Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ועידת תעשיית העתיד מצגת ארנון רונד מנכל הלוי דוויק

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ועידת תעשיית העתיד מצגת ארנון רונד מנכל הלוי דוויק

 1. 1. ‫השלישי‬ ‫העתיד‬ ‫תעשיית‬ ‫ועידת‬ ‫כנס‬,‫יולי‬2013
 2. 2. ‫הדברים‬ ‫סדר‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬-‫כלכלי‬ ‫רקע‬. ‫החלוקה‬ ‫רשת‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יתרונות‬. ‫מוצעים‬ ‫שירותים‬. Case study-‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הסבה‬.
 3. 3. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫יתרונות‬ •‫למחירי‬ ‫בהשוואה‬ ‫בהרבה‬ ‫זול‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫דלקים‬ ‫ומזוט‬ ‫סולר‬ ‫כגון‬ ‫חלופיים‬ •‫הגז‬‫וגזי‬ ‫מזהמים‬ ‫פחות‬ ‫לסביבה‬ ‫ופולט‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫הטבעי‬ ‫חממה‬ •‫שימוש‬‫כך‬ ‫ובתוך‬ ‫ותפעול‬ ‫ייצור‬ ‫עלויות‬ ‫מוזיל‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫ושל‬ ‫בכלל‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫התחרותיות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫בפרט‬ ‫המפעל‬ •‫הגז‬‫גבוהה‬ ‫ונצילותו‬ ‫במיוחד‬ ‫יעיל‬ ‫לדלק‬ ‫נחשב‬ ‫הטבעי‬ ‫יחסית‬ •‫שימוש‬‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫תלותו‬ ‫את‬ ‫מקטין‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫זרים‬ ‫ממקורות‬ ‫באנרגיה‬ •‫שימוש‬‫ציוד‬ ‫בשחיקת‬ ‫משמעותית‬ ‫לירידה‬ ‫מביא‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬
 4. 4. ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מדיניות‬
 5. 5. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שוק‬ ‫הערכות‬‫עתודות‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫עומדות‬‫על‬‫כ‬-900BCM. ‫סך‬‫תחזית‬‫הביקוש‬‫לשנים‬2011-2040‫עומד‬‫על‬‫כ‬-494BCM. ‫בשנים‬‫הקרובות‬‫רוב‬‫אזורי‬‫הארץ‬‫יחוברו‬‫לגז‬‫הטבעי‬,‫והוא‬‫צפוי‬‫להפוך‬ ‫למקור‬‫אנרגיה‬‫מרכזי‬‫בתעשייה‬‫הישראלית‬. ‫כיום‬,‫הגז‬‫הטבעי‬‫כבר‬‫משמש‬‫כמקור‬‫אנרגיה‬‫מרכזי‬‫לצרכנים‬‫גדולים‬ ‫מאוד‬,‫ומהווא‬‫כ‬-60%‫ממקור‬‫האנרגיה‬‫של‬‫חברת‬‫החשמל‬.
 6. 6. ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫תחזית‬
 7. 7. ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫רכיבי‬ ‫מחיר‬ ‫הגז‬ ‫הטבעי‬ ‫תעריף‬ ‫הולכה‬ ‫תעריף‬ ‫חלוקה‬ (‫אזורי‬) ‫עמלת‬ ‫שיווק‬ (‫אופציונאלי‬) ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫הטבעי‬ ‫הנתון‬
 8. 8. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫ההפצה‬ ‫הליך‬ ‫ים‬-‫תטיס‬,‫תמר‬ ‫קידוח‬, ‫לוויתן‬ ‫קידוח‬ ‫גט‬"‫מיובא‬ ‫ן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתיבי‬ ‫חברת‬ ‫בע‬ ‫לישראל‬"‫מ‬(‫נתג‬"‫ז‬) ‫חלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬‫אזורי‬ (6‫חלוקה‬ ‫אזורי‬)
 9. 9. ‫דחוס‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬-CNG CNG–‫שיטת‬‫חלוקה‬‫נוספת‬‫של‬‫גז‬‫טבעי‬‫באמצעות‬‫דחיסת‬‫הגז‬‫למיכליות‬. ‫הגז‬‫נטען‬‫למיכליות‬‫מיוחדות‬‫בלחץ‬‫ממוצע‬‫של‬200-250‫בר‬‫בתחנות‬‫דחיסה‬‫מיוחדות‬ ‫ל‬-CNG. ‫שיטת‬‫החלוקה‬‫באמצעות‬CNG‫הינה‬‫יקרה‬‫יותר‬‫בהשוואה‬‫לשיטה‬‫הקונבנציונלית‬ ‫באמצעות‬‫הצנרת‬. ‫השימוש‬‫העיקרי‬‫ב‬-CNG‫בעולם‬‫נעשה‬‫לצורכי‬‫תדלוק‬‫רכבים‬‫ומעט‬‫בתעשיה‬.
