Krim   Erik Løfsnes’ ufine dobbeltspill på Kongsberg:   Rundlurte partner   Parhester på Kongsberg: De to tidligere ...
som inntill nylig trodde han var part-    Flere usannheter                  Mye tyder på at Løfsnes ...
Krim                            verdien av prosjektutviklingen som et     hadde fått tilla...
– Det at Løfsnes måtte gå fra IT For-       nen hadde tydeligvis ikke brydd seg       – Hva slags forhold har...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kapital 12 2012 rundlurte partner

1,356 views
1,191 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kapital 12 2012 rundlurte partner

 1. 1. Krim Erik Løfsnes’ ufine dobbeltspill på Kongsberg: Rundlurte partner Parhester på Kongsberg: De to tidligere toppene i IT Fornebu Erik Løfsnes og Kristin Woje Ellingsen har drevet dobbeltspill for komme i kompaniskap med Kongsberg Kommune i forbindelse med byggingen av den omstridte Kunnskaps- og kulturparken midt i Kongsberg sentrum. Her er de avbildet i forbindelse med et av de mange møtene med Kongsberg Kommune. Nå nekter Erik Løfsnes på at han har noe med prosjektet å gjøre. Foto: Ståle Weseth/Laagendalsposten Den tidligere IT Fornebu-sjefen Erik Løfsnes og hans nære partner Kristin Woje Ellingen har snakket usant til Kongsberg kommune, lurt en tidligere samarbeidspartner og ført sin arbeidsgiver IT Fornebu bak lyset. Alt for å sikre seg en lukrativ gevinst på et eiendomsprosjekt i milliardklassen. Det koker i Norges eldste industriby. bygge et signalbygg for å samle høy- med Bolten Eiendom om å etablere Beskyldningene hagler og mistenk- skole, administrasjonslokaler, ny ung- selskapet Kongsberg Kulturpark somheten råder. Formannskapet har domsskole, videregående skole og (KKP) der Kongsberg kommune eier besluttet å foreta en granskning, og kino/kulturhus på begge sider av elven 40 prosent og Bolten Eiendom eier 60 partiet Høyre har brutt sammen. midt i Kongsberg sentrum. I tillegg prosent. At kommunen falt ned på Roten til all uroen: Utbyggingen av skal det bygges en gangbro for å for- Bolten eiendom mener mange er et den såkalte Kunnskaps- og kulturpar- ene disse områdene samt et parke- resultat av en uryddig utvelgelsespro- ken, samt Kongsberg kommunes inn- ringshus. Prislappen på hele prosjek- sess der parhestene Løfsnes og Woje gåelse av en samarbeidsavtale med tet er på godt over én milliard kroner, Ellingsen har drevet et skittent spill. selskapet Bolten Eiendom, hvor de tre og kommunen skal gå inn som stor Woie Ellingsen var inntil april i år vise- veteranene i eiendomsbransjen, Erik leietager i prosjektet. Dermed skulle administerende direktør i IT Fornebu. Løfsnes, Kristin Woje Ellingsen og utbyggerne være sikret gode og sta- – Erik Løfsnes har lurt oss, for å si Jarle Normann Hansen, er sentrale bile inntekter i mange år fremover. det på godt norsk. Men vi har lagt nøkkelpersoner. I nærmere fire år har Den 18. juni i år undertegnet Kongs- saken bak oss, sier styreformann Terje kommunen syslet med planene om å berg kommune en bindende avtale Haugan i Utstillingsplassen Eiendom,14 Kapital 12/2012
