qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue é a atención?    Aínda ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNatendemos ao profesor/a e á ve...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNComo mellorar a atención ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue é a memoria?      ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNComo memorizarUn sistema doad...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN    maneira que entendes ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNDietas milagreNon hai fórmulas...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNproteínas, graxas e calorías ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNLÁMINAS DE PALABRASOBXECTIVOS:  ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNEXERCICIOS  1. Das seguintes p...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNEXERCICIOS1. Subliña todas as pa...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   3. Subliña, de entre as...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNTécnicas de memorizaciónUnha v...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNExemplo de asignaci...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNHai que recordar o ano en que ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNCravo: en lugar dunha voz sae...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 22 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 27 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 35 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 35 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 26 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN              DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 34 sumas dispo...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “p” que hai e...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “n” que hai ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “v” que hai ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “f” que hai ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “m” que hai ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN               DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “g” que hai ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa.     ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa.     ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa.     ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa.     ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa.     ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNSinala os animais no cadro der...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNSinala os animais no cadro der...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Sinala as figuras no cadro d...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta                 h...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Atopa as fichas coma esta                 ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta                 h...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta                 h...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta                 h...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta                 h...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa di...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1. - Cadrado           2. - Círcul...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa di...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  1.- Cadrado          2. - Círcul...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa di...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  1.- Cadrado          2. - Círcul...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa di...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  1.- Cadrado          2. - Círcul...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa di...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN          DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1.- Cadrado           2. - Círcul...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai qu...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacionandujar...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto             ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto             ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto             ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN         DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto              ...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN                 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue son as mandalas?As mandala...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                 https://orientacio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programa de mellora da atención

222 views
144 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa de mellora da atención

 1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Programa de mellora da atenciónwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui IES Nº1 A ESTRADAopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg DEPARTAMENTO DE ORIENTACIONhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
