CNC: Cloud alebo nie cloud?

790 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CNC: Cloud alebo nie cloud?

 1. 1. Cloud  alebo  nie  cloud  –  je  to  otázka?  Ras6slav  Janota  CNC,  a.s.  
 2. 2. “Do   roku   2012   80%   Fortune   1000   spoločnosG  bude   používať   niektoré   cloud   compu6ng  služby,   a   20%   spoločnosG   nebude   vlastniť  žiadne  IT  assety.”      “Skorí  (rýchli)  adopteri  ukázali  reálne  výhody  čo  znamená,   že   cloud   compu6ng   je   serióznou  možnosťou   a   zaručuje   si   vašu   pozornosť   ako  nová  plaYorma  na  business  aplikácie.”  
 3. 3. Čo  teda  ten  Cloud  je?  •  Je  to  vlastne  nové  meno  pre  služby,  ktoré  už  poznáte  •  A  je  to  6ež  sexy  pojem  J  o  ktorom  každý  dnes  hovorí  
 4. 4. Čo  teda  ten  Cloud  je?   Typy  Cloud  služieb   Infrastructure Platform Software (On- (as a Service) (as a (as a Premises) Service) Service) You manage Applications Applications Applications Applications Data Data Data Data You manage Runtime Runtime Runtime Runtime Other manages Middleware Middleware Middleware MiddlewareYou manage Other manages O/S O/S O/S O/S Virtualization Virtualization Virtualization Virtualization Other manages Servers Servers Servers Servers Storage Storage Storage Storage Networking Networking Networking Networking
 5. 5. A  čo  Cloud  nie  je?  •  Ak  potrebujete  poslať  dodávateľovi  40-­‐stránkový   dokument  s  požiadavkami  tak  to  nie  je  Cloud.  •  Ak  sa  vám  snaží  predať  hardware  …  nie  je  to  Cloud  •  Ak  chcete  alebo  musíte  vlastnit  HW  (servery,  príslušnú   sieťovú  infraštruktúru,  server  room  a  pod.)  …  nie  je  to   Cloud  •  Ak  sa  musíte  zaviazať  k  minimálnemu  odberu  a   nemôžete  flexibilne  pla6ť  len  za  reálnu  spotrebu  …  nie   je  to  Cloud  
 6. 6. Pre  koho  je  Cloud?  •  Začínajúce  firmy  •  Malé  a  stredné  firmy  tak  od  10  do  250  zamestnancov  •  Firmy  ktorých  oblasť  podnikania  je  mimo  IT  a  Telco   segment  •  Firmy,  ktoré  majú  výrazný  záujem  efekGvne   pristupovať  k  svojim  nákladom  pri  maximalizovaní   prevádzkových  parametrov  •  Firmy  s  plánom  reorganizácie  a  reštrukturalizácie  •  Korporácie  (IaaS,  PaaS)  •  Štátna  správa  (IaaS)  
 7. 7. Prečo  je  atrakGvny  Cloud  pre  Biznis?  •  Redukcia  nákladov  a  celkový  finančný  dopad   –  Žiadne  kapitálové  výdaje,  všetky  výdaje  sú   prevádzkového  charakteru   –  Nižšie  náklady  na  zavedenie  služby  sú  dané   efek6vitou  a  ekonómiou  zdielaných  zdrojov   operátora   –  Žiadne  výdaje  na  údržbu,  administráciu  a   zabezpečenie  vysokej  dostupnos6  
 8. 8. Prečo  je  atrakGvny  Cloud  pre  Biznis?  •  Elas6cita  a  Škálovanie   –  Platba  výlučne  za  kapacitu  v  čase  aktuálnej  potreby   –  Možnosť  škálovať  kapacitu  mimoriadne  rýchlo   (pridávať  ale  aj  uberať)  •  Rýchlejšie  zavádzanie  služieb  na  trh   –  Redukcia  času  pilotných  a  testovacích  fáz   –  Rýchlejšia  adaptabilita  na  požiadavky  zákazníkov  a   zavedenie  adekvátnych  služieb  
 9. 9. Prečo  je  atrakGvny  Cloud  pre  Biznis?  •  “Nekonečná”  kapacita  dostupná  okamžite   –  Nie  je  limitovaná  súčasnou  fyzickou  infraštruktúrou   zákaznika   –  Nemusia  byť  k  dispzícii  rezervy  pre  obdobia   kapacitných  špičiek   –  Všetky  kategórie  požadovaných  výpočtových  zdrojov   sú  dostupné  ihned  
 10. 10. Kedy  rozmýšlať  nad  Cloudom?  •  Keď  máte  v  pláne  kúpiť  viacej  fyzických  prvkov   infraštruktúry  •  Ak  máte  obmedzený  rozpočet  ak  radi  by  ste  invesGcie   rozdelili  do  viacerých  rokov  •  Ak  potrebujete  riešiť  nárazové  potreby  na  zdroje  (napr.   pre  projekty,  kampaň,  volby  a  pod.)  •  Plánujete  obstarať  drahý  komplexný  systém,  s  ktorým   ale  nemáte  veľa  skúsenosG  •  Plánujete  komplexnú  reorganizáciu  IT  prevádzky  alebo   IT  oddelenia    
