Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Iteratory
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

Presentation for first meetphp convention

Presentation for first meetphp convention

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
25
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Iteratory
 • 2. Iteracja po tablicach$array = range(1, 5); // generuje tablicę z wartościami od 1 do 5foreach ($array as $key => $value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL;}/* wynik0 => 11 => 22 => 33 => 44 => 5*/
 • 3. Iteracja po tablicach – wewnętrzny kursor$array = range(1, 5);current($array); // 1next($array); // 2current($array); // 2next($array);each($array); // array(2, 3)end($array); // 5current($array); // 5while (list($key, $value) = each($array)) { echo $key . => .$value.PHP_EOL;}// 4 => 5
 • 4. Iteracja po obiekcie$object = new stdClass;$object->key = value;$object->key_2 = value_2;foreach ($object as $key=>$value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL;}// key => value// key_2 => value_2
 • 5. Iteracja po obiekcie – tylko właściwości publiczneclass foo { public $key = value; protected $key_2 = value_2; private $key_3 = value_3; static public $staticKey = value; static protected $staticKey_2 = value_2; static private $staticKey_3 = value_3;}$object = new foo;foreach ($object as $key=>$value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL;}// key => value
 • 6. Zachowanie iteracji wg obiektuclass MyIterator implements Iterator {private $_tab = array();public function __construct(array $tab){ $this->_tab = $tab;}public function current() { $object = new MyIterator(range(1,3)); return current($this->_tab)._MyIteration; foreach ($object as $key=>$value) {} echo $key. => .$value.PHP_EOL;public function next() { } next($this->_tab); // rewind} // check_validpublic function key() { // 0 => 1_MyIteration return key($this->_tab); // check_valid} // 1 => 2_MyIterationpublic function valid() { // check_valid echo check_valid . PHP_EOL; // 2 => 3_MyIteration return key($this->_tab) !== null; // check_valid}public function rewind() { echo rewind . PHP_EOL; reset($this->_tab);}}
 • 7. Iterator, IteratorAggregate oraz Traversableinterface Iterator implements Traversable { // definicja interfejsu}interface IteratorAggregate implements Traversable { // definicja interfejsu}• Grupuje dwa rodzaje iteratorów w jedno• Nie może być implementowany bez Iteratora lub IteratorAggregate
 • 8. Traversable jako typowany argumentfunction foo(Traversable $object) {}class Foo implements IteratorAggregate { public function getIterator() { return new EmptyIterator(); }}foo(new ArrayIterator()); // przykładowa implementacja Iteratorfoo(new Foo()); // implementacja IteratorAggregate
 • 9. Kiedy używać interfejsu Iterator?● Uzyskanie całkowitej kontroli nad zwracanymi wartościami● Definiowanie własnych ścieżek poruszania po danych● Generowanie danych
 • 10. Kiedy używać interfejsu Iterator?class PaginationIterator implements Iterator {// definicja prywatnych właściwościpublic function __construct($entriesLength, $entriesPerPage = 20, $activePage = 1) { $this->_entriesLength = (int)$entriesLength; $this->_entriesPerPage = (int)$entriesPerPage; $this->_activePage = (int)$activePage; $this->_maxPages = (int)ceil($this->_entriesLength / $this->_entriesPerPage);}public function current() { $object = new stdClass(); $key = $this->_iterationIndex; $object->page = $key + 1; $object->isActive = $key === ($this->_activePage - 1); return $object;}public function next() { $this->_iterationIndex++; }public function key() { return $this->_iterationIndex; }public function valid() { return $this->_iterationIndex < $this->_maxPages; }public function rewind() { $this->_iterationIndex = 0; }}
 • 11. Kiedy używać interfejsu Iterator?$iterator = new PaginationIterator(100, 30, 1);foreach ($iterator as $page) { echo Page: .$page->page; echo isActive: .var_export($page->isActive, true).PHP_EOL;}// Page: 1 isActive: true// Page: 2 isActive: false// Page: 3 isActive: false// Page: 4 isActive: false
 • 12. Kiedy używać interfejsu IteratorAggregate?● Szybkie zwrócenie danych do iteracji● Idealne we wszelkiego rodzaju klasach agregujących listy wartości● Brak konieczności obróbki danych
 • 13. Kiedy używać interfejsu IteratorAggregate?class Form implements IteratorAggregate { private $_elements = array(); public function addElement(FormElement $element) { $this->_elements[] = $element; } public function getIterator() { return new ArrayIterator($this->_elements); }}class FormElement { public function __construct($type, $name) { $this->type = $type; $this->name = $name; }}
 • 14. Kiedy używać interfejsu IteratorAggregate?$form = new Form();$form->addElement(new FormElement(text, name));$form->addElement(new FormElement(test, surname));foreach ($form as $element) { echo Type: .$element->type; echo Name: .$element->name.PHP_EOL;}// Type: text Name: name// Type: test Name: surname
 • 15. SPL – Dodatkowe interfejsy iteratorów SeekableIterator$iterator = new ArrayIterator(range(1, 5));$seekAlready = false;foreach ($iterator as $key => $value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL; if (!$seekAlready && $key === 3) { $iterator->seek(1); $seekAlready = true; echo seek.PHP_EOL; }}// 0 => 1// 1 => 2// 2 => 3// 3 => 4// seek// 2 => 3// 3 => 4// 4 => 5
 • 16. SPL – Dodatkowe interfejsy iteratorów OuterIterator$iterator = new AppendIterator();$iterator->append(new ArrayIterator(range(1, 2)));$iterator->append(new ArrayIterator(range(3, 6)));foreach ($iterator as $key => $value) { echo $key. => .$value. : ; echo $iterator->getInnerIterator()->count().PHP_EOL;}// 0 => 1 : 2// 1 => 2 : 2// 0 => 3 : 4// 1 => 4 : 4// 2 => 5 : 4// 3 => 6 : 4
 • 17. SPL – Dodatkowe interfejsy iteratorów RecursiveIterator$array = array( 1, 2, array(3, 4, 5));$iterator = new RecursiveArrayIterator($array);foreach ($iterator as $key=>$value) { if ($iterator->hasChildren()) { echo children.PHP_EOL; foreach ($iterator->getChildren() as $key => $value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL; } } else { echo no children.PHP_EOL; }}// no children// no children// children// 0 => 3// 1 => 4// 2 => 5
 • 18. SPL – ArrayIterator● Wszystkie możliwości sortowania (natsort, usort, ksort)● Dostęp do wartości za pomocą []● Zliczanie ilości elementów● Dodawanie kolejnych elementów● Serializacja, deserializacja
 • 19. SPL – RecursiveIteratorIterator● Iteruje rekursywnie po RecursiveIterator● Niezwykle potężne narzędzie do obsługi struktur drzewiastych oraz wszelkich zagnieżdżeń● 3 tryby iteracji ● LEAVES_ONLY ● SELF_FIRST ● CHILD_FIRST
 • 20. SPL – RecursiveIteratorIterator$array = array( 1, 2, array(3, 4, array( 5, array(6, 7) , 8) , 9));// domyślnie RecursiveIteratorIterator::LEAVES_ONLY$iterator = new RecursiveArrayIterator($array);$iterator = new RecursiveIteratorIterator($iterator);foreach ($iterator as $key => $value) { echo $key. => .$value. : ; echo $iterator->getDepth().PHP_EOL;}// 0 => 1 : 0// 1 => 2 : 0// 0 => 3 : 1// 1 => 4 : 1// 0 => 5 : 2// 0 => 6 : 3// 1 => 7 : 3// 2 => 8 : 2// 3 => 9 : 1
 • 21. SPL – RecursiveIteratorIterator// LEAVES_ONLY // SELF_FIRST // CHILD_FIRST// 0 => 1 : 0 // 0 => 1 : 0 // 0 => 1 : 0// 1 => 2 : 0 // 1 => 2 : 0 // 1 => 2 : 0// 0 => 3 : 1 // 2 => Array : 0 // 0 => 3 : 1// 1 => 4 : 1 // 0 => 3 : 1 // 1 => 4 : 1// 0 => 5 : 2 // 1 => 4 : 1 // 0 => 5 : 2// 0 => 6 : 3 // 2 => Array : 1 // 0 => 6 : 3// 1 => 7 : 3 // 0 => 5 : 2 // 1 => 7 : 3// 2 => 8 : 2 // 1 => Array : 2 // 1 => Array : 2// 3 => 9 : 1 // 0 => 6 : 3 // 2 => 8 : 2 // 1 => 7 : 3 // 2 => Array : 1 // 2 => 8 : 2 // 3 => 9 : 1 // 3 => 9 : 1 // 2 => Array : 0
 • 22. SPL – CallbackFilterIterator – od PHP 5.4class CallbackFilterIterator extends FilterIterator { private $_callback; public function __construct(Iterator $iterator, Closure $callback) { parent::__construct($iterator); $this->_callback = $callback; } public function accept() { return call_user_func( $this->_callback, $this->current(), $this->key(), $this->getInnerIterator()); }}