 2. 2. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue é a atención? Aínda que atendamos ás mesmas cousas que outras persoas, percibimos eprocesamos a información de xeito diferente dependendo da nosa motivación, dosnosos intereses e das nosas capacidades. No día a día (p.ex., paseando, comprando nos supermercados, sentados na clase,etc), atendemos a unha variedade de estímulos que procesamos de forma consciente ouinconsciente. Toda esta información de entrada é procesada, en función do modo no queseleccionamos, planificamos e organizamos os estímulos, asimilamos os datos, oslembramos (grazas á memoria), os comprendemos e os expresamos a través dalinguaxe. Imaxinemos que estamos no aeroporto, agardando achegada dun familiar que non vemos dende hai anos. Haimoita xente en constante movemento, desprazándosedunha porta a outra… A xente móvese, fala, amontóase, ede súpeto, escoitamos que nos avisan dun cambio de portae daquela tentamos ignorar o ruído e dentar a nosa atenciónno anuncio de megafonía para poder recibir a maiorcantidade de información posible sobre o que nos interesa. Neste momento estamos aenfocar a nosa atención.Tipos de atenciónA atención selectiva Implica atender a unha parte da información e deixar de lado arestante (é dicir, o exemplo do aeroporto que comentábamos ao inicio).A atención sostida Implica manter o foco atencional e permanecer alerta ante apresenza de determinados estímulos durante períodos de tempo, relativamente longos.Por exemplo realizando os deberes dunha áreaA atención dividida É un mecanismo que pon en marcha a capacidade do organismode dar resposta ás múltiples esixencias do ambiente. Por exemplo, en clase cando 2
 3. 3. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNatendemos ao profesor/a e á vez tomamos apuntamentos, recorremos a estahabilidade, xa que unha das actividades non gasta a nosa enerxía (tomar apuntamentos)e nos permite atender e seleccionar a información que debemos anotar. Estacapacidade diminuiría se non soubésemos escribir ben e tiveramos que concentrarnospara facelo sen erros.Factores que afectan á atención  A motivación: Antes de comezar calquera actividade, o noso éxito vai depender, en boa medida, do noso grao de motivación. A motivación escolar componse tanto de compoñentes cognitivos como afectivos (p.ex., pensamentos, autopercepción da propia capacidade, etc). Móvennos as cousas que nos interesan e poñemos atención a aqueles aspectos que priorizamos en función dos nosos desexos.  Hábitos de estudo: Certas técnicas de estudo poden axudarnos a mellorar o noso rendemento académico, facendo que o noso grao de dispersión sexa máis baixo ao mellorar a compresión dos contidos.  Capacidade de planificación: Canto maior é o grao de dificultade dunha tarefa, maior esforzo supón. Por iso, nestes casos resulta fundamental planificar como se vai facer e cales son os elementos prioritarios e secundarios desta. Unha forma xeral de planificar, en primeiro lugar, consiste en levar a cabo actividades pracenteiras que axuden á concentración. Seguiremos, logo dun anaco, con tarefas que impliquen máis consumo de enerxía, deixando para o final as actividades que xa dominamos e que, polo tanto, requiren menos cantidade de enerxía.  Factores emocionais e xeradores de estres: A nosa afectividade ou os nosos sentimentos poden determinar o foco de atención prioritario. Por exemplo, podemos estar máis motivados polas actividades que implican aos amigos e deixar de lado as tarefas académicas habituais. Por outra banda, o estres é unha reacción que experimenta o noso corpo como mecanismos de defensa ante unha situación percibida como ameazante ou de difícil solución. Cando os niveis de estres son baixos e aumentan amodo, os recursos de atención semellan acrecentarse. Pola contra, a partir dun punto de activación, o crecemento do estres produce unha diminución na cantidade dos recursos atencionais dispoñibles.  Consumo de fármacos e drogas: A sintomatoloxía de falta de concentración, desinterese, apatía, depresión, etc pode estar provocada polo consumo de estas sustancias.  Problemas de sono: O cansazo provoca un descenso do nivel de atención e problemas de comportamento debidos a un baixo control de estímulos. 3
 4. 4. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNComo mellorar a atención Como puidemos ver existen diferentes formas de utilizar a atención, dependendo das necesidades e características da actividade que queremos realizar. Tamén puidemos comprobar que numerosos factores (tanto apropiados como inapropiados) inflúen nesta capacidade. Agora é o momento de saber que a capacidade de atención pódese adestrar e mellorar. Para elo, podemosrecorrer á modificación de costumes poucos favorables para a mesma, á planificación eao uso de diversas técnicas e estratexias de estudo e ao exercicio da atención de xeitoespecífico. Neste último aspecto é onde se vai a centrar o noso programa de mellora daatención, sen esquecer que os demais condicionantes os debes de traballar para querealmente este esforzo teña sentido. 4
 5. 5. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue é a memoria? A memoria se pode definir como un mecanismo de gravación, arquivo, clasificación e posterior recuperación da información. Na maioría das ocasións se fai de xeito inconsciente e noutras realizase cun fin determinado, por exemplo, cando memorizamos un esquema para un exame.Tipos de memoriaOs expertos clasifican os tipos de memoria en función da súa duración, e os sentidosque implican. Por duración distínguense 3 tipos: Memoria a corto prazo: nº de teléfono, lista da compra… Memoria a medio prazo: a máis empregada polo estudante (24h ou varios días). Memoria a longo prazo: meses, anos ou toda a vida.Segundo os sentidos distinguimos: - Memoria visual - Memoria auditiva - Memoria gustativa - Memoria olfativa - Memoria táctilA máis empregada é a visual. 5