 2. 2. som inntill nylig trodde han var part- Flere usannheter Mye tyder på at Løfsnes har koktner med Erik Løfsnes. Han tar et dypt Hvis det Haugan sier er riktig, har opp disse usannhetene for å dytte utsukk før han fortsetter: Løfsnes holdt både kommunen og Utstillingsplassen til fordel for et sam- – Jeg har hatt med Erik å gjøre siden Haugan for narr. For ifølge rådmannen arbeid med Jarle Normann Hansen og2001. Da blir man jo litt sånn halvkom- i Kongsberg, Astrid Sommerstad, har hans selskap Ambolt SA, som er regis-piser, og da blir du litt lei deg når en du ikke Kongsberg kommune hatt noen trert i skatteparadiset Luxembourg.oppfatter som en kompis lurer deg, sier oppfatning om Utstillingsplassen Den 18. april offentliggjør nemlig råd-han. Eiendoms innstilling til prosjektet. mannen med brask og bram at deres Det var i fjor at Terje Haugan tok Sommerstad forteller til Kapital at nye samarbeidspartner heter Boltenkontakt med Erik Løfsnes som da satt Løfsnes hadde opplyst til henne at Eiendom. I rådmannens innstillingsom administrerende direktør for IT bruddet skyldtes at han og Utstillings- som legges frem for kommunestyret 13.Fornebu. Haugan ønsket å ha med plassen var juni heter det: “Bol-Løfsnes som støttespiller i et selskapsom skulle selge seg inn som partner uenige om “vik- tige punkter i – Erik Løfsnes har lurt oss, for å ten Eiendom AS er et nyetablert eien-til Kongsberg kommune i forbindelsemed byggingen av Kunnskaps- og kul- forhold til å levere i samsvar si det på godt norsk. domsselskap med hovedkontor i Oslo,turparken. med Kongsberg Terje Haugan i Utstillingsplassen Eiendom eid av henholdsvis – Vi har hatt mye med Erik Løfsnes Kommunes for- Prinsberg AS medå gjøre både den gangen han var i ventninger”. 50 %, Kristin WojeEntra og vi hadde mye å gjøre med han Hun sier til Kapital at hun ikke aner Ellingsen med 25 % og Erik Løfsnesi IT Fornebu. Vi er partnere til IT For- hvilke punkter det eventuelt skal være med 25 %. (…) Prinsberg AS er et sel-nebu, for vi bygger et hotell der ute. snakk om. skap med hovedkontor i Oslo”.Jeg visste at han hadde bygget høysko- – På hvilke punkter var det Utstil-len i Drammen gjennom Entra. Vi lingsplassen Eiendom ikke kunne Hovedkontor i Oslo?hadde som en forutsetning at han levere i samsvar med deres forventnin- Aksjeselskapet Prinsberg er et nystar-skulle avklare med sin styreleder at ger? tet selskap med en aksjekapital påhan kunne sitte i et styre hvis dette ble – Det kan jeg ikke svare på. Det må 50.000 kroner og heleid av Ambolt SA.noe av. Det sa han at var avklart. Det du ta opp med Løfsnes og Woje Selskapet åpenbart blir brukt somer tegn som tyder på at han ikke hadde Ellingsen, sier Sommerstad. “forkle” for Jarle Normann Hansensavklart det, sier Haugan. Ifølge Hau- – Så det har du bare fått referert fra selskap Ambolt, som er registrert igan presenterte Løfsnes og Haugan dem. Dette er ikke noe Kongsberg kom- skatteparadiset Luxembourg. Prins-sitt forslag til Kongsberg kommune mune har kommet frem til? berg såkalte “hovedkontor” har for-gjennom et hundre prosent eiet dat- – Nei, dette er opplysninger vi fikk retningsadresse c/o Swed Bank påterselskap av aksjeselskapet Utstil- fra den konstellasjonen (Løfsnes/ Fillipstad i Oslo. Dette ser ikke ut til ålingsplassen. Ellingsen, red. anm.) som vi gikk videre bekymre rådmannen det minste. I far- – Det lå i kortene at når Erik var ute med. Vi møtte representanter for ten fikk hun heller ikke med seg atav IT Fornebu og ikke hadde noe funk- begge disse firmaene, og så blir det oss aksjeselskapet Bolten Eiendom ikkesjon der, skulle han bli medeier i sel- meddelt at det er en uenighet mellom eksisterte da avtalen ble offentliggjortskapet, sier Haugan, som hadde for- de to slik at Utstillingsplassen ikke den 18. april. Ifølge Brønnøysundregis-stått det slik at Løfsnes skulle gå av fortsatte i det samarbeidet, sier Som- teret gikk det nemlig to uker framed pensjon nå i sommer. merstad. offentliggjøringen på Kongsberg til et Hagan oppfattet