INFORMACJA PRASOWA                                            Warszawa 03 | 10 ...
2000                  1634           1500              1320           1...
Upadłości według branż                              upadłości    upadłości    upadłości...
W 3 kwartale 2011 roku obserwujemy proces spowolnienia w spłacie należności w większości branż.Branża budowlanaZ najgorszą...
Branża stalowa   Ogólnej lekkiej tendencji wzrostowej w zakresie liczby upadłości opierają się przedsiębiorstwa reprezen...
Najwyższa liczba upadłości w województwie mazowieckim odzwierciedla największą liczbę zarejestrowanychpodmiotów gospodarcz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coface

1,002 views
883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,002
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coface

 1. 1. INFORMACJA PRASOWA Warszawa 03 | 10 | 2011 Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 3 kwartałach 2011 roku. Po raz pierwszy w tym roku, widoczny jest wzrost liczby upadłości. • W pierwszych trzech kwartałach 2011 r. polskie sądy ogłosiły upadłość 521 podmiotów. To liczba wyższa o około 4 proc. od wyników na koniec września ub. roku (500 bankructw) i wyższa od ostatecznych wyników trzech kwartałów ub. r. (511). A statystycznie należy się spodziewać wzrostu jeszcze o kilkanaście przypadków. • Po dziewięciu miesiącach - po raz pierwszy w tym roku - wyraźniej zaznaczyła się tendencja wzrostowa, wynikająca także z niższej bazy w porównywanym okresie trzeciego kwartału 2010. Porównując kwartały rok do roku, w pierwszych miesiącach roku obserwowaliśmy spadek, następnie stabilizację na poziomie ubiegłorocznym, a w trzecim kwartale wzrost. W ostatnich trzech miesiącach roku nieznaczny trend wzrostowy powinien się utrzymać. • 521 upadłości to wynik o około 64 proc. wyższy niż zanotowany jeszcze przed kryzysem, w okresie dziewięciu miesięcy 2008 roku. • Dla porównania skali zjawiska, w okresie pierwszego półrocza 2011 roku, tylko w KRS zarejestrowano 7491 nowych spółek prawa handlowego. • W budownictwie nadal utrzymuje się wyraźny wzrost upadłości. W ciągu 9 miesięcy br. ogłoszono bankructwa 107 firm, co oznacza 47 proc. wzrost w stosunku do roku ub. • Bankructwa firm z tego sektora stanowią obecnie ponad 20 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności w Polsce, podczas gdy dwa lata temu udział ten przekraczał nieco 10 proc. • Generalnie zauważalny jest spadek upadłości w produkcji przemysłowej i transporcie, a wzrost w budownictwie (wraz z developerami) i handlu detalicznym. I-IX I-IX I-IX rodzaj postępowania upadłościowego zmiana zmiana zmiana I-IX 2011 2008 2009 2010Upadłości w celu likwidacji majątku 270 429 410 434Upadłości z możliwością zawarcia układu 47 80 90 87 ogółem 317 +61% 509 -2% 500 + 4% 521 1|6
 2. 2. 2000 1634 1500 1320 1000 899 612 509 500 521 500 447 350 317 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Postanowienia upadłościowe w Polsce w 3 kwartałach lat 2002-2011. wg Ogólnopolskiego Informatora Upadłościowego Coface PolandUpadłość, instrument konieczny, ale niedoskonałyŁukasz Stefaniuk z Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy, obsługującej Coface PolandZ perspektywy wierzyciela, instytucja upadłości zawsze kojarzy się negatywnie, czemu trudno się dziwić.Niezależnie bowiem od wyboru procedury (upadłość likwidacyjna, czy upadłość układowa) nie istnieje realnamożliwość całkowitego zaspokojenia przysługujących mu wierzytelności. Jednakże, co dostrzegalne w obecnychrealiach, upadłość jest jedynym – jakkolwiek niedoskonałym – „cywilizowanym instrumentem” pozwalającym nazakończenie lub uratowanie działalności danego podmiotu, w sytuacji jego niewypłacalności, przy możliwienajwiększym zaspokojeniu wierzycieli, odbywającym się pod kontrolą organów sądowych.W kontekście zebranych przez Coface danych