 10. 10. ‫דחוס‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬-CNG ‫עיקריים‬ ‫יתרונות‬‫עיקריים‬ ‫חסרונות‬ .1‫טכנולוגית‬ ‫מודלריות‬–‫קלה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫לשינוע‬ .1‫יותר‬ ‫יקרה‬ ‫שיטה‬ .2‫הצריכה‬ ‫להיקף‬ ‫התאמה‬ ‫ויכולת‬ ‫גמישות‬.2‫הרגיש‬ ‫הבטחוני‬ ‫המצב‬ ‫עקב‬ ‫בטיחות‬ ‫סוגיות‬ .3‫ומיקום‬ ‫יעד‬ ‫לכל‬ ‫הגעה‬ ‫אפשרות‬.3‫רגולציה‬–‫בארץ‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫שיטה‬
 11. 11. ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬‫יישובים‬ ‫רשימת‬‫חלוקה‬ ‫חברת‬ ‫חיפה‬‫והגליל‬‫חיפה‬,‫עכו‬,‫כרמיאל‬,‫שמונה‬ ‫קריית‬,‫כנרת‬,‫קצרין‬‫בע‬ ‫צפון‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫רימון‬"‫מ‬ ‫ועמקים‬ ‫חדרה‬‫חדרה‬,‫עפולה‬,‫יקנעם‬,‫שאן‬ ‫בית‬ ‫סופר‬‫אנ‬.‫ג‬'‫י‬‫חברה‬ ‫והעמקים‬ ‫חדרה‬ ‫בע‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לחלוקת‬"‫מ‬ ‫מרכז‬ ‫תל‬-‫אביב‬,‫רעננה‬,‫חולון‬,‫בת‬-‫ים‬,‫תקווה‬ ‫פתח‬,‫בן‬- ‫גוריון‬,‫רמלה‬,‫יבנה‬ ‫סופר‬‫אנ‬.‫ג‬'‫י‬‫גז‬ ‫לחלוקת‬ ‫חברה‬ ‫בע‬ ‫טבעי‬"‫מ‬ ‫דרום‬‫אשדוד‬,‫אשקלון‬,‫גת‬ ‫קריית‬,‫מלאכי‬ ‫קריית‬,‫שדרות‬‫בע‬ ‫דרום‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬"‫מ‬ ‫נגב‬ ‫רותם‬ ‫מישור‬,‫דימונה‬,‫שבע‬ ‫באר‬,‫חובב‬ ‫רמת‬,‫ים‬ ‫המלח‬ ‫בע‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬"‫מ‬ ‫ירושלים‬‫ירושלים‬,‫שמש‬ ‫בית‬,‫אדומים‬ ‫מישור‬‫לפי‬‫חלוקה‬ ‫חברת‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫שעה‬
 12. 12. ‫חזויים‬ ‫הגעה‬ ‫ומועדי‬ ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫והגליל‬ ‫חיפה‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 13. 13. ‫חזויים‬ ‫הגעה‬ ‫ומועדי‬ ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫והעמקים‬ ‫חדרה‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 14. 14. ‫חזויים‬ ‫הגעה‬ ‫ומועדי‬ ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫מרכז‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 15. 15. ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫דרום‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 16. 16. ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫נגב‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 17. 17. ‫חזויים‬ ‫הגעה‬ ‫ומועדי‬ ‫החלוקה‬ ‫מפת‬ ‫ירושלים‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬
 18. 18. ‫צרכנים‬ ‫סיווג‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫צריכה‬‫שנתית‬(‫מ‬"‫ק‬‫טבעי‬ ‫גז‬) ‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫צרכן‬‫עד‬10,000 ‫קטן‬ ‫צרכן‬10,000-100,000 ‫בינוני‬ ‫צרכן‬100,000-1,000,000 ‫גדול‬ ‫צרכן‬1,000,000-12,000,000
