Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אילת אילות אנרפוינט ישראל

1,186 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אילת אילות אנרפוינט ישראל

 1. 1. ‫סדנת גריד פאריטי‬ ‫פורום אילת אילות 2102‬‫1‬
 2. 2. 2009 – 2012 Global Market Review Yearly Sales in MW
 3. 3. Global Markets Successes 2010 The market leaders Germany • Italy • Failures France • Collapsed aftergovernment Intervention Chezh Republic • Markets since their development not clear ‫• יוון‬ ‫• ארה"ב‬
 4. 4. ‫שווקים שהתרסקו עקב התערבות ממשלתית‬ ‫ספרד )8002(‬ ‫תעריף ייצור גבוה מידי, אשר הוגדר מהתחלה.‬ ‫•‬ ‫הגבלות רטרואקטיביות של שעות היצור שמקבלות תעריף ייצור.‬ ‫•‬ ‫ירידה מ 5.2 גיגה וואט ב 8002 ל 06 מגה ב 9002.‬ ‫•‬ ‫אבדן אמון המשקיעים.‬ ‫•‬ ‫צכיה )0102(‬ ‫תעריף ייצור לא ירד עם ירידת עלויות המערכות.‬ ‫•‬ ‫ניכוי מס במקור של %62 באופן רטרואקטיבי על תעריף ייצור.‬ ‫•‬ ‫ירידה מ 6.1 גיגה וואט 0102 ל 57 מגה ב 1102.‬ ‫•‬ ‫אבדן אמון המשקיעים.‬ ‫•‬
 5. 5. ‫גריד פאריטי‬ ‫מהו גריד פאריטי?‬ ‫•‬ ‫השלכות על יצרנים, מתקינים ונותני שירותים.‬ ‫•‬ ‫ניתוח השוק הישראלי.‬ ‫•‬ ‫מה דוחף את השוק מעבר לגריד פאריטי?‬ ‫•‬
 6. 6. ‫גריד פאריטי‬ ‫מהו הגריד פאריטי?‬‫הורדת עלות ייצור החשמל ממערכת סולארית לרמת עלות הייצור באמצעים קונוונציונאליים.‬ ‫•‬ ‫תחרותיות בהעדר סובסידיות.‬ ‫•‬ ‫כיצד מחושב הגריד פאריטי?‬ ‫. = מחיר לקילוואט מיוצר‬ ‫עלות מערכת + עלות תפעול ותחזוקה + עלות מימון‬ ‫קילוואט מותקן ‪ X‬תוצרת המערכת בשנה ‪ X‬שנים של תפוקה‬ ‫משתנים: גודל הפרויקט)‪ ,(kW‬אשראי על מיסי ההשקעה , רמת הריבית, עלות ‪,M&O‬‬ ‫עלות המערכת, תוצרת המערכת, השנים הפרודוקטיביות, עלות החלפת‬
 7. 7. ‫השלכות הגריד פאריטי על משתתפי השוק‬ ‫יצרנים‬ ‫• התאחדות של יצרנים עקב לחץ לקוחות להורדת מחירי פאנלים‬ ‫• הורדת מחירים נוספת עקב התייעלות והתקדמות המוצרים‬ ‫מתקינים‬ ‫• עקב הירידה במחיר יאלצו המתקינים להוריד את עלויות ההתקנה והרישוי‬ ‫רשויות‬ ‫• רשות החשמל ישתלם להשתמש בשירותי האנרגיה הסולארית.‬ ‫• האנרגיה הסולארית תהווה תחרות לדלקים קונבנציונאליים‬ ‫7‬