at prosessen med – Fikk du noe informasjon om hva hylleselskap hos advokatfirmaet Ste-Kongsberg kommune gikk bra, og gle- den uenigheten besto i? enstrup Stordrange skiftet navn tilden var derfor stor da han før påske – Nei, sier hun. Bolten Eiendom og fikk Wojefikk beskjed om at han hadde vunnetoppdraget. – Så fikk vi mail om at vi hadde vun- Ble sparket fra Entranet konkurransen. Vi ble innkalt til etmøte med Kongsberg kommune før I juni 2007 måtte Erik Løfsnes gå av som toppsjef i statseide Entra Eiendom etter manglen-påske som Løfsnes måtte ta alene fordi de tillit fra styret. Han skal da bl.a. ha holdt tilbake og gitt feilaktig informasjon til Riksrevi-vi ikke hadde anledning til å være med sjonen, som gransket selskapet.på det. Da hørte ikke vi noe mer før vi Dagens Næringsliv har tidligere omtalt en mystisk eiendomstransaksjon som skjeddeleste i Laagendalsposten at han hadde i Entra under Løfsnes’ ledelse. I 2002 ble eiendommene Youngs gate 7 og 9 solgt til Entrabyttet ut oss med noen andre, sier Eiendom for 50 millioner kroner fra skatteparadisselskapet CMT Holding, hvor nordman-Haugan. nen Terje Andreassen, som er dømt for grovt underslag, skal ha vært eier. Det spesielle – Hvorfor ble dere byttet ut? var at Andreassen hadde kjøpt eiendommene bare tre uker før for 28 millioner kroner, og forhandlingene med Entra skal ha startet før Andreassen kjøpte eiendommene. Løfsnes – Jeg har lurt en del på det jeg også, hadde ingen god forklaring på hvordan Entra hadde kommet frem til 50 millioner kroner,men sånn er det nå. men det skal ha eksistert en takst på 70 millioner kroner som var basert på bygging av et – Har du vært i kontakt med Løfsnes høyhus på 11 etasjer, noe som var umulig ettersom bygningene var verneverdige. Takst-etterpå? mannen viste seg å ha eierinteresser i et av byggene. Andreassen og Løfsnes kjente til – Ja, jeg har så vidt det. hverandre gjennom Vålerenga Ishockeyklubb, som Entra Eiendom var hovedsponsor for. – Hva sa han da? Kjøpesummen på 50 millioner kroner overførte Entra til advokat Per Spjelkaviknes. I Riks- – Han sa at det var et ønske fra kom- revisjonens senere gransking fant man kun igjen 25 av de 50 millionene kronene i Andreas-munen fordi vi ikke hadde den riktige sens selskaper. 25 millioner kroner ble sporløst borte.innstillingen til prosjektet, sier Haugan. Kapital 12/2012 15
 3. 3. Krim verdien av prosjektutviklingen som et hadde fått tillatelse til å være styre- tingsinnskudd for sine 40 prosent, medlem i et selskap som var nært mens Bolten Eiendom skal reise egen- knyttet til Utstillingsplassen. kapital og skal stå for finansieringen av – Var dere klar over hva selskapet prosjektet. Det er foreløpig ikke utar- skulle drive med? beidet noen verdivurdering av Kongs- – Nei, det ble jeg først klar over berg k,ommunes tingsinnskudd, men senere. Bolten må komme opp med et betyde- – Ble du klar over det gjennom Laa- lig beløp i egenkapital for forsvare sin gendalsposten eller gjennom Terje eierandel på 60 prosent. I tillegg må Haugan? eiendomsselskapet skaffe en relativt – Det ble jeg klar over litt før det heftig lånefinansiering. (altså 18. april, red. anm.) gjennom – Hvordan vet dere at Ambolt har informasjon fra Løfsnes til meg, sier finansieringen i orden når dere ikke Thronsen. har innsyn i regnskapene? I begynnelsen av juni forlater Erik – Jeg har ikke gått inn i eierkonstel- Løfsnes jobben som administrerende lasjonene og sett på hvor kapitalen i direktør i IT Fornebu på dagen. Til Ambolt ligger. Bolten må da komme nettstedet Ne24.no sier