LILITH A HALAKBAN
A Lilith asztronómiai megfelelője a minden anyagi létformát és fényt is elnyelő,
eltüntető, galaktikus f...
tudatával nem szívesen vállal, sokszor maga sem tudván megérteni, hogy miképpen
kerülhetett azokba a zavaros és megalázó h...
vagy éppenséggel a szöges (negatív!) ellentétére. Nem csak mások által vagyunk
félelmetesen könnyen becsaphatók és félreve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kozma Szilárd asztrológus: Az emeriség nagy titka a Lilit.: Lilith a halakban

104
-1

Published on

Kozma Szilárd asztrológus: Az emeriség nagy titka a Lilit.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
104
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szilárd asztrológus: Az emeriség nagy titka a Lilit.: Lilith a halakban

  1. 1. LILITH A HALAKBAN A Lilith asztronómiai megfelelője a minden anyagi létformát és fényt is elnyelő, eltüntető, galaktikus fekete lyuk. A Lilith az öncélú, indokolatlan és szándéktalan sóvárgást, a másra, a másságra való vágyakozást, a szokottól eltérő (főként szexuális) élményekben való részesülésre való vágyakat, valamint az e vágyakkal együtt járó, általában szexuális jellegű homályos és személytelen fantáziálásra és önámításra, önáltatásra, szédelgésre és tévelygésre és rögeszme-alkotásra, valamint hamis kultuszok (meggazdagodási mánia, tisztaságmánia, rendmánia, munkamánia, stb., vagy ezeknek az ellentéte: ön- és családfenntartással szembeni közömbösség, trehányság, piszkosság, rendetlenség, munkaundor, stb.) gyakorlására való "természetes" hajlamokat, vagyis a saját sors-rontásra való késztetéseinket testesíti meg a horoszkópban. Ezért, a LILITH diszharmonikussá, negatívvá, azaz ellentétes irányúvá és szélsőséges természetűvé változtatja annak a konstellációnak az erőterét, amelyben áll. Ugyanakkor a Lilith jelzi az anyának a férfiakról alkotott negatív jellegű tévképzeteit is a szülött fogantatását megelőző időszakban. Ez a pozíció egyértelműen a kábult állapotokra vall, sóvárgásra, vagyis a szédülés és a szédítés, a kábulás és a kábítás és a lelki-szellemi tévelygés, illetve az éberség elutasításának, a hamis egységállapotok létrehozásának a karmájára utal. Az éberség hiányból eredő érzelmi zűrzavar, illetve a spirituális és kauzális szintű kábulatra, kábulásra, illetve ámításra és önámításra vall, spontán és öntudatlan hajlamok karmájának az egyértelmű, pozíciója tehát ez, vagyis az egység hamis érzékelésére, a hamis egység alkotási késztetésekre vall, ösztönös késztetések és törekvések. És mivel a hamis egység-érzetet és az ilyen jellegű más-állapotot a misztikus élmények beidézése mellett, a különböző szédület- és kábulat okozó anyagok (szerves, vagy szervetlen vegyi anyagok, italok, stb.) segítségével is el lehet érni, de ezt az azonnal elérhető, tehát öntisztítási és éberség-fokozási erőfeszítések nélkül és azonnal megszerezhető - és közvetlenül átélhető egységélményt, csakis az érzékelési rendszer kikapcsolásával a mindent egybe mosó, értelmi szédület képes megadni, a szülött folytonosan fizikai, vagy lelki, vagy szellemi, sőt: spirituális és kauzális kábulatra és szédületre vágyik. Ha tud róla, ha nem, a mélytudattalan szellemi és lelki világa, szomjazza a fennköltnek és magasztosnak érzett és képzelt, misztikus (és vallásos) élményeket, azokba bele szédülve szeretne mindig élni, ezekben a magasztos lelki és szellemi, un. mennyország-élményekben kéjelegni. Bár a szülött erős érzékisége nem mindig érzékelhető a felszínen, intenzív a magnetikus kisugárzása és ez annál is inkább veszélyes a szülöttre és környezetére nézve, mivel szexuális vonzódásait és vágyait is a kábulattal átélhető hamis egységbe kerülési vágy mozgatja, ezért azt nem hatja át a személyesség, illetve a célirányos és felelős tudatosság. Ezért nem ismer korlátokat és határokat a szexualitás terén, aminek következtében ilyen szempontból a teljes törvénytelenség jellemzi: felelősség nélkül sodródik az árral és olyan élményekben, eseményekben vesz részt, amelyeket mindennapi éber