 19. 19. ‫צרכנים‬ ‫סיווג‬–‫צר‬‫מרוחק‬ ‫כן‬ •‫מרוחק‬ ‫כצרכן‬ ‫צרכן‬ ‫סיווג‬-‫אזור‬ ‫מפת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המסומנים‬ ‫באזורים‬ ‫נכלל‬ ‫שאינו‬ ‫החלוקה‬,‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לפי‬,‫החלוקה‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המתוכננת‬ ‫לרשת‬ ‫קרוב‬ ‫ושאינו‬. •‫זה‬ ‫סיווג‬ ‫מטרת‬,‫לחבר‬ ‫עליו‬ ‫שחובה‬ ‫לתנאי‬ ‫במקביל‬ ‫למחלק‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫להבטיח‬ ‫צרכן‬ ‫כל‬,‫בכך‬ ‫המעוניין‬. ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫החלוקה‬ ‫מרשת‬ ‫המונה‬ ‫מרחק‬ ‫גדולים‬ ‫צרכנים‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫מרחק‬6‫ק‬"‫מ‬ ‫בינוניים‬ ‫צרכנים‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫מרחק‬3‫ק‬"‫מ‬ ‫קטנים‬ ‫צרכנים‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫מרחק‬300‫מטרים‬ ‫מאד‬ ‫קטנים‬ ‫צרכנים‬‫על‬ ‫העולה‬300‫מטרים‬
 20. 20. ‫קוגנרציה‬ ‫קוגנרציה‬,‫או‬"‫שילוב‬‫חום‬‫והספק‬"‫הוא‬‫תהליך‬‫שבו‬‫מייצרים‬‫חשמל‬,‫וגם‬‫משתמשים‬‫בחום‬ ‫השיורי‬‫לצורך‬‫הפקת‬‫קיטור‬,‫חשמל‬‫נוסף‬‫או‬‫שימושי‬‫באנרגיה‬‫נוספים‬. ‫גבוהה‬ ‫נצילות‬:‫קוגנרציה‬‫הפרויקט‬ ‫יעילות‬ ‫להעצמת‬ ‫האופטימאלית‬ ‫השיטה‬ ‫הינה‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫השימוש‬‫בקוגנרציה‬,‫אנרגיה‬ ‫יותר‬ ‫מפיקים‬ ‫אנו‬(‫חשמל‬)‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫יחידת‬ ‫מכל‬. ‫מוכחת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫קוגנרציה‬‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫ומקובלת‬ ‫מוכחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫הינה‬.‫התועלות‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫והסביבתי‬ ‫הכספי‬ ‫בתחום‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באות‬. ‫עתיד‬‫הקוגנרציה‬‫מובטח‬,‫יותר‬ ‫נקייה‬ ‫חלופה‬ ‫מציע‬ ‫שהתהליך‬ ‫משום‬,‫הכספית‬ ‫התועלת‬ ‫לצד‬.
 21. 21. ‫תעריפים‬ ‫אזורים‬ ‫לפי‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫חיבור‬ ‫תעריפי‬(₪) ‫ועמקים‬ ‫חדרה‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬‫מרכז‬‫דרום‬‫נגב‬ ‫מאוד‬ ‫קטן‬1,5041,5081,4811,5871,563 ‫קטן‬2,5062,5132,4692,6452,606 ‫בינוני‬300,715301,51654,037232,737614,974 ‫גדול‬601,430603,03286,459391,421667,091
 22. 22. ‫תעריפים‬ ‫תשלום‬ ‫תוספת‬‫מרוחק‬ ‫צרכן‬‫וסוגי‬ ‫אזורים‬ ‫לפי‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫חיבור‬ ‫לתעריפי‬ ‫צרכנים‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬‫למטר‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬ ‫תעריף‬ ‫והעמקים‬ ‫חדרה‬650₪ ‫והגליל‬ ‫חיפה‬650₪ ‫מרכז‬230₪ ‫נגב‬ 1,249₪‫מאוד‬ ‫וקטן‬ ‫קטן‬ ‫צרכן‬ ‫עבור‬, 650₪‫ובינוניים‬ ‫גדולים‬ ‫לצרכנים‬ ‫דרום‬660₪
 23. 23. ‫תעריפים‬ ‫צרכנים‬ ‫וסוגי‬ ‫אזורים‬ ‫לפי‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריפי‬(₪‫מ‬ ‫עבור‬"‫ק‬) ‫ועמקים‬ ‫חדרה‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬‫מרכז‬‫דרום‬‫נגב‬ ‫מאוד‬ ‫קטן‬0.20050.20100.17790.22110.5212 ‫קטן‬0.20050.20100.17130.14700.4169 ‫בינוני‬0.07820.19500.15080.05500.0375 ‫גדול‬0.07820.19490.14930.11000.0375