Løfsnes: inn med 60 prosent, og så skal selve – Det har vært en modningsprosess utbyggingen lånefinansieres. Man bru- og ligget i kortene de seneste tre måne- ker jo ikke egenkapitalen i aksjeselska- dene at jeg skulle gi meg. (...). Jeg blir pet til det, sier Sommerstad litt usik- snart 62 år, og det er en tid for alt. Jeg kert. har min siste arbeidsdag i dag, sier Kapital tar kontakt med Jarle Nor- Løfsnes. Ble lurt: Terje Haugan i Utstillingsplassen mann Hansen i Ambolt SA og ber om Kapital er imidlertid godt kjent med Eiendom trodde han og Løfsnes hadde vunnet å få opplyst hvem som eier Ambolt. at det er alt annet enn en modnings- utlysningen helt til han leste i lokalavisen at Etter å ha blitt henvist til epost-kon- prosess som ligger bak IT Fornebus Løfnes hadde byttet han ut med Jarle Normann takt får Kapital følgende svar tilbake avskjed med den tidligere toppsjefen. Hansen. foto: Andreas Klemsdal fra Normann Hansen. Etter det vi erfarer, ble han kastet ut – Forhold rundt Ambolt kommente- fra selskapet uten den gullkantede Ellingsen som styreleder den 30. april. rer vi dessverre ikke. pensjonsavtalen han ville fått ved 62 – Det er blitt opplyst at det er bare års alder. norske eiere i Ambolt SA, som er regis- Ført bak lyset? IT Fornebus styreleder Thronsen trert i skatteparadiset Luxembourg. “Løfsnes og Woje Ellingsen dundret opplyser at alle forhold rundt Løfsnes Hvordan vet du det? løs med en presentasjon av seg selv og avgang er underlagt en taushetserklæ- – Nå refererer du til det vi la frem i selskapet før de kom nærmere innpå ring. Han kan derfor ikke kommentere formannskapet og kommunestyret hvordan Bolten Eiendom ser for seg om Løfsnes’ engasjement i Bolten som er en opplysning som er underteg- KKP Løfsnes beroliget politikerne . Eiendom var årsaken til avgangen. net av Kristin Woje Ellingsen. Den er med at kommunen ikke løper noen Han opplyser også til Kapital at alle lagt frem med hennes underskrift, sier som helst finansiell risiko gjennom forhold rundt Woje Ellingsens avgang rådmann Sommerstad. denne modellen”. i begynnelsen av april også er under- – Så dere har ikke sett aksjonærlis- Slik refererte lokalavisen Laagen- lagt den sammen avtalen. ten i Ambolt? dalsposten fra Fra informert – Nei, vi har ikke forholdt oss til de møtet der Bolten Vi har ikke forholdt oss hold har Kapital som står bak Bolten Eiendom. Vi har Eiendom presen- likevel fått vite at bare forholdt oss til Bolten Eiendom terte seg i forbin- til de som står bak Bolten heller ikke Woje og ikke de bakenforliggende selska- pene. delse med offentlig- gjøringen av avtalen Eiendom. Vi har bare forholdt Ellingsens sorti fra IT Fornebu var sær- – Men er det ikke i et slikt milliard- prosjekt viktig å forholde seg til de den 18. april. Det var denne reportasjen oss til Bolten Eiendom og lig nådig. Hun skal riktignok ha fått bakenforliggende selskapene, ettersom som fikk Terje Hau- ikke de bakenforliggende innvilget en heftig Bolten Eiendom bare er et par måne- gan til å forstå at etterlønnsavtale i der gammelt og har en aksjekapital på han var lurt. Men selskapene. halvannet år fra sin kun 30.000 kroner. Da må dere jo for- det var ikke bare gode venn og nære holde dere til eierne bak? Haugan som stusset Astrid Sommerstad, Rådmann i Kongsberg partner, Erik Løfs- – Ja, det kan godt være, men det har over denne nyheten. nes, før hun forsvant vi ikke gjort, medgir rådmannen. IT Fornebus styreleder, Jan Fredrik fra huset, men også denne skal IT Ifølge samarbeidsavtalen mellom Thronsen, ble også forbauset over at