 6. 6. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNComo memorizarUn sistema doado e útil divídese basicamente en dous pasos: 1. Organizar a información: preparar os temas persoalmente. 2. Memorizar a información: empregar técnicas axeitadas.Antes de memorizar unha lección é imprescindible entendela. Para iso, na maioría doscasos, a información nos chega escrita polo que hai que saber ler, comprender e logoresumir a información que queres recordar, todo isto antes de aplicar as técnicas dememorización.Lectura rápidaParece lóxico que cantos máis rápido leas sen sacrificar compresión, máis rápidoaprenderás. Ler apresa, empregando as técnicas axeitadas, permítechememorizar maior cantidade de contido en menos tempo. Ununiversitario medio le a un ritmo entre 200 e 350 palabras por minuto,calquera persoa pode chegar a 800 ou 900 palabras por minuto.Loxicamente nalgunhas lecturas irase máis lento pola complexidade dotexto, pero iso non significa que teñamos que cambiar a técnica.Hai cursos de lectura rápida e todos coinciden nos seguintes aspectos: - Mantente concentrado: para ler e reter debes concentrarte e en función do obxectivo da lectura prestar máis ou menos atención a determinados detalles. - Emprega o dedo ou o lapis coma se fosen un punteiro. Deste xeito marcas o ritmo da lectura e vas adquirindo velocidade. A idea e subliñar cada liña da páxina de marxe en marxe mentres les. Obrigas aos ollos a seguir o dedo ou lapis e así elimínanse doadamente as regresións innecesarias. - Le grupos de palabras de golpe, en vez de palabra por palabra: tratase de intentar captar grupos de palabras de 12 en 12 ao mover os ollos sobre a páxina. - Non subvocalices: pronunciar silenciosamente as palabras que les, sexa movendo os beizos ou “escoitando” a palabra na mente, tende a enlentecer innecesariamente a lectura. O obxectivo é poder ver unha palabra coma “leite”, e recoñecer o seu significado polo seu aspecto, sen pensar no seu son, da mesma 6
 7. 7. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN maneira que entendes directamente a imaxe dun vaso de leite sen ter que pronunciar a palabra para os teus adentros. - Non releas: tratase de non volver a vista atrás, aínda que haxa algo que non captaras. É preferible que volvas a ler o texto enteiro unha segunda vez para captar información perdida na lectura. Así, co tempo promovese o hábito de poñer a máxima atención mentres les. - Toma nota mentres les: tratase de facer apuntes coas túas propias palabras, dicir o mesmo de xeito reducido.Recorda sempre que o importante para a memorización é a compresión, polo que nondebes ler máis rápido do que che permita comprender ben un texto.Imos agora a calcular a nosa velocidade lectora e a traballar, con dúas láminas depalabras, exercicios para mellorala. (Exercicios sacados do blog “Na punta da lingua”http://www.blogoteca.com/napuntadalingua/) 7
 8. 8. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNDietas milagreNon hai fórmulas máxicas para perder pesoCómpre desconfiar das dietas que propoñen unha inxestión demasiado baixa decalorías.O mellor consello que se pode dar sobre as chamadas dietas milagre é que fuxamosdelas. Así o defenden diversas asociacións de dietistas, endocrinos e consumidores.Todas elas se mobilizan cada ano por estas datas para concienciar as autoridadessanitarias e a opinión pública sobre a gran cantidade de información tendenciosa sobreestes réximes supostamente „máxicos‟. Fan fincapé nos perigos que comportan osmétodos que prometen perder peso axiña, sen esforzo e que carecen do menorfundamento nutricional e científico. Non se coñece con exactitude o número de dietasque se difunden a través de diversos medios de comunicación.Con todo, moitas modalidades dietéticas publicadas levan o mesmo nome e anuncianpautas de alimentación distintas, o que resulta confuso para a xente.Velaquí dúas pistas que nos axudarán a identificar as dietas correctas: non prohiben ainxestión de ningún grupo de alimentos, máis ben todo o contrario, e permiten unhaperda de peso gradual, que non debería superar o quilo ou o quilo e medio por semana.Tipos de dietas milagreNon hai unha clasificación universal e definida que englobe as dietas milagre, polo quese poden agrupar segundo diferentes puntos de vista. Desde a óptica nutricional, unhaclasificación pode ser a que fai referencia á composición enerxética e nutritiva de cadadieta.Dietas de baixo valor enerxético (entre 400 e 1000 Kcal/día)Non todas informan sobre o seu valor enerxético, o que supón un risco engadido.Hai dietas que non proporcionan enerxía abonda para levar a cabo as funcións vitais decada día e isto ten repercusións no organismo que se manifestan a curto e medio prazo -segundo o estado de saúde inicial da persoa e o tempo que se seguiu a dieta- contrastornos orgánicos, como alteracións gastrointestinais, malestar xeral, mareos,intolerancia ao frío, sequidade da pel, fraxilidade das unllas, perda do cabelo,contracturas musculares, amenorrea, insomnio, ansiedade, irritabilidade e mesmodepresión.Este tipo de dietas baséase no consumo case exclusivo de vexetais, con cantidades, enocasións ridículas, de alimentos proteicos (carnes, peixes e ovos) e de aceite.Por