 24. 24. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬-‫בתכנון‬ ‫חשובים‬ ‫היבטים‬ ‫ההליך‬ ‫ופיקוח‬ ‫מקדים‬ ‫תכנון‬ ‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫מיפוי‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫כדאיות‬ ‫בדיקת‬ ‫הכנת‬ ‫כלכלית‬ ‫סטטוטוריות‬ ‫הכנות‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫קביעת‬ ‫לעבודת‬ ‫אופטימאלי‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬.‫יש‬ ‫בחיסכון‬ ‫להתחשב‬ ‫בעלויות‬,‫ובעמידה‬ ‫לחיבור‬ ‫הזמנים‬ ‫בלוח‬ ‫המפעל‬. ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫מעורבים‬ ‫גורמים‬ ‫הדרוש‬ ‫המפרט‬ ‫קביעת‬ ‫ההסבה‬ ‫מחברת‬ ‫מתאר‬ ‫של‬ ‫ראשוני‬ ‫תכנון‬ ‫המערכת‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫המפעל‬ ‫באזור‬ ‫חלוקה‬ ‫מתכנן‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬, ‫הסבה‬ ‫חברת‬,‫ומשווק‬ ‫גז‬. ‫אופי‬ ‫בחירת‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫ההתקשרות‬ ‫אלו‬. ‫תוכנית‬ ‫אישור‬ ‫ההסבה‬ ‫שהתוכנית‬ ‫וידוא‬ ‫המתכנן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוכנה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫המפעל‬,‫צריכה‬ ‫כולל‬ ‫עתידית‬. ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫הנדסיים‬ ‫לפרמטרים‬, ‫הצנרת‬ ‫תוואי‬ ‫בחירת‬, ‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫סביבתיים‬,‫תכנון‬ ‫של‬ ‫והתחזוקה‬ ‫התפעול‬ ‫המתקנים‬,‫מתקני‬ ‫שילוב‬ ‫נוספות‬ ‫תשתיות‬ ‫עם‬ ‫הגז‬, ‫סכנה‬ ‫אזורי‬. ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫ההסבה‬ ‫עובד‬ ‫שהקבלן‬ ‫וידוא‬ ‫לתוכנית‬ ‫בהתאם‬ ‫המתאר‬ ‫מינימאלית‬ ‫פגיעה‬ ‫של‬ ‫הרציפה‬ ‫בעבודה‬ ‫המפעל‬
 25. 25. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬-‫המרכזיים‬ ‫השלבים‬ ‫פירוט‬ ‫בניה‬ ‫היתר‬: •‫בתי‬ ‫אל‬ ‫החלוקה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההגפה‬ ‫תחנת‬ ‫בין‬ ‫התוואי‬ ‫שירטוט‬‫הדוודים‬‫פני‬ ‫על‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬"‫גרמושקה‬."‫תכנית‬ ‫הגשת‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬.‫האזורית‬ ‫הכיבוי‬ ‫לרשות‬ ‫ובמקביל‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לרישוי‬ ‫מקומית‬ ‫הועדה‬ ‫אל‬ ‫החומרים‬ ‫הגשת‬. ‫תכנית‬ ‫הנדסית‬: •‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ברשות‬ ‫ההנדסית‬ ‫התוכנית‬ ‫תיק‬ ‫אישור‬..‫בד‬ ‫האישור‬ ‫הליך‬"‫כ‬ ‫עורך‬ ‫כ‬-2‫עד‬3‫הערות‬ ‫של‬ ‫סבבים‬,‫כולל‬ ‫בשטח‬ ‫ביקור‬.‫הנדסית‬ ‫לתוכנית‬ ‫אישור‬ ‫מתקבל‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬,‫המוגשת‬‫לועדה‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לרישוי‬ ‫המקומית‬‫ואיתו‬ ‫הבניה‬ ‫היתר‬ ‫מתקבל‬. ‫בניית‬ ‫המערכת‬: •‫לערוך‬ ‫הצרכן‬ ‫על‬"‫הקבלני‬ ‫תיק‬"-‫מתאימים‬ ‫מקבלנים‬ ‫הצעות‬ ‫לקבלת‬ ‫ומופץ‬ ‫הגז‬ ‫לרשות‬ ‫שהוגש‬ ‫לתיק‬ ‫הזהה‬.