Fornebu-styret ha reversert da de Kongsberg kommune og Bolten Eien- hans administrerende direktør plutse- skjønte hva som var i ferd med å skje. dom skal det opprettes et nytt selskap lig skulle bygge et voldsomt bygg på På Kongsberg innrømmer rådman- Kongsberg Kulturpark (KKP), hvorav Kongsberg i privat regi. nen at hun ble bekymret over Løfsnes’ kommunen skal eie 40 prosent og Bol- – Vi ble først klar over engasjemen- plutselige avgang fra IT Fornebu. ten Eiendom 60 prosent. Kongsberg tet til Bolten Eiendom da vi leste om Hans forrige exit som sjef for det stat- kommune skal legge inn verdien av dette i Laagendalsposten, sier Thron- lig eide Entra Eiendom var heller ikke tomtene, eksisterende bygninger og sen til Kapital. Han sier at Løfsnes særlig pen.16 Kapital 12/2012
 4. 4. – Det at Løfsnes måtte gå fra IT For- nen hadde tydeligvis ikke brydd seg – Hva slags forhold har du til Boltennebu – har det hatt noen påvirkning på med å sjekke at Svoren er sjef i Schage Eiendom nå?den prosessen dere har kjørt? Eiendom. – Jeg har ikke hverken ansettelses- – Nå er ikke jeg kjent med hva som forhold, eierskapsforhold eller styrefor-er grunnen til at han måtte gå fra IT Løfsnes ute? hold til dem.Fornebu, men da dette ble kjent, ba jeg Kapital tar en telefon til Erik Løfsnes – Hvorfor opptrer du på vegne avom en samtale med Løfsnes for å få for å høre hvordan alt dette henger dem da?belyst denne avgangen og hans enga- sammen. – Det har jeg ingen kommentar til.sjement i Bolten Eiendom og videre i – Hei det er fra Kapital. Vi har et par – Du har jo møtt rådmannen og for-KKP sier rådmann Sommerstad. – Vi , spørsmål vedrørende Kongsberg Kul- mannskapet flere ganger som represen-hadde et møte der min saksbehandler turpark og Bolten Eiendom? tant for selskapet. Det er jo veldig rartog vår kommuneadvokat var tilstede. – Jeg har aldri vært eier i Bolten hvis du ikke har noe som helst forholdDer ble det lagt frem et fortrolig notat Eiendom, sier Løfsnes til Kapital. til selskapet?fra Løfsnes om hendelsestidspunkter – Det ble opp- – Dette harfra vår første kontakt og frem til dags lyst om at du Jeg har ikke hverken ansettelsesfor- jeg ingen kom-dato. Der ble også sluttavtalen mellomLøfsens og styreleder lagt frem. Den så var det. – Da har det hold, eierskapsforhold eller styrefor- mentar til. Du må snakkekommuneadvokaten over for å se omdet var noen uoverensstemmelser mel- vært feilopp- lyst. Hvis du går hold til dem med (Bolten Eiendom, red anm). Eiendom om Boltenlom den og det notatet fra Løfsnes. Det inn på Brønnøy- Erik Løfsnes det, sier Løfs-fant kommuneadvokaten at det ikke sund, så finner nes.var. Jeg har ikke sett sluttavtalen selv, du det, sier Løfsnes. Kapital har ringt flere ganger til – Har du kontaktet styrelederen i IT – Men i referatet fra Formannskapet Kristin Woje Ellingsen uten å få svar.Fornebu? står du oppført som 25 prosent eier av Etter en stund får vi en epost om at – Det har jeg ikke, men jeg fikk opp- selskapet. telefonen har “kollapset”, og hun bergitt fire referanser fra Løfsnes’ og to av – Det ble rettet opp i kommunesty- om å få alle spørsmålene på mail. Alledem fikk jeg kontakt med før formann- rebehandlingen, sier han. Kapitals spørsmål ble deretter besvartskapet den 13. juni, sier hun. Hun opp- – Hvor kom den feilopplysningen fra med “ingen kommentar”.lyser at tidligere styreleder i IT For- da? Rådmann Astrid Sommerstad harnebu Tormod Hermansen og tidligere – Den må jo ha kommet fra de som ikke hørt at Løfsnes er ute av Boltenordfører i Bærum Odd Reinsfeld var skrev