exemplo, 40 gramos de carne na comida e 1 ou 2 culleres sopeiras de aceite paratodo o día. Practicamente non están presentes os alimentos ricos en hidratos decarbono (pan, arroz, pasta, patacas, legumes, cereais...), que deben supor a base dunhadieta equilibrada, mesmo cando se trata dunha dieta hipocalórica.Cunha dieta que achegue menos de 1200 calorías ao día resulta difícil cubrir só conalimentos comúns a cantidade precisa de micronutrientes (vitaminas e sales minerais).Dietas pobres en hidratos de carbono e ricas en graxasSon dietas que suxiren comer carne, embutidos, queixos, ovos, manteiga e demaisalimentos proteicos e graxos, pero que limitan a inxestión de pastas e arroces. Este tipode alimentación aparece en numerosas dietas, algunhas delas moi coñecidas, como aDieta de Atkins, Scardale ou a da Clínica Mayo. Prometen resultados rápidos só se secomen alimentos graxos e calóricos, que á luz de numerosos estudos científicos son osque cómpre moderar para compensar o exceso de 8
 9. 9. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNproteínas, graxas e calorías da dieta habitual e para previr trastornos asociados a estesexcesos, como as afeccións cardiovasculares.Este tipo de alimentación tamén pode producir mareos e fatiga, risco de deshidratación,taxas elevadas de colesterol, triglicéridos e ácido úrico. Ademais, a escasa achega dealimentos ricos en fibra (verdura e hortalizas, froitas, cereais integrais) destas dietasfavorece o estrinximento.Dietas ricas en hidratos de carbonoEstas modalidades caracterízanse por un consumo abundante de alimentos ricos enhidratos de carbono e limitan os alimentos proteicos e graxos. Con estas dietas a persoacorre o risco dunha achega insuficiente de ácidos graxos esenciais, vitaminasliposolubles e proteínas. Ademais, un exceso de fibra afecta á absorción de salesminerais (ferro, cinc) e pode provocar trastornos intestinais como diarreas, cólicosabdominais e flatulencia.Monodietas e dietas “choqueiras”As primeiras denomínanse así porque fomentan o consumo dun alimento concreto, queen xeral é o que lle dá o nome á dieta (dieta da alcachofa, da piña...), ao que se lleatribúen propiedades excepcionais sobre o resto de alimentos, iso si, sen base científica.O seguimento destas dietas pode resultar aburrido e producir trastornos dixestivos epsíquicos, xa que rompen o ritmo alimentario normal. Tamén podemos atopar dietas queteñen como “base científica e nutricional” utilizar como reclamo o nome ou a experienciade personaxes famosos ou incluír alimentos exóticos ou mensaxes orixinais, do tipo “adieta do bo humor”.-------------------------------------------------------------------------------Calcula a túa Velocidade Lectora. Para iso tes que dividir o nº de palabras do texto (760)entre o nº de segundos que che levou lelo e logo multiplicar o resultado por 60; asíobterás o nº de palabras que es capaz de ler por minuto. 9
 10. 10. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNLÁMINAS DE PALABRASOBXECTIVOS: 1. Facilitar o acceso ás palabras cun só golpe de vista. 2. Eliminar os movementos de cabeza durante a lectura e substituílos por movementos oculares. 3. Aumentar o vocabulario visual, reducindo o tempo para recoñecer palabras.INSTRUCIÓNS: 1. Le mentalmente a lámina (horizontalmente) un par de veces para familiarizarte co seu vocabulario. 2. Observa durante uns segundos as palabras que non recoñezas ou nas que teñas dificultades. Se non sabes o que significa algunha, búscaa no dicionario. 3. Le a lámina por columnas un par de veces máis, tratando de ir cada vez máis rápido. 4. Realiza os exercicios que hai ao final. 5. Pasados como mínimo 7 días repite o proceso, aínda que non fagas os exercicios. 10
 11. 11. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNEXERCICIOS 1. Das seguintes palabras, subliña as que aparecían na lámina anterior: 2. Se non acertaches polo menos 5 palabras, volve ler a lámina en silencio un par de veces e logo repite o exercicio. 3. Agora tapa a táboa anterior e escribe todas as palabras que lembres da lámina. Repásaa tantas veces como necesites ata conseguir recordar 25 palabras: 11
 12. 12. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNEXERCICIOS1. Subliña todas as palabras que sexan adxectivos lendo unha soa vez cada palabra.2. Rodea cun círculo as palabras que sexan infinitivos. 12
 13. 13. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 3. Subliña, de entre as seguintes, as palabras que aparecían no exercicio anterior: 4. Se non acertaches polo menos 5 palabras, volve ler a lámina en silencio un par de veces e despois repite o exercicio. 5. Agora tapa a táboa anterior e escribe todas as palabras que lembres da lámina. Repásaa tantas veces como necesites ata conseguir recordar polo menor 25 palabras: 13