dotyczących tego roku, w szczególności gwałtownego wzrostuliczby upadłości osób fizycznych będących przedsiębiorcami (aż o 42%), jak również uwzględniając negatywnywpływ trwającego wciąż światowego kryzysu gospodarczego na sytuacje polskich przedsiębiorców, zasadnewydaje się postawienie sobie pytania. Czy przepisy upadłościowe sprzyjają w sposób wystarczający tym, którzywskutek niezależnych często od siebie okoliczności zewnętrznych popadli w przejściowe kłopoty finansowe, zktórych wyjście – wedle określonego przez dłużnika, a zaakceptowanego przez wierzycieli planu naprawczego –musi poprzedzać fakt ogłoszenia przez Sąd upadłości tego dłużnika.Wydaje się jednak, że warta rozważenia jest koncepcja wyodrębnienia postępowania naprawczego dla tychwłaśnie podmiotów, poprzez umożliwienie im skorzystania z możliwości uratowania bytu przedsiębiorstwa i spłatyswoich długów (za zgodą wierzycieli), bez konieczności uprzedniego ogłaszania upadłości. 2|6
 3. 3. Upadłości według branż upadłości upadłości upadłości upadłości zmiana branża I-IX 2008 I-IX 2009 I-IX 2010 I-IX 2011 2010/2011Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 130 209 193 156 - 19% Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych 15 32 35 31 spadek Produkcja artykułów spożywczych i napojów 25 35 25 25 bez zmian Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 7 17 19 16 spadek Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 6 12 12 15 wzrost Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 6 19 15 14 porównywalnie Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 19 22 24 12 - 50% Poligrafia i reprodukcja 8 14 13 9 spadek Produkcja mebli 9 8 11 8 spadek Produkcja materiałów budowlanych 6 18 15 6 spadek Produkcja pozostała 27 32 24 20 spadekHandel, w tym m.in.: 71 143 112 127 +13% Handel hurtowy 52 102 80 81 porównywalnie Handel detaliczny 11 26 20 33 + 65%Transport i gospodarka magazynowa 11 40 33 25 - 24%Budownictwo 48 54 73 107 + 47%Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 10 8 22 + 175%Pozostałe branże 53 53 81 84 porównywalnie ogółem 317 509 500 521 +4% W porównaniu z danymi z roku 2009, Pozostałe zmienił się udział poszczególnych sektorów ProdukcjaTransport i 19% w ogólnej liczbie bankructw. 31% logistyka 5% Upadłości podmiotów z sektora budowlanego stanowią obecnie ponad 20 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności w Polsce, podczas gdy dwa lata temu udział ten wynosił około 10 proc. Budow nictw o Handel 21% Zmniejszyła się natomiast liczba upadłości 24% w sektorze produkcji. Obecnie firmy produkcyjne stanowią 31 proc. wszystkich bankructw, podczas gdy w 2009 roku było to o 10 proc. więcej. 3|6
 4. 4. W 3 kwartale 2011 roku obserwujemy proces spowolnienia w spłacie należności w większości branż.Branża budowlanaZ najgorszą sytuacją w zakresie płynności przedsiębiorstw mamy do czynienia w budownictwie – mówi MarcinSiwa, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland. Co jeszcze bardziej niepokojące, liczba bankructw w tymsektorze zwiększa się bardzo szybko. Jest to spowodowane przede wszystkim rosnącymi problemami zutrzymaniem rentowności kontraktów na inwestycje infrastrukturalne, a także przedłużającymi się procesamiodbioru tych inwestycji lub opóźnieniami w ich realizacji. Są to zresztą bardzo często sprawy powiązane. Kontraktzawarty po niskiej cenie staje się mało opłacalny lub nawet trzeba go realizować ze stratą. To powoduje, iż wielefirm wykonawczych nie może poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami finansowymi i próbuje redukować koszty- to zaś odbija się na jakości wykonywanych prac i ich terminowości. Później mamy już typowy efekt domina, którynajbardziej dotyka firmy mniejsze, najsłabsze finansowo.Dodatkowo sytuację w budownictwie pogarsza stagnacja na rynku mieszkaniowym. Mieszkań sprzedaje się mało,zdobycie