 11. 11. Kedy  rozmýšlať  nad  Cloudom?  Ak  vaša  prevádzka  vyzerá  napríklad  takto  …   “Zapnuté  a  vypnuté  “       “Rýchlo  rastúce“       Prevádzka     Prevádzka       Obdobie     mimo  prevádzky   Priemerné  používanie   Priemerné   používanie   Čas     Čas     “Neočakávané  špičky“       “Očakávané  výkyvy“       Prevádzka     Prevádzka     Priemerné  používanie   Priemerné  používanie   Čas     Čas     …  ste  horúcim  kandidátom  na  cloud  riešenie  
 12. 12. Privátne  Cloud  služby   Solídna  alternaGva  pre  korporácie  •  Op6málne  pre  organizácie  nad  50  serverov  •  Využi6e  princípov  Cloud  služieb  v  data  centrách  za   účelom  maximalizácie  celkového  využi6a  zdrojov  •  Vytvorenie  podmienok  pre  beh  aplikácii  vo   virtualizovanom  prostredí  •  Reengineering  aplikácií  na  princípoch  SOA  •  Štandardizácia  a  virtualizícia  infraštruktúry  IT  •  Zavedenie  ITIL  princípov  v  riadení  a  administrácii  •  Zavedenie  SLM  (Service  Lifecycle  Management)  
 13. 13. Externé  datové  centrum   Už  nebudete  musieť…  •  …  upratovať  serverovňu  J  •  …  starať  sa  o  prevádzku  vlastnej  serverovne  •  …  pravideľne  školiť  personál    •  …  organizovať  technickú  prevádzku  na  smeny    •  …  prevádzkovať  HW,  klima6zácie  a  pod.  •  …  plánovať  rozvoj  HW  v  takom  preds6hu  •  …  riešiť  problémy  s  viacerými  dodávateľmi  (HW,   klima6zácie,  komunikačná  infraštruktúra,  energe6ka)  •  …  dohadovať  aktualizácie  –  servis  a  support  –  s   viacerými  dodávateľmi  
 14. 14. Externé  datové  centrum   A  navyše  získate…  •  …  výhodu  komunikácie  s  jedným  partnerom  •  …  SLA  –  garantované  prevádzkové  vlastnos6  datového   centra  •  …  dostupnosť  rádovo  vyššiu  ako  pri  inhouse  prevádzke  •  …  celkovo  nižšie  náklady  •  …  možnosť  sústrediť  sa  na  core  business  •  …  celkovo  nižšie  náklady  na  prevádzku  •  …  presun  nákladov  z  CAPEX  do  OPEX  •  …  možnosť  pla6ť  len  za  reálne  využívanú  službu  
 15. 15. Total  Cost  of  Ownership  •  Network  hardware  a  sozware   •  Infraštruktúra  (prenájom  plochy)  •  Server  hardware  a  sozware   •  Elektrina  (pre  samotné  zariadenia,  •  Inštalácia  a  integrácia  HW  a  SW   chladenie  a  backup  systém)  •  Náklady  na  sieťovú  bezpečnosť,  bezpečnosť   •  Testovacie  náklady   dát  a  zariadení,  náklady  na  fyzickú   •  Náklady  na  odstávky,  výpadky  a  poruchy   bezpečnosť   •  Slabá  výkonnosť  (užívatelia  musia  čakať,  •  Náklady  na  samotný  nákupný  proces   znížená  schopnosť  zarábať  peniaze)  •  Záruky  a  licencie   •  Náklady  na  podnikateľskú  bezpečnosť  •  Migračné  náklady   (zníženie  reputácie,  jej  znovuobnovenie  a  •  Riziká:  zraniteľnosť,  dostupnosť  opráv,   prevencia  pred  podobnými  problémami)   záplat  a  budúce  zmeny  licenčných  pravidiel   •  Backup  a  recovery  procesy   atď.   •  Technologické  a  prevádzkové  tréningy   zamestnancov   •  Audit  (interný  a  externý)   •  Poistenie   •  Zamestnanci  IT  oddelenia  (HR  náklady)  Zdroj:  Tyson  Consul6ng,  Gartner  Group  
 16. 16. Kto  sme  •  Na  trhu  od  1992  •  V  súčasnos6  člen  skupiny  DanubiaTel  •  Zameriava  sa  na  systémovú  integráciu,   bezpečnosť  a  networking  •  Vlastní  a  prevádzkuje  dnes   najmodernejšie  a  najväčšie  komerčné   datové  centrum  na  Slovensku  –   PERPETUUS  postavené  podľa  štandardov   Tier  III  na  dostupnosť  99.982%  •  Špecialista  na  virtualizáciu  a  Cloudové   služby  
 17. 17. Ďakujem  za  pozornosť   Ras6slav  Janota   rasto@cnc.sk  

×