potraviny (2005-2013) Bydlení (2005-2013) Zdraví (2005-2013) ČR EU28
 25. 25. - 25 - Ukazatel P90/P10 ČISTÉ PŘÍJMY x PŘÍJMY NAD EXISTENČNÍ VÝDAJE 3 4 5 6 7 8 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P90/P10 (čisté příjmy odečtení existenčních výdajů) P90/P10 (čisté příjmy) Existenční výdaje = náklady spodních 20 % na potraviny, bydlení a zdraví
 26. 26. - 26 - Zadlužení OBYVATELÉ OBLASTÍ OHROŽENÝCH SOC. VYLOUČENÍM 24% 18% 21% 35% 21% 10% 20% 32% 17% 5% 24% 17% 1 albania 2 bosnia and herzegovina 3 bulgaria 4 czech republic 5 slovakia 6 montenegro 7 croatia 8 hungary 9 macedonia 10 moldova 11 romania 12 serbia Zdroj: UNDP Roma Study 2011
 27. 27. ROLE VZDĚLÁNÍ
 28. 28. - 28 - Rozdílné vzdělání – rozdílná rizika NEZAMĚSTANOST 26 7 3 20 10 7 ZŠ SŠ VŠ EU28 ČR Zdroj: Eurostat 2013
 29. 29. - 29 - Rozdílné vzdělání – rozdílná rizika TĚŽKÁ MATERIÁLNÍ DEPRIVACE 17 6 2 15 9 3 ZŠ SŠ VŠ EU28 ČR Zdroj: Eurostat 2013
 30. 30. - 30 - Reprodukce vzdělanostního statusu otce 27% 3% 2% 67% 76% 35% 5% 21% 63% ZŠ SŠ VŠ Vzdělánírespondenta(27-43let) Vzdělání otce VŠ SŠ ZŠ 32% 7% 3% 40% 52% 22% 27% 41% 75% ZŠ SŠ VŠ Vzdělání otce ČR Zbytek Evropy Zdroj: ESS 5+6, lidé do 45 let s ukončeným vzděláním
 31. 31. - 31 - Riziko mezigenerační reprodukce nerovností Chudoba Vzdělání dětí Chudoba Vzdělání
 32. 32. DOPADY NA POSTOJE K DEMOKRACII
 33. 33. - 33 - Možnost vyjadřovat se k dění ve společnosti DLE SUBJEKTIVNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ 76 65 51 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 dobrá ani dobrá, ani špatná špatná Životní úroveň CVVM 2014
 34. 34. - 34 - Demokracie jako nejlepší forma vlády? PODLE SUBJEKTIVNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ 55 42 29 26 32 32 18 22 33 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dobrá ani dobrá, ani špatná špatná Životní úroveň pro lidi jako já je jedno, zda demokracie či nedemokratický za určitých okolností může být autoritativní vládnutí lepší demokracie je lepší než jiný způsob vlády CVVM 2014
 35. 35. - 35 - Shrnutí • Málo extrémní chudoby, hodně domácností na dosah chudobě • Nemožnost finančních strategií, riziko zadlužení, nemožnost cestovat (cca 40 % domácností) • Vyšší ohrožení domácnosti neúplných rodin, rodin se 3 dětmi, samostatně žijících důchodců, lidí ze Severozápadu a Moravskoslezska • Inflace dlouhodobě více „krade“ v chudých domácnostech – růst nerovností • Relativně časté zadlužení chudších rodin • Velká závislost sociálních rizik (nezaměstnanost, chudoba) na vzdělání • Riziko reprodukce vzdělanostních a tím i sociálních nerovností • Chudoba souvisí s důvěrou v demokracii -> týká se všech
 • Hanadov

  Apr. 6, 2016

Česko je známé svojí nízkou relativní příjmovou chudobou. Vypovídá ale tento ukazatel skutečně o chudobě, jak ji lidé prožívají, nebo je spíše matoucí? Jak lze měřit chudobu jinak a jak si v porovnání se zbytkem Evropy skutečně stojíme? Na to se zaměřila přednáška sociologa Daniela Prokopa, který působí ve společnosti MEDIAN a na Fakultě sociálních věd UK. Přednáška proběhla 9. 3. 2016 v Centru DOX v rámci výstavy Duše peněz.

Views

Total views

2,349

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,285

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×