źródeł finansowania kolejnych inwestycji jest trudne, a zatem buduje się także mniej.Joanna Syzdół, dyrektor biura windykacji w Coface Poland dodaje, że pomimo okresu letniego, czyli pełnegosezonu dla branży budowlanej, można było zauważyć sukcesywne narastanie zatorów płatniczych w tym sektorze.Odzyskiwanie należności w tej branży to często czekanie na określone terminy zakończenia poszczególnychetapów budów lub szybkie postępowania sądowe i egzekucyjne. Narasta też grupa podmiotów wykonującychprace jako podwykonawcy na dużych inwestycjach budowlanych w Polsce (autostrady, drogi ekspresowe), którymgłówny inwestor nie reguluje zobowiązań na czas. Pojawiają się również podmioty, które wykonywały prace narzecz gmin korzystających z funduszy unijnych, które z powodu braków formalno-prawnych nie mogą rozliczyć sięz wykorzystanych środków i uzyskać finalnych rozliczeń. Z pewnością zbliżający się okres zimowy nie poprawisytuacji w zakresie odzyskiwania należności w tej branży.Handel detalicznyWarto zauważyć także nasilające się zjawisko upadłości firm zajmujących się handlem detalicznym – podkreślaMarcin Siwa. Wiąże się to coraz intensywniejszą konsolidacją tego rynku i wypieraniu firm mniejszych i słabszychprzez duże sieci.Coraz częściej zauważyć można, że odbiorcy starają się regulować swoje zobowiązania jedynie do podmiotów,które nadal z nimi kooperują, czyli dostarczają towar – uzupełnia Joanna Syzdół. Jeśli jakiś dostawca podejmiedecyzję, że dany odbiorca staje się coraz mniej wiarygodny w zakresie regulowania swoich zobowiązań izdecyduje się na rozwiązanie z nim współpracy lub wstrzymanie dostaw, to niestety musi liczyć się z długimprocesem odzyskiwania należności od dłużnika. Coraz częściej spotykaną formą wymiany handlowej w tej branżyjest sprzedaż za gotówkę. W efekcie zasada „kto nie ma gotówki, nie ma towaru” staje się dodatkową przyczynąproblemów wielu firm z tego sektora, a w dalszej kolejności prowadzi do wzrostu upadłości.Branża transportowaMimo spadku upadłości (o 24 proc.) w tej branży nadal nie obserwujemy poprawy spływu należności. Sektor tenczy czas boryka się z problemami z utrzymaniem stabilnego poziomu finansowania firm z tego sektora. Firmyprzewozowe oferujące swoje usługi poza granicami Polski nadal muszą liczyć się z częstymi zmianami kursówwalut, powodującymi wzrost kosztów prowadzenia przedsiębiorstw. Na osłabienie kondycji branży wpływadodatkowo silna od lat konkurencja, wzrost cen paliw oraz koszty innych wymaganych opłat drogowych –podsumowuje Joanna Syzdół. 4|6
 5. 5. Branża stalowa Ogólnej lekkiej tendencji wzrostowej w zakresie liczby upadłości opierają się przedsiębiorstwa reprezentujące branżę producentów metali i wyrobów metalowych. Liczba upadłości w tym sektorze gospodarki wydaje się stabilizować na poziomie nieznacznie niższym niż w 2 poprzednich latach (niewielki spadek po 3 kwartałach 2011 w stosunku do danych za ten sam okres 2010 i 2009). Jak uzasadnia Paweł Tobis, wiceprezes Coface Poland Factoring, przedsiębiorstwa, które potrafiły wyjść obronną ręką z załamania koniunktury w roku 2009 i pierwszej połowie 2010, nauczyły się lepiej zabezpieczać przed wahnięciami cen surowców i wyrobów gotowych a także skorzystały ze wzrostu popytu w ostatnich kilkunastu miesiącach – szczególnie związanego z inwestycjami infrastrukturalnymi (budownictwo drogowe, inwestycje w energetyce). Należy również zwrócić uwagę na to, że wśród producentów wyrobów metalowych są firmy, które w wyniku osłabienia popytu na rynku krajowym w poprzednich latach podjęły próbę intensywniejszej sprzedaży na rynki zagraniczne (szczególnie do krajów sąsiadujących z Polską), co – wobec utrzymującego się osłabienia PLN – pozwoliło im osiągnąć dodatkowe przychody. Statystyki dotyczące upadłości w sektorze producentów wyrobów metalowych znajdują także potwierdzenie