 14. 14. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNTécnicas de memorizaciónUnha vez que leras os textos das leccións, reduciras as ideas e datos claves nunesquema, chega o momento de memorizalo. O máis sinxelo é ir dende o máis amplo ouxeral ao máis pequeno e concreto.Remataremos repasando o aprendido. A máis repasos máis datos vanse quedando namemoria. Pero para facer isto con eficacia, antes necesitamos coñecer, estudar e aplicarunha serie de técnicas.Se ben a repetición é a forma que dende nenos empregamos para memorizar, tamén é amáis custosa, así que as seguintes técnicas gustaranche pola rapidez en que chepermiten memorizar. Converter números en palabras Se es coma a maioría dos estudantes, unha das cousas máis difíciles de memorizar son os números. Datas, datos numéricos… son secuencias de díxitos difíciles de recordar. É máis doado recordar unha palabra que un número. Por iso, fai 400 anos o matemático e astrónomo Pierre Hérigone inventou a técnica deconverter números en palabras. É simple.O primeiro é converter os números (do 0 ao 9) en consoantes. Cada número tenasociado un grupo de consoantes, e con estas podes formar palabras engadindolibremente vogais, que non teñen outra finalidade máis que de recheo.O criterio para esta asignación pode ser o que queiras pero se os asignas en base aalgún tipo de vinculación entre o número e a consoante resultarache máis doadorecordalo.Debes intentar que cada número teña asignada polo menos unha consoante de usofrecuente. Unha mesma consoante non pode estar asignada a dous números á vezporque invalidaría a súa utilidade. Neste sistema, omítense a letra “h” por ter un sonmudo e a “y” porque soa coma a vogal “i”. 14
 15. 15. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNExemplo de asignación: Díxito Consoantes asignadas Asociación 1 A “T” ten un único trazo vertical. T, D A “D” soa parecida a “T” 2 N, Ñ A “N” e a “Ñ” teñen dúas patas 3 M A “M” ten tres patas 4 Catro empeza por “C” e “K” e C, K, Q “Q” teñen o mesmo son 5 En números romanos o 5 represéntanse cunha “V” a “B” V,B,L, LL ten igual son, e cincuenta cun “L” 6 Seis comeza con “S” e a “Z” é S, Z parecida, pero escrita ao revés 7 En maiúsculas o “F” parecese F, J ao 7 ao revés, e o “J” tamén pero boca abaixo. 8 En castelán a “CH” é a única consoante de “ocho”. E a letra CH, G “G” recorda ao 8 aínda que lle falten algúns trazos. 9 P, X O “P” recorda ao 9 ao revés 0 O “R” é a segunda consoante de R, RR cero.A asignación é libre, así que podes establecer a túa propia asignación segundo teconveña.Deste xeito, pódese converter calquera número en palabra, engadindo vogais.Vexamos un exemplo:15: letras “T” e “L”: palabra “tolo”.22: letra N: palabra “neno”146. letras T, C, S: palabra “Tacos” 15
 16. 16. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNHai que recordar o ano en que se descubriu América… referímonos a 1492. Primeiroconvertemos os díxitos en consoantes. Cando un díxito pódese converter en máis dunhaconsoante, eliximos libremente entre elas. Así 1492 podería darnos: tcpn, dcxn, etc.Logo engadimos as vogais para facer unha palabra ou palabras: así poderíamos ter(dcpn) decépana, (tcpn) tece Xana, etc. Se podes recordar estas palabras, logo é doadoextraer os números. Simplemente quitas as vogais e che quedas coas consoantes denovo. Empregando o esquema que realizaches (debes memorizar os 10 díxitos) sacas onúmero de novo. Agora que temos unha palabra, podemos pasar a seguinte técnica,que é asociar as palabras que queremos recordar a unha imaxe ou historia absurda.. édicir, imos realizar unha asociación. A asociación Saberías debuxar de memoria algo que se pareza ao mapa de Alemaña? E Xapón?. Probablemente non. En cambio se tiveras que debuxar o mapa de Italia, saberías porque rapidamente veríache aimaxe dunha bota. Seguramente cando empezaches a estudar xeografía, algún profesorcontouche que o mapa de Italia parecese a unha bota e quedouse gravado na túa mentepara toda a vida. Calquera cousa que recordamos é porque foi asociada a outra. Quizaispensas que recordas moitas cousas sen necesidade de asociacións. A realidade é quetodo está asociado, o que ocorre é que a maioría das asociacións son subconscientes.Imos a explicar unha das mellores formas de recordar establecendo asociacións de xeitoconsciente.As asociacións inverosímilesÉ unha forma de memorizar datos puros (que non teñen secuencia lóxica entre eles)construíndo unha historia incrible.Por exemplo: imaxina que tes que recordar 7 palabras que non teñen relación (árbore,fonte, barco, teléfono, cravo, oso e globo). Coa técnica de asociacións inverosímiles sotes que enlazar estas palabras con algunha historia.Árbore: Imaxínate sentado ao carón dunha árbore cando, de súpeto, esta móvese cara ati coa intención de pisarte. Sentes como treme o chan e tes medo, saes correndo…Fonte: chegas a unha fonte, onde paras a beber, porque de tanto correr tes sede…Barco: cando vas a beber ves un barco flotando. É de papel, seguramente o fixo unneno. Achégaste a velo e…Teléfono: dentro do barco hai un teléfono, en miniatura, que comeza a soar. Odescolgas… 16
 17. 17. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNCravo: en lugar dunha voz sae, un cravo, polo auricular. Apártaste polo medo a facertedano con el. De súpeto, escoitas unhas fortes pisadas…Oso: miras atrás e ves un oso xigante, de cor branca, que ven por ti…Globo: saes correndo axiña, non sabes como vas fuxir. De xeito milagreiro, ves un globovoando. É coma un globo de neno, pero máis grande, xusto do teu tamaño, e en lugardun fío ten unha corda na que podes suxeitarte. O fas e, voando, deixas atrás ao oso.Agora en vez de intentar recordar 10 palabras sen relación, só tes que recordar estahistoria para repetir as palabras unha por unha. Se recreas ben a historia, serás capazde memorizar unha serie de palabras ao instante, da igual a dificultade das mesmas.Esta técnica é moi poderosa e canto máis a practiques máis sinxela resultará. 17
