Phuong trinh duong thang trong mat phang ltdh

5,130
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,130
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phuong trinh duong thang trong mat phang ltdh

  1. 1. Chuyên đề: HÌNH HỌC GIẢI TÍCHPhần 1:XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA TAM GIÁC TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘBài 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1),B(1;5);C( −4; −5)Viết phương trình các đường thẳng sau 1) Đường cao AD ( D ∈ BC) 2) Các đường trung tuyến BB1,CC1 ( B1 ∈ AC,C1 ∈ AB ) 3) Các đường phân giác BB2 ,CC2 ( B2 ∈ AC,C2 ∈ AB)Bài 2:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình hai đường trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0,CC1 :14x − 13y − 9 = 0 . Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình hai đường phân giác BB2 : x − 1 = 0,CC2 : x − y − 1 = 0 . Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có C(−4; −5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , đường trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 .Tính tọa độ các điểm A, B.Bài 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(1;5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , đường phân giác CC1 : x − y − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm A, C.Bài 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 , phương trình đường phân giác CC2 : x − y − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 7:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 , phương trình đường phân giác BB2 : x − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 8:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(1;5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , phương trình đường trung tuyến AA 1 : 2x + 11y + 3 = 0 .Tính tọa độ các điểm A,C.Bài 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết A ( 1;3) và hai đườngtrung tuyến lần lượt có phương trình x − 2y + 1 = 0; y − 1 = 0 .Bài 10:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A ( 2;2) và hai đường cao lần lượt có phươngtrình 9x − 3y − 4 = 0; x + y − 2 = 0 . Lập phương trình các cạnh của tam giác đó.Bài 11:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình cạnh BC của tam giác ABC biết A ( 2; −1) và cácđường phân giác trong của các góc B và C lầ lượt các phương trình x − 2y + 1 = 0; x + y + 3 = 0 .
  2. 2. Phần 2:SỬ DỤNG TÍNH CHẤT HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁNTỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGBài 1:Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M ( 1; −1) là trung điểm của cạnh BC, trọng tâm tam giác ABC là 3 G  ; 0 ÷. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác đó. 2 Bài 2:Viết phương trình cạnh AB của hình chữ nhật ABCD biết cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt đi qua cácđiểm M ( 4;5) ,N ( 6;5) ,P( 5;2 ) ,Q ( 2;1) và diện tích của hình chữ nhật bằng 16Bài 3:Cho hình thoi ABCD có phương trình hai cạnh AB, AD theo thứ tự là x + 2y − 2 = 0;2x + y + 1 = 0 .Cạnh BD chứa điểm M(1;2) . Tìm tọa độ các đỉnh.Bài 4:Cho tam giác ABC cân tại B, phương trình cạnh AB có dạng 3x − y − 2 3 = 0 , tâm đường tròn ngoạitiếp tam giác ABC là I ( 0;2) , B ∈ Ox . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.Bài 5:Cho tam giác ABC có phương trình cạnh BC là y = 2 , đỉnh A thuộc đường thẳng x + y − 2 = 0 và diện 2tích tam giác là . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết A có hoành độ dương. 3Bài 6:Cho hai đường thẳng ( d1 ) : x − y = 0;(d2 ) : 2x + y − 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCDbiết A ∈ ( d1 ) ,B ∈ ( d2 ) ,C và D ∈ OxBài 7:Cho hình chữ nhật ABCD có A ( 1;1) , đường chéo BD có phương trình 3x + 4y + 1 = 0 , C nằm trênđường thẳng ( d ) : x + y + 2 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh B, C, D.Bài 8:Cho tam giác ABC có đỉnh A ( 2; −1) , hai đường phân giác trong của góc ABC và ACB lần lượt cóphương trình x − 2y + 1 = 0,x + y + 3 = 0 . Viết phương trình cạnh BC.Bài 9:Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC vuông cân có phương trình hai cạnh là2x + y − 3 = 0,x − 2y + 1 = 0 , cạnh còn lại chứa điểm M ( 3;1)Bài 10:Cho hai đường thẳng ( d1 ) : y = −x + 3, ( d2 ) : y = −x + 7 . Tìm tọa độ các đỉnh B,C của tam giác vuôngcân ABC biết A ( 2; 4) và hai đỉnh B, C lần lượt nằm trên hai đường thẳng đã cho. -----------------------Hết-----------------------

×