den. Jeg har ikke noe å kommen- Eiendom.blant navnene Løfsnes hadde ført opp. tere rundt det der. Hvis du ønsker å – Jeg er ikke kjent med at Erik Løfs- – Så var det en Egil Svoren som jeg høre om Bolten Eiendom, må du være nes skal ha trukket seg fra prosjektet,aldri hadde kontakt med, sier Som- så snill og ringe Kristin Woje Ellingsen. slik du mener det har kommet frem imerstad. Da Sommerstad skal fortelle – Hvor lenge du har jobbet med KKP? din samtale med ham, skriver Sommer-Kapital hvor Svoren jobber, høres det – Det ønsker jeg ikke å kommentere. stad i en epost til Kapital.ut som hun sier Skade. Da Kapital – Hvorfor ikke?spør om hun mener If Skadeforsikring, – Fordi jeg ikke ønsker å kommentere Ingun Stray Schmidtsvarer hun at det er mulig. Rådman- det. Det har ingen allmenn interesse. iss@kapital.no Uryddig prosess? Kongsberg kommune har offentliggjort tre eiendomsselskaper som delta sammen med en rekke andre aktører, skriver Sommerstad i de valgte å gå videre med i prosessen som førte frem til avtalen en epost til Kapital. Hun mener Gulbrandsen Eiendom også har fått med Bolten Eiendom. Foruten Løfsnes Co var konkurrentene en ryddig tilbakemelding. Morgenstjerne Eiendom og Gulbrandsen Utvikling. Gulbrandsen – Gulbrandsen Utvikling AS fikk tilbakemelding fra kommunen 22. Utviklings sjef sier til Kapital at han aldri følte at han var en aktuell mars 2012. I tilbakemeldingen fra kommunen ble prosessen frem kandidat. til valg av aktør for videre samtaler gjennomgått. Overfor aktørene – Vi var vel aldri ordentlig inne i prosessen. Vi hadde vel et par som ikke ble valgt ble det presisert at det som foreløpig var avgjort samtaler med kommunene i fjor høst hvor vi sa at vi ønsket å være på dette tidspunktet var hvilken aktør kommunen ønsket å ha med og hvor vi ga våre synspunkter på hvordan vi syntes det videre samtaler med, skriver Sommerstad i en e-post til Kapital. burde gjøres, sier Rolf Gulbrandsen til Kapital. Han opplyser at han Det har ikke lykkes Kapital og få noen ytterligere kommentar fra ga kommunen noen referanser, men så hørte han ikke noe mer. Rolf Gulbrandsen om disse opplysningene. Ingen av referansene ble heller kontaktet. Gulbrandsen har stått Morgenstjerne Eiendoms sjef Eirik Hansen sier han har opplevd bak store prosjekter i Asker sentrum og på Kolbotn og mener han prosessen som svært ryddig. har relevant kompetanse for jobben på Kongsberg. – Jeg har ikke noe å utsette på den prosessen, sier Hansen til – Så hørte vi rykter om at det hadde vært et møte rundt juletider, Kapital. og vi var litt forbauset over vi ikke var blitt invitert. Da tok vi Noen som har hatt noe å utsette på prosessen er en gruppe kontakt, og så fikk vi et møte i månedskiftet februar/mars hvor vi la politikere på Kongsberg. Som følge av kommunenes behandling av frem våre synspunkter. Siden har vi ikke hørt noe, sier Gulbrand- saken er Høyre nå splittet i to, og det er dannet et nytt parti som sen. kaller seg Kongsberglista. Det er motstanderne av Kunnskaps- og Ifølge rådmann Astrid Sommerstad startet Kongsberg kommune Kulturparken som har brutt ut av partiet i protest. søket etter samarbeidspartner først etter informasjonsmøte den – Vi reagerer på hele prosessen og fikk den 20. juni gjennomslag 5. desember i fjor. Hun mener Guldbrandsen Eiendom ble invitert til i Formannskapet for at det gjennomføres en granskning av hele dette møte via en epost. saken, sier partiets nye forman Kjell Gunnar Hoff til Kapital. - Til dette møtet ble Gulbrandsen Eiendom via epost invitert til å Kapital 12/2012 17

×