‫על‬ ‫לערוך‬ ‫הנבחר‬ ‫הקבלן‬"‫עבודה‬ ‫פרוצדורות‬ ‫תיק‬."‫לאישור‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לרשות‬ ‫מוגש‬ ‫הפרוצדורות‬ ‫תיק‬.‫להליך‬ ‫במקביל‬ ‫זה‬,‫המערכת‬ ‫לבניית‬ ‫הנחוצים‬ ‫והאביזרים‬ ‫הצנרת‬ ‫של‬ ‫הרכש‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬. ‫הסבת‬ ‫דוודים‬: •‫להליך‬ ‫בדומה‬ ‫והמסחר‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫דורש‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫הגז‬ ‫לרשויות‬ ‫כפוף‬ ‫אינו‬ ‫המעברים‬ ‫רכש‬"‫בודק‬ ‫מוסמך‬."‫בתקינה‬ ‫לעמוד‬ ‫שיכולים‬ ‫מגופים‬ ‫מבערים‬ ‫להזמין‬ ‫נדרש‬ ‫הצרכן‬EN-12952-5.‫יידרש‬ ‫הצרכן‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫והצהרות‬ ‫מסמכים‬ ‫של‬ ‫סידרה‬ ‫על‬ ‫היצרן‬ ‫את‬ ‫להחתים‬. ‫הגזה‬: •‫העבודות‬ ‫סיום‬ ‫לקראת‬,‫של‬ ‫הליך‬ ‫נדרש‬"‫הגזה‬ ‫אישור‬."‫היתר‬ ‫בין‬,‫תפעוליות‬ ‫פרוצדורות‬ ‫עריכת‬ ‫דורשת‬ ‫זה‬ ‫הליך‬, ‫ותגובות‬ ‫מקרים‬,‫ועריכת‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫הדרכה‬"‫מפעל‬ ‫תיק‬"‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לעניין‬ ‫המעודכן‬.
 26. 26. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬-‫טנטטיבי‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫סטטוטורי‬ ‫הליך‬ ‫ורישוי‬:6-8 ‫חודשים‬ •‫סקר‬ ‫ביצוע‬ ‫אש‬ ‫בטיחות‬ •‫הכנת‬ ‫גרמושקה‬ ‫מפורטת‬ •‫הצהרת‬ ‫קונסטרוקטור‬ •‫מול‬ ‫תיאום‬ ‫והכנת‬ ‫רשויות‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫קונסיסטנתי‬ ‫רשות‬ ‫לאישור‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ •‫חישובים‬ ‫סטטיים‬ ‫תכנון‬–‫במקביל‬ ‫הרישוי‬ ‫לשלב‬: 6-8‫חודשים‬ •‫סקר‬ ‫ביצוע‬ ‫לגז‬ ‫סיכונים‬ ‫טבעי‬ •HAZOP– Hazardous Operation •‫תהליך‬ ‫תכנון‬ •‫צנרת‬ ‫תכנון‬ •‫אזרחי‬ ‫תכנון‬ •‫מכאני‬ ‫תכנון‬ •‫חשמל‬ ‫תכנון‬, ‫ובקרה‬ ‫מכשור‬ •‫קטודית‬ ‫הגנה‬ ‫היתרי‬ ‫קבלת‬ ‫והקמה‬ ‫בניה‬:4- 6‫חודשים‬ •‫חומרים‬ ‫רכש‬ •‫כלל‬ ‫ביצוע‬ ‫הבניה‬ ‫עבודות‬ ‫וההסבה‬ ‫להיתר‬ ‫בהתאם‬ ‫ולתקן‬ •‫יעשו‬ ‫העבודות‬ ‫בתיאום‬ ‫של‬ ‫ובפיקוח‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫הטבעי‬ ‫והגזה‬ ‫הרצה‬:4 ‫חודשים‬ •‫לחץ‬ ‫בדיקות‬, ‫אטימות‬ ‫ותפקוד‬ •‫נהלי‬ ‫כתיבת‬ ‫הפעלה‬,‫נהלי‬ ‫ונהלי‬ ‫חירום‬ ‫למפעל‬ ‫אחזקה‬ •‫עדות‬ ‫תוכניות‬ •‫ההגזה‬ ‫ביצוע‬ ‫ע‬"‫גורמים‬ ‫י‬ ‫מוסמכים‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬
 27. 27. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬-‫דוגמא‬‫לגאנט‬
 28. 28. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬ ‫ליווי‬ ‫תחום‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫חדש‬‫בישראל‬,‫ובשל‬‫כך‬‫יש‬‫מחסור‬‫בניסיון‬ ‫וידע‬‫בתחום‬. ‫קיימים‬‫מומחים‬‫מעטים‬‫בתחום‬. ‫מומלץ‬‫להיעזר‬‫במומחים‬‫לניהול‬‫ההנדסי‬‫והכלכלי‬‫של‬ ‫הפרויקט‬. ‫חיסכון‬‫כספי‬‫בהתקשרות‬‫מול‬‫קבלני‬‫העבודה‬. ‫יועץ‬‫הוא‬‫גורם‬‫מקצועי‬‫שהאינטרס‬‫שלו‬‫טובת‬ ‫המפעל‬.