 8. 8. ‫למשתתפים בשוק מהי משמעות הגריד פאריטי‬ ‫יצרנים:‬ ‫יציבות בתעשייה עקב לחץ העלויות‬ ‫•‬ ‫הורדת מחירים נוספת דרך הגברת היעילות‬ ‫•‬ ‫מתקינים:‬ ‫הורדת מאזן המערכת דרך עלויות העבודה ועלויות ההיתרים.‬ ‫•‬ ‫שירותים:‬ ‫שילוב כמות הולכת וגודלת של חשמל ממערכות סולאריות‬ ‫•‬ ‫הגברת התחרות בין חשמל סולארי לחשמל המיוצר משריפת דלק מאובנים‬ ‫•‬
 9. 9. ‫הערכת השוק הישראלי‬ ‫יבוא אמצעי יצור חשמל בישראל‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫%54‬ ‫%56‬ ‫%56‬ ‫פחם‬ ‫%3‬ ‫%3‬ ‫%9‬ ‫נפט‬ ‫%25‬ ‫%23‬ ‫%62‬ ‫גז‬ ‫כמה ‪ PV‬צריך בישראל כדי להגיע ל %02 עד שנת 0202‬‫% דרישה‬ ‫צריכת חשמל‬ ‫ייצור שנתי‬ ‫‪ MW‬מותקן‬ ‫‪KWh‬‬‫שיוצר ע"י‬ ‫שנתית ‪MWh‬‬ ‫‪MWh‬‬ ‫‪PV‬‬ ‫8002((‬ ‫000,061,74 25.0‬ ‫005,742‬ ‫051‬ ‫056,1‬ ‫כעת‬ ‫000,061,74 00.02‬ ‫000,234,9‬ ‫617,5‬ ‫056,1‬ ‫להגיע ל %02‬ ‫משמעות התקנה שנתית עד ‪635 – 2020 MW‬‬
 10. 10. ‫מה מניע שווקים מעבר לגריד פאריטי?‬ ‫ירידת עלויות מערכת‬ ‫•‬ ‫מחיר של דולר אחד לוואט עבור מודולים יושג לכל המאוחר ב-2102.‬ ‫‪o‬‬ ‫לחלק מהשווקים יש עדיין עלויות גבוהות להיתרים ולעבודה.‬ ‫‪o‬‬ ‫העלות הקמעונאית של החשמל גדלה‬ ‫•‬ ‫הפער בין עלות החשמל לרמת צריכת החשמל גדל.‬ ‫‪o‬‬ ‫צריכה עצמית הופכת לאטרקטיבית יותר.‬ ‫‪o‬‬ ‫הנ"ל, ביחד עם אחסון אנרגיה – מהווים ערך מוסף משמעותי.‬ ‫‪o‬‬
 11. 11. ‫השוק העולמי המתפתח‬ ‫אוקראינה‬‫צפון אמריקה‬ ‫סין‬ ‫צפון אפריקה‬ ‫יפן‬ ‫תאילנד‬ ‫הודו‬ ‫פרו‬ ‫ברזיל‬ ‫ישראל‬‫שווקים חדשים 2102-1102‬ ‫שווקים בצמיחה‬
 12. 12. ‫הערכת השוק הישראלי‬ ‫ריכה כוללת )8002(: 000,061,74 מגה וואט-שעה.‬ ‫לייה שנתית של %5.3 בצריכה בין 9002-9991.‬ ‫חלוקת צריכת החשמל לפי מגזרים‬
 13. 13. ‫מסקנות ליצירת שוק סולארי יציב ובר קיימא‬ ‫תעריף ייצור הוא הפתרון האידיאלי ליצירת שוק סולארי בר קיימא, שיהיה אטרקטיבי למשקיעים‬ ‫•‬ ‫ויגן עליהם.‬ ‫תעריפים צריכים להיות מעודכנים כל רבעון או חצי שנה בהתבסס על נפח יצור )גרמניה(.‬ ‫•‬ ‫תעריפים צריכים להיות מובאים לידיעת הציבור זמן רב מראש כדי לאפשר תכנון ארוך טווח.‬ ‫•‬ ‫תעריף ייצור צריך להיות מוגדר על בסיס רמות קרינה )צרפת(.‬ ‫•‬‫הסרת מכסות! במידה והחזר הפרויקטים ו/או הנפח מופרזים, יש להקדים את הורדת תעריף הייצור.‬ ‫•‬ ‫תעריפי הייצור צריכים להיות שונים ולהתבסס על גודל המערכת. )גרמניה ואיטליה(.‬ ‫•‬ ‫תהליכי רישוי וחיבור לרשת החשמל צריכים להיות מהירים ויעילים.‬ ‫•‬
 14. 14. ‫מונטפארנו, טראנטו- 1 מגה‬

×