• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
611
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫כנס הרצליה השמיני‬ ‫02 בינואר 8002‬ ‫ירושלים‬ ‫מנועי צמיחה והסדרי שלום‬ ‫אורה אחימאיר‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 2. ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬ ‫• מחקרי מדיניות 8791 – 8002‬ ‫ירושלים‬ ‫–‬ ‫ישראלים ופלסטינים – ניהול הסכסוך‬ ‫–‬ ‫מדיניות סביבתית‬ ‫–‬ ‫מדיניות חברתית וכלכלית‬ ‫–‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 3. ‫• ירושלים: חוסנה חיוני לחוסן הלאומי‬ ‫– אסטרטגיות ומנועי צמיחה‬ ‫• ירושלים: ציר מרכזי בכל הסדר שלום‬ ‫– הסדרים יתרמו לחוסנה של העיר‬ ‫– מיצוב כעיר בינלאומית חשובה‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 4. ‫מסקנות‬ ‫ציר מרכזי במו"מ לשלום; השאלה הקשה ביותר‬ ‫•‬ ‫ליישוב‬ ‫הזמן החולף מעצים את הקושי‬ ‫•‬ ‫התמקדות בניהול הסכסוך‬ ‫•‬ ‫העיר העתיקה‬ ‫•‬ ‫מעורבות צד שלישי‬ ‫•‬ ‫גדר ההפרדה‬ ‫•‬ ‫היפרדות משכונות ערביות‬ ‫•‬ ‫התלכדות אסלאמית עולמית‬ ‫•‬ ‫טיפול מיידי בשכונות הערביות‬ ‫•‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 5. ‫הסדרי שלום בירושלים‬ ‫חזקות על קרקע‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 6. ‫מוכנוּת לוויתורים‬ ‫במסגרת הסכם שלום‬ ‫ויתור על שכונות ערביות במזרח ירושלים‬ ‫• %75 מהישראלים מוכנים לוותר‬ ‫• %16 מתושבי ירושלים לא מוכנים לוותר‬ ‫)לא כולל העיר העתיקה(‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 7. ‫מדדים לחוסנה של ירושלים‬ ‫תחולת העוני‬ ‫שיעור המשפחות מתחת לקו העוני‬ ‫• דמוגרפיה‬ ‫לינות במלונות בירושלים‬ ‫• חברה וכלכלה‬ ‫%48 - המרכז לעם היהודי‬ ‫• תיירות‬ ‫000,3‬ ‫%17 אוכלוסיית היפה בערי ישראל‬ ‫ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה‬ ‫%33 -‬ ‫תחזית‬ ‫%001‬ ‫• בטחון‬ ‫%62 000,2‬ ‫אלפי אחוזים‬ ‫%72‬ ‫%92‬ ‫%82‬ ‫%23‬ ‫)מקרב האוכלוסייה היהודית בישראל(‬ ‫%43‬ ‫%93 %83 %53‬ ‫%08‬ ‫%01‬ ‫• דימוי ותדמית‬ ‫%05‬ ‫לינות‬ ‫%06‬ ‫000,1‬ ‫%04‬ ‫%47‬ ‫%17 9691‬ ‫%37‬ ‫%27‬ ‫%66 5002‬ ‫%86‬ ‫%56‬ ‫%26‬ ‫%16‬ ‫%05‬ ‫0 %02‬ ‫%0‬ ‫6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002‬ ‫7691‬ ‫2791‬ ‫3891‬ ‫0991‬ ‫0002‬ ‫6002‬ ‫5102 0102‬ ‫0202‬ ‫5302‬ ‫אוכלוסייה יהודית‬ ‫אוכלוסייה ערבית‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 8. ‫המלצות‬ ‫• בחינה מחדש של גבולות העיר‬ ‫• ניהול עצמי של רבעים ושכונות‬ ‫• מסגרות מטרופוליניות חדשות‬ ‫• תכניות אסטרטגיות‬ ‫• גישה רב מערכתית:‬ ‫טיפול בחולשות העיר, ומינוף יתרונותיה היחסיים‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 9. ‫מנועי צמיחה פוטנציאליים‬ ‫• קידום אשכול הביוטכנולוגיה‬ ‫• בניית אשכול "מדיה-חדשה": עיצוב, אומנות, מדיה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫• חיזוק אשכול ההשכלה גבוהה‬ ‫• הנגשת לימודים גבוהים לאוכלוסיה החרדית‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 10. ‫ביו-טכנולוגיה‬ ‫• שליש מחברות המחקר הביוטכנולוגי‬ ‫ממוקמות בעיר‬ ‫• האוניברסיטה העברית: מקום 21 בעולם בפטנטים‬ ‫בביוטכנולוגיה‬ ‫• המלצות:‬ ‫– משיכת חברות רב-לאומיות‬ ‫– עידוד השקעות בחברות הזנק‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 11. ‫המדיה החדשה‬ ‫• מגוון מוסדות להכשרה בתחומי העיצוב והאומנות‬ ‫• למעלה ממחצית הסטודנטים לאומנות ועיצוב‬ ‫• בית-הספר להנדסת מחשבים באוניברסיטה‬ ‫העברית: מוסד מוביל בקנה מידה עולמי‬ ‫• קרן הון סיכון ייעודית )‪(JVP‬‬ ‫• המלצות:‬ ‫– הקמת מסגרת מחקר יישומי רב תחומית‬ ‫– חיזוק האינטראקציה בין המוסדות הקיימים‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 12. ‫אקדמיה‬ ‫• ריבוי מוסדות להשכלה גבוהה - חלקם מובילים‬ ‫ברמתם המחקרית‬ ‫• מגוון תחומים רחב‬ ‫• הגורם המוביל במשיכת צעירים לעיר‬ ‫המלצה:‬ ‫– הגדלת מספר הסטודנטים בעיר‬ ‫– פורום מוסדות אקדמיים לשיתוף פעולה בין-מוסדי‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 13. ‫אוכלוסייה חרדית‬ ‫• %02 מהאוכלוסייה בעיר ) %03 מהיהודים(‬ ‫• פתיחות גוברת לעבודה וללימודים גבוהים‬ ‫• כבר כיום: מאות סטודנטים חרדים‬ ‫במוסדות לא-חרדים‬ ‫• המלצות:‬ ‫הנגשת מוסדות קיימים )לא-חרדיים(‬ ‫–‬ ‫גישור על פערי ידע ומידע‬ ‫–‬ ‫פעילות חברתית תומכת ליוצאים ללימודים גבוהים‬ ‫–‬ ‫הסרת חסמים כלכליים ללימודים גבוהים‬ ‫–‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 14. ‫• ירושלים: חוסנה חיוני לחוסן הלאומי‬ ‫– אסטרטגיות ומנועי צמיחה‬ ‫• ירושלים: ציר מרכזי בכל הסדר שלום‬ ‫– הסדרים יתרמו לחוסנה של העיר‬ ‫– מיצוב כעיר בינלאומית חשובה‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 15. ‫הסכמה ציבורית‬ ‫הממשלה צריכה לתת עדיפות לירושלים‬ ‫• %16‬ ‫כדי לחזק את חוסנה ומעמדה של העיר‬ ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 16. ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬
 • 17. ‫‪www.jiis.org.il‬‬ ‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