 29. 29. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬ ‫ליווי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬ ‫אופטימאלי‬ ‫ניהול‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫של‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫העבודות‬ ‫המבוצעות‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫לתכנון‬ ‫קבלנים‬ ‫ההסבה‬ ‫ולביצוע‬ “one stop shop” ‫מקצועי‬ ‫ידע‬ ‫מקור‬ ‫עם‬ ‫מקשר‬ ‫גורם‬ ‫הגופים‬ ‫כלל‬ ‫בהסבה‬ ‫המעורבים‬
 30. 30. ‫ההסבה‬ ‫להליך‬ ‫ליווי‬-‫ניהול‬ ‫חברת‬ ‫תפקיד‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומפרטי‬ ‫הגדרות‬ ‫תכנון‬ •‫הגדרת‬‫הגז‬ ‫צריכת‬ ‫אופיין‬. •‫בדיקות‬‫החיבור‬ ‫נקודת‬ ‫לעניין‬ ‫מקדימות‬")‫הנחיתה‬("‫של‬ ‫החלוקה‬ ‫חברת‬. •‫עריכת‬‫הליך‬ ‫לביצוע‬ ‫טכני‬ ‫מפרט‬"‫תכנון‬–‫רישוי‬"‫להסבה‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬. •‫כתלות‬ ‫להסבה‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההשקעה‬ ‫עלות‬ ‫לגבי‬ ‫הערכה‬ ‫השונות‬ ‫בחלופות‬. ‫תכנון‬-‫רישוי‬ •‫ההנדסה‬ ‫חברת‬ ‫לבחירת‬ ‫מכרזי‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬. •‫להליך‬ ‫שיבחרו‬ ‫והסוקרים‬ ‫התכנון‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫קידום‬ ‫התכנון‬. ‫ההסבה‬ ‫ביצוע‬ •‫קבלני‬ ‫מכרז‬ ‫ניהול‬. •‫עריכת‬"‫העבודה‬ ‫פרוצדורות‬"‫הקבלן‬ ‫של‬ •‫ו‬ ‫גז‬ ‫למבערי‬ ‫המבערים‬ ‫החלפת‬ ‫לעניין‬ ‫מכרז‬ ‫ביצוע‬/‫או‬ ‫דו‬ ‫מבערים‬‫דלקיים‬. •‫ע‬ ‫חומרים‬ ‫רכש‬ ‫אישור‬"‫ג‬ ‫צד‬ ‫פיקוח‬ ‫י‬'. ‫כאמור‬,‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫ההסבה‬ ‫בתחום‬ ‫המומחה‬ ‫חיצוני‬ ‫פרויקט‬ ‫מנהל‬ ‫למנות‬ ‫מומלץ‬, ‫ההסבה‬ ‫בהליך‬ ‫תפקידיו‬ ‫להלן‬-
 31. 31. ‫ההסבה‬ ‫להליך‬ ‫ליווי‬-‫ניהול‬ ‫חברת‬ ‫תפקיד‬ ‫הפרויקט‬ ‫הליך‬ ‫לווי‬‫ההגזה‬ (gassing up) •‫שירותי‬ ‫לשכירת‬ ‫מפרט‬ ‫עריכת‬"‫הגזה‬"‫מכרז‬ ‫וניהול‬. •‫הוצאת‬"‫הזרמה‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬." ‫לווי‬‫בנושאים‬ ‫מסחריים‬ •‫החיבור‬ ‫להזמנת‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫הלקוח‬ ‫הדרכת‬. •‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫הצעות‬ ‫לקבלת‬ ‫ובקשה‬ ‫מפרט‬ ‫עריכת‬ ‫שיווק‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫גז‬ ‫לעסקת‬,‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫כולל‬ •‫מינימום‬ ‫כמויות‬ ‫כגון‬ ‫המסחריים‬ ‫הנושאים‬ ‫ומקסימום‬. ‫הנדסי‬ ‫לווי‬ ‫נהלים‬ ‫וכתיבת‬ •‫הנדסיות‬ ‫תכניות‬ ‫כתיבת‬. •‫סטטוריות‬ ‫תוכניות‬ ‫הגשת‬-‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫הגשת‬, ‫מול‬ ‫ואישורם‬ ‫התחנות‬ ‫סוגי‬ ‫לכל‬ ‫מפרטים‬ ‫כתיבת‬ ‫הרגולטור‬. •‫ותחזוקה‬ ‫תפעול‬ ‫תכניות‬. •‫איפיון‬‫מערכת‬ ‫והקמת‬
 32. 32. ‫ההסבה‬ ‫הליך‬-‫מוערך‬ ‫עלויות‬ ‫תמהיל‬ ‫ההסבה‬ ‫פעילות‬/‫הקמה‬ ‫עלויות‬ ‫מסך‬ ‫העלות‬ ‫אחוז‬ ‫וההקמה‬ ‫ההסבה‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫מול‬ ‫ההליכים‬ ‫וניהול‬ ‫רישוי‬12% ‫שונים‬ ‫יועצים‬:‫נופי‬ ‫שיקום‬,‫רעלים‬,‫וכו‬ ‫קרקע‬'6% ‫הנדסה‬:‫צנרת‬ ‫תהליכי‬,‫חשמל‬,‫וכו‬ ‫בקרה‬'13% ‫ואביזרים‬ ‫צנרת‬13% ‫מתקנים‬ ‫הסבת‬,‫מבערים‬,‫וחומר‬ ‫עבודה‬32% ‫הקמה‬:‫אזרחית‬ ‫עבודה‬,‫מערכת‬ ‫הגזת‬9% ‫פיקוח‬:‫הקמה‬ ‫ניהול‬,‫מכאני‬,‫אזרחי‬,‫חשמל‬,‫בטיחות‬9% ‫מפעילים‬ ‫והסמכות‬ ‫הדרכות‬,‫נהלים‬,‫לשעת‬ ‫תכנית‬ ‫וכו‬ ‫חירום‬' 6% ‫סה‬"‫כ‬100%
 33. 33. Case study #1-‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫להסבה‬ ‫וחיבור‬ ‫הסבה‬ ‫עלויות‬ ‫עלות‬ (‫ש‬"‫ח‬) ‫סה‬"‫כ‬ ‫העלות‬ ‫הסבה‬ ‫עלויות‬ ‫רישוי‬,‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫מול‬ ‫ההליכים‬ ‫וניהול‬000,250 2,250,000₪ ‫יועצים‬:‫נופי‬ ‫שיקום‬,‫וכו‬ ‫קרקע‬'150,000 ‫הנדסה‬:‫תהליך‬,‫צנרת‬,‫אזרחית‬,‫חשמל‬‫וכו‬'300,000 ‫ואביזרים‬ ‫צנרת‬300,000 ‫המתקנים‬ ‫הסבת‬,‫מבערים‬,‫וחומר‬ ‫עבודה‬700,000 ‫גשרים‬ ‫חיזוק‬ ‫כולל‬ ‫הקמה‬,‫אזרחית‬ ‫עבודה‬ ‫וכו‬' 00,0002 ‫פיקוח‬:‫הקמה‬ ‫ניהול‬,‫מכני‬,‫אזרחי‬,‫חשמל‬, ‫וכו‬' 200,000 ‫מפעילים‬ ‫והסמכות‬ ‫הדרכות‬‫ואחר‬150,000 ‫חיבור‬ ‫עלות‬‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬300,715₪ ‫סה‬"‫כ‬2,550,715₪ ‫נבחן‬‫מקרה‬‫של‬‫מפעל‬‫באזור‬‫חדרה‬‫והעמקים‬‫בעל‬‫פוטנציאל‬‫צריכה‬‫של‬‫כ‬-796,451‫מ‬"‫ק‬‫גז‬ ‫טבעי‬‫בשנה‬(‫צרכן‬‫בינוני‬).‫כיום‬‫המפעל‬‫צורך‬‫כ‬-750‫מזוט‬‫כבד‬.