 18. 18. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 22 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 19. 19. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 27 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 20. 20. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 35 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 21. 21. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 35 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 22. 22. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 26 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 23. 23. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNNo seguinte cadro hai 34 sumas dispostas horizontalmentede esquerda a dereita, verticalmente de arriba a abaixo ou endiagonal. Atópaas todas. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 24. 24. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 25. 25. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “p” que hai en cada fila e columna https://orientacionandujar.wordpress.com/
 26. 26. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 27. 27. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “n” que hai en cada fila e columna. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 28. 28. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 29. 29. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “v” que hai en cada fila e columna. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 30. 30. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 31. 31. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “f” que hai en cada fila e columna. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 32. 32. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 33. 33. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “m” que hai en cada fila e columna. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 34. 34. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 35. 35. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza as letras “g” que hai en cada fila e columna. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 36. 36. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 37. 37. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 38. 38. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 39. 39. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 40. 40. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 41. 41. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 42. 42. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 43. 43. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 44. 44. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 45. 45. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNContabiliza os símbolos que hai na táboa. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 46. 46. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNSinala os animais no cadro dereito que non están no esquerdo. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 47. 47. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNSinala os animais no cadro dereito que non están no esquerdo. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 48. 48. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Sinala as figuras no cadro dereito que non están no esquerdo https://orientacionandujar.wordpress.com/
 49. 49. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 50. 50. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Atopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 51. 51. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 52. 52. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 53. 53. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 54. 54. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNAtopa as fichas coma esta https://orientacionandujar.wordpress.com/
 55. 55. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa dispostas, hai que encher os ocos baleiros cas figuras estrela, cadrado, cruz, corazón, triángulo e círculo. Non se pode repetir ningunha figura nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 56. 56. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1. - Cadrado 2. - Círculo 3.- Triángulo 4. – Cruz 5.- Estrela 6.- Corazón https://orientacionandujar.wordpress.com/
 57. 57. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa dispostas, hai que encher os ocos baleiros cas figuras estrela, cadrado, cruz, corazón, triángulo e círculo. Non se pode repetir ningunha figura nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 58. 58. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1.- Cadrado 2. - Círculo 3.- Triángulo 4. – Cruz 5.- Estrela 6.- Corazón https://orientacionandujar.wordpress.com/
 59. 59. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa dispostas, hai que encher os ocos baleiros cas figuras estrela, cadrado, cruz, corazón, triángulo e círculo. Non se pode repetir ningunha figura nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 60. 60. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1.- Cadrado 2. - Círculo 3.- Triángulo 4. – Cruz 5.- Estrela 6.- Corazón https://orientacionandujar.wordpress.com/
 61. 61. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa dispostas, hai que encher os ocos baleiros cas figuras estrela, cadrado, cruz, corazón, triángulo e círculo. Non se pode repetir ningunha figura nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 62. 62. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1.- Cadrado 2. - Círculo 3.- Triángulo 4. – Cruz 5.- Estrela 6.- Corazón https://orientacionandujar.wordpress.com/
