Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Access and Social Networking

1,422 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Open Access and Social Networking

 1. 1. Dru štvena mreža kao izvor naučnih informacija [email_address] n a I v k o v I c [email_address]
 2. 2. <ul><li>potreba </li></ul><ul><li>za permanentn im </li></ul><ul><li>u č enje m </li></ul><ul><li>... a li i pružanjem </li></ul><ul><li>Informacija !!! </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Zahvaljujući novim tehnologijama i razvoju Interneta - novi m web alat ima do nau čnih informacija dolazi se mnogo brže i lakše. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Otvoreni pristup informacijama (Open Access) više nije nepoznat naučnim radnicima </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Sajtovi mnogih ustanova , asocijacija </li></ul><ul><li>objavljuju radove svojih naučnika u elektronskoj formi </li></ul>
 6. 6. Naučne informacije dobijaju novu formu
 7. 8. <ul><li>Platforme slobodnog pristupa </li></ul><ul><li>Izrada mnog ih tematsk ih platform i sa literaturom u slobodnom pristupu je </li></ul><ul><li>d obar način da i Vaš rad bude vidljiv </li></ul>
 8. 10. http://www.jove.com/
 9. 11. Copyright 2005-2007 Tim Brody
 10. 14. CancerResearchUk http://info.cancerresearchuk.org/
 11. 15. podkast
 12. 17. Čet www. cancerresearchuk . org /
 13. 19. http://www.youtube.com/watch?v=jHUqwxIxgZQ&feature=autoshare_twitter
 14. 20. <ul><li>ŠTA JE MASHUPS? </li></ul><ul><li>“ W eb aplikacije koje sjedinjuju slobodn e informacij e s razli čitih izvora raspoloživih na webu i time stvaraju nešto novo – moćan način da se ispune očekivanja istraživača prilikom traganja za informacijom” </li></ul>
 15. 22. <ul><li>Scienceblogs </li></ul><ul><li>Blogovi su alat koji je veoma rasprostranjen u naučnoj populaciji. </li></ul><ul><li>Mogu sadžati p a ltforme iz raznih oblasti </li></ul><ul><li>nauke, medicine... </li></ul>
 16. 23. <ul><li>Danas je već uobičajeno da se websajtu ustanove dodaje i BLOG kao izvor informacija </li></ul><ul><li>BLOG nema HTML formu websajta s ve to se na njega postavlja je u te x t dokumentu, postovi se ređaju hronološki, nova vest potiskuje staru </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI </li></ul>
 17. 24. U kreiranju bloga učestvuju i njegovi čitaoci komentarima i diskusijom http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI
 18. 29. http://speakingofmedicine.plos.org/category/ask-plos-medicine/
 19. 30. Blogovi bibliotekara...
 20. 41. http://vizedu.com/2009/01/twitter-and-health-20/comment-page-1/#comment-1696
 21. 45. <ul><li>Mike Elgan : p ostoje tri tipa ljudi : </li></ul><ul><li>1. Anti social networkers </li></ul><ul><li>smatraju da je to gubljenje vremena </li></ul><ul><li>2. Zatvorena grupa društvene mreže </li></ul><ul><li>koji društveno umrežavanje koriste isklju č ivo za rodbinu I pr i jatelje </li></ul><ul><li>3. Otvorena grupa društvenog umrežavanja </li></ul><ul><li>koj a pored rodbine i prijatelja pro š iruju mrežu poznanstava sa kolegama i broj prijatelja se uvećava </li></ul>
 22. 46. <ul><li>Gde smo MI danas? ...i mali korak u društvenom umrežavanju...ipak je k o r a k ... </li></ul>
 23. 48. Hvala na pažnji !

×