  2. 2. tudatával nem szívesen vállal, sokszor maga sem tudván megérteni, hogy miképpen kerülhetett azokba a zavaros és megalázó helyzetekbe, amelyeket át élt. Mivel nem képes beismerni és nyíltan felvállalni mélyen rejlő, intenzív szexuális igényeit és vágyait, többnyire önmaga előtt is elrejtve és titkolva (szégyellve) azokat, inkább titkos és un. törvénytelen, szerelmi-szexuális viszonyokon ábrándozik és néha ezekbe bele is sodródik. Ezeknek a képzelet-fertőző ábrándozásoknak a napvilágra kerülésétől olyannyira óvakodik, hogy azok felszínre kerülésének a lehetősége rettegéssel, szorongásokkal tölti el, ami pszichikai zavarokhoz, álmatlansággal egybekötött fantáziálásokhoz, rémálmokhoz és öntudatvesztésekhez (ájulásokhoz és kómás állapotokhoz) vezethet. Lelki-szellemi és szexuális kielégületlenségének következtében szereti misztifikálni a vele történteket, nagyon érdekesnek, titokzatosnak és világra szólóan jelentéstelinek tűntetve fel minden kis részletet az életében. És hogy személyisége varázslatosságát valamiképpen fenntartsa, képes a csalásra, az árulásra, az intrikára, a pletykálkodó hazudozásra is. Valósággal sóvárog a szerelmi partnereinek a mindig más partnereknél remélt misztikus élmények megszerzési lehetősége miatti elárulására. Karmikus életfeladata a spirituális, mentális és érzelmi éberség és önfegyelem megszerzése, az érzelmi, gondolati és képzeleti világának a megtisztítása, a szélsőséges élményekre való vágyakozásról a zavaros gondolkozásról és képzelgésről, és, az érzelmi - szellemi - misztikus élmények szomjazásáról való leszokás. Vagyis, a testi és lelki szédülési vágyról, és a misztikus élményekkel szerezhető kábulatra való hajlamokról való leszokás és a maximális testi, lelki, és szellemi józanság, valamint a spirituális éberség segítségével megvalósítható, egyetemes egység-tudat folytonosságának az elérése. Amennyiben ezt nem veszi tudomásul és nem sikerül neki évtizedek után sem leszoknia a karmikus szédületre és érzelmi lelki, mentális és ideális szédelgésre való elemi sóvárgásáról, a hormon és mirigyrendszere zavarodhat meg elsősorban, minden más, kevésbé pontosan diagnosztizálható és egymással áttételes kapcsolatokban álló betegség jelentkezése mellett. Konkrétan tehát elrákosodhat bármelyik szerve és amellett valamelyik mirigye. A horoszkóppal való ismerkedésnek a legfontosabb része a Lilithnek a pozícióját (a Lilith jegy- és házhelyzetét) megismerni és azt az életterületet, amelyre az a horoszkópház utal, ahol a személyes Lilithünk áll, nagyon óvatosan, maximálisan éberen figyelni és kezelni. Annak minden belső és külső negatív megjelenési formájától óvakodni, nem hagyni magunknak, hogy az ennek az életterületnek a jellegzetes problémáiba különösebben beleéljük magunkat, mert ezeken, a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos (tény). Asztrológiai zsargonra egyszerűsítve, úgy is mondatjuk, hogy a horoszkópban a Lilith teljesen átalakítja annak a jegynek és annak a háznak az erőterét, amelyben található, annak a legzavarosabb és legkárosabb negatív megnyilvánulási formáira,
  3. 3. vagy éppenséggel a szöges (negatív!) ellentétére. Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban (személyiségünkben), hanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken és a legnaivabb módon. Mindaddig, amíg elsősorban a saját Lilith-hez kötődő téveszméinket és rögeszméinket, a saját önfélrevezetési késztetéseinket és e késztéseknek megfelelő gondolkozási képleteket fel nem ismerjük és folytonosan leleplezve fel nem oszlatjuk, az illető eszmerendszerekre és gyakorlati életkörökre jellemző betegségeket, és zavaros sorshelyzeteket is folyamatosan létrehozzuk.

×