 34. 34. Case study #1-‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫להסבה‬ *‫מחיר‬‫כולל‬ ‫טבעי‬ ‫הגז‬:‫הגז‬ ‫מחיר‬(‫של‬ ‫הנחה‬ ‫לפי‬8.5$‫ל‬-MMBTU+ )‫הולכה‬ ‫דמי‬(0.81₪ ‫ל‬mmbtu-)‫חלוקה‬ ‫ודמי‬(0.078₪‫ל‬-MMBTU+)‫בלו‬ ‫מס‬(0.36₪‫ל‬MMBTU) ‫מזוט‬‫טבעי‬ ‫גז‬* ‫לטון‬ ‫מחיר‬3,080₪1,821₪ ‫ל‬ ‫מחיר‬-MMBTU71.41₪32.698₪ ‫צריכת‬‫שנתית‬ ‫אנרגיה‬750‫טון‬796,451‫מ‬"‫ק‬ ‫לשנה‬ ‫האנרגיה‬ ‫עלות‬2,310,000₪945,077₪ ‫האנרגיה‬ ‫בעלויות‬ ‫שנתי‬ ‫חסכון‬1,364,993₪ ‫והסבה‬ ‫חיבור‬ ‫עלויות‬‫כ‬-2.5‫מיליון‬₪ ‫השקעה‬ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫כשנתיים‬
 35. 35. Case study #2-‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫להסבה‬ ‫וחיבור‬ ‫הסבה‬ ‫עלויות‬ ‫עלות‬ (‫ש‬"‫ח‬) ‫סה‬"‫כ‬ ‫העלות‬ ‫הסבה‬ ‫עלויות‬ ‫רישוי‬,‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫מול‬ ‫ההליכים‬ ‫וניהול‬000,250 2,250,000₪ ‫יועצים‬:‫נופי‬ ‫שיקום‬,‫וכו‬ ‫קרקע‬'150,000 ‫הנדסה‬:‫תהליך‬,‫צנרת‬,‫אזרחית‬,‫חשמל‬‫וכו‬'300,000 ‫ואביזרים‬ ‫צנרת‬300,000 ‫המתקנים‬ ‫הסבת‬,‫מבערים‬,‫וחומר‬ ‫עבודה‬700,000 ‫גשרים‬ ‫חיזוק‬ ‫כולל‬ ‫הקמה‬,‫אזרחית‬ ‫עבודה‬ ‫וכו‬' 00,0002 ‫פיקוח‬:‫הקמה‬ ‫ניהול‬,‫מכני‬,‫אזרחי‬,‫חשמל‬, ‫וכו‬' 200,000 ‫מפעילים‬ ‫והסמכות‬ ‫הדרכות‬‫ואחר‬150,000 ‫חיבור‬ ‫עלות‬‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬603,032₪ ‫סה‬"‫כ‬2,853,032₪ ‫נבחן‬‫מקרה‬‫של‬‫מפעל‬‫באזור‬‫חיפה‬‫והגליל‬‫בעל‬‫פוטנציאל‬‫צריכה‬‫של‬‫כ‬-1,037,503‫מ‬"‫ק‬‫גז‬ ‫טבעי‬‫בשנה‬(‫צרכן‬‫גדול‬).‫כיום‬‫המפעל‬‫צורך‬‫כ‬-700‫טון‬‫מזוט‬‫כבד‬‫ו‬-300‫טון‬‫גפ‬"‫מ‬.
 36. 36. Case study #2-‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫להסבה‬ *‫מחיר‬‫כולל‬ ‫טבעי‬ ‫הגז‬:‫הגז‬ ‫מחיר‬(‫של‬ ‫הנחה‬ ‫לפי‬8.5$‫ל‬-MMBTU+ )‫הולכה‬ ‫דמי‬(0.81₪ ‫ל‬mmbtu-)‫חלוקה‬ ‫ודמי‬(0.078₪‫ל‬-MMBTU+)‫בלו‬ ‫מס‬(0.36₪‫ל‬MMBTU) ‫מזוט‬‫גפ‬"‫מ‬‫טבעי‬ ‫גז‬* ‫לטון‬ ‫מחיר‬3,080₪4,532₪1,821₪ ‫ל‬ ‫מחיר‬-MMBTU71.41₪101.9₪32.698₪ ‫צריכת‬‫שנתית‬ ‫אנרגיה‬700‫טון‬300‫טון‬ 1,037,503 ‫מ‬"‫ק‬ ‫לשנה‬ ‫האנרגיה‬ ‫עלות‬2,156,000₪1,359,600₪1,231,451₪ ‫בעלויות‬ ‫שנתי‬ ‫חסכון‬ ‫האנרגיה‬ 2,284,148₪ ‫והסבה‬ ‫חיבור‬ ‫עלויות‬‫כ‬-2.8‫מיליון‬₪ ‫השקעה‬ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫וחודשיים‬ ‫כשנה‬
 37. 37. ‫להסבה‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬
 38. 38. ‫נוסף‬ ‫ולמידע‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬:‫משרדי‬‫ושות‬ ‫דוויק‬ ‫הלוי‬'- 02-6519991

×