w danych dotyczących zachowań płatniczych odbiorców. Jak wynika z opracowań Coface, porównując rok 2011 do 2010, lekkiemu skróceniu uległ w tym sektorze również cykl rotacji należności – dostawcy (producenci) oczekują na zapłatę średnio około 48 dni (w porównaniu do ok. 51 dni w roku ubiegłym). Kluczowa jednak dla tej branży w będzie kolejnych kwartałach odpowiedź na pytanie dotyczące kontynuacji wspomnianych wcześniej inwestycji (po zakończeniu przygotowań do Euro 2012), dalszego wykorzystywania przez Polskę środków unijnych. Obawy budzi również znaczący wzrost upadłości w sektorze budowlanym (korzystającym z produktów stalowych). Upadłości według regionów upadłości upadłości województwo zmiana I-IX 2010 I-IX 2011 mazowieckie 109 106 porównywalnie śląskie 66 69 porównywalnie 19 dolnośląskie 57 66 + 16% 16 wielkopolskie 39 48 + 23%43 zachodniopomorskie 45 43 6 porównywalnie 29 małopolskie 42 42 bez zmian kujawsko-pomorskie 33 29 porównywalnie 106 8 48 łodzkie 21 27 + 29% pomorskie 16 19 porównywalnie 27 warmińsko-mazurskie 18 16 porównywalnie 14 podkarpackie 17 15 porównywalnie 66 5 lubelskie 16 14 porównywalnie 8 opolskie 6 8 wzrost 69 lubuskie 3 8 wzrost 42 15 podlaskie 6 6 bez zmian świętokrzyskie 6 5 porównywalnie ogółem 500 521 + 4% 5|6
 6. 6. Najwyższa liczba upadłości w województwie mazowieckim odzwierciedla największą liczbę zarejestrowanychpodmiotów gospodarczych. Nie obserwujemy tu jednak wzrostu. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnącą liczbęprzypadków niewypłacalności na Śląsku i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. W tych regionach od początku tegoroku obserwujemy stały wzrost ogłaszanych przez sądy postanowień upadłościowych.Upadłości według form prawnych przedsiębiorstw upadłości upadłości upadłości upadłości Zmiana Udział forma prawna I-IX 2008 I-IX 2009 I-IX 2010 I-IX 2011 2011 / 2010 w 2011Spółka z o.o. 202 330 351 343 porównywalnie 66%Przedsiębiorca 63 93 67 95 + 42% 18%Spółka akcyjna 18 54 35 39 porównywalnie 7,5%Spółka jawna 12 16 22 20 porównywalnie 4%Spółdzielnia 10 8 15 13 porównywalnie 2,5%Przedsiębiorstwo państwowe 6 2 1 0 porównywalnie -Pozostałe formy 6 6 9 11 porównywalnie 2% ogółem 317 509 500 521 + 4% 100%Analizując upadłości pod kątem form prawnych, szczególną uwagę zwraca 42 proc. wzrost liczby bankructw osóbfizycznych prowadzących działalność gospodarczą („Przedsiębiorca”). Przypadki te stanowiły 18 proc. wszystkichupadłości. Jest to spowodowane m.in. tym, że podobnie jak w roku 2010, w 2011 roku upadają głównie małe iśrednie przedsiębiorstwa, a w tej grupie liczniej reprezentowani są przedsiębiorcy. Potwierdza to także analizabranżowa przedsiębiorców, których upadłość ogłoszono. 36 procent bankrutów działało w handlu (w tym 44 proc. whandlu detalicznym), a 18 proc. w budownictwie, co odzwierciedla problemy małych firm handlowych i drobnychpodwykonawców budowlanych. Kontakt dla mediów: Beata Padzik, tel. (22) 465 00 12, 503 079 022, e-mail: beata.padzik@coface.pl Informacje o Coface Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniu należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie zarządzania należnościami. W 2010 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,6 mld euro. 6.400 pracowników w 66 krajach zapewnia lokalną obsługa klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 156 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 250 analityków ds. oceny ryzyka. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface należy do Natixis, którego kapitał własny na koniec grudnia 2010 r. wynosił 16,8 miliarda euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, przygotowuje raporty handlowe o firmach z całego świata, dostarcza marketingowe bazy danych oraz prowadzi monitoring i windykację należności. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl 6|6

×