 • 23. SPL – CallbackFilterIteratorclass Form implements IteratorAggregate { public function getElementsByType($type) { return new CallbackFilterIterator( $this->getIterator(), function($element) use ($type) { return $type === $element->type; }); }}$form = new Form();$form->addElement(new FormElement(text, name));$form->addElement(new FormElement(number, age));$form->addElement(new FormELement(range, weight));foreach ($form->getElementsByType(text) as $element) { echo Type: .$element->type; echo Name: .$element->name.PHP_EOL;}// Type: text Name: name
 • 24. SPL - AppendIterator$form = new Form();$form->addElement(new FormElement(text, name));$form->addElement(new FormElement(number, age));$form->addElement(new FormELement(range, weight));$iterator = new AppendIterator();$iterator->append($form->getElementsByType(text));$iterator->append($form->getElementsByType(range));foreach ($iterator as $element) {echo Type: .$element->type;echo Name: .$element->name.PHP_EOL;}// Type: text Name: name// Type: range Name: weight
 • 25. SPL - DirectoryIterator● Rozszerza SplFileInfo – cała masa dobrodziejstw$iterator = new DirectoryIterator(some_dir);foreach ($iterator as $file) { echo $file->getPathName().PHP_EOL;}// some_dir.// some_dir..// some_dirtest_file.txt// some_dirtest_file_2.txt
 • 26. SPL - RegexIterator$array = array( Jabłko, Banan, Ananas, Wiśnia, Arbuz);$iterator = new ArrayIterator($array);$iterator = new RegexIterator($iterator, /nas?/i);foreach ($iterator as $string) { echo $string.PHP_EOL;}// Banan// Ananas ● Jest w stanie wykonywać replace, split
 • 27. Wespół w zespół – przeszukiwanie katalogów$iterator = new RecursiveDirectoryIterator(PHPUnit/Extensions);$iterator = new RecursiveIteratorIterator($iterator);$iterator = new RegexIterator($iterator, /_coverage/i);foreach ($iterator as $file) { echo $file->getPathName();}// PHPUnit/Extensions/SeleniumTestCase/phpunit_coverage.php
 • 28. SPL – InfiniteIterator – Tasksclass TaskDownloader extends ArrayIterator { public function __construct() { // lock constructor } public function rewind() { $iteration = 0; do { $tasks = $this->fetch(); if ($iteration > 0) { usleep(1000); } $iteration++; } while ($tasks === array()); parent::__construct($tasks); } public function fetch() { // fetch tasks from tasks repository }}$iterator = new InfiniteIterator(new TaskDownloader());foreach ($iterator as $task) { echo $task;}
 • 29. Iteratory oszczędzają pamięć● Nie potrzebują wszystkich danych od samego początku● Są w stanie generować, pobierać dane
 • 30. Pobieranie dużej ilości rekordówclass PDODataPartition extends Iterator { public function rewind() { $this->_loadPartition(0); $this->_position = 0; } public function valid() { if (isset($this->_data[$this->_position])) { return true; } if ($this->_position < $this->_partitionSize) { return false; } if ($this->_loadPartition(++$this->_partitionNum)) { $this->_position = 0; return true; } return false; } protected function _loadPartition($numOfPartition) { $this->_partitionNum = (int)$numOfPartition; $query = $this->_getPartitionQuery(); $stmt = $this->_pdo->query($query); if ($stmt) { $this->_data = $stmt->fetchAll(); } return (bool)$this->_data; } protected function _getPartitionQuery() { $offset = $this->_partitionNum * $this->_partitionSize; $limit = $this->_partitionSize; return $this->_query. LIMIT .$limit. OFFSET .$offset; }}
 • 31. Pobieranie dużej ilości rekordów$records = $pdo->query(SELECT * FROM tabela)->fetchAll();foreach ($records as $record) {}// vs$iterator = new PDODataPartition($pdo, SELECT * FROM tabela, 1000);foreach ($iterator as $record) {} PDO PDODataPartition Pamięć 562 552 25 896 Czas 0,231 s 0,930 s Więcej: http://bit.ly/uGQ0Vl
 • 32. Iterator w php 5.4 - Traittrait IteratorTrait { protected $_data = array(); public function next() { next($this->_data); } public function current() { return current($this->_data); } public function valid() { return key($this->_data) !== null; } public function key() { return key($this->_data); } public function rewind() { reset($this->_data); }}class SomeOtherClass { }class TestIterator extends SomeOtherClass implements Iterator { use IteratorTrait; public function __construct(array $data) { $this->_data = &$data; }}$o = new TestIterator(range(1, 5));foreach ($o as $key => $value) { echo $key. => .$value.PHP_EOL;}
 • 33. KontaktŁukasz KużyńskiTwitter: @wookiebplwww: http://wookieb.plFB: http://www.facebook.com/wookieb