 63. 63. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgunhas formas xeométricas xa dispostas, hai que encher os ocos baleiros cas figuras estrela, cadrado, cruz, corazón, triángulo e círculo. Non se pode repetir ningunha figura nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 64. 64. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1.- Cadrado 2. - Círculo 3.- Triángulo 4. – Cruz 5.- Estrela 6.- Corazón https://orientacionandujar.wordpress.com/
 65. 65. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 66. 66. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 67. 67. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 68. 68. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 69. 69. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 70. 70. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 71. 71. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 72. 72. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 73. 73. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 74. 74. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 75. 75. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 76. 76. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 77. 77. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 78. 78. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 79. 79. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 80. 80. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 81. 81. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 82. 82. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 83. 83. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Partindo dalgúns números xa dispostos, hai que encher os ocos baleiros cos díxitos do 1 ao 6. Non se pode repetir ningún díxito nunha mesma fila, columna ou rexión. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 84. 84. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 85. 85. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 86. 86. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 87. 87. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 88. 88. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 89. 89. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 90. 90. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 91. 91. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 92. 92. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 93. 93. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 94. 94. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 95. 95. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 96. 96. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 97. 97. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 98. 98. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 99. 99. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 100. 100. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 101. 101. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Realiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 102. 102. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 103. 103. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 104. 104. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 105. 105. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNRealiza o labirinto https://orientacionandujar.wordpress.com/
 106. 106. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNQue son as mandalas?As mandalas son diagramas ou representacións esquemáticas e simbólicas domacrocosmos e o microcosmos, utilizados no budismo e o hinduísmo.Para que se empregan?Empréganse para traballar a atención e a relaxación dos alumnos. Dentro dasmúltiples técnicas de relaxación orientais, encóntrase a de pintar mandalas, ascales son publicadas en libros parecidos aos dos libros de colorear dos nenos,onde vén a mandala só debuxada con liñas e o resto en branco disposto paracolorear. Esta técnica de relaxación non require ningunha disciplina expresa,como pode selo noutras, xa que quen está a facelo o colorea segundo os seusgustos estéticos e imaxinativos. Pódena realizar persoas de calquera idade,sendo unha actividade ademais que fortalece a creatividade. https://orientacionandujar.wordpress.com/
 107. 107. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 108. 108. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 109. 109. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 110. 110. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 111. 111. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 112. 112. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 113. 113. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 114. 114. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 115. 115. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 116. 116. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 117. 117. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 118. 118. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 119. 119. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 120. 120. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 121. 121. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 122. 122. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 123. 123. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 124. 124. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 125. 125. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/
 126. 126. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN https://orientacionandujar.wordpress.com/

×