Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

1a columna Expansión Catalunya - Intraemprenedoria

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to 1a columna Expansión Catalunya - Intraemprenedoria (20)

More from Albert Riba Trullols (20)

Advertisement

1a columna Expansión Catalunya - Intraemprenedoria

  1. 1. 2 Expansión Martes 25 septiembre 2012 CATALUNYA OPINIÓN EL MENSAJE DETRÁS DE Albert Riba Catalunya lidera en turismo Cuando la política Intraemprenedoria Con casi dos millones de visi- afecta a los tantes, Catalunya fue en agos- LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR CCAA stemimmersosenunasituaciórealmentcomplicada: to el primer destino turístico negocios E Variación Enero-agosto Variación gent a l’atur, organitzacions que es redueixen i em- de España. Además, fue la co- Agosto interanual (%) (acumulado) interanual (%) preses que tanquen però, en aquest mateix entorn, es munidad que protagonizó la Catalunya 1.994.943 14,7 10.394.945 12,1 Muchos empresarios justi- creen noves empreses i sobretot hi ha persones que decidei- mayor subida del mes, con ca- Baleares 1.882.498 2,8 7.762.840 2,4 fican el temor a expresar xen lluitar pels seus somnis i projectes. Però cal que vigilem si un 15%, y aportó 255.000 Andalucía 1.084.185 9,6 5.384.603 -2,5 públicamente su opinión ja que ens oblidem d’un fet molt important. Les organitza- turistas más respecto a agosto Canarias 822.014 0,1 6.627.189 -0,1 sobre la posible indepen- cions que ja estan al mercat van néixer un dia gràcies a per- de 2011. Los mercados que C. Valenciana 750.945 0,9 3.751.056 -0,8 dencia de Catalunya de la sones també emprenedores. La crisi real és que moltes han impulsado este aumento Madrid 381.620 -29,7 3.022.511 4,7 siguiente forma: “no nos d’elleshanaparcataquestaactitud. han sido los de Francia y Rei- Resto CCAA 946.383 15,3 3.783.582 4,3 metemosenpolítica.”Enel L’actitud emprenedora és aquella que fa que una persona no Unido. Entre enero y agos- TOTAL 7.862.589 5,0 40.726.726 3,6 fondo quiere decir que “no amb un somni tingui la suficient passió per tirar-lo endavant toelalzahasidodel12%. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo queremos líos ni enfadar- i, sobretot, que passi a l’acció per oferir al mercat una solució nos con nadie.” El proble- que doni resposta a algun problema o satisfaci alguna neces- ma de esta prudencia es sitat que el mercat està disposat a comprar. Entenent això, que no se discute un tema calquesiguemcapaçosdesepararigestionarelriscqueaixò LA FOTO baladí, sino radical. La opi- pot implicar. Un emprenedor assumirà un risc personal, un nión de los empresarios risc financer i, sobretot, el risc de crear un espai on fer-ho. És debe saberse. Sea cuál sea, a dir, crear empresa i crear riquesa. Per contra, les empreses paragenerardebate. jaexistents,quevannéixerambpersonesemprenedores,cal que recuperin aquest espai per emprendre dins seu i oferei- xin oportunitats al talent de què disposen, facilitant que els propis empleats emprenguin, assumint l’empresa el risc ne- LAS FRASES cessari. Cal potenciar els intraemprenedors, per dos motius: -Mantenir l’essència emprenedora que va fer néixer l’or- DOLORS CAMATS ganització i, així, oferir al mercat nous reptes, idees i solu- Portavoz de ICV cionsquelipodenferrecuperarlail·lusiód’anysenrere. “No tocan adhesiones -Potenciar el talent ocult que té l’organització i que molts a ninguna campaña; es cops viu amagat, o bé perquè la direcció de l’empresa no groseramente electoralista aposta per ells, o bé perquè ells es pensen que l’empresa no que CiU nos quiera volo,finsitot,perquènosapcomdir-hointernament. posicionar sobre una Assolir-ho és possible i necessari. Si ens hi fixem bé, veu- Efe propuesta de resolución rem que les empreses exitoses són conscients d’aquest punt que no existe” . imirend’implantar-ho. Sabenque,perfer-ho,cal: PRESIDENT Y ALCALDE, JUNTOS EN LA MERCÈ -Mentalitzar les direccions de les organitzacions perquè El president de la Generalitat,Artur Mas, y el alcalde de Barcelona,Xavier Trias, coincidieron ayer RAMON FONTSERÉ activin la cultura emprenedora dins de l’empresa sense por, en los actos celebrados con motivo de la fiesta de la Mare de Déu de la Mercè, la patrona de la Director de Els Joglars perquè el cost de tenir el talent ocult desaprofitat és molt alt. capital catalana. En la imagen, Mas y Trias, a la salida de la misa oficiada en la Basílica de la Mercè. “Sin esta crisis, -Mentalitzar les persones de les nostres organitzacions A la llegada al templo, president y alcalde fueron recibidos con abucheos por parte de un grupo posiblemente estaríamos perquè arrisquin dins de les empreses on estan treballant de trabajadores del metro, que secundaron ayer una jornada de huelga. todos menos activos”. perquè, fent-ho així, s’asseguren la seva feina. Faran que l’empresa els necessiti més i, sobretot, estaran arriscant i aprenent tot minimitzant molts dels riscos que haurien ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA d’assumirsihofessinexternament. Un emprenedor intern és aquella persona que actua com a emprenedor, assumint riscos i convertint-los en oportuni- tats d’aportació de valor, dins d’una organització ja creada amb la qual s’identifica, però de la qual no en té ni la propie- tat ni els riscos financers. De la situació actual ens en sorti- rem segur, però cal mantenir el suport als emprenedors que volem començar de zero i també cal que les organitzacions jaexistentsrecuperinaquestaactitudinternament. Dynamic Partner & CoFounder inPreneur CON ÉNFASIS MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 24-IX-12 Cambios del día en % Volumen contratado Cambio Otros Cupón precedente Máximo Mínimo Media Cierre cambios corrido Nominales Efectivos TIR 0D1 DGVAR 13-02 M 96,439 96,992 95,992 96,492 96,992 95,9927-96,9927 0,160 800.000,00 773.222,60 11,32 0E9 DG4,95 20-02 M 97,660 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 5.000.000,00 3.648.094,20 — 0F6 DG5,75 15-06 M 106,480 106,435 105,052 106,215 105,052 106,4350-105,0527 1,433 21.100.000,00 22.713.954,40 3,34 0N0 DG4,75 13-04 M 96,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,0000 1,952 3.000,00 2.998,50 8,28 0P5 DG4,75 12-11 M 98,499 98,500 98,500 98,500 98,500 98,5000 3,997 9.000,00 9.224,70 14,70 0Q3 DG5,25 13-11 M 93,698 93,748 93,650 93,694 93,748 93,6500-93,7480 4,418 11.000,00 10.792,30 11,32 0R1 DG4,50 13-04 M 96,996 96,996 96,996 96,996 96,996 96,9962 0,700 40.000,00 39.078,80 10,10 0F6 DG5,75 15-06 M0 106,435 106,419 105,037 106,200 105,037 106,4198-105,0376 1,449 21.100.000,00 22.714.078,90 3,34 0N0 DG4,75 13-04 M0 95,000 94,500 93,510 93,571 94,500 93,5100-94,5000 1,965 16.000,00 15.285,90 17,00 0P5 DG4,75 12-11 M0 98,500 99,000 98,400 98,748 98,990 98,4000-98,5000-99,0000-9 4,010 96.000,00 98.648,70 13,11 0Q3 DG5,25 13-11 M0 93,550 95,010 95,010 95,010 95,010 95,0100 4,432 29.000,00 28.838,20 10,00 0E9 DG4,95 20-02 M — — — — — — — — — — MARTA VALLS DA EL SALTO A CHINA Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien- La presidenta de Punto Blanco ha encontrado a un socio en do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades. Hong Kong que permitirá que la compañía catalana de ropa REDACCIÓN: Martí Saballs (subdirector);José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección); MarisaAnglés, Passeig de Gràcia,11,escaleraA,5ª planta interior dé el salto al gigantesco mercado chino. La empresaria textil ha apostado por mantener en Catalunya CATALUNYA Tina Díaz,Cristina Fontgivell,Bernat García,Marc Menchén yArtur Zanón. PUBLICIDAD: Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) yAlma Subirana. 08007 Barcelona Teléfono: 93 496 24 00 el grueso de la producción del grupo con sede en Igualada. expansioncat@expansion.com Teléfono: 93 496 24 22/93 496 24 07 Fax: 93 496 24 05

×